Strona główna ]

REGNUM CHRISTIANITAS

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO

CORONA REGNUM POLONIAE

KRÓLESTWO POLSKIE

REGNUM POLONIAE

Król Polski

 Wojciech Edward  

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

„Kto Leszczyńskich ród ignoruje, Polskę ignoruje.

Zwycięska familia, z której pochodzą wybitni przedstawiciele i ozdoby Senatu, Biskupi i Arcybiskupi”

Z której pochodzi Król Polski - Stanisław oraz Królowa Francji - Maria Karolina.

„Victoria in Jesu Christo!”

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016

 

 

 

 

 

KONDOLENCJE

   KONDOLENCJE DLA NARODU WŁOSKIEGO PO TRZĘSIENIU ZIEMI 22 sierpnia A.D. 2016.

My, z Bożej łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego obrani na Króla – Elekta w 16 dniu lipca A.D. 2016 w Gdańsku-Oliwie, Król Polski – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Sarmatów, Wenedów; Wielki Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski; Książę Lotaryngii i Barrois, etc., etc., wyrażamy wyrazy głębokiego współczucia Narodowi Italii, a szczególnie Mieszkańcom i Rodzinom ofiar trzęsienia Ziemi, które wydarzyło się 23 sierpnia A.D. 2016 w Centralnej Italii wzdłuż historycznego traktu Via Salaria (Rzym – Castrum Truentinum obecnie Martinsicuro).

Trzęsienie ziemi przypomina nam, żyjącym o tym, że Człowiek nie wszystko na Ziemi może kontrolować.

Stwórca w swym zamyśle twórczym uwzględnił wiele żywiołów na Ziemi z którymi Człowiek nigdy nie wygra, a które winny uczyć pokory i przygotowania na nagłą śmierć lub cierpienie.

Śmierć w żywiołach jednych, ma pozwalać innym żyć lepiej, pobożniej. Taka śmierć nigdy nie idzie na marne i jest swoistą ofiarą i napomnieniem Bożym, ku przestrodze innych.

Módlmy się za ofiary tej tragedii aby orędowali za tymi, co zostali żywi na ziemskim padole; aby ich wstawiennictwo opamiętało szalonych i otrzeźwiło tych, którzy wierzą tylko w moc Człowieka, bez uwzględniania mocy Boga.

Odczytując Znaki Boże pragniemy zauważyć, że w Martinsicuro przy rynku głównym wybudowano niedawno nowoczesny kościół Najświętszego Serca Jezusowego, który zawiera m.in. obraz autorstwa Józefa Pauri (1882-1949).

Codziennie o godzinie 12 z wieży zegarowej tegoż kościoła wybijana jest pieśń "Chrystus Królem, Chrystus Panem".

Może niektórzy Włosi i Europejczycy muszą przyjąć ten "dzwon" do wiadomości!

Dano w Myszkowie n/Wartą, 24 sierpnia A.D. 2016

  Wojciech Edward Rex Poloniae

w pierwszym roku naszego panowania

 

Strona główna ]

Copyright © 16 lipca 2016 - 2018 Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Right Riserved