Strona główna ] W górę ]

 

CORONA REGNI POLONIAE-LEHIAE

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

CHRISTIANITATIS

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

Najjaśniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego-Lehii

WIELKA RZECZPOSPOLITA

 

 

 

 

IX ROK NASZEGO PANOWANIA

 

Król Polski-Lehii

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego-Lehii

Heres Regni Poloniae-Lehiae

J.K.M. Leh XVII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

z Dynastii Leszczyńskich

 

 

(Genealogia Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego ur. 5 stycznia A.D.1960 Myszków)

z Dynastii Lehickiej vel Piastowskiej - Domu Leszczyńskich

obrany wraz z żoną Iwoną Marią

na Sejmie Walnym Konstytucyjnym Elekcyjnym

w dniu 16 lipca A.D.2016

na Króla Polski

jako

J.K.M.Wojciech Edward I

(żona Iwona Maria Leszczyńska de domo Leszczyńska na Królową Polski)

jako

J.K.M. Iwona

w zespołe pocystersko-katedralnym ex Opactwa Cystersów w Oliwie

w Gdańsku Oliwie

 

* * *

 

Od 20 stycznia A.D.2020 z tytulaturą Króla Polski-Lehii

jako

J.K.M. Leh XI Wojciech Edward I

żona jako

J.K.M. Iwona Maria

 

* * *

Od 3 października A.D.2022

jako

J.K.M. Leh XIII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

Vide:

KOMUNIKAT PARY KRÓLEWSKIEJ

z 3 października A.D.2022 roku

KOMUNIKAT PARY KRÓLEWSKIEJ 

* * *

 

Od 20 grudnia A.D.2022

jako

J.K.M. Leh XIII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

 

* * *

od 20 stycznia A.D.2023

jako

J.K.M. Leh XVII Wojciech Edward I Stanisław Wacław Władysław Jan

żona jako

J.K.M. Iwona Maria Helena Józefa Eugenia Katarzyna

 

Vide:

NOWELIZACJA KONSTYTUCJI PŁOWIECKIEJ

z 20 stycznia A.D.2020 roku

  

 

LATA ŁOKIETKOWE 2020-2033

LATA STANISŁAWA I LESZCZYŃSKIEGO 2004-2033

OKRES JEDNOCZENIA ZIEM POLSKICH-LEHII

w CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII 2016-2024

 

 

A.D.2024

Rok

Wincentego z Kiełczy h. Odrowąż - dominikanina

(1200-1261)

Zjednoczyciela Ziem Polskich w Królestwo Polskie,

autora i kompozytora hymnu królewskiego.

Gaude mater Polonia,

prole fecunda nobili.

Summi Regis magnalia,

laude frequentavigili.

 

 

 

      

 

A.D.2022 - A.D.2025

 

Lata koronacyjne Bolesława I Wielkiego Chrobrego

Lata Zjednoczenia Ziem Korony Królestwa Polskiego-Lehii

SZLACHETNI

 

 

 

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

CORONA REGNI POLONIAE-LEHIAE

NAJJAŚNIEJSZA RZECZPOSPOLITA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

WIELKA RZECZPOSPOLITA

Król Polski-Lehii

 Leh XVII Wojciech Edward I  

Dynastia Leszczyńskich

Dom Panujący Leszczyńskich

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora,

tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

„Kto Leszczyńskich ród ignoruje, Polskę ignoruje.

Zwycięska familia, z której tak wielu pochodzi Książąt i wielu Senatu wybitnych przedstawicieli,

do której wielu Biskupów i Arcybiskupów można zaliczyć.”

 

Z Rodu Leszczyńskich pochodzą m.in.:

Prymasi: Andrzej i Wacław

Król Polski:  Stanisław I

Królowa Francji: Maria Karolina - żona Ludwika XV

 

O Domu Panującym Leszczyńskich

https://en.wikipedia.org/wiki/Leszczyński

 

     „Victoria in Jesu Christo!”

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016 

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D.2016

 

Polecane strony:

 

  Król Polski-Lehii Leh XVII Wojciech Edward I

 

 

www.sejmwalny.org.pl

 

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

 

www.quomodo.org.pl

 

 

 

 

 

 

NOMINACJE KRÓLEWSKIE

 

KRÓLEWSKIE NOMINACYE

z 11 czerwca A.D.2022

na Premiera - V-ce Kanclerza Rządu J.K.M.

na Kasztelana Szczecina i Cedynii

na Wojewodę Pomorza Szczecińskiego

J.W. Mariana Redesa

 

Leh XI Wojciech Edward I Rex Poloniae-Lehiae

 

 

KRÓLEWSKIE NOMINACYE

z 22 marca A.D.2022

na Kasztelana Grudziądza

J.W. Zbigniew Adamczyk

na Podkasztelana Grudziądza

J.W. Zbigniew Schroder

na Marszałka Sejmiku Grodowego Kasztelańskiego Grudziądzkiego

J.W. Monika Skubakowska

AKT NOMINACYJNY

Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae-Lehiae

 

 

KRÓLEWSKIE NOMINACYJE

z 29 stycznia A.D.2022

na Kasztelana Krakowskiego

J.W. Doroty Lechwar

na Marszałka Sejmiku Grodowego Kasztelańskiego Krakowskiego

J.W. Tomasza Janickiego h. Rola

AKT NOMINACYJNY

Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae

KRÓLEWSKI DYPLOM NOMINACYJNY

z 11 stycznia A.D.2022

na Starostę Generalnego Ziemi Staropolskiej (Świętokrzyskiej)

J.W. Dariusza Łaska

AKT NOMINACYJNY

Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae

KRÓLEWSKI DYPLOM NOMINACYJNY

z 11 stycznia A.D.2022

na Starostę Generalnego Ziemi Mazowieckiej

J.W. Dariusza Łaska

AKT NOMINACYJNY

Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae

KRÓLEWSKI DYPLOM NOMINACYJNY

z 31 grudnia A.D.2021

na Starostę Generalnego Ziemi Rawskiej

J.W. Dariusza Łaska

AKT NOMINACYJNY

Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae

 

OSOBY SZLACHETNE A.D.2021

NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

 

Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae

na Urząd Wojewody Pomorza Gdańskiego Nominata

NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

J.W. Stefana Jana Grabskiego

foto: Rafał Burszewski

Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae

KRÓLEWSKI DYPLOM NOMINACYJNY

z 16 grudnia A.D.2020

OSOBY SZLACHETNE A.D.2020

NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

AKT NOMINACYJNY

Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae

KRÓLEWSKI DYPLOM NOMINACYJNY

z 7 sierpnia A.D.2020

na V-ce PREZYDENTA in spe

NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO

J.W. Cezarego Mariusza Tousty

DYPLOM NOMINACYJNY

Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae

KRÓLEWSKI DYPLOM NOMINACYJNY

z 6 sierpnia A.D. 2020

na PREZYDENTA in spe

NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO

J.W.S. Włodzimierza Juliana Korab-Karpowicza

DYPLOM NOMINACYJNY

Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae

AKT NOMINACYJNY KRÓLA POLSKI

na PRYMASA KRÓLESTWA POLSKIEGO Legatus Natus

J.E. abp Jan Paweł Lenga 

z 4 stycznia A.D. 2018

AKT NOMINACYJNY

NOMINACYA KRÓLEWSKA

z 12 czerwca A.D. 2017

AKT NOMINACYJNY KRÓLA POLSKI

 

My z Bożej Łaski Król Polski etc.

Niniejszym Uznajemy Mieczysława Mokrzyckiego jako Biskupa (Arcybiskupa) Kościoła Rzymskokatolickiego Korony Królestwa Polskiego

i uznajemy Go jako Biskupa (Arcybiskupa) Metropolitę Lwowskiego i uznajemy Go jako Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Ukrainy.

Biskup  (Arcybiskup) Mieczysław Mokrzycki do swej tytulatury biskupiej może dożywotnio dodawać:

"Królewski Biskup (Arcybiskup)", "Królewski Metropolita", Królewski Przewodniczący".

 

Dano 12 czerwca A.D. 2017 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej, w pierwszym roku Naszego panowania.

Wojciech Edward Rex Poloniae

 

KOMUNIKAT Nr 1 z 12 stycznia A.D. 2017

KRÓLEWSKA ŁASKA DLA POSŁÓW PARTYJNYCH

KRÓLEWSKI POSEŁ - J.W. Piotr Marzec vel Liroy

 

 

12 stycznia A.D. 1578 odbyła się premiera "Odprawy posłów greckich".

 

Ilu w Sejmie na Wiejskiej mamy Posłów - Parysów dbających o własne i partyjne dobro, a ilu Posłów - Antenorów dbających o dobro Rzeczypospolitej?

 

Jesteśmy pewni, że część Posłów Sejmu na Wiejskiej chce wyzwolić się z niewoli partyjnej, a przede wszystkim wyjść z królewskiej niełaski oraz infamii.

 

Ten co nakłada infamię, ten może ją zdjąć.

 

Ponieważ infamia na Posłów Sejmu na Wiejskiej została nałożona ipso facto (poprzez sam fakt) przynależności partyjnej, to w ten sam sposób ipso facto może być zdjęta ale w określonym terminie nawrócenia się i pojednania z Królem, a przede wszystkim z Narodem tzn. poprzez oficjalne wystąpienie z partii.

 

Określamy ten termin na 20 styczeń A.D. 2017 tj. na dzień rocznicy koronacji Władysława Łokietka na Króla Polski. Być może będzie to coroczne Święto Łaski Królewskiej i warto z tej warunkowej łaski skorzystać.

 

Ponieważ odwaga musi być w Królestwie nagradzana tak, więc wyzwolonych, wolnych Posłów należy nazywać "Posłami Królewskimi" o ile uznają nasz Majestat królewski.

 

Takie też Koło Poselskie tzn. "Koło Królewskich Posłów Christianitas" winno powstać w Sejmie przy Wiejskiej. Będzie ono chronione naszym, czyli Bożym Majestatem.

 

Ponieważ trudno na początku samo zorganizować się wyznaczamy na Szefa (Przewodniczącego) tego królewskiego Koła Poselskiego Piotra (skała) Marca zwanego Liroyem.

 

Nie ufamy (być może błędnie) Pawłowi Kukizowi z uwagi na fakt, że zamiast głosić ideę Sejmików Ziemskich upiera się On przy zabetonowaniu postkomunizmu i żydobolszewii popieranych przez masonerię poprzez ideę JOW-ów, którym My wyraźnie mówimy nie! JOW-y to groźny, masoński wynalazek, być może jeszcze gorszy od partyjniactwa. Wyobraźmy sobie na stałe podzieloną Polskę pomiędzy "PiS" a "PO".

 

Liczymy, że Piotr Marzec przyjmie naszą królewską nominację i podejmie się trudu budowy Królewskiego Koła Poselskiego reprezentującego przede wszystkim wartości "Christianitas", a co za tym idzie ideę budowania Królestwa Polskiego.

 

Dano 12 stycznia A.D. 2017 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej, w pierwszym roku naszego panowania.

 

Wojciech Edward Rex Poloniae

w pierwszym roku naszego panowania

 

NOMINACYE KRÓLEWSKIE
z 4 października A.D. 2016

Prawem królewskim: 


1. Likwidujemy Konferencję Episkopatu Polski jako twór szkodzący Polsce i Królestwu Polskiemu. Wszystkie funkcje w tym gremium zostają zlikwidowane. 
2. Na Likwidatora Konferencji Episkopatu Polski powołujemy Biskupa Metropolitę Częstochowskiego - Wacława Depo jako Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w likwidacji. 
3. Odwołujemy Biskupa Wojciecha Polaka z funkcji Prymasa Polski i Metropolity Gnieźnieńskiego i składam go w stan spoczynku. Posługę biskupią w tej Metropolii wyznaczamy Biskupom Pomocniczym. 
4. Odwołuję Biskupa Stanisława Gądeckiego z funkcji Metropolity Poznańskiego. Posługę biskupią w tej Metropolii wyznaczamy Biskupom Pomocniczym. 
5. Odwołujemy Biskupa Kazimierza Nycza z funkcji Metropolity Warszawskioego. Posługę biskupią w tej Metropolii wyznaczamy Biskupom Pomocniczym. 
6. Odwołujemy Biskupa Stanisława Dziwisza z funkcji Metropolity Krakowskiego. Posługę biskupią w tej Metropolii wyznaczamy Biskupom Pomocniczym. 
7. Odwołuję Biskupa Wiktora Skworca z funkcji Metropolity Katowickiego. Posługę biskupią w tej Metropolii wyznaczamy Biskupom Pomocniczym. 
8. Przywracamy do życia wakujący urząd Prymasa Królestwa Polskiego legatus natus. Prosimy o jak najszybsze opuszczenie Polski, Królestwa Polskiego Nuncjusza Papieskiego jako persona non grata.
9. Na Stolicę Metropolii Gnieźnieńskiej ustanawiamy Licheń Stary.
10. Na ostatniego Prymasa Polski (nie mylić z Prymasem Królestwa Polskiego) wyznaczamy Biskupa Jana Pawła Lenga. Ingres Prymasa powinien nastąpić w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym, po zatwierdzeniu naszych dymisji i nominacji przez Papieża Franciszka, nie później jednak jak do końca Roku Pańskiego 2016.

 

Wszystkich Poddanych i przedstawicieli Kleru upraszamy o poszanowanie naszych Decyzji. Żądamy szacunku dla zdymisjonowanych Biskupów.

 

Żądamy szacunku i czci dla nominowanych Biskupów.

 

Ciebie Prymasie Polski Janie Pawle prosimy zreformuj jak najszybciej kościół rzymsko-katolicki w Polsce, w Królestwie Polskim!

 

Dano w Myszkowie n/Wartą 4 października A.D. 2016 na Ziemi Korony Polskiej.

Wojciech Edward Rex Poloniae

 

 

 

Strona główna ] W górę ]

Copyright © 16 lipca 2016 - 2024  Fundacja Leszczyńskich im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Rights Reserved

IX ROK NASZEGO PANOWANIA

16 lipca MMXVI - MMXXIV

 

A.D.2024 - ROK WINCENTEGO Z KIEŁCZY

 

A.D.2020 - A.D.2025 - LATA MILENIJNE KORONACYJNE BOLESŁAWA WIELKIEGO CHROBREGO - ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

 

A.D.2024 - CZWARTY ROK ŁOKIETKOWY - LATA ŁOKIETKOWE (2020-2033) LATA ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII