Strona główna ]

 

CORONA REGNI POLONIAE-LEHIAE

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

CHRISTIANITATIS

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

Najjaśniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego-Lehii

WIELKA RZECZPOSPOLITA

 

 

 

 

IX ROK NASZEGO PANOWANIA

 

Król Polski-Lehii

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego-Lehii

Heres Regni Poloniae-Lehiae

J.K.M. Leh XVII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

z Dynastii Leszczyńskich

 

(Genealogia Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego ur. 5 stycznia A.D.1960 Myszków)

z Dynastii Lehickiej vel Piastowskiej - Domu Leszczyńskich

obrany wraz z żoną Iwoną Marią

na Sejmie Walnym Konstytucyjnym Elekcyjnym

w dniu 16 lipca A.D.2016

na Króla Polski

jako

J.K.M.Wojciech Edward I

(żona Iwona Maria Leszczyńska de domo Leszczyńska na Królową Polski)

jako

J.K.M. Iwona

w zespołe pocystersko-katedralnym ex Opactwa Cystersów w Oliwie

w Gdańsku Oliwie

 

* * *

 

Od 20 stycznia A.D.2020 z tytulaturą Króla Polski-Lehii

jako

J.K.M. Leh XI Wojciech Edward I

żona jako

J.K.M. Iwona Maria

 

* * *

Od 3 października A.D.2022

jako

J.K.M. Leh XIII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

Vide:

KOMUNIKAT PARY KRÓLEWSKIEJ

z 3 października A.D.2022 roku

KOMUNIKAT PARY KRÓLEWSKIEJ 

* * *

 

Od 20 grudnia A.D.2022

jako

J.K.M. Leh XIII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

 

* * *

od 20 stycznia A.D.2023

jako

J.K.M. Leh XVII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

 

Vide:

NOWELIZACJA KONSTYTUCJI PŁOWIECKIEJ

z 20 stycznia A.D.2020 roku

  

 

LATA ŁOKIETKOWE 2020-2033

LATA STANISŁAWA I LESZCZYŃSKIEGO 2004-2033

OKRES JEDNOCZENIA ZIEM POLSKICH-LEHII

w CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII 2016-2024

 

 

A.D.2024

Rok

Wincentego z Kiełczy h. Odrowąż - dominikanina

(1200-1261)

Zjednoczyciela Ziem Polskich w Królestwo Polskie,

autora i kompozytora hymnu królewskiego.

Gaude mater Polonia,

prole fecunda nobili.

Summi Regis magnalia,

laude frequentavigili.

 

 

 

      

 

A.D.2022 - A.D.2025

 

Lata koronacyjne Bolesława I Wielkiego Chrobrego

Lata Zjednoczenia Ziem Korony Królestwa Polskiego-Lehii

SZLACHETNI

 

 

 

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

CORONA REGNI POLONIAE-LEHIAE

NAJJAŚNIEJSZA RZECZPOSPOLITA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

WIELKA RZECZPOSPOLITA

Król Polski-Lehii

 Leh XVII Wojciech Edward I  

Dynastia Leszczyńskich

Dom Panujący Leszczyńskich

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora,

tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

„Kto Leszczyńskich ród ignoruje, Polskę ignoruje.

Zwycięska familia, z której tak wielu pochodzi Książąt i wielu Senatu wybitnych przedstawicieli,

do której wielu Biskupów i Arcybiskupów można zaliczyć.”

 

Z Rodu Leszczyńskich pochodzą m.in.:

Prymasi: Andrzej i Wacław

Król Polski:  Stanisław I

Królowa Francji: Maria Karolina - żona Ludwika XV

 

O Domu Panującym Leszczyńskich

https://en.wikipedia.org/wiki/Leszczyński

 

     „Victoria in Jesu Christo!”

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016 

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D.2016

 

Polecane strony:

 

www.sejmwalny.org.pl

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

www.quomodo.org.pl

 

 

 

 

 

KOMUNIKATY KRÓLEWSKIE

EDYKT KRÓLA POLSKI-LEHII

EDYKT KRÓLEWSKI

o

tytulaturze króla i heraldyce królewskiej

z dnia 20 grudnia A.D.2022

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

 

 

KOMUNIKAT PARY KRÓLEWSKIEJ

na temat:

IMION KRÓLEWSKICH

 

Myszków, 3 października A.D.2021

 

KOMUNIKAT PARY KRÓLEWSKIEJ

KOMUNIKAT SPECJALNY KRÓLEWSKI

na temat:

V Nadzw. Rady Senatu

Toruń, 21 sierpnia A.D.2021

z dnia 25 sierpnia A.D.2021

Myszków

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI

na temat:

"Szczepionki, czy zastrzyki genetycznie modyfikujące człowieka?"

z dnia 26 lipca A.D.2021

Myszków

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI

NAPOMNIENIE KRÓLEWSKIE

biskupów Kościoła Katolickiego

w Polsce

z dnia 6 kwietnia A.D.2021

Myszków

KRÓLEWSKIE OŚWIADCZENIE

 

 

 

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI

w sprawie

ŚLUBÓW LWOWSKICH A.D.2021

z dnia 30 marca A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI

 

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI

w sprawie

Ponadpartyjnego Reformatorskiego Ruchu Społecznego "RADŁO"

z dnia 24 lutego A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI

w sprawie aktualnej sytuacji politycznej

z dnia 21 sierpnia A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI

w sprawie Białorusi

z dnia 11 sierpnia A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI

"Otwórzcie, czy zamknijcie Drzwi Chrystusowi!"

z dnia 21 marca A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI z 15 czerwca A.D.2019

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI

w sprawie epidemii

Wirusa

z dnia 12 marca A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI z 15 czerwca A.D.2019

 

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI

w sprawie Patronatu

nad

I Światowym Forum Ludobójstwa Słowian

29 luty A.D.2020

Gdańsk Oliwa

z dnia 24 lutego A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI z 15 czerwca A.D.2019

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI

w sprawie sprowadzenia obcych wojsk

na Ziemie Królestwa Polskiego

z dnia 15 czerwca A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI z 15 czerwca A.D.2019

 

KOMUNIKAT Nr 1 z 12 stycznia A.D. 2017

KRÓLEWSKA ŁASKA DLA POSŁÓW PARTYJNYCH

 

Dnia 12 stycznia A.D. 1578 odbyła się premiera "Odprawy posłów greckich" Jana Kochanowskiego.

 

Ilu w Sejmie na Wiejskiej mamy Posłów - Parysów dbających o własne i partyjne dobro, a ilu Posłów - Antenorów dbających o dobro Rzeczypospolitej?

 

Jesteśmy pewni, że część Posłów Sejmu na Wiejskiej chce wyzwolić się z niewoli partyjnej, a przede wszystkim wyjść z królewskiej niełaski oraz infamii.

 

Ten co nakłada infamię, ten może ją zdjąć.

 

Ponieważ infamia na Posłów Sejmu na Wiejskiej została nałożona ipso facto (poprzez sam fakt) przynależności partyjnej, to w ten sam sposób ipso facto może być zdjęta ale w określonym terminie nawrócenia się i pojednania z Królem, a przede wszystkim z Narodem tzn. poprzez oficjalne wystąpienie z partii.

 

Określamy ten termin na 20 styczeń A.D. 2017 tj. na dzień rocznicy koronacji Władysława Łokietka na Króla Polski. Być może będzie to coroczne Święto Łaski Królewskiej i warto z tej warunkowej łaski skorzystać.

 

Ponieważ odwaga musi być w Królestwie nagradzana tak, więc wyzwolonych, wolnych Posłów należy nazywać "Posłami królewskimi" o ile uznają nasz Majestat królewski.

 

Takie też Koło Poselskie tzn. "Koło Królewskich Posłów Christianitas" winno powstać w Sejmie przy Wiejskiej. Będzie ono chronione naszym, czyli Bożym Majestatem.

 

Ponieważ trudno na początku samo zorganizować się wyznaczamy na Szefa (Przewodniczącego) tego królewskiego Koła Poselskiego Piotra (skała) Marca zwanego Liroyem.

 

Nie ufamy (być może błędnie) Pawłowi Kukizowi z uwagi na fakt, że zamiast głosić ideę Sejmików Ziemskich upiera się On przy zabetonowaniu postkomunizmu i żydobolszewii popieranych przez masonerię poprzez ideę JOW-ów, którym My wyraźnie mówimy nie! JOW-y to groźny, masoński wynalazek, być może jeszcze gorszy od partyjniactwa. Wyobraźmy sobie na stałe podzieloną Polskę pomiędzy "PiS" a "PO".

 

Liczymy, że Piotr Marzec przyjmie naszą królewską nominację i podejmie się trudu budowy Królewskiego Koła Poselskiego reprezentującego przede wszystkim wartości "Christianitas", a co za tym idzie ideę budowania Królestwa Polskiego.

 

Dano 12 stycznia A.D. 2017 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej, w pierwszym roku naszego panowania.

 

Wojciech Edward Rex Poloniae

w pierwszym roku naszego panowania

KOMUNIKAT Nr 1 z 6 wrzesnia A.D. 2016

KIM MOŻE BYĆ MARSZAŁEK W PARTYJNYM, LEJCOWYM SEJMIE?

MARSZAŁKIEM CZY KONIUSZYM?

Wczoraj tj. 5 września A.D. 2016 odbyło się w lejcowym sejmie na Wiejskiej głosowanie nad odwołaniem marszałka – partyjnego koniuszego.

Używamy słowa „lejcowy sejm” od „lejców”, którymi są sterowani partyjni funkcjonariusze vel posłuszne „konie”, znajdujący się w sejmie i senacie zwani „posłami”, „senatorami” (w domyśle „posłami partyjnymi” i „senatorami partyjnymi”, bo reprezentują partie, a nie Ziemie i Wyborców).

De facto było to głosowanie nad votum zaufania do marszałka-koniuszego tegoź lejcowego sejmu, a dokładnie izby niższej, czyli izby poselskiej.

Okazało się, że votum zaufania otrzymał marszałek-koniuszy prawie wyłącznie od „swoich” powożonych „koni”, a konkretnie udzieliło mu votum zaufania:

 

Ø     PiS na 229 obecnych - 229

Ø     Kukiz’15 na 30 obecnych - 1

Ø     Niezależni na 5 obecnych – 2

Ø     WiS (?) na dwóch obecnych -2

Votum zaufania wobec Marszałka wyraziło 234 posłów, z czego 229 partyjnych, a 5 bezpartyjnych, z głosujących ogółem 431 posłów, co stanowi 54% poparcia .

Posłow nie PiS poparło Marszałka 4 z 431, co stanowi poparcie 0,9%.

Marszałek Senior - Konrad Morawiecki był nieobecny.

W lejcowym sejmie poparcie 54% posłów wystarczy by utrzymać marszałka w sytuacji gdy w Sejmie Walnym by to nie wystarczyło. Rozum podpowiada, że marszałek sejmu powinien mieć poparcie, co najmniej 75% posłów, by można było mówić o jego marszałkowaniu, a nie o jego pilnowaniu tematyki debat i samych głosowań.

Samo głosowanie dowiodło wyraźnie Polakom, że w lejcowym sejmie vel stadninie „koni” rzeczywistym „woźnicą” jest szef PiS Jarosław Kaczyński, który nota bene przez Sejm Walny uznany został za infamisa i banitę za przewodzenie partii (hodowla „koni”), a tym samym za bezprawne trzymanie posłów i marszałka-koniuszego na wodzy przy pomocy tzw. „dyscypliny partyjnej”, a konkretnie:

Ø     „wio” – głosuj „za”

Ø     „prr” – „wstrzymaj się”

Ø     „nazat” – głosuj „przeciw”

Te trzy komendy wystarczą woźnicy i koniuszemu, by kierować stajnią „posłów” nazywaną sejmem.

No cóż! Partyjna karawana końska idzie dalej!

Kolejne powożenie „posłów” przez woźnicę i koniuszego zaplanowane jest na 13 września A.D. 2016, gdzie będzie rozpatrywana m.in. zmiana ustawy o grach hazardowych.

Wystarczy „wio” i ustawa przejdzie!

A że wielu Polaków uzależni się od internetowego hazardu, etc.  Kogo to obchodzi? A zresztą zwali się na to, że sam naród poprzez swoich przedstawicieli tego chciał. Jakie to proste!

No to kolejna ustawa i „wio”.

Dano w Myszkowie n/Wartą, 6 września A.D. 2016

Wojciech Edward Rex Poloniae

w pierwszym roku naszego panowania

KOMUNIKAT Nr 2 z 26 sierpnia A.D. 2016

   PROPOZYCJE OD TRONU NA SEJM ŚLĄSKI W DNIU 3 WRZEŚNIA A.D. 2016

My, z Bożej łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego obrani na Króla – Elekta w 16 dniu lipca A.D. 2016 w Gdańsku-Oliwie, Król Polski – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Sarmatów, Wenedów; Wielki Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski; Książę Lotaryngii i Barrois, etc., etc., prosimy aby na obradach V Sesji Sejmu Śląskiego w dniu 3 września A.D. 2016. Sejm Śląski zajął się dodatkowo dwoma sprawami:

1. Aktualna sytuacja kopalń na Górnym Śląsku.

2. Stosunek Sejmu Śląskiego do projektu inwestycji pn. "KANAŁ ŚLĄSKI" - droga rzeczna łącząca żeglugowo Wisłę z Odrą oraz obie rzeki z Dunajem a poprzez Dunaj i inne rzeki z Morzem Czarnym i Morzem Adriatyckim.

 

UZASADNIENIE

 

Ad. 1 Sejm Śląski na III Sesji podjął odpowiednie Uchwały, które winny być monitorowane i na bieżąco zdawane Królowi i Sejmowi Walnemu relacje.

Ad.2 "Kanał Śląski" jest dla Polski ogromną szansą rozwojową siecią transportową rzeczną - kilkakrotnie tańszą od transportu kolejowego czy drogowego Polskę z południem Europy oraz z Azją a szczególnie z Chinami. Chodzi o poznanie stanowiska Ziem Śląskich z Górnego Śląska w tej sprawie.

Dano w Myszkowie n/Wartą, 26 sierpnia A.D. 2016

  Wojciech Edward Rex Poloniae

w pierwszym roku naszego panowania

KOMUNIKAT Nr 1 z 26 sierpnia A.D. 2016

   KRÓLEWSKIE ROZWAŻANIA

NAPOMNIENIE ANTONIEGO MACIEREWICZA - MINISTRA OBRONY NARODOWEJ.

JAROSŁAW ALEKSANDER KACZYŃSKI I JEGO ALTER EGO - ALEKSANDER JÓZEF LISOWSKI (1675-1616).

OGŁOSZENIE NEUTRALNOŚCI KRÓLESTWA POLSKIEGO.

Wyraźnie widać, że infamis i banita Jarosław Kaczyński - przywódca partii "PiS" powoli przekształca "PiS" w pisowczyków nawiązując do przywódcy historycznych lisowczyków - banity Aleksandra Józefa Lisowskiego.

Kilka słów z Wikipedii:

"Aleksander Józef Lisowski zasłynął prowadząc w czasie wojny polsko-rosyjskiej wojnę podjazdową, prowadził łupieskie wyprawy w rejonie Moskwy i Suzdala, spustoszył ziemię riazańską i Powołże, dotarł aż po Morze Białe. W 1615 roku na rozkaz Chodkiewicza zdobył Briańsk, Bilichów, Torsk, Kazym i Halecz. W odwrocie walczył z oddziałami Kukarina i Łopatyna, jednak udało się mu powrócić na czele oddziału do Warszawy w 1616 roku, tam też został entuzjastycznie powitany na Sejmie i nagrodzony kwotą 10.000 złotych. Wkrótce po uroczystym powitaniu został ponownie wysłany do Rosji i w czasie tej wyprawy zmarł nieoczekiwanie rażony paraliżem w obozie pod Starodubnem.

(...)

Dwutysięczny oddział lisowczyków brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1609–1618. Od śmierci Lisowskiego w 1616 r. dowodzeni byli przez pułkownika Stanisława Czaplińskiego. Od 1619 r. ich dowódcą był Walenty Rogowski. W czasie wypraw moskiewskich przeprowadzili szereg operacji zaczepnych na terytorium Carstwa Rosyjskiego, rozbijając w grudniu 1617 r. pod Kaługą wojska rosyjskie kniazia Dymitra Pożarskiego. Ich łupiestwo spowodowało m.in. obłożenie tej formacji klątwą, która jednak po pewnym czasie została zdjęta.

(...)

3 lutego 1620 lisowczycy przekroczyli granicę Śląska w okolicach Siewierza, po czym podeszli pod Tarnowskie Góry, gdzie przywitano ich ogniem z dział. Następnie złupili Strumień oraz Skoczów, a także okoliczne wioski. 8 lutego dotarli na przedpola Wiednia.

(...)

Pod dowództwem Pawła Niszczyckiego, starosty łomżyńskiego, i Jana Gromadzkiego wzięli udział w wyprawie Ferdynanda II w wojnie z Królestwem Francji, gdzie walczyli w Pikardii aż do odwołania przez Sejm. Ostatnim pułkownikiem lisowczyków był Mikołaj Moczarski.

Po powrocie do kraju dali się we znaki ludności cywilnej. Splądrowali i puścili z dymem Radomsko. Zostali potępieni w uchwałach sejmowych i rozwiązani około 1635 roku."

NOTA KRÓLEWSKA

Jak widać z powyższego historia lubi się powtarzać.

Niejaki Antoni Macierewicz z "PiS", buduje "elitarne" oddziały szybkiego reagowania złożone z Litwinów - "ponarowców", "Polaków" i Ukrainców - "banderowców", czyli oddziały "pisowczyków".

Antoni Macierewicz i Jarosław Kaczyński są tak pewni siebie, że wysłali harcownika Andrzeja Dudę 24 sierpnia A.D. 2016 do Kijowa, a następnie rozważają wojnę podjazdową z Rosją. Oczywiście za wszystkie te harce mają zapłacić Polacy i Polska, bowiem prawdopodobnie o to chodzi infamisowi i banicie Jarosławowi Kaczyńskiemu - SKOMPROMITOWAĆ POLSKĘ I POLAKÓW.

Napominamy więc Antoniego Macierewicza pod rygorem infamii i banicji aby wycofał się z wspierania "banderowskiej" Ukrainy i "ponarowskiej" Litwy; aby wycofał się z budowania oddziałów wojskowych złożonych z banderowskiej antypolskiej Ukrainy i ponarowskiej antypolskiej Litwy.

Jak najszybciej III RP musi wycofać się z popierania Ukrainy w wojnie z Rosją.

Ogłaszamy niniejszym neutralność Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Żadnych wojsk "NATO" i innych w Polsce!

Żądamy od przywódców III RP tego samego tj. ogłoszenia neutralności Polski.

Wszystkich Polaków - poddanych Królestwa Polskiego proszę o wyraźne opowiadanie się we wszelki możliwy sposób.

ZA NEUTRALNOŚCIĄ POLSKI.

Inne działania są niezgodne z polską racją stanu i będą interpretowane jako działanie na szkodę Królestwa Polskiego z wszelkimi tego konsekwencjami na podstawie prawa i zwyczajów Królestwa Polskiego.

Dano w Myszkowie n/Wartą, 26 sierpnia A.D. 2016

  Wojciech Edward Rex Poloniae

w pierwszym roku naszego panowania

 

KOMUNIKAT Nr 1 z 25 sierpnia A.D. 2016

   ANDRZEJ DUDA NIE SZANUJE WOLI KRÓLEWSKIEJ

 

MIMO NAPOMNIENIA ABY TEGO NIE ROBIŁ (czytaj) JEDZIE 24 sierpnia A.D. 2016 NA UKRAINĘ CHOĆ WIE, ŻE ZA TAKĄ SAMOWOLĘ GROZI MU INFAMIA I BANICJA.

KONSTATACJA I WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ

Pan Prezydent - reprezentant państwa okupanta Polski i Polaków III RP - Andrzej Duda nie posłuchał naszego napomnienia z 23 sierpnia A.D. 2016 aby nie jechał na Ukrainę w celu autoryzacji "państwa" okupującego polskie Ziemie Kresowe od 1991 roku, po wyjściu z nich wcześniejszego okupanta tj. Rosji.

Andrzej Duda naraził się więc na infamię i banicję, które to kary za niesubordynację królewską rozpozna najbliższy Sejm Walny z naszego, królewskiego wniosku.

Rodzą się przy okazji tej samowolki prezydenckiej pytania:

- kto dał zgodę Prezydentowi Dudzie na wyjazd na Ukrainę?

- czy Sejm na Wiejskiej ma jakikolwiek wpływ na poczynienia Prezydenta w polityce zagranicznej?

- czy Prezydent Duda realizuje własną dynastyczną politykę zagraniczną DYNASTII DUDÓW, czy realizuje politykę zagraniczną partii "PiS", czy realizuje politykę zagraniczna narodu polskiego?

- czy Prezydent Duda ma obowiązek wyjaśnić narodowi polskiemu czemu mają służyć jego samowolne wizyty zagraniczne?

- czy Prezydent Duda ma obowiązek rozliczyć się przed Sejmem na Wiejskiej z prowadzonej przez siebie polityki?

- dlaczego obsada Kancelarii Prezydenta Dudy nie jest uregulowana prawnie, a nawet konstytucyjnie? Jak można dopuścić, by w Kancelarii Prezydenta pracowali ludzie beż żadnej legitymacji do sprawowania tak ważnej funkcji?

- jakie umocowanie konstytucyjne ma Krzysztof Szczerski et consortes?

- jaka jest DOKTRYNA polityki zagranicznej III RP?

- jaka jest DOKTRYNA wojskowa III RP?

A jak jest w Królestwie Polskim?

- W Królestwie Polskim politykę zagraniczną prowadzi Król we współpracy z Radą Królewską - Radą Stanu Królestwa Polskiego.

- W skład Rady Królewskiej mogą wchodzić Senatorowie Królestwa Polskiego.

- Król aby wyjechać za granicę musi uzyskać zgodę Sejmu Walnego; musi przedstawić cel podróży zagranicznej,

- Doktrynę polityki zagranicznej i Doktrynę wojskową opracowuje Sejm Walny i Król.

- Król jest ograniczony Doktrynami.

- Król rozlicza się z podróży zagranicznej przed Radą Królewską i Sejmem Walnym.

- Królowi mogą doradzać wyłącznie członkowie Rady Królewskiej,

- Król podczas podróży zagranicznej musi mieć w swoim otoczeniu co najmniej jednego Członka Rady Królewskiej.

- Król nie może korzystać z innego doradztwa poza Radą Królewską.

- Król nie może wydawać oświadczeń i deklaracji bez zgody Rady Królewskiej.

- Każde oświadczenie i deklaracja Króla jest uprzednio zatwierdzana przez Radę Królewską (co najmniej 50% jej stanu) a następnie ratyfikowane przez Sejm Walny pod rygorem nieważności.

- Król nie może podpisywać żadnych Traktatów i Porozumień bez zgody Rady Królewskiej i Sejmu Walnego. Każde takie Porozumienie i Traktat musi być następnie ratyfikowane przez Sejm Walny pod rygorem nieważności.

W systemie władzy królewskiej szuka się optymalnych rozwiązań z uwzględnieniem wyłącznie interesu NARODU POLSKIEGO, a nie interesu partii, króla, czy osób trzecich, etc.

W systemie władzy partyjnej wystarczy kontrolować partie, by realizować obce interesy. Państwo partyjne jest FASADĄ.

Dano w Myszkowie n/Wartą, 25 sierpnia A.D. 2016

  Wojciech Edward Rex Poloniae

w pierwszym roku naszego panowania

 

Strona główna ]

Copyright © 16 lipca 2016 - 2024 Fundacja Leszczyńskich im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Rights Reserved

IX ROK NASZEGO PANOWANIA

16 lipca MMXVI - MMXXIV

 

A.D.2024 - ROK WINCENTEGO Z KIEŁCZY

 

A.D.2020 - A.D.2025 - LATA MILENIJNE KORONACYJNE BOLESŁAWA WIELKIEGO CHROBREGO - ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

 

A.D.2024 - CZWARTY ROK ŁOKIETKOWY - LATA ŁOKIETKOWE (2020-2033) LATA ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII