Strona główna ]

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

CHRISTIANITATIS

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

Najjaśniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego-Lehii

Król Polski-Lehii

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego-Lehii

Leh XI Wojciech Edward I

(Genealogia Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego ur. 1960)

z Dynastii Lehickiej - Piastowskiej - Domu Leszczyńskich

obrany na Sejmie Walnym Konstytucyjnym Elekcyjnym

dnia 16 lipca A.D.2016 na Króla Polski

w zespołe pocystersko-katedralnym ex Opactwa Cystersów w Oliwie

w Gdańsku Oliwie

LATA ŁOKIETKOWE 2020-2033

OKRES ZJEDNOCZENIA ZIEM POLSKICH - LEHII

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE - LEHII

 

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

CORONA REGNUM POLONIAE-LEHIAE

NAJJAŚNIEJSZA RZECZPOSPOLITA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

Król Polski-Lehii

 Leh XI Wojciech Edward I  

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

„Kto Leszczyńskich ród ignoruje, Polskę ignoruje.

Zwycięska familia, z której pochodzą wybitni przedstawiciele i ozdoby Senatu, Biskupi i Arcybiskupi”

 

Z Rodu Leszczyńskich pochodzą m.in.: Król Polski - Stanisław I oraz Królowa Francji - Maria Karolina - żona Ludwika XV.

 

     „Victoria in Jesu Christo!”

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016 

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016

 

Polecane strony:

 

www.sejmwalny.org.pl

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

www.quomodo.org.pl

 

 

 

 

 

GENEALOGIA Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego ur. 5 stycznia A.D.1960

Leh XI Wojciech Edward I

Wojciech Edward Leszczyński ur. 5 stycznia 1960 w Myszkowie.

Syn Stanisława Mariana Leszczyńskiego oraz Krystyny Marii Leszczyńskiej de domo Konieczniak.

C.V.

Szkoła Podstawowa Nr 3 i Nr 5 (reorganizacja po wybudowaniu nowej szkoły) w Myszkowie.

Technikum Elektroniczne (obecnie technikum Informatyczne) w Sosnowcu - technik elektronik.

Akademia Ekonomiczna (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Katowicach - mgr ekonomii (spec. finanse).

Zaczynał swoją pracę zawodową w "Stalexport" S.A. Katowice (1985-1989).

Pobyt na emigracji - Włochy (1989-1993).

Rodzinne biuro turystyczne "LIVOY" sp. z o.o. (1993-1996).

Główny księgowy "BREMBO Polska" sp. z o.o. (1996-1999).

Dyrektor Zarządzający "ABAS" P.P.H.U. Sosnowiec (1999-2001).

 Własna działalność gospodarcza - konsulting i zarządzanie kryzysowe - "Leszczyński & Partners" (2001-2008)

od 2006 jako "Leszczyński & Partners" sp.k.

Założył w 2006 roku z żoną Fundację im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO" (www.quomodo.org.pl).

W 2008 roku wyłączył się z aktywnego życia gospodarczego, poświęcając czas na działalność Fundacji "QUOMODO".

W 2010 roku Fundacja "QUOMODO" wydaje książkę "Dobra Królowa Maria Leszczyńska".

W 2014 roku zaangażował się w działalność polityczno-społeczną.

W 2014 roku wraz z Cezarym Mariuszem Tousty wskrzesił ideę królewskiego Sejmu Walnego.

5 październik A.D.2014 - Na Zamku Królewskim w Niepołomicach, podczas obrad wskrzeszonego Sejmu Walnego,

zostaje obrany Marszałkiem Sejmu Walnego.

16 lipca A.D.2016 - na Sejmie Walnym Elekcyjnym Konstytucyjnym w Gdańsku Oliwie, w Zespole Pocysterskim,

zostaje obrany wraz z żoną Iwoną, jako Dom Panujący, jako Dynastia Panująca, jako Król i Królowa Polski,

odpowiednio Wojciech Edward I oraz Iwona Leszczyńska.

20 stycznia A.D.2020 - Podczas obrad Sejmu Walnego w Płowcach otrzymuje Imię Leha XI jako Król Polski-Lehii,

pełne Imię królewskie: Leh XI Wojciech Edward I, Iwona Leszczyńska.

3 sierpnia A.D.2020 - Podczas obrad Sejmu Walnego w Gdańsku Oliwie Para królewska otrzymuje Imiona:

Leh XI Wojciech Edward I & Iwona Maria Leszczyńska de domo Leszczyńska

z Domu Panującego Leszczyńskich - z Dynastii Lehickiej Leszczyńskich obydwoje herbu Wieniawa, jak niżej:

   

Zwołał kilkanaście Sejmów Walnych zwyczajnych oraz od 2015 roku zwołuje Sejmy Walne Konstytucyjne, zamienione w wyniku tzw. "pandemii" na obrady Nadzw. Rady Senatu.

Od 2016 roku zwołuje coroczne "Zjazdy Katolickie Christianitatis".

Zwołał w 2019 roku Konferencję Pokojową w Gdańsku Oliwie.

Od 2020 roku zwołuje corocznie "Forum Ludobójstwa Słowian".

Zwołał "Kongres Słowiański" w Sławnie A.D.2021.  

Corocznie, od 2016 roku, odnawia "Śluby Lwowskie" oraz "Śluby Brzeskie".

 

Można śledzić działalność Króla elekta na:

www.królpolski.org.pl

www.metrykakoronna.org.pl

www.sejmwalny.org.pl

www.quomodo.org.pl

 

 Kontakt: kancelaria.krolewska.krola.polski@gmail.com 

 

Dom Panujący Leszczyńskich

na anglojęzycznej Wikipedii

https://en.wikipedia.org/wiki/Leszczynski

 

Szanowni Państwo!

Zdajemy sobie sprawę, że coraz więcej osób chciałoby poznać Nasz pełny życiorys oraz Naszą pełną genealogię.

Jako osoba quasi publiczna, uważamy, że informacje na temat przeszłości Naszej Rodziny, powinny być stopniowo udostępniane. Będziemy to robić!

 

Genealogia jest nauką pomocniczą historii. Jest to fascynująca nauka, bo kto nie chciałby wiedzieć, jak najwięcej, o swoich przodkach, tak po mieczu, jak po kądzieli?

 

Zwracamy uwagę jeszcze raz Państwu, że genealogia jest nauką, a nie tylko wiedzą.

Dlatego trzeba znać aparat naukowy dla tej dziedziny wiedzy, a przede wszystkim kierować się dążeniem do Prawdy.

 

W przypadku genealogii konkretnej osoby, katolika z dziada pradziada, podstawowymi dokumentami są: kościelne metryki: chrztu, ślubów i zgonu.

Od XIX wieku (czasy Księstwa Warszawskiego) pojawiają się metryki świeckie.

 

Warto wiedzieć, że metryki kościelne (chrztu, ślubów oraz zgonów) wprowadziły Uchwały Soboru Trydenckiego, który to Sobór zakończył obrady w roku 1563, a do których prac walnie przyczynili się biskupi Polscy.

Królestwo Polskie, jako pierwsze państwo na świecie, przyjęło Postanowienia Soboru Trydenckiego.

Miało to miejsce, podczas Sejmu Walnego w Parczewie, 7 sierpnia 1564 roku.

To dzięki tym zapisom, możemy quasi naukowo, bo w oparciu na wiarygodne dokumenty stwierdzać, kim byli nasi przodkowie. 

 

Od razu pojawia się w tym miejscu zagadnienie badań DNA, które obecnie, w sposób jeszcze bardziej naukowy, może zdefiniować genealogię danej osoby.

Badanie DNA pozwala potwierdzić lub obalić wywód tradycyjny; pozwala też uzupełnić "białe plamy". 

 

Oczywiście, tak jak metryki mogą być zafałszowane, tak i badania DNA mogą być zafałszowane.

Dlatego ostrożnie z badaniami DNA, ale też ostrożnie z wywodami genealogicznymi nie opartymi na faktycznych dokumentach.

 

W Naszym poniższym wywodzie genealogicznym opieramy się osobistej kwerendzie - badaniu metryk kościelnych, przyjmując założenie, że są to księgi w pełni wiarygodne.

Oparcie swojej genealogii na kwerendzie metrykalnej - kościelnej, wymaga udania się do danej Parafii lub Diecezji, by przejrzeć konkretne metryki dotyczące naszych przodków.

Generalnie, tak archiwa parafialne, jak diecezjalne, są udostępniane od 100 lat wstecz.

 

Logiczne, że im "dalej w las", czyli poza wiek XIX, tym trudniej o księgi, aż w pewnym momencie możemy skorzystać wyłącznie z już opracowanych, przez innych, drzew genealogicznych danego rodu. Mamy w Nazym przypadku do czynienia z takim opracowaniem dotyczącym rodu Myszkowskich (vide: http://myszkowscy.pl/index.html), choć mamy do tego opracowania wiele zastrzeżeń np. dlaczego nie wskazano metryki Chrztu Anastazji Kwiecień de domo Myszkowska  skoro wskazano metryki jej braci (Walenty ur.1962 oraz Wincenty ur.1865). Czy na pewno matka Anastazji Kwiecień - Marianna Myszkowska to Marianna Myszkowska z Moskorzewa ur. w 1833 roku? Dlaczego nie wskazano Metryki Ślubu Stanisława Kwietnia i Marianny Myszkowskiej? Bez tej metryki ślubu możemy mówić li tylko o hipotezie genealogicznej. 

 

Należy wiedzieć, że Słowianie, Lehici, Sarmaci, Szczytowie, nomen omen szczycili się swoimi przodkami. Warstwa rządząca oraz szlachecka musiała zachowywać wywody genealogiczne, by nie utracić szlachectwa (prawa do władzy).

Udowodnione pochodzenie (nie mylić z dobrym pochodzeniem) dawało przepustkę do stanu szlacheckiego.

Sam wywód genealogiczny dawał kiedyś przepustkę do władzy. Nie chodziło o dobrych przodków ale przede wszystkim o pamięć o przodkach!

 

Nie wyobrażano sobie kiedyś, by szlachcic, starosta, wojewoda, kasztelan, kanclerz, król, mogli piastować swe urzędy bez CV, za które onegdaj uważano wywód genealogiczny lub jak ktoś woli drzewo genealogiczne danej osoby, co najmniej 5 pokoleń wstecz.

Dziś mamy z tym problem, bo niewiele osób publicznych, przedstawia wywód swoich dalszych przodków, a najczęściej wyłącznie swój życiorys i co najwyżej swoich rodziców.

 

Władza obecna tj. A.D.2021 jest jakby jednopokoleniowa. 

 

Czy to dobrze, czy źle? Nie będziemy w tym miejscu się tym zajmować.

 

Budowanie Królestwa Polskiego-Lehii opieramy na tradycji, więc tradycja wywodów genealogicznych Rodziny Królewskiej, w pełni Nas dotyczy.

Dlatego też, na początek upubliczniamy swoją genealogię, tak po mieczu, jak po kądzieli, w formule tzw. rodowodu po ojcu i po matce - pięć pokoleń wstecz.

Rodowód oznacza, że przedstawiamy przodków męskich po ojcu i przodków męskich po matce.

Przyjdzie czas na rozszerzenie tego drzewa o kolejne pokolenia i kolejne postaci.

 

Przyjmujemy oznaczanie postaci genealogicznych w ten sposób, że ojciec jest genealogiczną "1", matka "2"

Ojciec ojca czyli dziadek to: "1.1." a ojciec matki to "2.1."

Odpowiednio: żona dziadka po ojcu to: "1.2.", po matce to: "2.2.", itd., itd.  

 

Wojciech Edward Leszczyński - ur. 5 stycznia A.D.1960 - Myszków

Wywód genealogiczny - Rodowód po ojcu i matce.

 

1. Stanisław Marian Leszczyński - ojciec - ur. 7 luty A.D.1932 Żarki - zm. 29 grudnia A.D.1986 Myszków.

1.1. Wacław Leszczyński - dziadek - ur. 16 sierpnia A.D.1905 Żarki - zm. 19 października A.D.1945 Myszków. Akt Chrztu Wacława - Akt Ślubu Wacława i Agaty -

1.1.2. Agata Leszczyńska de domo Maszczyk - prababka - ur. 1 luty 1902 Złoty Potok - zm. 25 styczeń A.D.1970 Myszków.

1.1.2.1. Antoni Maszczyk - ur. 28 maja 1853 Wysoka Lelowska )Przybynów).

1.1.2.2 Katarzyna Jędryszczak - ur. 1850? - Staromieście (Lelów). 

1.1.1. Antoni Leszczyński - pradziadek - ur. 8 sierpnia A.D.1862 Żarki - zm. 1925. Akt Ślubu Antoniego i Anastazji -

1.1.2. Anastazja Leszczyńska de domo Kwiecień - prababka - ur. 25 grudzień 1871 Goleniowy (córka: Stanisław Kwiecień oraz Marianna Kwiecień de domo Myszkowska vide: http://myszkowscy.pl/r343.html). Akt Chrztu św. Anastazji Kwiecień -

1.1.1.1. Wincenty Leszczyński - prapradziadek - ur. 6 luty 1860 Żarki.

1.1.1.2. Rozalia Leszczyńska de domo Tuszyńska - praprababka - Żarki - ur. 27 sierpnia A.D.1838 Żarki.

1.1.1.1.1. Jakub Leszczyński - praprapradziadek - ur. 26 listopada 1828 Żarki.

1.1.1.1.2. Balbina Leszczyńska de domo Brymora - prapraprababka - ur. Włodowice.

 

 

2. Krystyna Maria Leszczyńska de domo Konieczniak - ur. 3 września A.D.1934 Mrzygłód.

2.1. Władysław Konieczniak - dziadek - ur. 16 marca A.D.1899 Mrzygłód.

2.2. Waleria Konieczniak de domo Socha - babka - ur. 22 maja A.D.1906 Mrzygłód.

2.1.1. Jan Konieczniak - pradziadek - ur. 22 października A.D.1853 Mrzygłód.

2.1.2. Wiktoria Konieczniak de domo Piecuch - prababka - ur. 13 grudnia A.D.1857 Siewierz.

2.1.1.1. Jan Konieczniak - prapradziadek - ur. 27 marca A.D.1824 Mrzygłód.

2.1.1.2. Marianna Konieczniak de domo Skwara - praprababka - ur. 22 września A.D.1825 Mrzygłód.

2.1.1.1.1. Adam Konieczniak - praprapradziadek - ur. 22 grudnia A.D.1776 Mrzygłód.

2.1.1.1.2. Zofia Konieczniak de domo Borówka - prapraprababka - ur. 6 maja 1792 Mrzygłód.  

 

UWAGI:

 

Myszków - miasto nad Wartą położone w historycznym Województwie Małopolskim (krakowskim); obecnie w Województwie Śląskim.

Żarki - miasto położone 8 km od Myszkowa z ponad 700-letnią historią, własność Myszkowskich, Korycińskich, Męcińskich (ex Kurozwęckich).

Mrzygłód - historyczne miasto z czasów Królestwa Polskiego, położone 5 km od centrum Myszkowa, zdegradowane do statusu wsi, po Powstaniu Styczniowym A.D.1861. Własność Pileckich h.Topór w tym Elżbiety z Pilicy Granowskiej - Królowej Polski - trzeciej żony Władysława Jagiełły (1417-1420), Warszyckich, Wiśniowieckich. Obecnie dzielnica Myszkowa.

Włodowice - wieś książęca i klasztorna (Mstów), historyczne miasto (1386) na Górze Włodowskiej, 8 km od centrum Myszkowa. Własność Pileckich, Rzeszowskich, Bonerów, Firlejów, Warszyckich, Męcińskich, Poleskich. Obecnie Gmina Wiejska.

Goleniowy - historyczna wieś niedaleko Szczekocin na Ziemi Świętokrzyskiej. Znana z postaci Wespazjana Kochowskiego.  

Siewierz - historyczne miasto, siedziba księstwa biskupiego krakowskiego.

 

 

 

Mapa odrodzonego Zjednoczonego Królestwa Polskiego z czasów Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego

(1320-1386)

 

 

Gniazdo rodowe Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego - od pięciu pokoleń.

 

 

Stan na 20 października A.D.2021.

 

Wojciech Edward Leszczyński.

kontakt: genealogia.leszczynskich@gmail.com 

 

Strona główna ]

Copyright © 16 lipca 2016 - 2022 Fundacja Leszczyńskich im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Rights Reserved

SIÓDMY ROK NASZEGO PANOWANIA

MMXVI-MMXXII

A.D.2022 - TRZECI ROK ŁOKIETKOWY - LATA ŁOKIETKOWE  ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII (2020-2033)

A.D.2022 - ROK MIKOŁAJA KOPERNIKA - MONETARYSTY