Strona główna ]

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

CHRISTIANITATIS

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

Najjaśniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego-Lehii

Król Polski-Lehii

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego-Lehii

Leh XI Wojciech Edward I

z Dynastii Lechickiej - Piastowskiej - Domu Leszczyńskich

obrany na Sejmie Walnym Konstytucyjnym Elekcyjnym

dnia 16 lipca A.D.2016

w zespołe pocystersko-katedralnym ex Opactwa Cystersów w Oliwie

w Gdańsku Oliwie

LATA ŁOKIETKOWE 2020-2033

OKRES ZJEDNOCZENIA ZIEM POLSKICH - LEHII

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE - LEHII

A.D.2021 - Rok Leha X Dzielnego

 1100 rocznica śmierci (921-2021)  

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO - LEHII

CORONA REGNUM POLONIAE - LEHIAE

NAJJAŚNIEJSZA RZECZPOSPOLITA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓLESTWO POLSKIE - LEHII

REGNUM POLONIAE - LEHIAE

Król Polski-Lehii

 Leh XI Wojciech Edward I  

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

„Kto Leszczyńskich ród ignoruje, Polskę ignoruje.

Zwycięska familia, z której pochodzą wybitni przedstawiciele i ozdoby Senatu, Biskupi i Arcybiskupi”

 

Z Rodu Leszczyńskich pochodzą m.in.: Król Polski - Stanisław I oraz Królowa Francji - Maria Karolina - żona Ludwika XV.

„Victoria in Jesu Christo!”

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016 

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016

 

Polecane strony:

 

www.sejmwalny.org.pl

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

www.quomodo.org.pl

 

 

 

 

 

AKTY NIEŁASKI KRÓLEWSKIEJ - NAPOMNIENIA KRÓLEWSKIE

AKT NIEŁASKI KRÓLEWSKIEJ

wobec

Prezydenta III RP

Andrzeja Sebastiana Dudy, 

który 28 maja 2021 roku podpisał

Ustawę z 4 maja 2021 roku

o ratyfikacji Umowy międzynarodowej

cedującej na rzecz Unii Europejskiej

część suwerenności podatkowej III RP

z dnia 29 maja A.D.2021

KRÓLEWSKI AKT NIEŁASKI

AKT NIEŁASKI KRÓLEWSKIEJ

wobec Senatorów Senatu III RP

głosujących "za" Funduszem Odbudowy

z dnia 28 maja A.D.2021

KRÓLEWSKI AKT NIEŁASKI

AKT NIEŁASKI KRÓLEWSKIEJ

wobec Posłów Izby Poselskiej "Sejmu" III RP

głosujących "za" Funduszem Odbudowy

z dnia 5 maja A.D.2021

KRÓLEWSKI AKT NIEŁASKI

NAPOMNIENIE KRÓLEWSKIE

biskupów Kościoła Katolickiego

w Polsce

z dnia 6 kwietnia A.D.2021

Myszków

KRÓLEWSKIE OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE KRÓLEWSKIE

w sprawie szczepień.

Infamie

z dnia 14 grudnia A.D.2020

Myszków

KRÓLEWSKIE OŚWIADCZENIE

EDYKT KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

LISTOPADOWY NA DZIEŃ ŚW. LEONA WIELKIEGO

z dnia 10 listopada A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

Załączniki:

ZAŁĄCZNIK   ZAŁĄCZNIK   ZAŁĄCZNIK   ZAŁĄCZNIK   ZAŁĄCZNIK   ZAŁĄCZNIK

AKT NIEŁASKI KRÓLEWSKIEJ

z 3 października A.D.2020

wobec

EWY KUREK

z dnia 3 października A.D.2020

AKT NIEŁASKI KRÓLEWSKIEJ  

 

Strona główna ]

Copyright © 16 lipca 2016 - 2021 Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Rights Reserved

SZÓSTY ROK NASZEGO PANOWANIA

MMXVI-MMXXI

A.D.2021 - DRUGI ROK ŁOKIETKOWY - LATA ŁOKIETKOWE  ZJEDNOCZENIA ZIEM KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII (2020-2033)

A.D.2021 - ROK LEHA X DZIELNEGO