Strona główna ]

REGNUM CHRISTIANITAS

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO

CORONA REGNUM POLONIAE

KRÓLESTWO POLSKIE

REGNUM POLONIAE

Król Polski

 Wojciech Edward  

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

„Kto Leszczyńskich ród ignoruje, Polskę ignoruje.

Zwycięska familia, z której pochodzą wybitni przedstawiciele i ozdoby Senatu, Biskupi i Arcybiskupi”

Z której pochodzi Król Polski - Stanisław oraz Królowa Francji - Maria Karolina.

„Victoria in Jesu Christo!”

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016

 

 

 

 

 

DZIENNIK KRÓLEWSKI

bullet2018.09.20 - UNIWERSAŁ WICI NA I INAUGURACYJNE POSIEDZENIE COLLOQUIUM CHARITATIVUM ORAZ VII POSIEDZENIE RADY POKOJU KRÓLESTWA POLSKIEGO -
bullet2018.09.10 - UNIWERSAŁ III WICI NA IV ZJAZD KATOLICKI DO LICHENIA STAREGO W DNIACH 12-14 WRZEŚNIA A.D.2018 -
bullet2018.08.31 - EDYKT KRÓLEWSKI "O PRZEJĘCIU POCZTY POLSKIEJ W SKŁAD DÓBR KRÓLEWSKICH" -
bullet2018.08.21 - UNIWERSAŁ II WICI NA IV ZJAZD KATOLICKI DO LICHENIA STAREGO W DNIACH 12-14 WRZEŚNIA A.D.2018 -
bullet2018.08.12 - UNIWERSAŁ I WICI NA IV ZJAZD KATOLICKI DO LICHENIA STAREGO W DNIACH 12-14 WRZEŚNIA A.D.2018 -
bullet2018.07.26 - UNIWERSAŁ IIi WICI NA SEJM POMORZA - TRZEBIATÓW - 29 LIPCA A.D.2018 -
bullet2018.07.25 - KONWOKACJA KRÓLEWSKA NA VIII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA WENEDYJSKI CONVENT POKOJU NA DZIEŃ 28 LIPCA A.D.2018 DO SZCZECINA -
bullet2018.07.24 - UNIWERSAŁ II WICI NA SEJM POMORZA - TRZEBIATÓW - 29 LIPCA A.D.2018 -
bullet2018.07.23 - STANOWISKO KRÓLA POLSKI W SPRAWIE OGÓLNOKRAJOWEGO REFERENDUM ZARZĄDZONEGO 20 LIPCA A.D.2018 PRZEZ Sz.P. ANDRZEJA DUDĘ -
bullet2018.07.23 - EDYKT KRÓLEWSKI  "NOWELIZACJA KONSTYTUCJI CHRISTIANITAS" -
bullet2018.07.17 - UNIWERSAŁ I WICI NA SEJM POMORZA - TRZEBIATÓW - 28 LIPCA A.D.2018 -
bullet2018.07.14 - ODEZWA KRÓLA POLSKI "NA SPOTKANIE WŁODZIMIERZA PUTINA I DONALDA TRUMPA 16 LIPCA W HELSINKACH" -
bullet2018.07.11 - ODCZYTANIE NA JASNEJ GÓRZE KONSTYTUCYI NA 11 LIPCA -
bullet2018.07.06 - KONWOKACJA NA XXIV POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA RAWSKO-MAZOWIECKI CONVENT POKOJU - III WICI -
bullet2018.07.04 - KONWOKACJA NA XXIV POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA RAWSKO-MAZOWIECKI CONVENT POKOJU - II WICI -
bullet2018.07.02 - KONWOKACJA NA XXIV POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA RAWSKO-MAZOWIECKI CONVENT POKOJU - I WICI -
bullet2018.06.30 - ORĘDZIE KRÓLA POLSKI 'NA PÓŁROCZE A.D.2018" -
bullet2018.06.28 - SUMMARIUSZ - MEMORIAŁ KRÓLA POLSKI Z 17 CZERWCA A.D.2018 - GOSTYNIN -
bullet2018.06.13 - KONWOKACJA - III WICI - NA RADĘ KRÓLEWSKĄ ORAZ NA MAZOWIECKI GENERALNY CONVENT POKOJU - GOSTYNIN - 17 CZERWCA A.D.2018 -
bullet2018.06.13 - UNIWERSAŁ III WICI NA SEJM WALNY INGRESOWY KONSTYTUCYJNY DO LICHEŃ STARY - 15-16 CZERWCA A.D.2018 -
bullet2018.06.07 - ODEZWA KRÓLEWSKA "O NAJŚWIĘTSZYM SERCU PANA JEZUSA I NIEPOKALANYM SERCU MARYI" -
bullet2018.06.06 - ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE NA VI POSIEDZENIE RADY POKOJU W DNIU 9 CZERWCA A.D.2018 W GDAŃSKU OLIWIE -
bullet2018.05.30 - UNIWERSAŁ II WICI NA SEJM WALNY KORONACYJNY KONSTYTUCYJNY DO LICHEŃ STARY - 15-16 CZERWCA A.D.2018 -
bullet2018.05.27 - WPIS DO VOLUMINA LEGUM UCHWAŁ SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO W GDAŃSKU OLIWIE W DNIU 25 KWIETNIA A.D.2018 -
bullet2018.05.26 - DIARIUSZ SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO - V POSIEDZENIE 25 KWIETNIA A.D.2018 - GDAŃSK OLIWA -
bullet2018.05.23 - UNIWERSAŁ I WICI NA SEJM WALNY KORONACYJNY KONSTYTUCYJNY DO LICHEŃ STARY - 15-16 CZERWCA A.D.2018 -
bullet2018.05.22 - KONWOKACJA - II WICI - NA RADĘ KRÓLEWSKĄ ORAZ MAZOWIECKI GENERALNY CONVENT POKOJU - GOSTYNIN - 14 CZERWCA A.D.2018 -
bullet2018.05.15 - KONWOKACJA - I WICI - NA RADĘ KRÓLEWSKĄ ORAZ MAZOWIECKI GENERALNY CONVENT POKOJU - GOSTYNIN - 14 CZERWCA A.D.2018 -
bullet2018.05.14 - KONWOKACJA - III WICI - NA ŚLĄSKI GENERALNY CONVENT POKOJU - GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY - 20 MAJA A.D.2018 -
bullet2018.05.12 - DIARIUSZ SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO - 23 KWIETNIA A.D.2018 - GDAŃSK OLIWA -
bullet2018.04.30 - MANIFEST PRZEDZJAZDOWY KRÓLA POLSKI -
bullet2018.04.20 - UNIWERSAŁ III WICI - SUPLEMENT - NA SEJM WALNY PACYFIKACYJNY KONSTYTUCYJNY DO GDAŃSKA OLIWY - 23-25 KWIETNIA A.D.2018 -
bullet2018.04.18 - KRÓLEWSKIE ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2018 - WARSZAWA -
bullet2018.04.14 - ODEZWA KRÓLEWSKA 'SUCCISA VIRESCIT" z 14 kwietnia A.D.2018 -
bullet2018.04.11 - KONWOKACJA - II WICI - NA ŚLĄSKI GENERALNY CONVENT POKOJU - GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY - 19 MAJA A.D.2018 -
bullet2018.04.10 - SUMMARIUSZ RADY KRÓLEWSKIEJ - KRAKÓW -   Załącznik Nr 1 -    Załącznik Nr 2 -
bullet2018.04.07 - KRÓLEWSKIE ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2018 - MYSZKÓW -
bullet2018.04.04 - UNIWERSAŁ III WICI NA SEJM WALNY PACYFIKACYJNY KONSTYTUCYJNY DO GDAŃSKA OLIWY - 23-25 KWIETNIA A.D.2018 -
bullet2018.04.01 - KRÓLEWSKIE ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2018 - ŻARKI - LEŚNIÓW -
bullet2018.03.29 - ORĘDZIE WIELKANOCNE KRÓLA POLSKI -
bullet2018.03.28 - UNIWERSAŁ II WICI NA SEJM WALNY PACYFIKACYJNY KONSTYTUCYJNY DO SZCZECINA - 7 KWIETNIA A.D.2018 -
bullet2018.03.21 - KONWOKACJA - III WICI - NA XXII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA MAŁOPOLSKI GENERALNY CONVENT POKOJU - KRAKÓW - 24 marca A.D.2018 -
bullet2019.03.20 - LIST OTWARTY KRÓLA POLSKI DO BISKUPÓW POLSKICH -   ZAŁĄCZNIK NR 1 -   ZAŁĄCZNIK NR 2 -
bullet2018.03.19 - EDYKT KRÓLA POLSKI O LIKWIDACJI EPISKOPATU POLSKI. O POWOŁANIU DO ŻYCIA EPISKOPATU KRÓLESTWA POLSKIEGO -
bullet2018.03.16 - KONWOKACJA - II WICI - NA XXII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA MAŁOPOLSKI GENERALNY CONVENT POKOJU - KRAKÓW - 24 marca A.D.2018 -
bullet2018.03.16 - PERSONALIS - DYMISJE NOMINACJE KRÓLA POLSKI - 16 marca A.D.2018 - 
bullet2018.03.15 - KONWOKACJA - I WICI - NA PODKARPACKI GENERALNY CONVENT POKOJU - KROSNO -
bullet2018.03.14 - EVENTUS - WYKŁAD CHRISTIANA LUBKE W NIEMIECKIM INSTYTUCIE HISTORYCZNYM - WARSZAWA - 27 lutego A.D.2018 -
bullet2018.03.07 - UNIWERSAŁ I WICI NA SEJM WALNY PACYFIKACYJNY KONSTYTUCYJNY DO SZCZECINA - 7 KWIETNIA A.D.2018 -
bullet2018.03.06 - KONWOKACJA - I WICI - NA XXII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA MAŁOPOLSKI GENERALNY CONVENT POKOJU - KRAKÓW -
bullet2018.03.02 - SUMMARIUSZ LUBUSKIEGO GENERALNEGO CONVENTU POKOJU KRÓLESTWA POLSKIEGO - 20 STYCZEŃ A.D.2018 - SZPROTAWA -
bullet2018.02.22 - SUMMARIUSZ RADY STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO - 15 LUTY A.D.2018 - SZCZECIN -
bullet2018.02.14 - EDYKT KRÓLA POLSKI - NOVELA I - "'O FINANSACH KRÓLESTWA POLSKIEGO" -
bullet2018.02.14 - KONWOKACJA - III WICI - NA XXII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ, RADY STANU, RADY POKOJU, ORAZ NA POMORSKI GENERALNY CONVENT POKOJU - SZCZECIN - KAMIEŃ POMORSKI -
bullet2018.02.13 - KONWOKACJA - II WICI - NA XXII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA POMORSKI GENERALNY CONVENT POKOJU - SZCZECIN -
bullet2018.02.13 - SUMMARIUSZ RADY STANU - VI POSIEDZENIE - ZIELONA GÓRA - 19 STYCZNIA A.D.2018 -
bullet2018.02.12 - ZAPROSZENIE KRÓLEWSKIE NA ZJAZD OLIWSKI -
bullet2018.02.10 - KONWOKACJA - I WICI - NA XXII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA POMORSKI GENERALNY CONVENT POKOJU - SZCZECIN -
bullet2018.02.05 - ODEZWA KRÓLA POLSKI DO PREZYDENTA III RP ANDRZEJA DUDY -
bullet2018.02.05 - EDYKT KRÓLA POLSKI "O WROGACH NARODU POLSKIEGO" -
bullet2018.02.02 - RECES KRÓLEWSKI "KRÓL POLSKI A IZRAEL" -
bullet2018.01.31 - EDYKT KRÓLA POLSKI 'O FINANSACH KRÓLESTWA POLSKIEGO" -
bullet2018.01.30 - ODEZWA KRÓLEWSKA NA 1000-LECIE POKOJU W BUDZISZYNIE -
bullet2018.01.17 - KONWOKACJA - III WICI - NA XXI POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ I GENERALNY LUBUSKI CONVENT POKOJU - SZPROTAWA - ZIELONA GÓRA - 20 STYCZNIA A.D.2018 -
bullet2018.01.12 - KONWOKACJA - II WICI - NA XXI POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA GENERALNY CONVENT POKOJU - ZIELONA GÓRA - SZPROTAWA -
bullet2018.01.09 - KONWOKACJA - I WICI - NA XXI POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA GENERALNY CONVENT POKOJU - ZIELONA GÓRA - SZPROTAWA -
bullet2018.01.16 - SUMMARIUSZ III POSIEDZENIA RADY POKOJU - LICHEŃ STARY - 6 STYCZNIA A.D.2018 -
bullet2018.01.04 - AKT NOMINACYJNY KRÓLA POLSKI NA PRYMASA KRÓLESTWA POLSKIEGO LEGATUS NATUS J.E. JANA PAWŁA LENGA -
bullet2018.01.04 - KONWOKACJA - III WICI - NA XX POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ I III POSIEDZENIE RADY POKOJU - LICHEŃ STARY - 6 STYCZNIA A.D.2018 -
bullet2018.01.03 - KONWOKACJA - II WICI - NA XX POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ I III POSIEDZENIE RADY POKOJU - LICHEŃ STARY - 6 STYCZNIA A.D.2018 -
bullet2018.01.02 - KONWOKACJA - I WICI -  NA XX POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ I III POSIEDZENIE RADY POKOJU - LICHEŃ STARY - 6 STYCZNIA A.D.2018 -
bullet2018.01.02 - EDYKT KRÓLEWSKI "O OCHRONIE PODDANYCH" z 2 stycznia A.D.2018 -
bullet2017.12.31 - NOWOROCZNE ORĘDZIE KRÓLEWSKIE -
bullet2017.12.10 - SUMMARIUSZ II POSIEDZENIA RADY POKOJU - ŚWIĘTY KRZYŻ -
bullet2017.12.08 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI TRZECICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJM WALNY NA DZIEŃ 14-16 GRUDNIA A.D. 2017 DO CZERNEJ -
bullet2017.12.08 - SUMMARIUSZ XIX POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ - śWIĘTY KRZYŻ -
bullet2017.12.04 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI DRUGICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJM WALNY NA DZIEŃ 14-16 GRUDNIA A.D. 2017 DO CZERNEJ -
bullet2017.12.01 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI TRZECICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NA DZIEŃ 2 GRUDNIA A.D. 2017 - ŚWIĘTY KRZYŻ -
bullet2017.11.30 - KONWOKACJA NA XIX POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ II POSIEDZENIE RADY POKOJU W DNIU 2 GRUDNIA A.D.2017 - ŚWIĘTY  KRZYŻ - III WICI -
bullet2017.11.30 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI DRUGICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NA DZIEŃ 2 GRUDNIA A.D. 2017 - ŚWIĘTY KRZYŻ -
bullet2017.11.29 - KONWOKACJA NA XIX POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ II POSIEDZENIE RADY POKOJU W DNIU 2 GRUDNIA A.D.2017 - ŚWIĘTY  KRZYŻ - II WICI -
bullet2017.11.28 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI PIERWSZYCH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NA DZIEŃ 2 GRUDNIA A.D. 2017 - ŚWIĘTY KRZYŻ -
bullet2017.11.27 - KONWOKACJA NA XIX POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ II POSIEDZENIE RADY POKOJU W DNIU 2 GRUDNIA A.D.2017 - ŚWIĘTY  KRZYŻ - I WICI -
bullet2017.11.25 - DIARIUSZ SEJMU WALNEGO W DARŁOWIE - 22-24 KWIETNIA A.D.2016 -
bullet2017.11.23 - SUMMARIUSZ I POSIEDZENIA RADY POKOJU - DROHICZYN -
bullet2017.11.22 - LIST OTWARTY KRÓLA POLSKI W SPRAWIE PROJEKTU "DOM PLUS DLA RDZENNYCH POLAKÓW" -
bullet2017.11.21 - SUMMARIUSZ RADY KRÓLEWSKIEJ Z OBRAD W DROHICZYNIE W DNIU 18 LISTOPADA A.D.2017 -
bullet2017.11.16 - KONWOKACJA NA XVIII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ I POSIEDZENIE RADY POKOJU W DNIU 18 LISTOPADA A.D.2017  DO DROHICZYNA - III WICI -
bullet2017.11.15 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI TRZECICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI PODLASKIEJ NA DZIEŃ 18 LISTOPADA A.D. 2017 DO DROHICZYNA -
bullet2017.11.14 - KONWOKACJA NA XVIII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ I POSIEDZENIE RADY POKOJU W DNIU 18 LISTOPADA A.D.2017  DO DROHICZYNA - II WICI -
bullet2017.11.14 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI DRUGICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI PODLASKIEJ NA DZIEŃ 18 LISTOPADA A.D. 2017 DO DROHICZYNA -
bullet2017.11.13 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI PIERWSZYCH WICI ZWOŁUJĄCY SEJM WALNY NA DZIEŃ 13-15 GRUDNIA A.D. 2017 DO CZERNEJ -
bullet2017.11.10 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI PIERWSZYCH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI PODLASKIEJ NA DZIEŃ 18 LISTOPADA A.D. 2017 DO DROHICZYNA -
bullet2017.11.09 - KONWOKACJA NA XVIII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ I POSIEDZENIE RADY POKOJU W DNIU 18 LISTOPADA A.D.2017  DO DROHICZYNA - I WICI -
bullet2017.11.02 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI TRZECICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI MAŁOPOLSKIEJ NA DZIEŃ 4 LISTOPADA A.D. 2017 DO OLKUSZA -
bullet2017.10.30 - ŚLUBY BRZESKIE A.D.2017 -
bullet2017.10.30 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI DRUGICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI MAŁOPOLSKIEJ NA DZIEŃ 4 LISTOPADA A.D. 2017 DO OLKUSZA -
bullet2017.10.23 - KONWOKACJA NA XVII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ W DNIU 28 PAŹDZIERNIKA A.D.2017  DO  PŁOWIEC - III WICI -
bullet2017.10.23 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI TRZECICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI KUJAWSKIEJ NA DZIEŃ 27 PAŹDZIERNIKA A.D. 2017 DO RADZIEJOWA -
bullet2017.10.20 - MEMORANDUM KRÓLEWSKIE "PAX VIBISCUM" - z 14 października A.D. 2017 - GDAŃSK OLIWA -
bullet2017.10.19 - EDYKT KRÓLA POLSKI "O PRZYWRÓCENIU INFAMII I BANICJI" z 20 października A.D. 2017 -
bullet2017.10.18 - KONWOKACJA NA XVII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ W DNIU 28 PAŹDZIERNIKA A.D.2017  DO  PŁOWIEC - II WICI -
bullet2017.10.17 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI DRUGICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI KUJAWSKIEJ NA DZIEŃ 27 PAŹDZIERNIKA A.D. 2017 DO RADZIEJOWA -
bullet2017.10.09 - V KONWOKACJA NA XIII-XIV POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ DO GDAŃSKA OLIWY - III WICI -
bullet2017.10.06 - V KONWOKACJA NA XIII-XIV POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ DO GDAŃSKA OLIWY - II WICI -
bullet2017.10.04 - ORĘDZIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE KRÓLA POLSKI -
bullet2017.09.29 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI PIERWSZYCH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI KUJAWSKIEJ NA DZIEŃ 27 PAŹDZIERNIKA A.D. 2017 DO RADZIEJOWA -
bullet2017.09.28 - VI KONWOKACJA NA XV-XVI POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ DO RADZIEJOWA, PŁOWIEC, BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO - I WICI -
bullet2017.09.28 - V KONWOKACJA NA XIII-XIV POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ DO WEJHEROWA, GDAŃSKA OLIWY - I WICI - 
bullet2017.09.21 - KRÓLEWSKI LIST OTWARTY DO BISKUPÓW POLSKICH  -
bullet2017.08.16 - UNIWERSAŁ Z 16 SIERPNIA A.D.2017 O PLANACH KRÓLESTWA POLSKIEGO W II PÓŁROCZU 2017 -
bullet2017.06.01 - ORĘDZIE KRÓLA POLSKI -
bullet2017.07.12 - TRZECIA KONWOKACJA RADY KRÓLEWSKIEJ I RADY WOJENNEJ NA POSIEDZENIA W DNIU 15 LIPCA A.D. 2017 DO PUCKA -
bullet2017.07.08 - DRUGA KONWOKACJA RADY KRÓLEWSKIEJ I RADY WOJENNEJ NA POSIEDZENIA W DNIU 15 LIPCA A.D. 2017 DO PUCKA -
bullet2017.07.08 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI TRZECICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ NA DZIEŃ 14 LIPCA A.D. 2017 DO GIETRZWAŁDU -
bullet2017.07.05 - PIERWSZE ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ I RADY WOJENNEJ NA POSIEDZENIA W DNIU 15 LIPCA A.D. 2017 DO PUCKA -
bullet2017.07.05 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI DRUGICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ NA DZIEŃ 14 LIPCA A.D. 2017 DO GIETRZWAŁDU -
bullet2017.07.04 - RELACYJNE ORĘDZIE KRÓLA POLSKI -
bullet2017.06.25 - EDYKT KRÓLA POLSKI "O OCHRONIE DZIECI W KRÓLESTWIE POLSKIM" -
bullet2017.06.24 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI TRZECICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI RAWSKIEJ NA DZIEŃ 1 LIPCA A.D. 2017 DO BIAŁEJ RAWSKIEJ -
bullet2017.06.23 - TRZECIE ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ I RADY WOJENNEJ NA POSIEDZENIA W DNIU 30 CZERWCA A.D. 2017 DO BIAŁEJ RAWSKIEJ -
bullet2017.06.18 - MEMORANDUM KRÓLEWSKIE "W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO PORZĄDKU XXI WIEKU I ODBUDOWIE WIELKIEJ LECHII" Z 18 CZERWCA A.D. 2017 -
bullet2017.06.15 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI PIERWSZYCH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ NA  DZIEŃ 14 LIPCA A.D. 2017 DO GIETRZWAŁDU -
bullet2017.06.12 - NOMINACYA KRÓLEWSKA ARCYBISKUPA MOKRZYCKIEGO - vide
bullet2017.06.08 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI DRUGICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI RAWSKIEJ NA DZIEŃ 1 LIPCA A.D. 2017 DO BIAŁEJ RAWSKIEJ -
bullet2017.06.06 - DRUGIE ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ I RADY WOJENNEJ NA POSIEDZENIA W DNIU 30 CZERWCA A.D. 2017 DO BIAŁEJ RAWSKIEJ -
bullet2017.06.05 - EDYKT KRÓLEWSKI "O RELIGIACH I KLERZE KATOLICKIM NA ZIEMI KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO" -
bullet2017.05.30 - PIERWSZE ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ I RADY WOJENNEJ NA POSIEDZENIA W DNIU 30 CZERWCA A.D. 2017 DO BIAŁEJ RAWSKIEJ -
bullet2017.05.26 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI PIERWSZYCH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ZIEMI RAWSKIEJ NA DZIEŃ 1 LIPCA A.D. 2017 DO BIAŁEJ RAWSKIEJ -
bullet2017.05.16 - TRZECIE ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ I RADY WOJENNEJ NA POSIEDZENIA W DNIU 19 MAJA  A.D. 2017 W PŁOCKU -
bullet2017.05.16 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI TRZECICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY MAZOWSZA W DNIU 20 MAJA A.D. 2017 W PŁOCKU -
bullet2017.05.12 - FATIMSKIE ORĘDZIE KRÓLEWSKIE NA 13 MAJA A.D. 2017 -
bullet2017.05.08 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI DRUGICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY MAZOWSZA W DNIU 20 MAJA A.D. 2017 W PŁOCKU -
bullet2017.05.08 - DRUGIE ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ I RADY WOJENNEJ NA POSIEDZENIA W DNIU 19 MAJA  A.D. 2017 W PŁOCKU -
bullet2017.05.05 - ODEZWA KRÓLA POLSKI Z 5 MAJA A.D. 2017 -
bullet2017.05.04 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI PIERWSZYCH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY MAZOWSZA W DNIU 20 MAJA A.D. 2017 W PŁOCKU -
bullet2017.05.04 - PIERWSZE ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ I RADY WOJENNEJ NA POSIEDZENIA W DNIU 19 MAJA  A.D. 2017 W PŁOCKU -
bullet2017.05.03 - ORĘDZIE 3-MAJOWE KRÓLA POLSKI - 3 MAJ A.D. 2017 -
bullet2017.05.03 - KONSTATACJE RADY WOJENNEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO- 28 KWIETNIA A.D. 2017 - PRZEMYŚL -
bullet2017.04.24 -TRZECIE ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ I RADY WOJENNEJ NA POSIEDZENIA W DNIU 28 KWIETNIA A.D. 2017 W PRZEMYŚLU -
bullet2017.04.24 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI TRZECICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY LACHÓW - PODKARPACIA I ROZTOCZA W DNIU 29 KWIETNIA A.D. 2017 W PRZEMYŚLU -
bullet2017.04.20 - DRUGIE ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ I RADY WOJENNEJ NA POSIEDZENIA W DNIU 28 KWIETNIA A.D. 2017 W PRZEMYŚLU -
bullet2017.04.20 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI DRUGICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY LACHÓW - PODKARPACIA I ROZTOCZA W DNIU 29 KWIETNIA A.D. 2017 W PRZEMYŚLU -
bullet2017.04.13 - WIELKANOCNE ORĘDZIE KRÓLA POLSKI -
bullet2017.04.11 - MANIFEST KRÓLEWSKI WYBORU Z 11 KWIETNIA A.D. 2017 -
bullet2017.04.10 - PIERWSZE ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ I RADY WOJENNEJ NA POSIEDZENIA W DNIU 28 KWIETNIA A.D. 2017 W ŁAŃCUCIE -
bullet2017.04.10 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI  PIERWSZYCH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY PODKARPACIA I ROZTOCZA W DNIU 29 KWIETNIA A.D. 2017 -
bullet2017.04.04 - EDYKT KRÓLEWSKI "O INTEGRALNOŚCI KRÓLESTWA POLSKIEGO" -
bullet2017.03.29 - TRZECIE ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ I RADY WOJENNEJ NA POSIEDZENIE W DNIU 31 MARCA A.D. 2017 W SZCZECINIE -
bullet2017.03.29 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI TRZECICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY NADODRZA -
bullet2017.03.28 - MEMORANDUM KRÓLEWSKIE "O POWSZECHNYM POKOJU" Z 28 MARCA A.D. 2017 -
bullet2017.03.27 - DRUGIE ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ NA POSIEDZENIE W DNIU 31 MARCA A.D. 2017 W SZCZECINIE -
bullet2017.03.27 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI DRUGICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY NADODRZA -
bullet2017.03.22 - PIERWSZE ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ NA POSIEDZENIE W DNIU 31 MARCA A.D. 2017 W SZCZECINIE -
bullet2017.03.21 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI PIERWSZYCH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY NADODRZA -
bullet2017.03.14 - MANIFEST ŚLĄSKI Z 13 MARCA A.D. 2017 -
bullet2017.03.14 - TRZECIE ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ I RZĄDU NA POSIEDZENIA W DNIU 17 MARCA A.D. 2017 W GÓRZE ŚW. ANNY -
bullet2017.03.14 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI TRZECICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ŚLĄSKA -
bullet2017.03.09 - DRUGIE ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ I RZĄDU NA POSIEDZENIA W DNIU 17 MARCA A.D. 2017 W GÓRZE ŚW. ANNY -
bullet2017.03.09 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI DRUGICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ŚLĄSKA -
bullet2017.03.06 - PIERWSZE ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ I RZĄDU NA POSIEDZENIA W DNIU 17 MARCA A.D. 2017 W GÓRZE ŚW. ANNY -
bullet2017.03.02 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI PIERWSZYCH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY ŚLĄSKA -
bullet2017.02.21 - ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ I RZĄDU NA POSIEDZENIE W DNIU 24 LUTEGO A.D. 2017 W GDAŃSKU-OLIWIE -
bullet2017.02.21 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI TRZECICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY POMORZA -
bullet2017.02.15 - ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ I RZĄDU NA POSIEDZENIE W DNIU 24 LUTEGO A.D. 2017 W GDAŃSKU-OLIWIE -
bullet2017.02.13 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI DRUGICH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY POMORZA -
bullet2017.02.07 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI PIERWSZYCH WICI ZWOŁUJĄCY SEJMIK GENERALNY POMORZA -
bullet2017.02.02 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI ZWOŁUJĄCY SEJMIKI GENERALNE A.D. 2017 -
bullet2017.01.30 - EDYKT KRÓLEWSKI Z 30 STYCZNIA A.D. 2017 - "ZDJĘCIE INFAMII I BANICJI" -
bullet2017.01.16 - EDYKT KRÓLEWSKI Z 16 STYCZNIA A.D. 2017 - "NA PÓŁROCZE KRÓLESTWA POLSKIEGO" -
bullet2017.01.12 - KOMUNIKAT KRÓLEWSKI Z 12 STYCZNIA A.D. 2017 -
bullet2017.01.11. - ODEZWA KRÓLA POLSKI Z 11 STYCZNIA A.D. 2017 DO PARTYJNYCH POSŁÓW, EUROPOSŁÓW I SENATORÓW -
bullet2017.01.07 - EDYKT KRÓLEWSKI Z 7 STYCZNIA A.D. 2017 - "O INFAMII I BANICJI DLA JURGIELTNIKÓW PARTYJNYCH" -
bullet2017.01.07 - EDYKT KRÓLEWSKI Z 7 STYCZNIA A.D. 2017 - "O NAZWIE KRÓLESTWA POLSKIEGO" -
bullet2017.01.02 - UNIWERSAŁ ZWOŁUJĄCY RADĘ KRÓLEWSKĄ NA 7 STYCZNIA A.D. 2017 DO KRUSZWICY -
bullet2016.12.31 - NOWOROCZNE ORĘDZIE KRÓLA POLSKI - 31 GRUDNIA A.D. 2016 -
bullet2016.12.20 - EDYKT KRÓLEWSKI z 20 GRUDNIA A.D. 2016 - "O HETMANACH I ADMIRAŁACH"  -
bullet2016.12.19 - ORĘDZIE KRÓLA POLSKI "O STANIE III RP" -
bullet2016.12.15 - ROTA ŚLUBOWANIA KRÓLEWSKIEJ "HUSARII KATOLICKIEJ" -
bullet2016.12.13 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI z 13 GRUDNIA A.D. 2016 - III WICI NA SEJM WALNY DO STAREGO WIŚNICZA -
bullet2016.12.10 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI z 10 GRUDNIA A.D. 2016 - II WICI NA SEJM WALNY DO STAREGO WIŚNICZA -
bullet2016.12.06 - EDYKT KRÓLEWSKI  "ZAKAZ DEFICYTU BUDŻETOWEGO" z 6 GRUDNIA A.D. 2016 -
bullet2016.12.02 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI z 2 GRUDNIA A.D. 2016 - I WICI NA SEJM WALNY DO STAREGO WIŚNICZA -
bullet2016.12.02 - EDYKT KRÓLEWSKI  "DOKTRYNA LESZCZYŃSKIEGO" z 2 GRUDNIA A.D. 2016 -
bullet2016.11.30 - MANIFEST MYSZKOWSKI Z 30 LISTOPADA A.D. 2016 -
bullet2016.11.22 - PETYCJA O ZWROT "SREBRNEGO OŁTARZA DARŁOWSKIEGO" -
bullet2016.11.18 - WIZYTA KRÓLEWSKA Z DEPUTACJĄ RADY KRÓLEWSKIEJ W NUNCJATURZE APOSTOLSKIEJ W POLSCE - vide
bullet2016.11.11 - ORĘDZIE NIEPODLEGŁOŚCI KRÓLA POLSKI Z 11 PAŹDZIERNIKA A.D. 2016 -
bullet2016.11.10 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI NA V POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ - PSZCZYNA - 25 LISTOPADA A.D. 2016 -
bullet2016.11.04 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI NA IV POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ - PSZCZYNA - 5 LISTOPADA A.D. 2016 -
bullet2016.10.29 - HOMAGIUM KRÓLEWSKIE - ŚLUBY BRZESKIE - 29 października A.D. 2016 -
bullet2016.10.20 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI NA III POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ - PŁOWCE-BRZEŚĆ KUJAWSKI - 28-29 października A.D. 2016 -
bullet2016.10.12 - EDYKT KRÓLA POLSKI USTANAWIAJĄCY ŚWIĘTO KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO - czytaj
bullet2016.10.04 - DYMISYE KRÓLEWSKIE - czytaj
bullet2016.10.04 - NOMINACYE KRÓLEWSKIE - czytaj
bullet2016.10.02 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI NA II ZWYCZAJNE POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ - GDAŃSK-OLIWA - 8 października A.D. 2016 -
bullet2016.09.26 - VETO KRÓLEWSKIE - czytaj
bullet2016.09.24 - ROZWAŻANIE KRÓLEWSKIE nt. UKRAINY - czytaj
bullet2016.09.22 - ROZWAŻANIE KRÓLEWSKIE - NAPOMNIENIE ANDRZEJA DUDY -  przejdź
bullet2016.09.21 - KONSTYTUCYA - KARA ŚMIERCI ZA ZBRODNIĘ STANU - przejdź
bullet2016.09.21 - SANCYT - INFAMIA DLA RZĄDU III RP - przejdź
bullet2016.09.21 - WEZWANIE KRÓLEWSKIE - przejdź
bullet2016.09.21 - EDYKT KRÓLEWSKI - OCHRONA KRÓLEWSKA ks. ROMANA KNEBLEWSKIEGO - przejdź
bullet2016.09.21 - EDYKT KRÓLEWSKI - NAPOMNIENIE HIERARCHÓW - przejdź
bullet2016.09.21 - WEZWANIE KRÓLEWSKIE - przejdź
bullet2016.09.21 - SUMMARIUSZ POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ - 15-16.09.2016 - przejdź
bullet2016.09.21 - EDYKT KRÓLEWSKI "RECTUS SEMITA" - 2016.09.21 - czytaj
bullet2016.09.10 - III WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY - czytaj PDF
bullet2016.09.10 - EDYKT KRÓLA POLSKI - czytaj
bullet2016.09.09 - TRZECIE WICI NA II ZJAZD KATOLICKI DO RYDZYNY - czytaj
bullet2016.09.06 - KOMUNIKAT KRÓLEWSKI z 2016.09.06 - czytaj
bullet2016.09.06 - ROZWAŻANIE KRÓLEWSKIE z 2016.09.06 - czytaj
bullet2016.08.31 - ROZWAŻANIE KRÓLEWSKIE z 2016.08.31 - czytaj
bullet2016.08.29 - APROBACJA Nr 2 z 2016.08.29 - czytaj
bullet2016.08.29 - APROBACJA Nr 1 z 2016.08.29 - czytaj
bullet2016.08.27 - UNIWERSAŁ II WICI NA ZJAZD KATOLICKI W RYDZYNIE 12-14 SIERPNIA A.D.2016 - czytaj 
bullet2016.08.27 - APEL KRÓLEWSKI - czytaj
bullet2016.08.26 - KOMUNIKAT Nr 2 - czytaj
bullet2016.08.26 - KOMUNIKAT Nr 1 - czytaj
bullet2016.08.25 - KOMUNIKAT Nr 1 - czytaj
bullet2016.08.24 - KONDOLENCJE DLA NARODU WŁOSKIEGO - czytaj
bullet2016.07.23 - APROBACYA KRÓLEWSKA - czytaj

 

 

Strona główna ]

Copyright © 16 lipca 2016 - 2018 Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Right Riserved