Strona główna ]

REGNUM CHRISTIANITAS

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO

CORONA REGNUM POLONIAE

KRÓLESTWO POLSKIE

REGNUM POLONIAE

Król Polski

 Wojciech Edward  

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

„Kto Leszczyńskich ród ignoruje, Polskę ignoruje.

Zwycięska familia, z której pochodzą wybitni przedstawiciele i ozdoby Senatu, Biskupi i Arcybiskupi”

Z której pochodzi Król Polski - Stanisław oraz Królowa Francji - Maria Karolina.

„Victoria in Jesu Christo!”

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016

 

 

 

 

 

KONSTYTUCYE KRÓLESTWA POLSKIEGO

 

Konstytucya
SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO
KRÓLESTWA POLSKIEGO 
z 15 września A.D. 2016

"Kara Śmierci za Zbrodnię Stanu"

Sejm Walny Konstytucyjny - Rydzyna

"Sejm Walny Konstytucyjny w dniu 15 września A.D. 2016 roku w Rydzynie podjął Konstytucyę o karze śmierci przez rozstrzelanie za Zbrodnię Stanu.

My powagą Majestatu Królewskiego aprobowaliśmy tę Konstytucyę niezwłocznie."

 

Aprobacya Króla - 15 lipca A.D.2016

Wpis do Metryki Koronnej - 21 września A.D.2016

 

Wojciech Edward Rex Poloniae

 

Konstytucya

"CHRISTIANITAS"

z 11 lipca A.D.2016

Sejm Walny Konstytucyjny - Baranów Sandomierski

„Sejm Walny Konstytucyjny zdecydował, że na Ziemiach Korony Królestwa Polskiego będzie obowiązywała kultura – cywilizacja i system – porządek prawny „CHRISTIANITAS” oznaczające z jednej strony mesjanizm Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, a z drugiej strony systemat wartości oparty na nauce przedchrześcijańskiej starożytnej Grecji i Rzymu, zgodnej z późniejszą nauką Jezusa Chrystusa, oraz na nauce chrześcijańskiej głoszonej przez Jezusa Chrystusa – Mesjasza – Króla Wszechświata i Króla Polski, opartej na prawie naturalnym, wierze i rozumie – przymiotach, w jakie wyposażony jest każdy rozumny człowiek, a sprowadzających się do chrześcijańskiej wiary oraz w doskonaleniu wiedzy dążącej do prawdy i w doskonaleniu cnoty w dążeniu do szlachetności. Tylko te dwa przymioty łącznie tj. cnota i rozum poparte wiarą w Jezusa Chrystusa, dają gwarancje idealnego poddanego mieszkającego w Koronie Królestwa Polskiego. Zawołaniami „CHRISTIANITAS” są: Bóg, Wiara, Serce, Miłość wzajemna, Honor, Ojczyzna, Wolność, Pamięć, Tożsamość, Cnota, Szlachetność, Służebność.”

Aprobacya Króla - 23 lipca A.D.2016

Wpis do Metryki Koronnej - 29 sierpnia A.D.2016

Wojciech Edward Rex Poloniae

 

Strona główna ]

Copyright © 16 lipca 2016 - 2018 Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Right Riserved