Strona główna ]

 

CORONA REGNI POLONIAE-LEHIAE

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

CHRISTIANITATIS

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

Najjaśniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego-Lehii

WIELKA RZECZPOSPOLITA

 

 

 

 

IX ROK NASZEGO PANOWANIA

 

Król Polski-Lehii

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego-Lehii

Heres Regni Poloniae-Lehiae

J.K.M. Leh XVII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

z Dynastii Leszczyńskich

 

(Genealogia Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego ur. 5 stycznia A.D.1960 Myszków)

z Dynastii Lehickiej vel Piastowskiej - Domu Leszczyńskich

obrany wraz z żoną Iwoną Marią

na Sejmie Walnym Konstytucyjnym Elekcyjnym

w dniu 16 lipca A.D.2016

na Króla Polski

jako

J.K.M.Wojciech Edward I

(żona Iwona Maria Leszczyńska de domo Leszczyńska na Królową Polski)

jako

J.K.M. Iwona

w zespołe pocystersko-katedralnym ex Opactwa Cystersów w Oliwie

w Gdańsku Oliwie

 

* * *

 

Od 20 stycznia A.D.2020 z tytulaturą Króla Polski-Lehii

jako

J.K.M. Leh XI Wojciech Edward I

żona jako

J.K.M. Iwona Maria

 

* * *

Od 3 października A.D.2022

jako

J.K.M. Leh XIII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

Vide:

KOMUNIKAT PARY KRÓLEWSKIEJ

z 3 października A.D.2022 roku

KOMUNIKAT PARY KRÓLEWSKIEJ 

* * *

 

Od 20 grudnia A.D.2022

jako

J.K.M. Leh XIII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

 

* * *

od 20 stycznia A.D.2023

jako

J.K.M. Leh XVII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

 

Vide:

NOWELIZACJA KONSTYTUCJI PŁOWIECKIEJ

z 20 stycznia A.D.2020 roku

  

 

LATA ŁOKIETKOWE 2020-2033

LATA STANISŁAWA I LESZCZYŃSKIEGO 2004-2033

OKRES JEDNOCZENIA ZIEM POLSKICH-LEHII

w CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII 2016-2024

 

 

A.D.2024

Rok

Wincentego z Kiełczy h. Odrowąż - dominikanina

(1200-1261)

Zjednoczyciela Ziem Polskich w Królestwo Polskie,

autora i kompozytora hymnu królewskiego.

Gaude mater Polonia,

prole fecunda nobili.

Summi Regis magnalia,

laude frequentavigili.

 

 

 

      

 

A.D.2022 - A.D.2025

 

Lata koronacyjne Bolesława I Wielkiego Chrobrego

Lata Zjednoczenia Ziem Korony Królestwa Polskiego-Lehii

SZLACHETNI

 

 

 

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

CORONA REGNI POLONIAE-LEHIAE

NAJJAŚNIEJSZA RZECZPOSPOLITA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

WIELKA RZECZPOSPOLITA

Król Polski-Lehii

 Leh XVII Wojciech Edward I  

Dynastia Leszczyńskich

Dom Panujący Leszczyńskich

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora,

tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

„Kto Leszczyńskich ród ignoruje, Polskę ignoruje.

Zwycięska familia, z której tak wielu pochodzi Książąt i wielu Senatu wybitnych przedstawicieli,

do której wielu Biskupów i Arcybiskupów można zaliczyć.”

 

Z Rodu Leszczyńskich pochodzą m.in.:

Prymasi: Andrzej i Wacław

Król Polski:  Stanisław I

Królowa Francji: Maria Karolina - żona Ludwika XV

 

O Domu Panującym Leszczyńskich

https://en.wikipedia.org/wiki/Leszczyński

 

     „Victoria in Jesu Christo!”

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016 

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D.2016

 

Polecane strony:

 

www.sejmwalny.org.pl

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

www.quomodo.org.pl

 

 

 

 

 

EDYKTY KRÓLEWSKIE

EDYKT KRÓLA POLSKI-LEHII

EDYKT KRÓLEWSKI

o

kasacie "Edyktu Warckiego " A.D.1423

z dnia 23 listopada A.D.2023

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

 

 

EDYKT KRÓLA POLSKI-LEHII

EDYKT KRÓLEWSKI

o

tytulaturze króla i heraldyce królewskiej

II nowelizacja Konstytucji Płowieckiej z 20 stycznia A.D.2020

z dnia 20 stycznia A.D.2023

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

 

 

EDYKT KRÓLA POLSKI-LEHII

EDYKT KRÓLEWSKI

o

tytulaturze króla i heraldyce królewskiej

I nowelizacja Konstytucji Płowieckiej z 20 stycznia A.D.2020

z dnia 20 grudnia A.D.2022

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

 

 

EDYKT KRÓLA POLSKI-LEHII

EDYKT KRÓLEWSKI

o świętych męczennikach z 11 lipca 1943;

o świętej ziemi wołyńskiej

z dnia 11 lipca A.D.2022

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

 

 

EDYKT KRÓLEWSKI

o samorządowcach - kolaborantach;

o prawie stanowionym

z dnia 19 kwietnia A.D.2022

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

TRYBUNALSKI

z dnia 18 lutego A.D.2022

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI-LEHII

EDYKT KRÓLEWSKI

JAWORZNICKI

z dnia 21 października A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI-LEHII

EDYKT KRÓLEWSKI

SAMORZĄDOWY

ORDYNACJA WYBORCZA

z dnia 6 września A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI-LEHII

EDYKT KRÓLEWSKI

DARŁOWSKI

z dnia 22 lipca A.D.2021

wydany

w Darłowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI-LEHII

EDYKT KRÓLEWSKI

"O złożeniu z Urzędu Prezydenta III RP Andrzeja Dudy"

z dnia 28 czerwca A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"O nadaniu nazwy Ziemia Samborska - Samboria"

z dnia 27 maja A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI-LEHII

EDYKT KRÓLEWSKI

O NIETYKALNOŚCI OSOBISTEJ I MAJĄTKOWEJ

z dnia 25 maja A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI-LEHII

EDYKT KRÓLEWSKI

O LASACH NASZYCH KRÓLEWSKICH

z dnia 20 maja A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI-LEHII

EDYKT KRÓLEWSKI

O PRZEDAWNIENIU ROSZCZEŃ CYWILNOPRAWNYCH

z dnia 15 kwietnia A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI-LEHII

EDYKT KRÓLEWSKI

ORGANIZACJA SEJMIKOWA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

z dnia 6 kwietnia A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI-LEHII

EDYKT KRÓLEWSKI

ORGANIZACJA SEJMIKOWA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

z dnia 24 marca A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI-LEHII

EDYKT KRÓLEWSKI

USTANOWIENIE ŚWIĘTA SAMORZĄDNOŚCI SEJMIKOWEJ ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

z dnia 24 marca A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI-LEHII

EDYKT KRÓLEWSKI

USTANOWIENIE ŚWIĘTA ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

z dnia 20 stycznia A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

BOŻONARODZENIOWY A.D.2020

z dnia 24 grudnia A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

O SEJMIKACH POWIATOWYCH ZIEMSKICH I GRODOWYCH.

z dnia 26 listopada A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

O CAŁKOWITYM ZAKAZIE SZTUCZNEJ MODYFIKACJI GENETYCZNEJ

ROŚLIN, ZWIERZĄT I LUDZI.

z dnia 21 listopada A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

LISTOPADOWY NA DZIEŃ ŚW. LEONA WIELKIEGO

z dnia 10 listopada A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

Załączniki:

ZAŁĄCZNIK   ZAŁĄCZNIK   ZAŁĄCZNIK   ZAŁĄCZNIK   ZAŁĄCZNIK   ZAŁĄCZNIK

EDYKT KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"INFAMIA DLA POSŁÓW SEJMU NA WIEJSKIEJ

GŁOSUJĄCYCH ZA SPROWADZENIEM WOJSK OBCYCH DO POLSKI"

z dnia 27 września A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"AKT PROKLAMACJI UNII SŁOWIAŃSKIEJ"

z dnia 26 sierpnia A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

suplement I

dodany 26 sierpnia A.D.2020

SUPLEMENT

suplement II

dodany 27 sierpnia A.D.2020

SUPLEMENT

EDYKT KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"AKT POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO SERCU JEZUSA"

z dnia 5 czerwca A.D.2020

wydany

w Gdańsku Wrzeszczu

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"O INKORPORACJI ZIEM II RP & III RP DO KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO"

z dnia 23 maja A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"O MAJESTACIE KRÓLEWSKIM "

z dnia 10 lutego A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"AKT EREKCYJNY INSTYTUTU STANISŁAWA "

z dnia 9 stycznia A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH - SEJMIKI SENATORSKIE"

z dnia 18 grudnia A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"APOSTOLAT SŁOWIAŃSZCZYZNY. SŁOWIAŃSKI RZYM - LICHEŃ STARY"

z dnia 5 grudnia A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

NOWELIZACJA KONSTYTUCYI "CHRISTIANITAS"

z dnia 5 grudnia A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH, SEJMÓW I SEYMÓW W KRÓLESTWIE POLSKIM"

z dnia 12 sierpnia A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

LIST OTWARTY

"DO BISKUPÓW POLSKICH - SPRAWA ks. PRAŁATA ROMANA KNEBLEWSKIEGO"

z dnia 18 czerwca A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"O WYCHOWANIU DO ŻYCIA PUBLICZNEGO"

z dnia 20 marca A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT TRYBUNALSKI KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

INFAMIA DLA WROGÓW NARODU POLSKIEGO

z dnia 7 marca A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT TRYBUNALSKI KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

TRYBUBALSKI

„O POWOŁANIU SĄDÓW I TRYBUNAŁÓW”

„O POWOŁANIU INSTYGATORA WIELKIEGO KORONNEGO”

„O SĄDACH POKOJU I SĘDZIACH POKOJU”

„O ORGANIZACJI SĄDOWNICTWA W KRÓLESTWIE POLSKIM”

„O SĄDACH REWIZYJNYCH W KRÓLESTWIE POLSKIM”

„O OCHRONIE PRAWNEJ I EKONOMICZNEJ POLAKÓW POKRZYWDZONYCH PRZEZ SĄDOWNICTWO ZABORCZE I OKUPACYJNE”

z dnia 31 stycznia A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT GNIEWSKI KRÓLA POLSKI

„O ZERWANIU ŁĄCZNOŚCI Z OBECNYM PAPIESTWEM”

„O ODWIECZNYCH PRAWACH KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO DO POMORZA BAŁTYCKIEGO”

„O WSKRZESZENIU TOWARZYSTWA JASZCZURCZEGO

im. Mikołaja z Ryńska”

z dnia 15 grudnia A.D.2018

wydany

w Gniewie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI

"O BUDŻECIE III RP"

z dnia 10 grudnia A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI

 

 

EDYKT KRÓLA POLSKI

"O UTWORZENIU

KRÓLEWSKIEJ AKADEMII STANISŁAWA

KRÓLEWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK, LITERATURY I SZTUK PIĘKNYCH"

z dnia 20 listopada A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI

 

EDYKT KRÓLA POLSKI

"O WYBORACH LOKALNYCH III RP"

"O KONWERSJI POLAKÓW NA KRÓLESTWO POLSKIE"

"O MARSZU NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA A.D.2018"

z dnia 8 listopada A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI

„O MORDZIE SĄDOWYM JEZUSA CHRYSTUSA

DOKONANYM PRZEZ ŻYDÓW

WSPÓLNIE I W POROZUMIENIU Z IMPERIUM RZYMSKIM "

 z 25 września A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI

„O PRZEJĘCIU POCZTY POLSKIEJ W SKŁAD DÓBR KRÓLEWSKICH"

 z 31 sierpnia A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI "O PRZEJĘCIU POCZTY POLSKIEJ W SKŁAD DÓBR KRÓLEWSKICH"

„O LIKWIDACJI EPISKOPATU POLSKI.

O POWOŁANIU DO ŻYCIA EPISKOPATU KRÓLESTWA POLSKIEGO"

 z 19 marca A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI "O LIKWIDACJI EPISKOPATU POLSKI. O POWOŁANIU DO ŻYCIA KRÓLESTWA POLSKIEGO"

EDYKT KRÓLA POLSKI

„O FINANSACH KRÓLESTWA POLSKIEGO"

NOVELA I

 z 14 lutego A.D. 2018

EDYKT KRÓLEWSKI "O FINANSACH KRÓLESTWA POLSKIEGO" z 14 lutego A.D. 2018

EDYKT KRÓLA POLSKI

„O WROGACH NARODU POLSKIEGO"

 z 5 lutego A.D. 2018

EDYKT KRÓLEWSKI "O WROGACH NARODU POLSKIEGO" z 5 lutego A.D. 2018

EDYKT KRÓLA POLSKI

„O FINANSACH KRÓLESTWA POLSKIEGO"

 z 31 stycznia A.D. 2018

EDYKT KRÓLEWSKI "O FINANSACH KRÓLESTWA POLSKIEGO" z 31 stycznia A.D. 2018

EDYKT KRÓLA POLSKI

„O OCHRONIE PODDANYCH"

 z 2 stycznia A.D. 2018

EDYKT KRÓLEWSKI "O OCHRONIE PODDANYCH" z 2 stycznia A.D. 2018

EDYKT KRÓLA POLSKI

Nr 63/10/2017

„O PRZYWRÓCENIU INFAMII I BANICJI"

 z 20 października A.D. 2017

EDYKT KRÓLEWSKI "O PRZYWRÓCENIU INFAMII I BANICJI" z 20 października A.D. 2017

EDYKT KRÓLA POLSKI

Nr 43/06/2017

„O OCHRONIE DZIECI W KRÓLESTWIE POLSKIM"

 z 25 czerwca A.D. 2017

EDYKT KRÓLEWSKI "O OCHRONIE DZIECI W KRÓLESTWIE POLSKIM"

 

EDYKT KRÓLA POLSKI

Nr 36/06/2017

„O RELIGIACH I KLERZE KATOLICKIM

NA ZIEMI KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO” 

z 5 czerwca A.D. 2017

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI

Nr 2017.01.30/04

„ZDJĘCIE INFAMII I BANICJI” 

z 30 stycznia A.D. 2017

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI

Nr 2017.01.16/03

„NA PÓŁROCZE KRÓLESTWA POLSKIEGO” 

z 16 stycznia A.D. 2017

EDYKT KRÓLEWSKI - „NA PÓŁROCZE KRÓLESTWA POLSKIEGO”

EDYKT KRÓLA POLSKI

Nr 2017.01.07/02

„O INFAMII I BANICJI DLA JURGIELTNIKÓW PARTYJNYCH” 

z 7 stycznia A.D. 2017

EDYKT KRÓLEWSKI - "O INFAMII I BANICJI DLA JURGIELTNIKÓW PARTYJNYCH"

EDYKT KRÓLA POLSKI

Nr 2017.01.07/01

„O NAZWIE KRÓLESTWA POLSKIEGO” 

z 7 stycznia A.D. 2017

EDYKT KRÓLEWSKI - "O NAZWIE KRÓLESTWA POLSKIEGO"

EDYKT KRÓLA POLSKI

 

Nr 2016.12.20/03

„O HETMANACH I ADMIRAŁACH” 

z 20 grudnia A.D. 2016

EDYKT KRÓLEWSKI - "O Hetmanach i Admirałach"

Nr 2016.12.14/02

„ZAKAZ DEFICYTU BUDŻETOWEGO” 

z 6 grudnia A.D. 2016

EDYKT KRÓLEWSKI - „ZAKAZ DEFICYTU BUDŻETOWEGO”

EDYKT KRÓLA POLSKI

Nr 2016.12.02/01

„DOKTRYNA LESZCZYŃSKIEGO” 

z 2 grudnia A.D. 2016

EDYKT KRÓLEWSKI - DOKTRYNA LESZCZYŃSKIEGO

EDYKT KRÓLA POLSKI

Nr 2016.10.12/01

„Święto Korony Królestwa Polskiego” 

z 12 października A.D. 2016

EDYKT KRÓLEWSKI

 

VETO KRÓLEWSKIE!

WOBEC PRÓBY WYPROWADZENIA Z POLSKI SKARBU PAŃSTWA!

 

EDYKT KRÓLEWSKI - SKARGA PAULIAŃSKA

WOBEC PRÓBY WYPROWADZENIA Z POLSKI SKARBU PAŃSTWA!

RZĄDZĄ NAMI, POD SZYLDEM III RP, ŻYDZI!

UWAGA NA POLSKI "WIETNAM"!

Czas na stwierdzenie niezaprzeczalnego faktu, że Polską A.D. 2016 rządzą Żydzi i filosemiccy Polacy!

Prawdopodobnie obecnie ważą się losy III RP, która już jawnie zamienia się w Polin - państwo żydowskie.

Sprawy Ukrainy i Litwy, sprawa roszczeń żydowskich wobec Polski, skala antypolonizmu wobec Polski i Polaków oraz zaproszenie wojsk amerykańskich, a de facto żydowskich do Polski i to bez głosowania zgody na ten bezprecedensowy akt dobrowolnej okupacji Polski, w Sejmie na Wiejskiej oznacza, że "rządy" III RP doszły do wniosku, że trzeba ostatecznie rozwiązać kwestię polską.

Nie wydaje się możliwe, by szykująca się wojskowa okupacja Polski przez amerykańskich Żydów nie była dokonywana za wspólną zgodą USA, Anglii i Rosji.

Czyli jest to powrót nad naszymi głowami do traktatów zawartych w Teheranie, Jałcie i Poczdamie z których wynikało, że Żydzi rothschildowi (skrót myślowy), którzy rozpętali II wojnę światową i wymordowali przy pomocy Niemców pod przywództwem Żyda - Adolfa Hitlera, europejskich Żydów w tym 3 mln Polaków narodowości żydowskiej, muszą otrzymać łup wojenny w postaci okupacji vel dzierżawy Polski (później dorzucono Ukrainę).

Dlatego też w latach 1944 -1989 Rosja narzuciła nam rządy "swoich" Żydów.

Ponieważ Polacy w 1989 roku wyzwolili się z sowieckich "Żydów" nastąpiło dogadanie się "zwycięzców" II wojny światowej, że teraz "łupem wojennym" administrować będą Żydzi "amerykańscy".

Zainstalowano więc w 2015 roku rządy żydowskiego PiS-u pod przywództwem Jarosława Kalksteina, w Polsce bardziej znanego jako Kaczyński, a wojsko oddano pod komendę Antoniego Singera, w Polsce bardziej znanego jako Macierewicz.

W 2016 roku rząd III RP pod przywództwem niedoinformowanej ale przeszkolonej masońsko w USA, czyli dyspozycyjnej Pani Beaty Szydło, zajął się transferem Skarbu III RP w niewiadomym kierunku.

Stąd próba likwidacji Ministerstwa Skarbu i samego Skarbu narodowego Polaków czyli transfer prawa własności polskiej Ziemi (z lasami) jako niezbędnego atrybutu państwa.

Wydaje się, że jest plan, by III RP okazała się "wydmuszką"!

Ministra Skarbu już odwołano, bo po co Minister bez Skarbu?

Tak robi się (tzn. transferuje majątek na zewnątrz) gdy ma się zamiar ogłosić upadłość (w tym przypadku likwidację państwa - III RP).

Antidotum na to jest VETO KRÓLEWSKIE i tzw. SKARGA PAULIAŃSKA, którą niniejszym jako Król tej Ziemi składamy wobec próby wyprowadzenia przez III RP Skarbu państwa (skarbu należacego do Narodu Polskiego) z jurysdykcji Polaków.

Polacy!

Na Waszych oczach Polska przestaje być Polską!

Popierajcie, wspierajcie i brońcie Króla jak możecie: duchowo i materialnie chyba, że godzicie się na to co się dzieje!

Dano w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej Królestwa Polskiego

26 września A.D.2016 w pierwszym roku naszego panowania

Wojciech Edward Rex Poloniae

 

EDYKT KRÓLA POLSKI

Nr 2016.09.21/01

„Rectus semita” (Właściwa droga)

z 21 września A.D. 2016

 

PIERWSZE NAPOMNIENIE KRÓLEWSKIE

HIERARCHÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE

 REFORMA KRÓLEWSKA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE

 

My, z Bożej łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego Król Polski Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Sarmatów, Wenedów; Wielki Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski; Książę Lotaryngii i Barrois, wypowiadając na Zjeździe Katolickim 12-14 września A.D. 2016 wojnę duchową z masonerią i zwichnieniem w Kościele, chcąc naprawić kościół katolicki w Najjaśniejszej Rzeczypospolitej postanawiamy, co następuje:

 1. Napominamy hierarchów kościoła katolickiego w Polsce należących do masonerii aby jak najszybciej zeszli z drogi masońskiej.  

 2. Nie uznajemy ani jednego obecnego Biskupa, czy Arcybiskupa jako nie nominowanego ręką królewską, a więc uznajemy obecnych Biskupów i Arcybiskupów in gremio nominowanych ręką nie królewską, jako hierarchów zbłądzonego kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce, którzy odeszli od nauki Jezusa Chrystusa, a konkretnie odeszli od chrześcijaństwa w kierunku judeochrześcijaństwa promowanego przez masonerię, którego my jako Król Polski nie uznajemy.

 3. Napominamy hierarchów kościoła katolickiego w Polsce aby zeszli z drogi judeochrześcijaństwa na prawdziwą wiarę i naukę Jezusa Chrystusa – na prawdziwe chrześcijaństwo.

 4. Wszystkim kapłanom – „dobrym pasterzom” oznajmujemy, że jako Polacy, w większości chrześcijanie, życzymy sobie żyć w cywilizacji i kulturze „Christianitas”.   

 5. Uważamy, że ksiądz, czy biskup jako masoni stają się z urzędu ekskomunikowani ipso facto (przez sam fakt) i nie należą do wspólnoty chrześcijańskiej. Ich posługa jest świętokradcza!

 6. Uważamy, że organizacja kościoła katolickiego w formie Konferencji Episkopatu Polski jest obecnie błędna i w związku z tym tę organizację, mocą naszą królewską w dniu dzisiejszym rozwiązujemy, nakazując organizowanie się księży i biskupów w synody diecezjalne i plenarne oraz w Komisje tematyczne lub problemowe, wyłonione na tych synodach, corocznie weryfikowane poprzez vota zaufania do ich członków.

 7. Nie uznajemy obecnego urzędu Prymasa Polski jako sukcesora Prymasów Królestwa Polskiego Legatus natus i urząd ten (Prymasa Polski) z dniem dzisiejszym likwidujemy.

 8. Uznajemy urząd Prymasa Królestwa Polskiego Legatus Natus (primas regni) z tradycją od Prymasa Mikołaja Trąby,  który jest obecnie urzędem wakującym i będącym wyłącznie w naszej królewskiej jurysdykcji nominacyjnej, zgodnie ze zwyczajem naszych przodków oraz zgodnie z odpowiednią Uchwałą – Konstytucyą podjętą na Sejmie Walnym w Rydzynie 16 września A.D. 2016.   

 9. Uważamy, że władza duchowna i świecka winny się spotykać okresowo na Zjazdach, których cykliczność i przebieg określimy później.

 10. Najważniejszym naszym zadaniem królewskim jest wykluczenie z grona pasterzy kościoła „złych pasterzy”, czyli kapłanów - Żydów i kapłanów - masonów oraz tych, co utracili łaskę wiary w Jezusa Chrystusa jako Króla Wszechświata, Króla Polski, Króla Królów i Pana Panów.

 11. Żądamy pod rygorem kary królewskiej tj. infamii i banicji oraz możliwych innych kar do przechodzenia kapłanów – Żydów lub z pochodzeniem żydowskim oraz kapłanów masonów lub tych, co utracili wiarę w Jezusa Chrystusa w stan spoczynku do 15 października A.D. 2016.  Po tej dacie uważamy, że takie osoby są pozbawione czci i urzędu z mocy samego prawa - majestatu królewskiego i będą pełnić posługę świętokradczo.

 12. Wszystkich kapłanów uznających w sercu, że są „dobrymi pasterzami” zobowiązujemy do publicznego odczytania przysięgi antymodernistycznej Papieża Piusa X, jak niżej, w dniu 29 października A.D. 2016 oraz dla nowych kapłanów nakazujemy jej odczytywanie i odnawianie w dniu 21 sierpnia każdego roku:

Ja ... przyjmuję niezachwianie, tak w ogólności, jak w każdym szczególe, to wszystko, co określił, orzekł i oświadczył nieomylny Urząd Nauczycielski Kościoła.

Najpierw wyznaję, że Boga, początek i koniec wszechrzeczy, można poznać w sposób pewny, a zatem i dowieść Jego istnienia, naturalnym światłem rozumu w oparciu o świat stworzony, to jest z widzialnych dzieł stworzenia, jako przyczynę przez skutki.

Po drugie: zewnętrzne dowody Objawienia, to jest fakty Boże, przede wszystkim zaś cuda i proroctwa, przyjmuję i uznaję za całkiem pewne oznaki Boskiego pochodzenia religii chrześcijańskiej i uważam je za najzupełniej odpowiednie dla umysłowości wszystkich czasów i ludzi, nie wyłączając ludzi współczesnych.

Po trzecie: mocno też wierzę, że Kościół, stróż i nauczyciel słowa objawionego, został wprost i bezpośrednio założony przez samego prawdziwego i historycznego Jezusa Chrystusa, kiedy pośród nas przebywał, i że tenże Kościół zbudowany jest na Piotrze, głowie hierarchii apostolskiej, i na jego następcach po wszystkie czasy.

Po czwarte: szczerze przyjmuję naukę wiary przekazaną nam od Apostołów przez prawowiernych Ojców, w tym samym zawsze rozumieniu i pojęciu. Przeto całkowicie odrzucam jako herezję zmyśloną teorię ewolucji dogmatów, które z jednego znaczenia przechodziłyby w drugie, różne od tego, jakiego Kościół trzymał się poprzednio. Potępiam również wszelki błąd, który w miejsce Boskiego depozytu wiary, jaki Chrystus powierzył swej Oblubienicy do wiernego przechowywania, podstawia twory świadomości ludzkiej, które zrodzone z biegiem czasu przez wysiłek ludzi – nadal w nieokreślonym postępie mają się doskonalić.

Po piąte: z wszelką pewnością utrzymuję i szczerze wyznaję, że wiara nie jest ślepym uczuciem religijnym, wyłaniającym się z głębin podświadomości pod wpływem serca i pod działaniem dobrze usposobionej woli, lecz prawdziwym rozumowym uznaniem prawdy przyjętej z zewnątrz ze słuchania, mocą którego wszystko to, co powiedział, zaświadczył i objawił Bóg osobowy, Stwórca i Pan nasz, uznajemy za prawdę dla powagi Boga najbardziej prawdomównego.

Poddaję się też z należytym uszanowaniem i całym sercem wyrokom potępienia, orzeczeniom i wszystkim przepisom zawartym w encyklice Pascendi i dekrecie Lamentabili, zwłaszcza co się tyczy tzw. historii dogmatów.

Również odrzucam błąd tych, którzy twierdzą, że wiara podana przez Kościół katolicki może się sprzeciwiać historii i że katolickich dogmatów, tak jak je obecnie rozumiemy, nie można pogodzić z dokładniejszą znajomością początków religii chrześcijańskiej.

Potępiam również i odrzucam zdanie tych, którzy mówią, że wykształcony chrześcijanin występuje w podwójnej roli: jednej człowieka wierzącego, a drugiej historyka, jak gdyby wolno było historykowi trzymać się tego, co się sprzeciwia przekonaniom wierzącego, albo stawiać przesłanki, z których wynikałoby, że dogmaty są albo błędne, albo wątpliwe – byleby tylko wprost im się nie przeczyło.

Potępiam również ten sposób rozumienia i wykładu Pisma św., który pomijając Tradycję Kościoła, analogię wiary i normy podane przez Stolicę Apostolską, przyjmuje wymysły racjonalistów w sposób zarówno niedozwolony, jak i lekkomyślny, a krytykę tekstu uznaje za jedyną i najwyższą regułę.

Odrzucam również zdanie tych, którzy twierdzą, że ten, co wykłada historię teologii lub o tym przedmiocie pisze, powinien najpierw odłożyć na bok wszelkie uprzednie opinie, tak co do nadprzyrodzonego początku katolickiej Tradycji jak co do obiecanej przez Boga pomocy w dziele wiecznego przechowywania wszelkiej objawionej prawdy; nadto że pisma poszczególnych Ojców należy wykładać według samych tylko zasad naukowych z pominięciem wszelkiej powagi nadprzyrodzonej i z taką swobodą sądu, z jaką zwykło się badać jakiekolwiek dokumenty świeckie.

W końcu wreszcie ogólnie oświadczam, że jestem najzupełniej przeciwny błędowi modernistów twierdzących, że w świętej Tradycji nie ma nic Bożego, albo – co daleko gorsze – pojmujących pierwiastek Boży w znaczeniu panteistycznym, tak iż nic nie pozostaje z Tradycji katolickiej poza tym suchym i prostym faktem, podległym na równi z innymi dociekaniom historycznym, że byli ludzie, którzy szkołę założoną przez Jezusa Chrystusa i Jego Apostołów rozwijali w następnych wiekach swą gorliwą działalnością, zręcznością i zdolnościami.

Przeto usilnie się trzymam i do ostatniego tchu trzymać się będę wiary Ojców w niezawodny charyzmat prawdy, który jest, był i zawsze pozostanie w „sukcesji biskupstwa od Apostołów” [Św. Ireneusz, Adv. haer. IV, 26 – PG 7, 1053 C]; a to nie w tym celu, by trzymać się tego, co może się wydawać lepsze i bardziej odpowiednie dla stopy kultury danego wieku, lecz aby nigdy inaczej nie rozumieć absolutnej i niezmiennej prawdy głoszonej od początku przez Apostołów.

Ślubuję, iż to wszystko wiernie, nieskażenie i szczerze zachowam i nienaruszenie tego przestrzegać będę i że nigdy od tego nie odstąpię, czy to w nauczaniu. czy w jakikolwiek inny sposób mową lub pismem. Tak ślubuję, tak przysięgam, tak niech mi dopomoże Bóg i ta święta Boża Ewangelia.

 

 1. Jako wierni i poddani Królestwa Polskiego musimy mieć wszyscy pewność, że nasi kapłani to „dobrzy pasterze”.

 2. W każdą ostatnią niedzielę października oraz 1 kwietnia każdego roku kapłani winni odczytywać odpowiednio rotę „Ślubów intronizacyjnych” Jezusa Chrystusa jako Króla Wszechświata, Króla Polski, Króla Królów i Pana Panów (tekst roty w opracowaniu) oraz rotę „Ślubów Lwowskich” Króla Jana Kazimierza z 1656 roku, uznających Marię – Matkę Jezusa jako Królową Polski.    

 

Dano w Myszkowie n/Wartą, na Ziemi Korony Polskiej, 21 dnia września A.D. 2016 w pierwszym roku naszego panowania  

Wojciech Edward Rex Poloniae

 

EDYKT KRÓLA POLSKI

Nr 2016.09.17/01

"OCHRONA KRÓLEWSKA"

z 17 września A.D. 2016

 

O OBJĘCIU OCHRONĄ KRÓLEWSKĄ

ks. prałata ROMANA KNEBLEWSKIEGO z Bydgoszczy

być może przyszłego

PRYMASA KRÓLESTWA POLSKIEGO LEGATUS NATUS


My, z Bożej łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego Król Polski – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Sarmatów, Wenedów; Wielki Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski; Książę Lotaryngii i Barrois, niniejszym obejmujemy pełną OCHRONĄ KRÓLEWSKIM PŁASZCZEM Szlachetnego ks. prałata Romana Kneblewskiego z Bydgoszczy.

 

Od tego momentu nie może spaść włos z głowy ks. prałata Romana Kneblewskiego, pod rygorem potraktowania działania przeciwko ks. prałatowi jako Zbrodnię Stanu Królestwa Polskiego, zagrożoną w Królestwie Polskim karą śmierci, a co najmniej zagrożonej infamią królewska i banicją.

 

Udzielamy jednocześnie ks. prałatowi Romanowi Kneblewskiemu Immunitetu Królewskiego.

Wpis do Metryki Koronnej - 21 września A.D.2016

Wojciech Edward Rex Poloniae

 

EDYKT KRÓLA POLSKI

Nr 2016.09.10/01

WOLNE KRESY!

 

 ŻYDZI I OSOBY Z POCHODZENIEM ŻYDOWSKIM NIE MOGĄ ZAJMOWAĆ W KRÓLESTWIE POLSKIM STANOWISK PUBLICZNYCH!

 

ŻYDZI I OSOBY Z POCHODZENIEM ŻYDOWSKIM NIE MOGĄ BYĆ KSIĘŻMI I BISKUPAMI, A BROŃ BOŻE HIERARCHAMI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

W KORONIE KRÓLESTWA POLSKIEGO!

My, z Bożej łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego obrani na Króla – elekta w 16 dniu lipca A.D. 2016 w Gdańsku-Oliwie, Król Polski – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Sarmatów, Wenedów; Wielki Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski; Książę Lotaryngii i Barrois, mówimy okupantom tj. III RP z Prezydentem Andrzejem Dudą na czele: DOŚĆ!

Mówimy DOŚĆ! okupantom naszych Ziem Kresowych!

Mówimy też DOŚĆ zajmowania stanowisk publicznych świeckich i duchownych przez Żydów i osoby z pochodzeniem żydowskim.

Dość okupacji Polski i Polaków!

Do rządzących w III RP: Jesteście okupantami Polski i Polaków wspierającymi okupację Kresów, a szczególnie ukrainnej części Najjaśniejszej Rzeczypospolitej królewskiej.

Uznajecie okupację Polskich Kresów, a nawet tę okupację wspieracie finansowo pieniedzmi Polaków i Królestwa Polskiego. Zabraniamy tego robić więcej!

Państwo Ukraina nie ma żadnych dokumentów, a więc żadnego prawa (w myśl prawa międzynarodowego) do zajmowania Ziem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej określonych w Traktacie Wersalskim z 1919 roku. Podobnie jest z Białorusią i Litwą. Nie są to też etniczne Ziemie państwa nazywanego Ukraina, jako, że tzw. "Ukraińcy" to zlepek wszelkiej maści zesłańców i uciekinierów zasiedlających z przymusu lub konieczności Ziemie Rusi Kijowskiej.

Majestatem Królewskim żądamy dobrowolnego oddania przez okupantów Ziem Kresowych II RP do Korony Królestwa Polskiego, pod władztwo Króla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

Stanowisko okupanta Polski, jakim jest III RP, czyli rządy Żydów nad terenami obecnej Polski nas nie interesuje! My za uchwałą Sejmu walnego w Niepołomicach w 2015 roku nie uznajemy okupanta – III RP jako legalną władzę zwierzchnią nad Polską i Polakami.

Wiemy, że tak jak Polską w III RP i wcześniej tzn. w PRL rządzą Żydzi, tak obecna Ukrainą również rządzą Żydzi. Jedni więc wspierają drugich, kosztem wyzyskiwanych Polaków i Rusinów, w budowie Wielkiej żydowskiej Chazarii, która zagraża Europie Zachodniej i Rosji (Rosjanom).

Na naszych oczach dokonuje się ukrainizacja Polski, zamiast polonizacja Ukrainy. To zagraża bezpieczeństwu Polaków, Dlatego mówimy żydowskim okupantom Polski i Ukrainy DOŚĆ!

Dość oszukiwania Rusinów nazywanych Ukraińcami i dość oszukiwania Polaków!

Dość zajmowania stanowisk publicznych tak świeckich jak kościelnych w Królestwie Polskim!

Żydzi nie mają żadnych praw historycznych ani zdolności do rządzenia. Od zawsze żyli z wyzysku i lichwy. Zawsze prowadzili do wojen i waśni. Jest to plemię kainowe.

Ponieważ obecny "polski" (naszpikowany Żydami) kler w osobach hierarchów popiera politykę III RP tzn. uznaje rządy Żydów nad Polakami, to jesteśmy zmuszeni swym królewskim Majestatem napomnieć "polski" kler, a konkretnie polskich hierarchów i to wszystkich, bez wyjątku, grożąc infamią i wygnaniem z Królestwa Polski, że nie jest to zgodne z nauką kościoła katolickiego i że musi się to szybko zmienić!

Nie chcemy chrześcijańskiego judaizmu  ani judeochrześcijanizmu, czyli krypto judaizmu – wynalazku Żydów dla chrześcijan!

Chcemy prawdziwej wiary w Jezusa Chrystusa! Chcemy prawdziwych, a nie fałszywych pasterzy kościoła rzymsko-katolickiego!

Dajemy czas Żydom, by do 29 października A.D. 2016, tj. do Święta Chrystusa Króla opuścili dobrowolnie stanowiska publiczne w III RP oraz stanowiska kościelne na Ziemiach Korony Polskiej, jako księża, biskupi i kardynałowie idąc na dobrowolne emerytury oraz w stan spoczynku.

W tym dniu tj. 29 października A.D 2016 będzie wygłoszona suplika do Jezusa Chrystusa Króla Polski o wsparcie infamii królewskiej i Sejmu Walnego połączonej z banicją dla tych, co nie zrezygnują w międzyczasie ze swych funkcji.

W odpowiednim czasie w przyszłości zostaną oni wydaleni z Ziem Korony Królestwa Polskiego, bez żadnych praw do czci i uposażeń.

UZASADNIENIE

Przypominamy w tym miejscu Encyklikę Papieża Benedykta XIV z 14 czerwca 1751 roku w 11 roku Pontyfikatu pt. "A quo primum" wydaną specjalnie dla polskich biskupów katolickich jako napomnienie, przestroga i nakazanie, a dotyczącą tego co jest zabronione Żydom, mieszkającym w tych samych miastach i okręgach co chrześcijanie.

Pisze tam Papież Benedykt XIV o polskich Żydach:

"A więc Żydzi żyją w warunkach zażyłej poufałości pod tym samym dachem, co i chrześcijanie, których traktują w arbitralny sposób, nie ukrywając swej dla nich pogardy. (...) Papież Innocenty III, wspominając o tym, że Żydzi bywają dopuszczenie przez chrześcijan do ich miast, ostrzegał chrześcijan o tym, że sposób i warunki tego dopuszczenia Żydów powinny być takie, by uniemożliwić Żydom odpłacanie się złem za dobroć. – Gdy oni są dopuszczani z litości do poufałego współżycia z chrześcijanami, oni odpłacają się gospodarzom, zgodnie z przysłowiem, jak szczur ukryty w worku lub jak wąż w piersiach lub jak płonąca głownia w fartuchu. –  Ten sam Papież mówi, że właściwym jest, gdy Żydzi służą i chrześcijan a nie żeby chrześcijanie służyli u Żydów i dodaje: –  „Synowie wolnej matki nie powinni służyć synom matki niewolnej. Przeciwnie. Żydzi jako słudzy odrzuceni przez Tego Zbawiciela, którego śmierć oni w tak podły sposób spowodowali, powinni uznać siebie w fakcie i w czynie sługami tych, którzy przez śmierć Chrystusa zostali uwolnieni, tak jak gdyby ta śmierć uczyniła Żydów niewolnikami.”  Te słowa można przeczytać w dekrecie papieskim „Etsi Judaes”. W podobny sposób w innym dekrecie papieskim „Cum sit nimis”, pod tym samym tytułem „De Judaeis et Saracenis” (O Żydach i Saracenach w rozumieniu Słowianach) tenże Papież zabrania wyznaczania Żydów na publiczne stanowiska: „Zabraniamy nadawania Żydom stanowisk publicznych , ponieważ oni korzystają z udzielonych im możliwości, by ujawnić zaciekłą wrogość wobec chrześcijan”.

Stosując się więc, jako chrześcijański Król Polski panujący w Królestwie Polskim, w cywilizacji „Christianitas” (Konstytucya Sejmu Walnego) nie możemy tolerować tego co od końca XVIII wieku do dzisiaj dokonywało się i dokonuje na rdzennie polskich ziemiach tzn. przejmowania władztwa nad Polakami przez Żydów.

Nie ma na to i nie będzie naszej królewskiej zgody!

Dano w Myszkowie n/Wartą, na Ziemi Korony Polskiej

10 dnia września A.D. 2016 w pierwszym roku naszego panowania  

Wojciech Edward Rex Poloniae

Strona główna ]

Copyright © 16 lipca 2016 - 2024 Fundacja Leszczyńskich im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Rights Reserved

IX ROK NASZEGO PANOWANIA

16 lipca MMXVI - MMXXIV

 

A.D.2024 - ROK WINCENTEGO Z KIEŁCZY

 

A.D.2020 - A.D.2025 - LATA MILENIJNE KORONACYJNE BOLESŁAWA WIELKIEGO CHROBREGO - ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

 

A.D.2024 - CZWARTY ROK ŁOKIETKOWY - LATA ŁOKIETKOWE (2020-2033) LATA ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII