Strona główna ]

A.D.2021 - ROK 400. ROCZNICY BITWY POD CHOCIMIEM

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

CHRISTIANITATIS

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

Najjaśniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego-Lehii

Król Polski-Lehii

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego-Lehii

Leh XI Wojciech Edward I

z Dynastii Lehickiej - Piastowskiej - Domu Leszczyńskich

obrany na Sejmie Walnym Konstytucyjnym Elekcyjnym

dnia 16 lipca A.D.2016

w zespołe pocystersko-katedralnym ex Opactwa Cystersów w Oliwie

w Gdańsku Oliwie

LATA ŁOKIETKOWE 2020-2033

OKRES ZJEDNOCZENIA ZIEM POLSKICH - LEHII

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE - LEHII

A.D.2021 - Rok Leha X Dzielnego

 1100 rocznica śmierci (921-2021)  

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

CORONA REGNUM POLONIAE-LEHIAE

NAJJAŚNIEJSZA RZECZPOSPOLITA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

Król Polski-Lehii

 Leh XI Wojciech Edward I  

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

„Kto Leszczyńskich ród ignoruje, Polskę ignoruje.

Zwycięska familia, z której pochodzą wybitni przedstawiciele i ozdoby Senatu, Biskupi i Arcybiskupi”

 

Z Rodu Leszczyńskich pochodzą m.in.: Król Polski - Stanisław I oraz Królowa Francji - Maria Karolina - żona Ludwika XV.

„Victoria in Jesu Christo!”

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016 

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016

 

Polecane strony:

 

www.sejmwalny.org.pl

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

www.quomodo.org.pl

 

 

 

 

 

NOMINACJE KRÓLEWSKIE

KRÓLEWSKA NOMINACJA

z 8 maja A.D.2021

na Urząd Wojewody Pomorza Gdańskiego Nominata

NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

J.W. Stefana Jana Grabskiego

foto: Rafał Burszewski

Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae

KRÓLEWSKI DYPLOM NOMINACYJNY

z 12 grudnia A.D.2020

na Urząd Premiera Nominata

RZĄDU J.K.M.

NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

Pana Profesora Mirosława Mariusza Piotrowskiego

foto: Wikipedia

AKT NOMINACYJNY

Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae

KRÓLEWSKI DYPLOM NOMINACYJNY

z 16 grudnia A.D.2020

OSOBY SZLACHETNE A.D.2020

NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

AKT NOMINACYJNY

Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae

KRÓLEWSKI DYPLOM NOMINACYJNY

z 7 sierpnia A.D.2020

na V-ce PREZYDENTA in spe

NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO

J.W. Cezarego Mariusza Tousty

DYPLOM NOMINACYJNY

Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae

KRÓLEWSKI DYPLOM NOMINACYJNY

z 6 sierpnia A.D. 2020

na PREZYDENTA in spe

NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO

J.W.S. Włodzimierza Juliana Korab-Karpowicza

DYPLOM NOMINACYJNY

Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae

AKT NOMINACYJNY KRÓLA POLSKI

na PRYMASA KRÓLESTWA POLSKIEGO Legatus Natus

J.E. abp Jan Paweł Lenga 

z 4 stycznia A.D. 2018

AKT NOMINACYJNY

NOMINACYA KRÓLEWSKA

z 12 czerwca A.D. 2017

AKT NOMINACYJNY KRÓLA POLSKI

 

My z Bożej Łaski Król Polski etc.

Niniejszym Uznajemy Mieczysława Mokrzyckiego jako Biskupa (Arcybiskupa) Kościoła Rzymskokatolickiego Korony Królestwa Polskiego

i uznajemy Go jako Biskupa (Arcybiskupa) Metropolitę Lwowskiego i uznajemy Go jako Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Ukrainy.

Biskup  (Arcybiskup) Mieczysław Mokrzycki do swej tytulatury biskupiej może dożywotnio dodawać:

"Królewski Biskup (Arcybiskup)", "Królewski Metropolita", Królewski Przewodniczący".

 

Dano 12 czerwca A.D. 2017 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej, w pierwszym roku Naszego panowania.

Wojciech Edward Rex Poloniae

 

KOMUNIKAT Nr 1 z 12 stycznia A.D. 2017

KRÓLEWSKA ŁASKA DLA POSŁÓW PARTYJNYCH

KRÓLEWSKI POSEŁ - J.W. Piotr Marzec vel Liroy

 

 

12 stycznia A.D. 1578 odbyła się premiera "Odprawy posłów greckich".

 

Ilu w Sejmie na Wiejskiej mamy Posłów - Parysów dbających o własne i partyjne dobro, a ilu Posłów - Antenorów dbających o dobro Rzeczypospolitej?

 

Jesteśmy pewni, że część Posłów Sejmu na Wiejskiej chce wyzwolić się z niewoli partyjnej, a przede wszystkim wyjść z królewskiej niełaski oraz infamii.

 

Ten co nakłada infamię, ten może ją zdjąć.

 

Ponieważ infamia na Posłów Sejmu na Wiejskiej została nałożona ipso facto (poprzez sam fakt) przynależności partyjnej, to w ten sam sposób ipso facto może być zdjęta ale w określonym terminie nawrócenia się i pojednania z Królem, a przede wszystkim z Narodem tzn. poprzez oficjalne wystąpienie z partii.

 

Określamy ten termin na 20 styczeń A.D. 2017 tj. na dzień rocznicy koronacji Władysława Łokietka na Króla Polski. Być może będzie to coroczne Święto Łaski Królewskiej i warto z tej warunkowej łaski skorzystać.

 

Ponieważ odwaga musi być w Królestwie nagradzana tak, więc wyzwolonych, wolnych Posłów należy nazywać "Posłami Królewskimi" o ile uznają nasz Majestat królewski.

 

Takie też Koło Poselskie tzn. "Koło Królewskich Posłów Christianitas" winno powstać w Sejmie przy Wiejskiej. Będzie ono chronione naszym, czyli Bożym Majestatem.

 

Ponieważ trudno na początku samo zorganizować się wyznaczamy na Szefa (Przewodniczącego) tego królewskiego Koła Poselskiego Piotra (skała) Marca zwanego Liroyem.

 

Nie ufamy (być może błędnie) Pawłowi Kukizowi z uwagi na fakt, że zamiast głosić ideę Sejmików Ziemskich upiera się On przy zabetonowaniu postkomunizmu i żydobolszewii popieranych przez masonerię poprzez ideę JOW-ów, którym My wyraźnie mówimy nie! JOW-y to groźny, masoński wynalazek, być może jeszcze gorszy od partyjniactwa. Wyobraźmy sobie na stałe podzieloną Polskę pomiędzy "PiS" a "PO".

 

Liczymy, że Piotr Marzec przyjmie naszą królewską nominację i podejmie się trudu budowy Królewskiego Koła Poselskiego reprezentującego przede wszystkim wartości "Christianitas", a co za tym idzie ideę budowania Królestwa Polskiego.

 

Dano 12 stycznia A.D. 2017 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej, w pierwszym roku naszego panowania.

 

Wojciech Edward Rex Poloniae

w pierwszym roku naszego panowania

 

NOMINACYE KRÓLEWSKIE
z 4 października A.D. 2016

Prawem królewskim: 


1. Likwidujemy Konferencję Episkopatu Polski jako twór szkodzący Polsce i Królestwu Polskiemu. Wszystkie funkcje w tym gremium zostają zlikwidowane. 
2. Na Likwidatora Konferencji Episkopatu Polski powołujemy Biskupa Metropolitę Częstochowskiego - Wacława Depo jako Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w likwidacji. 
3. Odwołujemy Biskupa Wojciecha Polaka z funkcji Prymasa Polski i Metropolity Gnieźnieńskiego i składam go w stan spoczynku. Posługę biskupią w tej Metropolii wyznaczamy Biskupom Pomocniczym. 
4. Odwołuję Biskupa Stanisława Gądeckiego z funkcji Metropolity Poznańskiego. Posługę biskupią w tej Metropolii wyznaczamy Biskupom Pomocniczym. 
5. Odwołujemy Biskupa Kazimierza Nycza z funkcji Metropolity Warszawskioego. Posługę biskupią w tej Metropolii wyznaczamy Biskupom Pomocniczym. 
6. Odwołujemy Biskupa Stanisława Dziwisza z funkcji Metropolity Krakowskiego. Posługę biskupią w tej Metropolii wyznaczamy Biskupom Pomocniczym. 
7. Odwołuję Biskupa Wiktora Skworca z funkcji Metropolity Katowickiego. Posługę biskupią w tej Metropolii wyznaczamy Biskupom Pomocniczym. 
8. Przywracamy do życia wakujący urząd Prymasa Królestwa Polskiego legatus natus. Prosimy o jak najszybsze opuszczenie Polski, Królestwa Polskiego Nuncjusza Papieskiego jako persona non grata.
9. Na Stolicę Metropolii Gnieźnieńskiej ustanawiamy Licheń Stary.
10. Na ostatniego Prymasa Polski (nie mylić z Prymasem Królestwa Polskiego) wyznaczamy Biskupa Jana Pawła Lenga. Ingres Prymasa powinien nastąpić w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym, po zatwierdzeniu naszych dymisji i nominacji przez Papieża Franciszka, nie później jednak jak do końca Roku Pańskiego 2016.

 

Wszystkich Poddanych i przedstawicieli Kleru upraszamy o poszanowanie naszych Decyzji. Żądamy szacunku dla zdymisjonowanych Biskupów.

 

Żądamy szacunku i czci dla nominowanych Biskupów.

 

Ciebie Prymasie Polski Janie Pawle prosimy zreformuj jak najszybciej kościół rzymsko-katolicki w Polsce, w Królestwie Polskim!

 

Dano w Myszkowie n/Wartą 4 października A.D. 2016 na Ziemi Korony Polskiej.

Wojciech Edward Rex Poloniae

 

 

 

Strona główna ]

Copyright © 16 lipca 2016 - 2021 Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Rights Reserved

SZÓSTY ROK NASZEGO PANOWANIA

MMXVI-MMXXI

A.D.2021 - DRUGI ROK ŁOKIETKOWY - LATA ŁOKIETKOWE  ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII (2020-2033)

A.D.2021 - ROK LEHA X DZIELNEGO