Strona główna ]

REGNUM CHRISTIANITAS

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO

CORONA REGNUM POLONIAE

KRÓLESTWO POLSKIE

REGNUM POLONIAE

Król Polski

 Wojciech Edward  

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

„Kto Leszczyńskich ród ignoruje, Polskę ignoruje.

Zwycięska familia, z której pochodzą wybitni przedstawiciele i ozdoby Senatu, Biskupi i Arcybiskupi”

Z której pochodzi Król Polski - Stanisław oraz Królowa Francji - Maria Karolina.

„Victoria in Jesu Christo!”

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016

 

 

 

 

 

APELE KRÓLEWSKIE

APEL KRÓLEWSKI DO POLAKÓW!

NIE POZWALAJMY SOBĄ MANIPULOWAĆ POPRZEZ PRZEKIEROWANIE NASZEJ UWAGI!

My, z Bożej łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego obrani na Króla – Elekta w 16 dniu lipca A.D. 2016 w Gdańsku-Oliwie, Król Polski – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Sarmatów, Wenedów; Wielki Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski; Książę Lotaryngii i Barrois, etc., etc., zwracamy uwagę Polakom, Lachom, Lechom, Wenedom, Sarmatom na manipulację jaką ciągle i niezmiennie dokonuje państwo-okupant nazywane III RP, w postaci "przekierowania uwagi".

W obecnej sytuacji odnosi się do do skrajnie nieodpowiedzialnego zachowania Prezydenta III RP Andrzeja Dudę wizytującego w rocznicę paktu Ribbentrop-Mołotow Ukrainę w dniach 23/24 sierpnia 2016 roku z uczestnictwem w defiladzie wojskowej w Kijowie w dniu 24 sierpnia br. Było to zachowanie antypolskie i prowokacyjne wobec Rosji.

Przyjmując założenie, że partia z której wywodzi się Prezydent Andrzej Duda tj. "PiS" jest partią proweniencji probanderowskiej lub stricte banderowskiej, to zachowanie Prezydenta Andrzeja Dudy mieści się w polityce tej antypolskiej partii tj. doprowadzenie do wojny z Rosją i to w taki sposób, by Polacy tego nawet nie zauważyli.

Jak zrobić, by Polacy nie zauważali zbliżającej się tragedii, a wręcz popierali przyszłych siepaczy?

Po pierwsze trzeba ich kupić, stąd 5000+ zamiast obniżenia podatków.

Po drugie trzeba ich ciągle zajmować -drugo, -trzeciorzędnymi sprawami, stąd pop papka w mediach i sensacje dnia w postaci "afery gruntowej" Hanny Gronkiewicz-Waltz, która jest nagłaśniania do przykrycia naprawdę poważnej "afery kijowskiej" Prezydenta Dudy.

     

Polacy powinni przypomnieć sobie w tym momencie podobną "aferę gruntową" jaką infamis i banita Jarosław Kaczyński rozpętał wobec ś.p. Andrzeja Leppera. Afera ta zamiast wyjaśnienia czegokolwiek, doprowadziła w konsekwencji do przejęcia władzy w III RP przez ordynarnych złodziei i aferzystów.

Polsce zagraża śmiertelne niebezpieczeństwo ze strony Rosji, a media zajmują się obecnie tym czego chce pro lub wręcz banderowska partia "PiS".

Zamiast mówić o konieczności obrony, o prawie do noszenia broni, o karze śmierci dla skorumpowanych urzędników; tłumaczyć co oznacza zdrada stanu, co oznacza zbrodnia przeciwko narodowi polskiemu, to wszystkie media rzuciły się na "aferę gruntową" warszawskiego ratusza.

Pamiętamy sfałszowane wybory samorządowe w 2014 roku. Dlaczego partia rządząca "PiS' nie skróciła dotąd kadencji wszystkim samorządom mimo, że Przewodniczący tej partii - infamis i banita Jarosław Kaczyński mówił, że wybory samorządowe A.D. 2014 zostały sfałszowane?

Co mówi na temat takiego, neobolszewicko-chazarskiego zachowania "PiS" nasza, polska cywilizacja i kultura prawna?

 

1. Qui non facit quod facere debet, videtur facere adversarus ea, quia non facit – jeżeli ktoś nie czyni tego, co czynić powinien uważa się, że czyni przeciwnie, ponieważ nie czyni.

2. Qui tacet consentire videtur si loqui debuisset ac potuisset – kto milczy, okazuje zgodę, jeśli powinien i mógł mówić; zasada domniemania zgody w sytuacjach, w których można od kogoś oczekiwać zajęcia stanowiska.

3. Fraus est fraudem celāre – oszustwem jest ukrywać oszustwo.

 

Jak widać, w naszej cywilizacji zachowanie "PiS' jest zachowaniem typowego oszusta i kunktatora.

Afera gruntowa Hanny Gronkiewicz-Walz, która nota bene bierze udział w szeroko pojętym "sonderkommando" skierowanym przeciwko Polakom tzn. w modernistycznym holokauście Polaków polegającym m.in. na obronie (nie oddaniu) tego co inni wcześniej Polakom ukradli (chodzi w tym przypadku o tzw. "dekret Bieruta") oraz polegającym na paserce skradzionych Polakom nieruchomości, niczym szczególnym nie wyróżnia się na tle całego "senderkommando".
 

Sama Pani Gronkiewicz-Walz ma siedzibę w skradzionym Leszczyńskim pałacu przy Elektorskiej na Jurydyce Leszno), Pan Prezydent Duda ma siedzibę w Pałacu Koniecpolskich, Rząd obraduje w ex koszarach carskich zbudowanych z krwawicy polskiej, a większość urzędów państwa-okupanta tj. III RP ma siedziby w innych skradzionych pałacach polskiej magnaterii.

 

Sejm na Wiejskiej znajduje się na miejscu dawnej carskiej żeńskiej szkoły średniej tj. Aleksandryjsko-Maryjskiego Wychowania [antypolskich] Panien. Sam budynek Sejmowy zaprojektował mason - Romuald Miller, stąd budynek ten przypomina bardziej Świątynie Salomona (charakterystyczna wieża do rytualnych mordów) gdzie talmudycznym, partyjnym prawem stanowionym pauperyzuje się i "morduje" Polaków [przy normalnym funkcjonowaniu państwa powinno nas być około 60 mln].

 

Apeluję więc do Polaków, Lachów, Lechitów, Wenedów, Sarmatów!

 

1. Nauczmy się nie oglądać i słuchać papki medialnej serwowanej nam przez modernistyczne media.

2. Wyłączajmy te media a w zamian spotykajmy się na dyskusjach rodzinnych i sejmikach.

3. Unikajmy na spotkaniach tematu partii politycznych. Udawajmy jakby ich nie było w ogóle.

4. Koncentrujmy się na problemach, a nie na ludziach.

5. Popierajmy Króla i Królestwa Polskie.

 

Podrzucane nam przez media "afery" traktujmy z wielką ostrożnością, jako próby przekierowania naszej uwagi od istotnych spraw i problemów naszej Matki - Żywicielki - Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

Dano w Myszkowie n/Wartą, 27 sierpnia A.D. 2016

  Wojciech Edward Rex Poloniae

w pierwszym roku naszego panowania

Strona główna ]

Copyright © 16 lipca 2016 - 2018 Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Right Riserved