[ Strona główna ] KANCELARIA ] KALENDARIUM ] GENEALOGIA ] OTOCZENIE KRÓLA ] UNIWERSAŁY ] TYTULATURA ] KOMUNIKATY ] ITINERARIUM ] PROKLAMACJE ] EDYKTY ] ORDYNACJE ] DELIBERACJE ] PROTEKTORATY ] APELE ] OŚWIADCZENIA ] AKTY INKORPORACYJNE ] AKTY NIEŁASKI ] ZAPROSZENIA ] MOWY TRONOWE ] PRAWO CYWILNE ] KONSTYTUCYE ] KONKLUZJE RADY SENATU ] MEMORANDA ] MEMORIAŁY ] ORĘDZIA ] STANOWISKA ] KONWOKACJE ] RECESY ] LISTY OTWARTE ] DIARIUSZE RADY SENATU ] DIARIUSZE ] RZĄD KRÓLESTWA ] HOMAGIUM ] MEMORIAŁY ] DYMISYE ] VETO KRÓLEWSKIE ] EVENTUS ] ODEZWY ] MANIFESTY ] APROBACYE ] KONSTYTUCYE ] SANCYTY ] WEZWANIA ] PRZYWILEJE ] ROZWAŻANIA ] WICI ] PETYCJE ] SUMMARIUSZE ] SPRAWOZDANIA ] OD TRONU ] NAPOMNIENIA ] ŚLUBY ] WIZYTY KRÓLEWSKIE ] GALERIA ] KONDOLENCJE ] LINKI ] VOLUMINA LEGUM ] KONTAKT ]

 

CORONA REGNI POLONIAE-LEHIAE

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

CHRISTIANITATIS

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

Najjaśniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego-Lehii

 

 

 

 

Król Polski-Lehii

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego-Lehii

Heres Regni Poloniae-Lehiae

J.K.M. Leh XVII Wojciech Edward I

 

(Genealogia Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego ur. 5 stycznia A.D.1960 Myszków)

z Dynastii Lehickiej vel Piastowskiej - Domu Leszczyńskich

obrany wraz z żoną Iwoną Marią

na Sejmie Walnym Konstytucyjnym Elekcyjnym

w dniu 16 lipca A.D.2016

na Króla Polski

jako

J.K.M.Wojciech Edward I

(żona Iwona Maria Leszczyńska de domo Leszczyńska na Królową Polski)

jako

J.K.M. Iwona

w zespołe pocystersko-katedralnym ex Opactwa Cystersów w Oliwie

w Gdańsku Oliwie

 

* * *

 

Od 20 stycznia A.D.2020 z tytulaturą Króla Polski-Lehii

jako

J.K.M. Leh XI Wojciech Edward I

żona jako

J.K.M. Iwona Maria

 

* * *

Od 20 grudnia A.D.2022

jako

J.K.M. Leh XIII Wojciech Edward I

żona jako

J.K.M. Iwona Maria

 

* * *

od 20 stycznia A.D.2023

jako

J.K.M. Leh XVII Wojciech Edward I

żona jako

J.K.M. Iwona Maria

 

Vide:

NOWELIZACJA KONSTYTUCJI PŁOWIECKIEJ

z 20 stycznia A.D.2020 roku

KOMUNIKAT PARY KRÓLEWSKIEJ 

 

LATA ŁOKIETKOWE 2020-2033

OKRES ZJEDNOCZENIA ZIEM POLSKICH-LEHII

w CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

 

A.D.2023

Rok Leha XI - Leszka Białego oraz Bolesława V Wstydliwego (Cnotliwego, Roztropnego)

Zjednoczycieli, rozbitych dzielnicowo, Ziem Polski-Lehii

 

        

                                                           Leszek Biały             Bolesław Wstydliwy (Cnotliwy, Roztropny)

 

 

A.D.2022 - A.D.2025

 

Lata koronacyjne Bolesława I Wielkiego Chrobrego

Lata Zjednoczenia Ziem Korony Królestwa Polskiego-Lehii

SZLACHETNI

 

 

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

CORONA REGNUM POLONIAE-LEHIAE

NAJJAŚNIEJSZA RZECZPOSPOLITA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

Król Polski-Lehii

 Leh XVII Wojciech Edward I  

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora,

tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

„Kto Leszczyńskich ród ignoruje, Polskę ignoruje.

Zwycięska familia, z której tak wielu pochodzi Książąt i wielu Senatu wybitnych przedstawicieli,

do której wielu Biskupów i Arcybiskupów można zaliczyć.”

 

Z Rodu Leszczyńskich pochodzą m.in.:

Prymasi: Andrzej i Wacław

Król Polski:  Stanisław I

Królowa Francji: Maria Karolina - żona Ludwika XV

 

     „Victoria in Jesu Christo!”

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016 

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D.2016

 

Polecane strony:

 

www.sejmwalny.org.pl

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

www.quomodo.org.pl

 

 

 

KANCELARIA
KALENDARIUM
GENEALOGIA
OTOCZENIE KRÓLA
UNIWERSAŁY
TYTULATURA
KOMUNIKATY
ITINERARIUM
PROKLAMACJE
EDYKTY
ORDYNACJE
DELIBERACJE
PROTEKTORATY
APELE
OŚWIADCZENIA
AKTY INKORPORACYJNE
AKTY NIEŁASKI
ZAPROSZENIA
MOWY TRONOWE
PRAWO CYWILNE
KONSTYTUCYE
KONKLUZJE RADY SENATU
MEMORANDA
MEMORIAŁY
ORĘDZIA
STANOWISKA
KONWOKACJE
RECESY
LISTY OTWARTE
DIARIUSZE RADY SENATU
DIARIUSZE
RZĄD KRÓLESTWA
HOMAGIUM
MEMORIAŁY
DYMISYE
VETO KRÓLEWSKIE
EVENTUS
ODEZWY
MANIFESTY
APROBACYE
KONSTYTUCYE
SANCYTY
WEZWANIA
PRZYWILEJE
ROZWAŻANIA
WICI
PETYCJE
SUMMARIUSZE
SPRAWOZDANIA
OD TRONU
NAPOMNIENIA
ŚLUBY
WIZYTY KRÓLEWSKIE
GALERIA
KONDOLENCJE
LINKI
VOLUMINA LEGUM
KONTAKT

 

 

AKTUALNE INFORMACJE

EDYKT KRÓLA POLSKI-LEHII

EDYKT KRÓLEWSKI

o

kasacie "Edyktu Warckiego " A.D.1423

z dnia 23 listopada A.D.2023

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

 

 

 

SUMARIUSZ

XVII (LXIII) Rady Królewskiej

Płowce

28 października A.D.2023

 

SUMARIUSZ RADY KRÓLEWSKIEJ

 

STANOWISKO KRÓLEWSKIE

z 7 listopada A.D.2023

w sprawie

wyborów i referendum

z 15 października A.D.2023

STANOWISKO KRÓLA POLSKI-LEHII

 

 

ŚLUBY BRZESKIE HOMAGIALNE INTRONIZACYJNE A.D.2023

29 października A.D.2023

ŚLUBY HOMAGIALNE

     

28 października A.D.2023

ŚLUBY HOMAGIALNE

 

 

 

PROTEST - VETO KRÓLEWSKIE

UZNAJĄCY

WYBORY DO SENATU III RP

ZA NIEWAŻNE

z 23 października 2023 roku

PROTEST - VETO KRÓLEWSKIE

 

 

 

KONWOKACJA KRÓLEWSKA

ZWOŁUJĄCA

XVII (LXIII) Radę Królewską

 

w Płowcach

oraz

VIII Śluby Brzeskie

w Brześciu Kujawskim

I KONWOKACJA - ZWOŁANIE - WICI

 

ORĘDZIE

NA WYBORY PARLAMENTARNE

ORAZ OGÓLNOKRAJOWE REFERENDUM

zaplanowane na 15 października 2023 roku

z 13 października A.D.2023

 ORĘDZIE KRÓLA POLSKI-LEHII

 

 

 

Stanowisko Króla

w sprawie

Wyborów i Referendum

zaplanowanych na 15 października A.D.2023

 

STANOWISKO

 

 

 

SUMARIUSZ

Sejmiku Grodowego

Królewskiego Miasta Krakowa

Kraków

30 września A.D.2023

 

SUMARIUSZ

 

 

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKI II PAKT DLA SENATU

 

UNIWERSAŁ - KRÓLEWSKI II PAKT DLA SENATU 

 

 

Z  lewej:

J.W. Jarosław Florian Kierznikowicz - kandydat na Senatora

Pełnomocnik Wyborczy KWW "Królewski Senat"

 

Z prawej:

J.W. Marek Andrzej Słyś - kandydat na Senatora

Pełnomocnik Wyborczy KWW "Królewskie Miasta"

 

 

Po dokonanych zgłoszeniach Komitetów Wyborczych Wyborców w PKW

28 sierpnia A.D.2023

 

J.W. Marek Słyś - kandydat na Senatora - 20 sierpnia A.D.2023 - Kraków

więcej

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKI I PAKT DLA SENATU

 

UNIWERSAŁ - KRÓLEWSKI PAKT DLA SENATU 

 

 

 

UNIWERSAŁY KRÓLEWSKIE

ZWOŁUJĄCE poprzez potrójne Wici

XII NADZWYCZAJNĄ

RADĘ SENATU

w dniu 17 czerwiec A.D.2023

Cedynia - Moryń

 

UNIWERSAŁ I WICI    UNIWERSAŁ II WICI   UNIWERSAŁ III WICI

 

     

 

 

 

 

KONWOKACJA KRÓLEWSKA

ZWOŁUJĄCA

Senatorów i Urzędników

w dniu 1 kwietnia A.D.2023

do Pucka

UNIWERSAŁ I WICI

ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2023

 

 

 

 

 

UNIWERSAŁY KRÓLEWSKIE

ZWOŁUJĄCE poprzez potrójne Wici

XI NADZWYCZAJNĄ

RADĘ SENATU

w dniu 25 luty A.D.2023

Gdańsk Oliwa

 

UNIWERSAŁ I WICI    UNIWERSAŁ II WICI   UNIWERSAŁ III WICI

 

     

 

 

 

 

KONWOKACJA KRÓLEWSKA

ZWOŁUJĄCA

LXII Radę Królewską

w Warszawie

 

I KONWOKACJA - ZWOŁANIE

 

 

EDYKT KRÓLA POLSKI-LEHII

EDYKT KRÓLEWSKI

o

tytulaturze króla i heraldyce królewskiej

II nowelizacja Konstytucji Płowieckiej z 20 stycznia A.D.2020

z dnia 20 stycznia A.D.2023

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

 

 

 

 

SUMARIUSZ X NADZW. RADY SENATU

GDAŃSK OLIWA

10 grudzień A.D.2022

SUMARIUSZ RADY SENATU

 

MOWA TRONOWA KRÓLA POLSKI-LEHII

Noworoczna

 z dnia 1 stycznia A.D.2023

miana

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej-Lehii

MOWA TRONOWA

ORĘDZIE NOWOROCZNE POKOJOWE

na 2023 rok

z 29 grudnia A.D.2022

 ORĘDZIE KRÓLA POLSKI-LEHII

EDYKT KRÓLA POLSKI-LEHII

EDYKT KRÓLEWSKI

o

tytulaturze króla i heraldyce królewskiej

z dnia 20 grudnia A.D.2022

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

 

 

 

UNIWERSAŁY KRÓLEWSKIE

ZWOŁUJĄCE poprzez potrójne Wici

X NADZWYCZAJNĄ

RADĘ SENATU

w dniu 10 grudnia A.D.2022

Gdańsk Oliwa

 

UNIWERSAŁ I WICI UNIWERSAŁ II WICI UNIWERSAŁ III WICI

 

     

 

 

 

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY poprzez Wici

I SESJĘ

SENAT MAŁOPOLSKI

w dniu 27 listopada A.D.2022

 

UNIWERSAŁ - WICI   

 

 

 

LIST OTWARTY - ZAPROSZENIE

do:

Szefa Sztabu Generalnego - gen. Rajmunda Tomasza Andrzejczaka

Hetmana Wielkiego Koronnego - płk Jana Gustawa Grudniewskiego

z dnia 16 listopada A.D.2022

 

wydany

 

w Myszkowie

 

na Ziemi Korony Polskiej-Lehii

 

LIST OTWARTY - ZAPROSZENIE

 

 

SUMARIUSZ

LXI Rady Królewskiej

Płowce

29 października A.D.2022

 

SUMMARIUSZ III Kongresu Słowiańskiego - 16 lipca A.D.2022

 

 

LIST OTWARTY KRÓLA POLSKI-LEHII

do Zbigniewa Tadeusza Ziobro

w sprawie

uwolnienia Teresy Garland

z dnia 4 listopada A.D.2022

 

wydany

 

w Myszkowie

 

na Ziemi Korony Polskiej-Lehii

 

LIST OTWARTY

 

 

 

KONWOKACJA KRÓLEWSKA

ZWOŁUJĄCA

na

VI ODNOWIENIE ŚLUBÓW BRZESKICH

w dniach 29-30 października A.D.2022

Brześć Kujawski

 

 

oraz na LXI Radę Królewską

w Płowcach

I KONWOKACJA - ZWOŁANIE  II KONWOKACJA - ZWOŁANIE III KONWOKACJA - ZWOŁANIE

 

 

UNIWERSAŁY KRÓLEWSKIE

ZWOŁUJĄCE poprzez potrójne Wici

I SESJĘ

SEJMU MAŁOPOLSKI

w dniu 8 października A.D.2022

 

UNIWERSAŁ I WICI    UNIWERSAŁ II WICI    UNIWERSAŁ III WICI

 

   

DIARIUSZ

SEJMU MAŁOPOLSKI

DIARIOUSZ

SUMARIUSZ

SEJMU MAŁOPOLSKI

SUMARIUSZ

 

 

KOMUNIKAT PARY KRÓLEWSKIEJ

na temat:

IMION KRÓLEWSKICH

 

Myszków, 3 października A.D.2022

 

KOMUNIKAT PARY KRÓLEWSKIEJ

 

 

UNIWERSAŁY KRÓLEWSKIE

ZWOŁUJĄCE poprzez potrójne Wici

V SESJĘ

SEJMU POMORZA KASZUBSKIEGO

w dniu 9 sierpnia A.D.2022

ZAMEK KROKOWA

 

UNIWERSAŁ I WICI    UNIWERSAŁ II WICI    UNIWERSAŁ III WICI

 

        

 

 

 

SUMMARIUSZ

III Kongresu Słowiańskiego

Kraków "Na Skałce"

16 lipca A.D.2022

 

 

 

SUMMARIUSZ III Kongresu Słowiańskiego - 16 lipca A.D.2022

 

KONWOKACJA KRÓLEWSKA

ZWOŁUJĄCA

na

III KONGRES SŁOWIAŃSKI

16 lipca A.D.2022

Kraków

 

 

 

KONWOKACJA - ZWOŁANIE 

EDYKT KRÓLA POLSKI-LEHII

EDYKT KRÓLEWSKI

o świętych męczennikach z 11 lipca 1943;

o świętej ziemi wołyńskiej

z dnia 11 lipca A.D.2022

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

AKT POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO SERCU JEZUSA A.D.2022

AKT POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO SERCU JEZUSA A.D.2022

Akt Poświęcenia Narodu Polskiego Sercu Jezusa A.D.2022

Cedynia, 11 czerwca A.D.2022

kościół pw. Narodzenia NMP w Cedynii

ŚLUBY CHOJEŃSKIE A.D.2022

ŚLUBY CHOJEŃSKIE A.D.2022

Śluby Chojeńskie A.D.2022

kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa Chrystusa Króla

w Chojnie

10 czerwca A.D.2022

UNIWERSAŁY KRÓLEWSKIE

ZWOŁUJĄCE poprzez potrójne Wici

IX NADZWYCZAJNĄ

RADĘ SENATU

w dniu 11 czerwca A.D.2022

CEDYNIA

UNIWERSAŁ I WICI    UNIWERSAŁ II WICI    UNIWERSAŁ III WICI

 

        

 

 

 

 

KRÓLEWSKA ORDYNACJA WYBORCZA

MIASTA GRODOWEGO - KASZTELANII

SZCZECIN

 

KRÓLEWSKA ORDYNACJA WYBORCZA   

z dnia 18 maja A.D.2022

Myszków

 

 

 

 

KRÓLEWSKA ORDYNACJA WYBORCZA

MIASTA GRODOWEGO - KASZTELANII

ZIELONA GÓRA

 

KRÓLEWSKA ORDYNACJA WYBORCZA   

z dnia 17 maja A.D.2022

Myszków

 

 

ORĘDZIE KONSTYTUCYJNE

NA 3 MAJA A.D.2022

z 2 maja A.D.2022

 ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

KRÓLEWSKA PROKLAMACJA

o powołaniu do życia

Społecznego Ruchu pn.:

"ZJEDNOCZENIE NARODOWE POLAKÓW UNITAS"

z dnia 23 kwietnia A.D.2022

wydana

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

KRÓLEWSKA PROKLAMACJA

KRÓLEWSKIE NOMINACYE

z 22 marca A.D.2022

na Kasztelana Grudziądza

J.W. Zbigniew Adamczyk

na Podkasztelana Grudziądza

J.W. Zbigniew Schroder

na Marszałka Sejmiku Grodowego Kasztelańskiego Grudziądzkiego

J.W. Monika Skubakowska

AKT NOMINACYJNY

Leh XVII Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae-Lehiae

EDYKT KRÓLEWSKI

o samorządowcach - kolaborantach;

o prawie stanowionym

z dnia 19 kwietnia A.D.2022

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE WIELKANOCNE A.D.2022

z 16 kwietnia A.D.2022

 ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

KRÓLEWSKIE ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2022

Wejherowo

ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2022

 

 

 

 

KONWOKACJA KRÓLEWSKA

ZWOŁUJĄCA

na ceremonię odnowienia

Ślubów Lwowskich A.D.1656

 

w dniu 1 kwietnia A.D.2022

Wejherowo

 

Ziemia Kaszubska

 

 

w intencji Zjednoczenia Ziem KoronyKrólestwa Polskiego-Lehii

 

 

KONWOKACJA 

 

 

 

KRÓLEWSKA ORDYNACJA WYBORCZA

MIASTA GRODOWEGO - KASZTELANII

GRUDZIĄDZ

 

KRÓLEWSKA ORDYNACJA WYBORCZA   

z dnia 26 marca A.D.2022

Myszków

 

 

 

LIST OTWARTY KRÓLA POLSKI-LEHII

do królewskich samorządowców

z dnia 9 marca A.D.2022

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

LIST OTWARTY KRÓLEWSKI

MOWA TRONOWA KRÓLA POLSKI-LEHII

Na 1022. rocznicę Zjazdu Gnieźnieńskiego.

   

https://www.youtube.com/watch?v=m4QBP6kchh0

z dnia 7 marca A.D.2022

miana

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

MOWA TRONOWA

MOWA TRONOWA KRÓLA POLSKI-LEHII

Na 1022. rocznicę Zjazdu Gnieźnieńskiego.

   

https://www.youtube.com/watch?v=m4QBP6kchh0

z dnia 7 marca A.D.2022

miana

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

MOWA TRONOWA

 

KRÓLEWSKA ORDYNACJA WYBORCZA

ORDYNACJA WYBORCZA   

z dnia 22 lutego A.D.2022

Myszków

 

EDYKT KRÓLA POLSKI-LEHII

EDYKT KRÓLEWSKI

TRYBUNALSKI

z dnia 18 lutego A.D.2022

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

 

UNIWERSAŁY KRÓLEWSKIE

ZWOŁUJĄCE poprzez potrójne Wici

VIII NADZWYCZAJNĄ

RADĘ SENATU

w dniu 25 luty A.D.2022

Gdańsk Oliwa

UNIWERSAŁ I WICI   UNIWERSAŁ II WICI

     

KRÓLEWSKIE NOMINACYJE

z 29 stycznia A.D.2022

na Kasztelana Krakowskiego

J.W. Doroty Lechwar

na Marszałka Sejmiku Grodowego Kasztelańskiego Krakowskiego

J.W. Tomasza Janickiego h. Rola

AKT NOMINACYJNY

Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae

 

DELIBERACJE KRÓLEWSKIE - LARUM

O NOWYM USTROJU POLSKI

16 stycznia A.D.2022

wydane

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

PIERWSZA DELIBERACJA KRÓLEWSKA

 

LIST OTWARTY KRÓLA POLSKI-LEHII

do Profesora Włodzimierza Juliana Korab-Karpowicza

z dnia 22 grudnia A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

LIST OTWARTY KRÓLEWSKI

Załącznik:

ZAŁĄCZNIK

 

 

KRÓLEWSKA ORDYNACJA WYBORCZA

ORDYNACJA WYBORCZA   

z dnia 16 grudnia A.D.2021

Myszków

 

UNIWERSAŁY KRÓLEWSKIE

ZWOŁUJĄCE

poprzez potrójne Wici

VII NADZWYCZAJNĄ

RADĘ SENATU

w dniu 16 grudnia A.D.2021

Gniew

Ziemia Samborska

 

UNIWERSAŁ I WICI   UNIWERSAŁ II WICI   UNIWERSAŁ III WICI

     

 

SUMMARIUSZ

RADA KRÓLEWSKA

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

POSIEDZENIE LX 

w dniu 30 października A.D.2021

PŁOWCE

z 30 października A.D. 2021

SUMMARIUSZ RADY KRÓLEWSKIEJ

 

ZAPROSZENIE KRÓLEWSKIE

INSTYTUT STANISŁAWA

na

KONFERENCJA USTROJOWA

"CONSTITUTIO CIVITATIS"

w dniu 27 listopada A.D.2021

Gdańsk Oliwa

 

KONWOKACJA I WICI ZAPROSZENIE II WICI ZAPROSZENIE III WICI

ODEZWA KRÓLA POLSKI

ODEZWA KRÓLEWSKA

O OBOWIĄZKU

POWSZECHNEJ SAMOOBRONY OBYWATELSKIEJ

z 25 października A.D.2021

ODEZWA KRÓLEWSKA

EDYKT KRÓLA POLSKI-LEHII

EDYKT KRÓLEWSKI

JAWORZNICKI

z dnia 21 października A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY

poprzez

Wici

na Śluby Brzeskie Intronizacyjne A.D.2021

w dniach 30-31 października A.D.2021

Brześć Kujawski

oraz na

XL Radę Królewską

w dniu 30 października A.D.2021

Płowce

Ziemia Kujawska

 

UNIWERSAŁ I WICI  

 

 

DIARIUSZ VI NADZW. RADY SENATU

GDAŃSK OLIWA

 

14 wrzesień A.D.2021

DIARIUSZ RADY SENATU

ODEZWA KRÓLA POLSKI

ODEZWA RZUCEWSKA

z 21 września A.D.2021

ODEZWA KRÓLEWSKA

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY poprzez Wici

VII ZJAZD KATOLICKI A.D.2021

w dniach 12-14 września A.D.2021

Sławno - Stary Kraków

(Ziemia Pomorska)

 

UNIWERSAŁ I WICI  UNIWERSAŁ II WICI   UNIWERSAŁ III WICI

 

       

 

UNIWERSAŁY KRÓLEWSKIE

ZWOŁUJĄCE

poprzez potrójne Wici

VI NADZWYCZAJNĄ

RADĘ SENATU

w dniu 14 września A.D.2021

Sławno

Ziemia Pomorska

 

UNIWERSAŁ I WICI   UNIWERSAŁ II WICI   UNIWERSAŁ III WICI

       

 

EDYKT KRÓLA POLSKI-LEHII

 ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE

na

II Zjazd Starostów A.D.2021

w dniu 15 września A.D.2021

Rzucewo

 

ZWOŁANIE - KONWOKACJA  

EDYKT KRÓLEWSKI

SAMORZĄDOWY

ORDYNACJA WYBORCZA

z dnia 6 września A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE WRZEŚNIOWE A.D.2021

do Polaków i Samorządowców

III OGNISTE WICI

z 30 sierpnia A.D.2021

 ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

KOMUNIKAT SPECJALNY KRÓLEWSKI

na temat:

V Nadzw. Rady Senatu

Toruń, 21 sierpnia A.D.2021

z dnia 25 sierpnia A.D.2021

Myszków

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

do Narodu Polskiego

"STOP POLINIZACJI POLSKI!"

z 18 sierpnia A.D.2021

 ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

UNIWERSAŁY KRÓLEWSKIE

ZWOŁUJĄCE

poprzez potrójne Wici

V NADZWYCZAJNĄ

RADĘ SENATU

w dniu 21 sierpnia A.D.2021

Gniewkowo

Ziemia Kujawska

UNIWERSAŁ I WICI  UNIWERSAŁ II WICI UNIWERSAŁ III WICI

     

EDYKT KRÓLA POLSKI-LEHII

EDYKT KRÓLEWSKI

DARŁOWSKI

z dnia 22 lipca A.D.2021

wydany

w Darłowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

 

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

zwołujący

Władzę Duchowną oraz Władzę Świecką

na

Zjazd w Łęczycy A.D.2021

"Clerus & Secularus"

w dniu 22 sierpnia A.D.2021

Tum k/Łęczycy

 UNIWERSAŁ III WICI

     

LIST OTWARTY

Fundacji im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"

PYTANIA PRAWNE DO TK 

w sprawie

 Wyborów Prezydenckich A.D.2020

 

Czy Andrzej Sebastian Duda

jest Prezydentem

wybranym w 2020 roku zgodnie z Konstytucją?

z dnia 10 sierpnia A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

LIST OTWARTY KRÓLEWSKI

LIST OTWARTY KRÓLA POLSKI-LEHII

PYTANIA PRAWNE DO TK 

w sprawie

 Wyborów Prezydenckich A.D.2020

 

Czy Andrzej Sebastian Duda

jest Prezydentem

wybranym w 2020 roku zgodnie z Konstytucją?

z dnia 6 sierpnia A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

LIST OTWARTY KRÓLEWSKI

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

"URBI ET ORBI - II OGNISTE WICI"

z 31 lipca A.D.2021

 ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

 

ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2021

Królewskie Śluby Sławieńskie A.D.2021

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI

na temat:

"Szczepionki, czy zastrzyki genetycznie modyfikujące człowieka?"

z dnia 26 lipca A.D.2021

Myszków

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI

UNIWERSAŁY KRÓLEWSKIE

ZWOŁUJĄCE poprzez potrójne Wici

IV NADZWYCZAJNĄ

RADĘ SENATU

w dniu 17 lipca A.D.2021

Gdańsk Oliwa

UNIWERSAŁ I WICI UNIWERSAŁ II WICI UNIWERSAŁ III WICI

     

UNIWERSAŁY KRÓLEWSKIE

ZWOŁUJĄCE poprzez Trzy Wici

Sejm Pomorza A.D.2021

Królestwa Polskiego-Lehii 

na dzień 16 lipca A.D.2021

      

Sławno

UNIWERSAŁ PIERWSZYCH WICI  UNIWERSAŁ DRUGICH WICI  UNIWERSAŁ TRZECICH WICI

 ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE

na

KONGRES SŁOWIAŃSKI A.D.2021

w dniu 16 lipca A.D.2021

Sławno

ZWOŁANIE - KONWOKACJA  

EDYKT KRÓLEWSKI

"O złożeniu z Urzędu Prezydenta III RP Andrzeja Dudy"

z dnia 28 czerwca A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY poprzez potrójne Wici

III NADZWYCZAJNĄ

RADĘ SENATU

w dniu 26 czerwca A.D.2021

Chojna

 

UNIWERSAŁ I WICI   UNIWERSAŁ II WICI  UNIWERSAŁ III WICI

 

          

STANOWISKO KRÓLEWSKIE

z 8 czerwca A.D.2021

Prymas Wyszyński Interrex

w kontekście zagadnienia monarchii w Polsce"

STANOWISKO KRÓLA POLSKI-LEHII

AKT NIEŁASKI KRÓLEWSKIEJ

wobec

Prezydenta III RP

Andrzeja Sebastiana Dudy, 

który 28 maja 2021 roku podpisał

Ustawę z 4 maja 2021 roku

o ratyfikacji Umowy międzynarodowej

cedującej na rzecz Unii Europejskiej

część suwerenności podatkowej III RP

z dnia 29 maja A.D.2021

KRÓLEWSKI AKT NIEŁASKI

AKT NIEŁASKI KRÓLEWSKIEJ

wobec Senatorów Senatu III RP

głosujących "za" Funduszem Odbudowy

z dnia 28 maja A.D.2021

KRÓLEWSKI AKT NIEŁASKI

APEL KRÓLA POLSKI

APEL KRÓLEWSKI

CHĘCIŃSKI

z dnia 26 maja A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

APEL KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI-LEHII

EDYKT KRÓLEWSKI

"O nadaniu nazwy Ziemia Samborska - Samboria"

z dnia 27 maja A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI-LEHII

EDYKT KRÓLEWSKI

O NIETYKALNOŚCI OSOBISTEJ I MAJĄTKOWEJ

z dnia 25 maja A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

ODEZWA KRÓLA POLSKI

ODEZWA FATIMSKA

DO BISKUPÓW ŚWIATA I POLSKI

"O Poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi"

 

z 13 maja A.D.2021

ODEZWA KRÓLEWSKA

AKT NIEŁASKI KRÓLEWSKIEJ

wobec Posłów Izby Poselskiej "Sejmu" III RP

głosujących "za" Funduszem Odbudowy

z dnia 5 maja A.D.2021

KRÓLEWSKI AKT NIEŁASKI

UCHWAŁY

I NADZW. RADY SENATU

Gdańsk Oliwa

26 luty A.D.2021

UCHWAŁY

 

 

DIARIUSZ I NADZW. RADY SENATU

GDAŃSK OLIWA

 

26 luty A.D.2021

 

DIARIUSZ RADY SENATU

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY poprzez potrójne Wici

II NADZWYCZAJNĄ

RADĘ SENATU

w dniu 8 maja A.D.2021

Gdańsk Oliwa

UNIWERSAŁ I WICI UNIWERSAŁ II WICI UNIWERSAŁ III WICI

     

LIST OTWARTY KRÓLA POLSKI-LEHII 

w sprawie

przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych

w III RP

z dnia 16 kwietnia A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

LIST OTWARTY KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI-LEHII

EDYKT KRÓLEWSKI

O PRZEDAWNIENIU ROSZCZEŃ CYWILNOPRAWNYCH

z dnia 15 kwietnia A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

NAPOMNIENIE KRÓLEWSKIE

biskupów Kościoła Katolickiego

w Polsce

z dnia 6 kwietnia A.D.2021

Myszków

KRÓLEWSKIE OŚWIADCZENIE

EDYKT KRÓLA POLSKI-LEHII

EDYKT KRÓLEWSKI

ORGANIZACJA SEJMIKOWA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

z dnia 6 kwietnia A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI-LEHII

EDYKT KRÓLEWSKI

USTANOWIENIE ŚWIĘTA SAMORZĄDNOŚCI SEJMIKOWEJ ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

z dnia 24 marca A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

"URBI ET ORBI - PRZESŁANIE OGNISTYCH WICI"

z 17 marca A.D.2021

 ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

 

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI

w sprawie

Ponadpartyjnego Reformatorskiego Ruchu Społecznego "RADŁO"

z dnia 24 lutego A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI

MEMORIAŁ INSTYTUTU STANISŁAWA

 NA II ŚWIATOWE FORUM LUDOBÓJSTWA SŁOWIAN 

z 19 lutego A.D.2021

MEMORIAŁ

DELIBERACJE KRÓLEWSKIE

na VII Radę Senatu

Królestwa Polskiego-Lehii

Gdańsk Oliwa

26 luty A.D.2021

wydana

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

 

PIERWSZA DELIBERACJA KRÓLEWSKA  DRUGA DELIBERACJA KRÓLEWSKA  TRZECIA DELIBERACJA KRÓLEWSKA

EDYKT KRÓLA POLSKI-LEHII

EDYKT KRÓLEWSKI

USTANOWIENIE ŚWIĘTA ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

z dnia 20 stycznia A.D.2021

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

AKT PROTEKCJI A.D.2021

z 14 stycznia A.D.2021

ODEZWA KRÓLEWSKA

AKT INKORPORACYJNY

 

INKORPORACJI

SAMBII & POŁABIA

DO KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

z dnia 12 grudnia A.D.2020

wydany

w Golubiu-Dobrzyniu

na Ziemi Korony Polskiej-Lehii

EDYKT KRÓLEWSKI

ODEZWA KRÓLA POLSKI

ODEZWA DO PREZYDENTA III RP

Sz.P. Andrzeja Sebastiana Dudy

 

z 26 grudnia A.D.2020

ODEZWA KRÓLEWSKA

EDYKT KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

BOŻONARODZENIOWY A.D.2020

z dnia 24 grudnia A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

ODEZWA KRÓLA POLSKI

ODEZWA RATUNKOWA

z 20 grudnia A.D.2020

ODEZWA KRÓLEWSKA

KRÓLEWSKI DYPLOM NOMINACYJNY

z 12 grudnia A.D.2020

na Urząd Premiera Nominata

RZĄDU J.K.M.

NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

Pana Profesora Mirosława Mariusza Piotrowskiego

foto: Wikipedia

AKT NOMINACYJNY

Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae

KRÓLEWSKI DYPLOM NOMINACYJNY

z 16 grudnia A.D.2020

OSOBY SZLACHETNE A.D.2020

NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO

AKT NOMINACYJNY

Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae

OŚWIADCZENIE KRÓLEWSKIE

w sprawie szczepień

z dnia 14 grudnia A.D.2020

Myszków

KRÓLEWSKIE OŚWIADCZENIE

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY poprzez Wici

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY RELACYJNY

ELEKTORSKI

XVIII SESJA ZWYCZAJNA

w dniu 12 grudnia A.D.2020

Golub-Dobrzyń

 

 

UNIWERSAŁ I WICI   UNIWERSAŁ II WICI   UNIWERSAŁ III WICI

 

        

APEL KRÓLA POLSKI

APEL KRÓLEWSKI

ANTYSZCZEPIONKOWY

z dnia 4 grudnia A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

APEL KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

O SEJMIKACH POWIATOWYCH ZIEMSKICH I GRODOWYCH.

z dnia 26 listopada A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

O CAŁKOWITYM ZAKAZIE SZTUCZNEJ MODYFIKACJI GENETYCZNEJ

ROŚLIN, ZWIERZĄT I LUDZI.

z dnia 21 listopada A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

LISTOPADOWY NA DZIEŃ ŚW. LEONA WIELKIEGO

z dnia 10 listopada A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

Załączniki:

ZAŁĄCZNIK   ZAŁĄCZNIK   ZAŁĄCZNIK   ZAŁĄCZNIK   ZAŁĄCZNIK   ZAŁĄCZNIK

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

NA DZIEŃ ZADUSZNY ŚW. MALACHIASZA

z 2 listopad A.D.2020

 ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

 ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE

na

ŚLUBY BRZESKIE INTRONIZACYJNE

w dniu 25 października A.D.2020

BRZEŚĆ KUJAWSKI

ZWOŁANIE - KONWOKACJA  

Encyklika "QUAS PRIMAS"

ENCYKLIKA

AKT NIEŁASKI KRÓLEWSKIEJ

z 3 października A.D.2020

wobec

EWY KUREK

z dnia 3 października A.D.2020

AKT NIEŁASKI KRÓLEWSKIEJ  

APEL KRÓLEWSKI

z 30 września A.D.2020

w odpowiedzi

na

LIST AMBASADORÓW

z dnia 27 września A.D.2020

APEL KRÓLEWSKI  

 ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE

na

ZJAZD RADZYMINSKO-WARSZAWSKI

w dniu 7 października A.D.2020

RADZYMIN, WARSZAWA

ZWOŁANIE - KONWOKACJA  

EDYKT KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"INFAMIA DLA POSŁÓW SEJMU NA WIEJSKIEJ

GŁOSUJĄCYCH ZA SPROWADZENIEM WOJSK OBCYCH DO POLSKI"

z dnia 27 września A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

NA DZIEŃ ŚW. JANUAREGO

z 19 września A.D.2020

 ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

 

 

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY poprzez Wici

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY PACYFIKACYJNY

XVII SESJA ZWYCZAJNA

w dniach 22-23 września A.D.2020

Orla k/Koźmina Wlkp.

 

UNIWERSAŁ I WICI   UNIWERSAŁ II WICI   UNIWERSAŁ III WICI

 

        

 

 

 ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE

na

ZJAZD SIERAKOWSKI

STAROSTÓW POWIATOWYCH

PROWINCJI

CZARNKOWSKO-WOLSZTYNSKIEJ

w dniu 15 września A.D.2020

SIERAKÓW

 

ZWOŁANIE - KONWOKACJA  

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

JESIENNE

z 1 września A.D.2020

 ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

 

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY poprzez Wici

VI ZJAZD KATOLICKI A.D.2020

w dniach 12-14 września A.D.2020

Międzychód

(Wielkopolska)

 

UNIWERSAŁ I WICI   UNIWERSAŁ II WICI   UNIWERSAŁ III WICI

 

     

EDYKT KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"AKT PROKLAMACJI UNII SŁOWIAŃSKIEJ"

z dnia 26 sierpnia A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

suplement I

dodany 26 sierpnia A.D.2020

SUPLEMENT

suplement II

dodany 27 sierpnia A.D.2020

SUPLEMENT

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI

w sprawie aktualnej sytuacji politycznej

z dnia 21 sierpnia A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI

w sprawie Białorusi

z dnia 11 sierpnia A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI

KRÓLEWSKI DYPLOM NOMINACYJNY

z 6 sierpnia A.D. 2020

na PREZYDENTA in spe

NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO

J.W.S. Włodzimierza Juliana Korab-Karpowicza

DYPLOM NOMINACYJNY

Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae

KRÓLEWSKI DYPLOM NOMINACYJNY

z 7 sierpnia A.D. 2020

na V-ce PREZYDENTA in spe

NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO

J.W. Cezarego Mariusza Tousty

DYPLOM NOMINACYJNY

Leh XI Wojciech Edward I Rex Electus Poloniae

 

 

KONSTYTUCYA

PROJEKT

O USTROJU PAŃSTWA POLSKIEGO

na

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY NOMINACYJNY ELEKTORSKI

XVI SESJA

w dniach 2-4 sierpnia A.D.2020

Gdańsk Oliwa

 

PROJEKT KONSTYTUCYI

     

 

 

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY poprzez III Wici

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY NOMINACYJNY ELEKTORSKI

XVI SESJA

w dniach 2-4 sierpnia A.D.2020

Gdańsk Oliwa

 

UNIWERSAŁ I WICI UNIWERSAŁ II WICI UNIWERSAŁ III WICI

 

     

LIST OTWARTY KRÓLA POLSKI 

w sprawie sytuacji politycznej

po 12 lipca A.D.2020 (po Wyborach Prezydenckich)

z dnia 14 lipca A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

LIST KRÓLEWSKI

 

 ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE

na

ZJAZD OLIWSKI ELEKTORSKI WYBORCZY

w dniu 7 lipca A.D.2020

Ryki

 

ZWOŁANIE PIERWSZE   ZWOŁANIE DRUGIE   ZWOŁANIE TRZECIE

KONSTYTUCYA

OLIWSKA MEMORIALNA

Gdańsk Oliwa

15 lipca A.D.2016

KONSTYTUCYA

MEMORANDUM KRÓLA POLSKI

 „ZJEDNOCZENIOWE"

z 2 lipca A.D.2019

MEMORANDUM KRÓLEWSKIE z 2 lipca A.D.2020

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY

poprzez Trzy Wici

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY

KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

RZECZPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW 

na dzień 24 czerwca A.D.2020

     

Parczew k/Lublina

 

UNIWERSAŁ PIERWSZYCH WICI  UNIWERSAŁ DRUGICH WICI  UNIWERSAŁ TRZECICH WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

 

 ORGANIZACJA SEJMIKOWA 

 

EDYKT KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"AKT POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO SERCU JEZUSA"

z dnia 5 czerwca A.D.2020

wydany

w Gdańsku Wrzeszczu

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

 

 ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE

na

ZJAZD OLIWSKI ELEKTORSKI KONWOKACYJNY

w dniu 5 czerwca A.D.2020

Gdańsk Oliwa

 

ZWOŁANIE PIERWSZE   ZWOŁANIE DRUGIE   ZWOŁANIE TRZECIE

EDYKT KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"O INKORPORACJI ZIEM II RP & III RP DO KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO"

z dnia 23 maja A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

PIERWSZO-TERCJALNE

z 1 MAJA A.D.2020

 ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

ODEZWA KRÓLA POLSKI

"Trzeba, abyście narodzili się na nowo!"

z 14 kwietnia A.D.2020

ODEZWA KRÓLEWSKA

 

KONWOKACJA KRÓLEWSKA

na

Śluby Lwowskie

w dniach: 1, 7, 18, 25 kwietnia A.D.2020

na Ziemi Korony Królestwa Polskiego

 

KONWOKACJA   

 

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI

"Lękajcie, czy nie lękajcie się?"

"Otwórzcie, czy zamknijcie Drzwi Chrystusowi?"

z dnia 21 marca A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI z 15 czerwca A.D.2019

WEZWANIE KRÓLEWSKIE

CONVOCATIO

z 16 MARCA A.D.2020

WEZWANIE KRÓLEWSKIE - CONVOCATIO

 

 

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI

w sprawie epidemii

Corona-Wirusa

z dnia 12 marca A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI z 15 czerwca A.D.2019

 

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI

w sprawie Patronatu

nad

I Forum Ludobójstwa Slowian

29 luty A.D.2020

Gdansk Oliwa

z dnia 24 lutego A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI z 15 czerwca A.D.2019

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY poprzez Trzy Wici

Sejm Pomorza

Królestwa Polskiego 

na dzień 28 lutego A.D.2020

      

Wejherowo

 

UNIWERSAŁ PIERWSZYCH WICI  UNIWERSAŁ DRUGICH WICI  UNIWERSAŁ TRZECICH WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

 

 ORGANIZACJA SEJMIKOWA 

 

KONSTYTUCYA

PŁOWIECKA ZJEDNOCZENIOWA

Płowce

20 stycznia A.D.2020

KONSTYTUCYA

EDYKT KRÓLEWSKI

"O MAJESTACIE KRÓLEWSKIM "

z dnia 10 lutego A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY poprzez Trzy Wici

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY PREKORONACYJNY

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 20 stycznia A.D.2020

     

Płowce k/Radziejowa

 

UNIWERSAŁ PIERWSZYCH WICI  UNIWERSAŁ DRUGICH WICI  UNIWERSAŁ TRZECICH WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

 

 ORGANIZACJA SEJMIKOWA 

 

EDYKT KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"AKT EREKCYJNY INSTYTUTU STANISŁAWA "

z dnia 9 stycznia A.D.2020

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

NOWOROCZNE NA 2020 ROK

z 30 GRUDNIA A.D.2019

 ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH - SEJMIKI SENATORSKIE"

z dnia 18 grudnia A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY poprzez Wici

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY

RELACYJNY

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 14 grudnia A.D.2019

Sieraków

 

UNIWERSAŁ PIERWSZYCH WICI UNIWERSAŁ DRUGICH WICI UNIWERSAŁ TRZECICH WICI

ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH

 

 ORGANIZACJA SEJMIKOWA 

 

EDYKT KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"APOSTOLAT SŁOWIAŃSZCZYZNY. SŁOWIAŃSKI RZYM - LICHEŃ STARY"

z dnia 5 grudnia A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

NOWELIZACJA KONSTYTUCYI "CHRISTIANITAS"

z dnia 5 grudnia A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

LIST OTWARTY KRÓLA POLSKI DO:

 Marszałka Sejmu III RP

Marszałka Senatu III RP

Premiera Rządu III RP

w sprawie współpracy i Spotkania

w sprawie współpracy

i Spotkania

z dnia 25 listopada A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

LIST KRÓLEWSKI

MANIFEST 14-listopadowy A.D.2019

 KRÓLA POLSKI

z 14 listopada A.D.2019

MANIFEST KRÓLEWSKI

LIST OTWARTY KRÓLA POLSKI DO:

 Prezydenta III RP

Sz.P. Andrzeja Dudy

w sprawie reformy ustrojowej i Spotkania

w sprawie reform ustrojowych

i Spotkania

z dnia 19 października A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

LIST KRÓLEWSKI

 

KONWOKACJA KRÓLEWSKA

na

LV RADA KRÓLEWSKA

w dniu 26 października A.D.2019

Płowce

 

KONWOKACJA - WICI  

Śluby Brzeskie

 

Brześć Kujawski

w dniach 26-27 października A.D.2019

 

Tekst pełny:

 

KONWOKACJA - WICI

Tekst skrócony:

 

KONWOKACJA - WICI

 

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

"BYĆ ALBO NIE BYĆ?"

z 11 października A.D.2019

 ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

ODEZWA KRÓLA POLSKI

"PAŹDZIERNIKOWA DOBREGO WYBORU A.D.2019"

z 30 września A.D.2019

 30 września A.D.2019

ODEZWA KRÓLEWSKA

ODEZWA KRÓLA POLSKI

"WRZEŚNIOWA A.D.2019"

z 31 sierpnia A.D.2019

 31 sierpnia A.D.2019

ODEZWA KRÓLEWSKA

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

DRUGO-TERCJALNE A.D.2019

z 27 sierpnia A.D.2019

 ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

 

KONKLUZJA - REZOLUCJA

RADY SENATU

KRÓLESTWA POLSKIEGO

z I Posiedzenia (interaktywnego)

Myszków

14 sierpnia A.D.2019

KONKLUZJA

EDYKT KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"ORGANIZACJA ZIEM SEJMIKOWYCH, SEJMÓW I SEYMÓW W KRÓLESTWIE POLSKIM"

z dnia 12 sierpnia A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

ODEZWA KRÓLA POLSKI

"Beze Mnie nic uczynić nie możecie"

z 23 lipca A.D.2019

 23 lipca A.D.2019

ODEZWA KRÓLEWSKA

LIST KRÓLA POLSKI DO:

J.E. ks. abp Andrzej Franciszek Dziuba - Biskup Diecezji Łowickiej

na 1054 rocznicę

Chrztu Królestwa Polskiego

w sprawie Zjazdów Łęczyckich "Clerus & Secularus"

w sprawie okresowych

"ZJAZDÓW ŁĘCZYCKICH"

z dnia 6 maja A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

LIST KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI

LIST OTWARTY

EDYKT KRÓLEWSKI

LIST OTWARTY

"DO BISKUPÓW POLSKICH - SPRAWA ks. PRAŁATA ROMANA KNEBLEWSKIEGO"

z dnia 18 czerwca A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

 

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI

w sprawie sprowadzenia obcych wojsk

na Ziemie Królestwa Polskiego

z dnia 15 czerwca A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI z 15 czerwca A.D.2019

 

KONWOKACJA KRÓLEWSKA

na

IV Sesję - Posiedzenie

Konferencji Pokojowej

w Gdańsku Oliwie

 

I Posiedzenie Inaugurujące

Ligi Narodów Christianitas

 

XIV Posiedzenie

Rady Stanu Królestwa Polskiego

ZJAZD OLIWSKI

POLSKICH ELIT NARODOWYCH

w dniu 8 czerwca A.D.2019

do Gdańska Oliwy

 

KONWOKACJA I WICI   KONWOKACJA II WICI   KONWOKACJA III WICI

ODEZWA KRÓLA POLSKI

"A inni niech urząd obejmą"

z 14 maja A.D.2019

z 14 maja A.D.2019

ODEZWA KRÓLEWSKA

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

PIERWSZOTERCJALNE A.D.2019

z 1 maja A.D.2019

 ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

KONWOKACJA KRÓLEWSKA

na

IV Sesję

KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA A.D.2019

 

na dzień 27 kwietnia A.D.2019

do Gdańska Oliwy

 

KONWOKACJA I WICI   KONWOKACJA II WICI   KONWOKACJA III WICI

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

w sprawie strajku nauczycieli

z 8 kwietnia A.D.2019

 ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2019

KARTUZY

ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2019

Śluby Lwowskie A.D.2019

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY

poprzez Wici

SEJMIK GENERALNY

POMORZA GDAŃSKIEGO

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

 

 

na dzień 1 kwietnia A.D.2019

Kartuzy

UNIWERSAŁ PIERWSZYCH WICI   UNIWERSAŁ DRUGICH WICI   UNIWERSAŁ TRZECICH WICI

Śluby Lwowskie A.D.2019

ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2019

 

         

EDYKT KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

"O WYCHOWANIU DO ŻYCIA PUBLICZNEGO"

z dnia 20 marca A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT TRYBUNALSKI KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

INFAMIA DLA WROGÓW NARODU POLSKIEGO

z dnia 7 marca A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

MANIFEST WIELKOPOSTNY A.D.2019

 KRÓLA POLSKI

z 6 marca A.D.2019

MANIFEST KRÓLEWSKI

KONWOKACJA KRÓLEWSKA

na

III Sesję

KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA A.D.2019

 

na dzień 30 marca A.D.2019

do Gdańska Oliwy

 

KONWOKACJA I WICI   KONWOKACJA II WICI   KONWOKACJA III WICI

MOWA TRONOWA KRÓLA POLSKI

NA OTWARCIE XLVIII POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ

"CZY I JAK GŁOSOWAĆ NA PREZYDENTA GDAŃSKA?"

   https://www.youtube.com/watch?v=LdjaJpFHZHY

z dnia 28 lutego A.D.2019

miana

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

MOWA TRONOWA

KONWOKACJA KRÓLEWSKA

na

II Sesję

KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA A.D.2019

 

na dzień 23 lutego A.D.2019

do Gdańska Oliwy

 

KONWOKACJA I WICI  KONWOKACJA II WICI  KONWOKACJA III WICI

EDYKT TRYBUNALSKI KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

TRYBUBALSKI

„O POWOŁANIU SĄDÓW I TRYBUNAŁÓW”

„O POWOŁANIU INSTYGATORA WIELKIEGO KORONNEGO”

„O SĄDACH POKOJU I SĘDZIACH POKOJU”

„O ORGANIZACJI SĄDOWNICTWA W KRÓLESTWIE POLSKIM”

„O SĄDACH REWIZYJNYCH W KRÓLESTWIE POLSKIM”

„O OCHRONIE PRAWNEJ I EKONOMICZNEJ POLAKÓW POKRZYWDZONYCH PRZEZ SĄDOWNICTWO ZABORCZE I OKUPACYJNE”

z dnia 31 stycznia A.D.2019

wydany

w Myszkowie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY

poprzez Wici

SEJM POMORZA

II Sesja

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 9 luty A.D.2019

Gdańsk Oliwa

UNIWERSAŁ PIERWSZYCH WICI  UNIWERSAŁ DRUGICH WICI  UNIWERSAŁ TRZECICH WICI

        

MOWA TRONOWA KRÓLA POLSKI

„NA OTWARCIE MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA”

    https://www.youtube.com/watch?v=V8hUXW0reic 

z dnia 18 stycznia A.D.2019

miana

w Gdańsku Oliwie

na Ziemi Korony Polskiej

MOWA TRONOWA

KONWOKACJA KRÓLEWSKA

na

I Sesję

KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK-OLIWA

 

na dzień 19 stycznia A.D.2019

do Gdańsk Oliwa

 

KONWOKACJA I WICI   KONWOKACJA II WICI   KONWOKACJA III WICI

MEMORANDUM KRÓLA POLSKI

 „NOWY ŁAD EKONOMICZNY EUROPY - NEO"

z 10 stycznia A.D.2019

MEMORANDUM KRÓLEWSKIE z 18 czerwca A.D. 2017

KRÓLEWSKIE LISTY OTWARTE

z 16 stycznia A.D.2019

 

KRÓLEWSKI LIST OTWARTY  KRÓLEWSKI LIST OTWARTY  KRÓLEWSKI LIST OTWARTY  KRÓLEWSKI LIST OTWARTY  KRÓLEWSKI LIST OTWARTY  KRÓLEWSKI LIST OTWARTY  KRÓLEWSKI LIST OTWARTY  KRÓLEWSKI LIST OTWARTY  KRÓLEWSKI LIST OTWARTY  KRÓLEWSKI LIST OTWARTY  KRÓLEWSKI LIST OTWARTY  KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

Załączniki:

 

Załącznik Nr1  KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

 

KONWOKACJA KRÓLEWSKA

na

I POSIEDZENIE INAUGURACYJNE

LIGI ŚWIĘTEJ CHRISTIANITAS

 

na dzień 6 stycznia A.D.2019

do Lichenia Starego

 

KONWOKACJA I WICI   KONWOKACJA II WICI   KONWOKACJA II WICI

NOWOROCZNE ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

NA ROK PAŃSKI 2019

z 31 GRUDNIA A.D.2018

 ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

BOŻONARODZENIOWE ORĘDZIE KRÓLEWSKIE A.D.2018

z 21 GRUDNIA A.D.2018

 ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

EDYKT GNIEWSKI KRÓLA POLSKI

„O ZERWANIU ŁĄCZNOŚCI Z OBECNYM PAPIESTWEM”

„O ODWIECZNYCH PRAWACH KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO DO POMORZA BAŁTYCKIEGO”

„O WSKRZESZENIU TOWARZYSTWA JASZCZURCZEGO

im. Mikołaja z Ryńska”

z dnia 15 grudnia A.D.2018

wydany

w Gniewie

na Ziemi Korony Polskiej

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI

"O BUDŻECIE III RP"

z dnia 10 grudnia A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY poprzez Wici

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY RELACYJNY

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 15 grudnia A.D.2018

Gniew

 

UNIWERSAŁ PIERWSZYCH WICI  UNIWERSAŁ II WICI  UNIWERSAŁ III WICI

 

     

EDYKT KRÓLA POLSKI

"O UTWORZENIU

KRÓLEWSKIEJ AKADEMII STANISŁAWA

KRÓLEWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK, LITERATURY I SZTUK PIĘKNYCH"

z dnia 20 listopada A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI

ODEZWA PIEKOSZOWSKA

EDYKT KRÓLA POLSKI

"O WYBORACH LOKALNYCH III RP"

"O KONWERSJI POLAKÓW NA KRÓLESTWO POLSKIE"

"O MARSZU NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA A.D.2018"

z dnia 8 listopada A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI

KONWOKACJA KRÓLEWSKA

na

IX RADĘ STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO

na dzień 26 października A.D.2018

&

XXXVI RADĘ KRÓLEWSKĄ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

na dzień 27 października A.D.2018

 

KONWOKACJA   KONWOKACJA II WICI   KONWOKACJA III WICI

Teksty Ślubów Brzeskich:

 

Śluby Brzeskie - wersja pełna   Śluby Brzeskie - wersja skrócona

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

"NA 4 PAŹDZIERNIKA A.D.2018"

z 4 października A.D.2018

 ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI

„O MORDZIE SĄDOWYM JEZUSA CHRYSTUSA

DOKONANYM PRZEZ ŻYDÓW

WSPÓLNIE I W POROZUMIENIU Z IMPERIUM RZYMSKIM "

 z 25 września A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY poprzez Wici

I POSIEDZENIE INAUGURACYJNE COLLOQUIUM CHARITATIVUM

VII POSIEDZENIE RADY POKOJU KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 22 września A.D.2018

Gdańsk Oliwa

 

UNIWERSAŁ  

 

     

EDYKT KRÓLA POLSKI

„O PRZEJĘCIU POCZTY POLSKIEJ W SKŁAD DÓBR KRÓLEWSKICH"

 z 31 sierpnia A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI "O PRZEJĘCIU POCZTY POLSKIEJ W SKŁAD DÓBR KRÓLEWSKICH"

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY

poprzez Wici

IV ZJAZD KATOLICKI

 

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

w dniach 12-14 września A.D.2018

Licheń Stary

UNIWERSAŁ PIERWSZYCH WICI  UNIWERSAŁ DRUGICH WICI  UNIWERSAŁ TRZECICH WICI

  

 

 

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY

poprzez Wici

SEJM POMORZA

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 29 lipca A.D.2018

Trzebiatów

UNIWERSAŁ PIERWSZYCH WICI  UNIWERSAŁ DRUGICH WICI  UNIWERSAŁ TRZECICH WICI

        

KONWOKACJA KRÓLEWSKA

na

            

 

VIII RADĘ STANU

&

WENEDYJSKI CONVENT POKOJU A.D.2018 

KRÓLESTWA POLSKIEGO

SZCZECIN

na dzień 28 lipca A.D.2018

 

KONWOKACJA  

STANOWISKO KRÓLEWSKIE

z 23 lipca A.D.2018

w sprawie ogólnokrajowego referendum

zarządzonego przez Prezydenta III RP

Sz.P. Andrzeja Dudę

w dniu 20 lipca A.D.2018

STANOWISKO KRÓLA POLSKI

KONSTYTUCYA

EDYKT KRÓLEWSKI

Myszków

23 lipiec A.D.2018

NOWELIZACJA KONSTYTUCJI

"CHRISTIANITAS"

KONSTYTUCYA

ODEZWA KRÓLA POLSKI

"Na Spotkanie Wlodzimierza Putina i Donalda Trumpa

16 lipca A.D.2018 w Helsinkach"

z 14 lipca A.D.2018

ODEZWA KRÓLEWSKA

KONSTYTUCYA

z 15 lipca A.D.2016

O USTANOWIENIU W KRÓLESTWIE POLSKIM

11 LIPCA KAŻDEGO ROKU

ŚWIĘTEM MOMORIALNYM KRÓLESTWA POLSKIEGO

"DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI LUDOBÓJSTW DOKONANYCH NA PRZESTRZENI DZIEJÓW NA: POLAKACH, LECHACH, LACHACH, LECHITACH, WENEDACH, SARMATACH"

"DZIEŃ PAMIĘCI MĘCZEŃSTWA NARODU POLSKIEGO"

"DZIEŃ MODLITWY ZA WROGÓW POLSKI I POLAKÓW, LACHÓW, LECHÓW, LECHITÓW, WENEDÓW, SARMATÓW"

SEJM WALNY

Gdańsk Oliwa

KONSTYTUCYA

KONWOKACJA KRÓLEWSKA

na

        

 

XXIV RADĘ KRÓLEWSKĄ

&

RAWSKO-MAZOWIECKI GENERALNY CONVENT POKOJU A.D.2018 

KRÓLESTWA POLSKIEGO

BIAŁA RAWSKA

na dzień 7 lipca A.D.2018

 

KONWOKACJA - I WICI   KONWOKACJA - II WICI   KONWOKACJA - III WICI

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

"NA PÓŁROCZE A.D.2018"

z 30 czerwca A.D.2018

 ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

SUMMARIUSZ - MEMORIAL KRÓLA POLSKI

RADA KRÓLEWSKA

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

POSIEDZENIE XXIV 

w dniu 17 CZERWCA A.D.2018

GOSTYNIN

 „ZAWIĄZANIE KONFEDERACJI GENERALNEJ GOSTYNIŃSKIEJ A.D.2018” 

z 28 czerwca A.D. 2018

MEMORIAŁ KRÓLEWSKI z 28 czerwca A.D.2018

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY

poprzez Wici

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY INGRESOWY

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 15-16 czerwca A.D.2018

Licheń Stary

UNIWERSAŁ PIERWSZYCH WICI   UNIWERSAŁ DRUGICH WICI   UNIWERSAŁ TRZECICH WICI

      

 

 

KONWOKACJA KRÓLEWSKA

na

         

 

RADĘ KRÓLEWSKĄ

&

MAZOWIECKI GENERALNY CONVENT POKOJU A.D.2018 

KRÓLESTWA POLSKIEGO

w Gostyninie

na dzień 17 czerwca A.D.2018

 

KONWOKACJA - I WICI   KONWOKACJA - II WICI   KONWOKACJA - II WICI

 

ODEZWA KRÓLA POLSKI

"O Niepokalanym Sercu Pana Jezusa

i Niepokalanym Sercu Maryi"

 

z 7 czerwca A.D.2018

ODEZWA KRÓLEWSKA

ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE

na

VI Posiedzenie

RADY POKOJU

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

w Gdańsku Oliwie

  

     

 

 

na dzień 9 czerwca A.D.2018

 

ZWOŁANIA  

 

 

DIARIUSZ SEJMU WALNEGO

GDAŃSK OLIWA

23-25 kwietnia A.D.2018

V POSIEDZENIE

z 25 kwietnia A.D.2018

 

DIARIUSZ SEJMU WALNEGO

 

 

KONWOKACJA KRÓLEWSKA

na

        

 

ŚLĄSKI CONVENT POKOJU A.D.2018 

KRÓLESTWA POLSKIEGO

w Górze Świętej Anny

na dzień 20 maja A.D.2018

 

KONWOKACJA - I WICI   KONWOKACJA - II WICI   KONWOKACJA - III WICI

 

 

 

 

 

 

 

DIARIUSZ SEJMU WALNEGO

GDAŃSK OLIWA

23-25 kwietnia A.D.2018

z 23 kwietnia A.D.2018

 

DIARIUSZ SEJMU WALNEGO

 

MANIFEST PRZEDZJAZDOWY KRÓLA POLSKI

z 30 kwietnia A.D. 2017

MANIFEST KRÓLEWSKI z 30 kwietnia A.D. 2017

 

ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2018

odczytane w dniu 24 kwietnia A.D.2018

w Kaplicy pw. Św. Brygidy i Św. Katarzyny

w Gdańsku Oliwie

przez Króla Polski Wojciecha Edwarda I

z Senatorami

 

 

 

 

 

ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2018

odczytane w dniu 18 kwietnia A.D.2018

w Katedrze koronacyjnej pw. św. Jana Chrzciciela

w Warszawie

przez Króla Polski Wojciecha Edwarda I

 

HOMAGIUM KRÓLEWSKIE - ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2018 18 kwietnia A.D.2018 - WARSZAWA

 

ODEZWA KRÓLA POLSKI

"Succisa Virescit"

z 14 kwietnia A.D.2018

ODEZWA KRÓLEWSKA

 

SUMMARIUSZ KRÓLEWSKI

 

RADA KRÓLEWSKA

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO 

w dniu 24 marca A.D.2018

Kraków

 

SUMMARIUSZ KRÓLEWSKI

Załączniki:

 

SUMMARIUSZ KRÓLEWSKI   SUMMARIUSZ KRÓLEWSKI

 

 

ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2018

odczytane w dniu 7 kwietnia A.D.2018

w kościele farnym pw. św. Stanisława B.M.

w Myszkowie

przez Króla Polski Wojciecha Edwarda I

 

HOMAGIUM KRÓLEWSKIE - ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2018 7 kwietnia A.D.2018

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY poprzez Wici

SEJM WALNY PACYFIKACYJNY KONSTYTUCYJNY

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 23-25 kwietnia A.D.2018

Gdańsk Oliwa

 

UNIWERSAŁ PIERWSZYCH WICI   UNIWERSAŁ DRUGICH WICI   UNIWERSAŁ TRZECICH WICI

Suplement:

UNIWERSAŁ TRZECICH WICI - SUPLEMENT

     

 

 

 

ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2018

odczytane w dniu 1 kwietnia A.D.2018

na Górce Koronacyjnej

przy Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej

w Żarkach - Leśniowie

przez Króla Polski Wojciecha Edwarda

 

HOMAGIUM KRÓLEWSKIE - ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2018

WIELKANOCNE ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

z 29 marca A.D.2017

 

 ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

 

 

 

KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

DO BISKUPÓW POLSKICH

z 20  marca A.D.2018

 

KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

Załączniki:

 

Załącznik Nr1  Załącznik Nr2

 

EDYKT KRÓLA POLSKI

„O LIKWIDACJI EPISKOPATU POLSKI.

O POWOŁANIU DO ŻYCIA EPISKOPATU KRÓLESTWA POLSKIEGO"

 z 19 marca A.D.2018

EDYKT KRÓLEWSKI "O LIKWIDACJI EPISKOPATU POLSKI. O POWOŁANIU DO ŻYCIA KRÓLESTWA POLSKIEGO"

PERSONALIS KRÓLA POLSKI

DYMISJE NOMINACJE

 z 16 marca A.D. 2018

PERSONALIS

KONWOKACJA KRÓLEWSKA

na

 

  

 

PODKARPACKI (RUSKI) GENERALNY CONVENT POKOJU A.D.2018 

KRÓLESTWA POLSKIEGO

w Krośnie

na dzień 14 kwietnia A.D.2018

 

KONWOKACJA - I WICI 

EVENTUS

„O POKOJU W BUDZISZYNIE"

NIH WARSZAWA

27 lutego A.D.2018

 z 14 marca A.D.2018

EVENTUS

KONWOKACJA KRÓLEWSKA

na

XXII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ

w Krakowie

 

 

oraz na

 

 

MAŁOPOLSKI GENERALNY CONVENT POKOJU A.D.2018 

KRÓLESTWA POLSKIEGO

w Krakowie

na dzień 24 marca A.D.2018

 

KONWOKACJA - I WICI  KONWOKACJA - II WICI  KONWOKACJA - III WICI

SUMMARIUSZ GENERALNYCH CONVENTÓW POKOJU

LUBUSKI GENERALNY CONVENT POKOJU

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

POSIEDZENIE A.D.2018

w dniu 20 stycznia A.D. 2018

SZPROTAWA

 

SUMMARIUSZ GENERALNEGO CONVENTU POKOJU 

SUMMARIUSZ RADY STANU

RADA STANU

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

VII POSIEDZENIE

w dniu 15 lutego A.D. 2018

SZCZECIN

 

SUMMARIUSZ RADY STANU 

EDYKT KRÓLA POLSKI

„O FINANSACH KRÓLESTWA POLSKIEGO"

NOVELA I

 z 14 lutego A.D. 2018

EDYKT KRÓLEWSKI "O FINANSACH KRÓLESTWA POLSKIEGO" z 14 lutego A.D. 2018

SUMMARIUSZ RADY STANU

RADA STANU

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO 

VI POSIEDZENIE

w dniu 19 stycznia A.D. 2018

ZIELONA GÓRA

 

SUMMARIUSZ RADY STANU 

ZAPROSZENIE KRÓLEWSKIE

na

„POKOJOWY ZJAZD OLIWSKI"

 z 12 lutego A.D. 2018

KONWOKACJA KRÓLEWSKA

na

POSIEDZENIA RADY STANU

POSIEDZENIA POMORSKIEJ RADY POKOJU

XXII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ

w Szczecinie

oraz na

 

POMORSKI GENERALNY CONVENT POKOJU A.D.2018 

KRÓLESTWA POLSKIEGO

w Szczecinie

na dzień 16 lutego A.D.2018

 

KONWOKACJA - I WICI  KONWOKACJA - II WICI  KONWOKACJA - III WICI

ODEZWA KRÓLA POLSKI

DO PREZYDENTA III RP ANDRZEJA DUDY

z 5 lutego A.D.2018

ODEZWA KRÓLEWSKA

EDYKT KRÓLA POLSKI

„O WROGACH NARODU POLSKIEGO"

 z 5 lutego A.D. 2018

EDYKT KRÓLEWSKI "O WROGACH NARODU POLSKIEGO" z 5 lutego A.D. 2018

RECES KRÓLA POLSKI

KRÓL POLSKI A IZRAEL I USA"

 z 2 lutego A.D. 2018

RECESY

EDYKT KRÓLA POLSKI

„O FINANSACH KRÓLESTWA POLSKIEGO"

 z 31 stycznia A.D. 2018

EDYKT KRÓLEWSKI "O FINANSACH KRÓLESTWA POLSKIEGO" z 31 stycznia A.D. 2018

ODEZWA KRÓLA POLSKI

NA 1000 LECIE POKOJU W BUDZISZYNIE

z 30 stycznia A.D.2018

 ODEZWA KRÓLEWSKA

KONWOKACJA KRÓLEWSKA

na

XXI POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ

w Zielonej Górze

oraz na

LUBUSKI

GENERALNY LUBUSKI CONVENT POKOJU A.D.2018 

KRÓLESTWA POLSKIEGO

w Szprotawie

na dzień 20 stycznia A.D.2018

 

KONWOKACJA - I WICI  KONWOKACJA - II WICI  KONWOKACJA - II WICI

 

 

SUMMARIUSZ KRÓLEWSKI

RADA KRÓLEWSKA - RADA POKOJU

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO 

III POSIEDZENIE

w dniu 6 stycznia A.D. 2018

LICHEŃ STARY

 

SUMMARIUSZ KRÓLEWSKI

 

    

Król Polski Wojciech Edward I składa hołd Królowi Królów Jezusowi Chrystusowi

w Święto Trzech Króli

Bazylika Maryjna M.B.Licheńskiej Królowej Pokoju w Licheniu Starym

6 stycznia A.D.2018

AKT NOMINACYJNY KRÓLA POLSKI

na PRYMASA KRÓLESTWA POLSKIEGO Legatus Natus

J.E. abp Jan Paweł Lenga 

z 4 stycznia A.D. 2018

AKT NOMINACYJNY

KONWOKACJA KRÓLEWSKA

na

XX POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ

V POSIEDZENIE RADY STANU

III POSIEDZENIE RADY POKOJU 

KRÓLESTWA POLSKIEGO

na dzień 6 stycznia A.D. 2018

Licheń Stary

 

KONWOKACJA - I WICI  KONWOKACJA - II WICI  KONWOKACJA - III WICI

EDYKT KRÓLA POLSKI

„O OCHRONIE PODDANYCH"

 z 2 stycznia A.D. 2018

EDYKT KRÓLEWSKI "O OCHRONIE PODDANYCH" z 2 stycznia A.D. 2018

NOWOROCZNE ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

Z 31 GRUDNIA A.D.2017

 ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

 

 

SUMMARIUSZ KRÓLEWSKI

RADA KRÓLEWSKA - RADA POKOJU

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO 

II POSIEDZENIE

w dniu 2 grudnia A.D. 2017

ŚWIĘTY KRZYŻ

 

SUMMARIUSZ KRÓLEWSKI

 

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY poprzez Wici

SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

w dniach 13-15 grudnia A.D. 2017

do CZERNEJ

 

UNIWERSAŁ PIERWSZYCH WICI   UNIWERSAŁ DRUGICH WICI   UNIWERSAŁ TRZECICH WICI

 

 

 

SUMMARIUSZ KRÓLEWSKI

 

RADA KRÓLEWSKA

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO 

w dniu 2 grudnia A.D. 2017

Święty Krzyż

 

SUMMARIUSZ KRÓLEWSKI

 

 

 

DIARIUSZ SEJMU WALNEGO

DARŁOWO

22-24 kwietnia A.D. 2016

z 25 listopada A.D. 2017

 

DIARIUSZ SEJMU WALNEGO  

 

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY poprzez Wici

SEJMIK GENERALNY ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 2 grudnia A.D. 2017

Święty Krzyż

 

UNIWERSAŁ PIERWSZYCH WICI    UNIWERSAŁ DRUGICH WICI    UNIWERSAŁ TRZECICH WICI

KONWOKACJA KRÓLEWSKA

na

XIX POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ

II POSIEDZENIE RADY POKOJU 

KRÓLESTWA POLSKIEGO

na dzień 2 grudnia A.D. 2017

Święty Krzyż

 

KONWOKACJA - I WICI    KONWOKACJA - II WICI    KONWOKACJA - III WICI

 

SUMMARIUSZ KRÓLEWSKI

RADA KRÓLEWSKA - RADA POKOJU

KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO 

I POSIEDZENIE

w dniu 18 listopada A.D. 2017

DROHICZYN

 

SUMMARIUSZ KRÓLEWSKI

 

KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

"Dom plus dla rdzennych Polaków"

z 22 listopada A.D. 2017

 

KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

 

 

SUMMARIUSZ KRÓLEWSKI

 

RADA KRÓLEWSKA

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO 

w dniach 18 listopada A.D. 2017

DROHICZYN

 

SUMMARIUSZ KRÓLEWSKI

 

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY poprzez Wici

SEJMIK GENERALNY ZIEMI PODLASKIEJ

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 18 listopada A.D. 2017

do Drohiczyna

 

UNIWERSAŁ PIERWSZYCH WICI    UNIWERSAŁ DRUGICH WICI   UNIWERSAŁ TRZECICH WICI

KONWOKACJA KRÓLEWSKA

na

XVIII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ

I POSIEDZENIE RADY POKOJU 

KRÓLESTWA POLSKIEGO

na dzień 18 listopada A.D. 2017

do Drohiczyna

 

KONWOKACJA - I WICI    KONWOKACJA - II WICI   KONWOKACJA - III WICI

 

SUMMARIUSZ

 

SUMMARIUSZ KRÓLEWSKI

 

 

KRÓLEWSKIE HOMAGIUM

ŚLUBY BRZESKIE A.D.2017

odczytane w dniu 29 października A.D.2017

w Kościele Farnym pw. Św. Piotra i Pawła, Św. Stanisława BM

w Brześciu Kujawskim

przez Króla Polski Wojciecha Edwarda

 

HOMAGIUM KRÓLEWSKIE - ŚLUBY BRZESKIE

 

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY poprzez Wici

SEJMIK GENERALNY ZIEMI MAŁOPOLSKIEJ

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 4 listopada A.D. 2017

do Olkusza

 

UNIWERSAŁ PIERWSZYCH WICI   UNIWERSAŁ DRUGICH WICI   UNIWERSAŁ TRZECICH WICI

KONWOKACJA KRÓLEWSKA

na

XVII POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 28 października A.D. 2017

do Płowiec

 

KONWOKACJA - III WICI

MEMORANDUM KRÓLA POLSKI

 GDAŃSK OLIWA

ss. Brygidki

 

„PAX VOBISCUM - PAX OLIVIENSIS” 

z 14 października A.D. 2017

MEMORANDUM KRÓLEWSKIE z 14 października A.D. 2017 - PAX VOBISCUM

EDYKT KRÓLA POLSKI

Nr 63/10/2017

„O PRZYWRÓCENIU INFAMII I BANICJI"

 z 20 października A.D. 2017

EDYKT KRÓLEWSKI "O PRZYWRÓCENIU INFAMII I BANICJI" z 20 października A.D. 2017

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY poprzez Wici

SEJMIK GENERALNY ZIEMI KUJAWSKIEJ

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 27 października A.D. 2017

do Radziejowa

 

UNIWERSAŁ PIERWSZYCH WICI   UNIWERSAŁ DRUGICH WICI   UNIWERSAŁ TRZECICH WICI

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

Z 4 PAŹDZIERNIKA A.D.2017

 ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

VI KONWOKACJA KRÓLEWSKA

na

XV-XVI POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 27-29 września A.D. 2017

do Radziejowa, Płowiec, Brześcia Kujawskiego

 

KONWOKACJA

V KONWOKACJA KRÓLEWSKA

na

XIII-XIV POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 12-14 września A.D. 2017

do Gdańska Oliwy

 

KONWOKACJA I WICI   KONWOKACJA II WICI   KONWOKACJA III WICI

 

 

KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

DO BISKUPÓW POLSKICH

z 21 września A.D. 2017

 

KRÓLEWSKI LIST OTWARTY

 

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

INFORMUJĄCY O PLANACH KRÓLESTWA POLSKIEGO

NA II PÓŁROCZE 2017 ROKU

z 16 sierpnia A.D.2017

 

WICI

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

Z 1 SIERPNIA A.D.2017

 ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

TRZECIA KONWOKACJA KRÓLEWSKA

XII POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ

oraz V RADY WOJENNEJ  

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 15 lipca A.D. 2017

do Pucka

 

TRZECIA KONWOKACJA

DRUGA KONWOKACJA KRÓLEWSKA

XII POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ

oraz V RADY WOJENNEJ  

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 15 lipca A.D. 2017

do Pucka

 

DRUGA KONWOKACJA

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY poprzez III Wici

SEJMIK GENERALNY ZIEMI WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 14 lipca A.D. 2017

do Gietrzwałdu

 

UNIWERSAŁ TRZECICH WICI

PIERWSZE ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE

XII POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ

oraz V RADY WOJENNEJ  

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 15 lipca A.D. 2017

do Pucka

PIERWSZE ZWOŁANIE

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY poprzez II Wici

SEJMIK GENERALNY ZIEMI WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 14 lipca A.D. 2017

do Gietrzwałdu

 

UNIWERSAŁ DRUGICH WICI

RELACYJNE ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

Z 4 LIPCA A.D.2017

RELACYJNE ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI

Nr 43/06/2017

„O OCHRONIE DZIECI W KRÓLESTWIE POLSKIM"

 z 25 czerwca A.D. 2017

EDYKT KRÓLEWSKI "O OCHRONIE DZIECI W KRÓLESTWIE POLSKIM"

 

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY poprzez III Wici

SEJMIK GENERALNY ZIEMI RAWSKIEJ (POLAKÓW-LECHITÓW)

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 1 lipca A.D. 2017

do Białej Rawskiej

na Zamek Leszczyńskich

 

UNIWERSAŁ TRZECICH WICI

TRZECIE ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE

XI POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ

oraz IV RADY WOJENNEJ  

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 30 czerwca A.D. 2017

do Białej Rawskiej

na Zamek Leszczyńskich

 

TRZECIE ZWOŁANIE

MEMORANDUM KRÓLA POLSKI

 „W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO PORZĄDKU XXI WIEKU

I ODBUDOWIE WIELKIEJ LECHII” 

z 18 czerwca A.D. 2017

MEMORANDUM KRÓLEWSKIE z 18 czerwca A.D. 2017

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY poprzez I Wici

SEJMIK GENERALNY ZIEMI WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 14 lipca A.D. 2017

do Gietrzwałdu

 

UNIWERSAŁ PIERWSZYCH WICI

 

NOMINACYA KRÓLEWSKA

z 12 czerwca A.D. 2017

dla abpa Mieczysława Mokrzyckiego

vide

 

 

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY poprzez II Wici

SEJMIK GENERALNY ZIEMI RAWSKIEJ (LECHITÓW)

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 1 lipca A.D. 2017

do Białej Rawskiej

 

UNIWERSAŁ DRUGICH WICI

DRUGIE ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE

XI POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ

oraz IV RADY WOJENNEJ  

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 30 czerwca A.D. 2017

do Białej Rawskiej

 

DRUGIE ZWOŁANIE

EDYKT KRÓLA POLSKI

Nr 36/06/2017

„O RELIGIACH I KLERZE KATOLICKIM

NA ZIEMI KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO” 

z 5 czerwca A.D. 2017

EDYKT KRÓLEWSKI

PIERWSZE ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE

XI POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ

oraz IV RADY WOJENNEJ  

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 30 czerwca A.D. 2017

do Białej Rawskiej

 

PIERWSZE ZWOŁANIE

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY poprzez I Wici

SEJMIK GENERALNY ZIEMI RAWSKIEJ (LECHITÓW)

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 1 lipca A.D. 2017

do Białej Rawskiej

 

UNIWERSAŁ PIERWSZYCH WICI  

FATIMSKIE ORĘDZIE KRÓLEWSKIE

NA 13 MAJA 

 FATIMSKIE ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

DRUGIE ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE

X POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ

oraz III RADY WOJENNEJ  

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 19 maja A.D. 2017

do Płocka

 

DRUGIE ZWOŁANIE

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY poprzez II Wici

SEJMIK GENERALNY MAZOWSZA

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 20 maja A.D. 2017

do Płocka

 

DRUGIE WICI  

ODEZWA KRÓLA POLSKI

z 5 maja A.D. 2017

 ODEZWA KRÓLEWSKA

PIERWSZE ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE

X POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ

oraz III RADY WOJENNEJ  

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 19 maja A.D. 2017

do Płocka

 

PIERWSZE ZWOŁANIE

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY poprzez I Wici

SEJMIK GENERALNY MAZOWSZA

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 20 maja A.D. 2017

do Płocka

 

PIERWSZE WICI  

ORĘDZIE 3-MAJOWE KRÓLA POLSKI

z 3 MAJA A.D. 2017

 ORĘDZIE 3-MAJOWE KRÓLA POLSKI

KONSTATACJE RADY WOJENNEJ

II POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ

Przemyśl

28 kwietnia A.D. 2017

 

KONSTATACJE RADY WOJENNEJ

TRZECIE ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE

IX POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ

oraz II RADY WOJENNEJ  

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 28 kwietnia A.D. 2017

do Przemyśla

 

TRZECIE ZWOŁANIE

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY poprzez III Wici

SEJMIK GENERALNY LACHÓW - PODKARPACIA I ROZTOCZA

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 29 kwietnia A.D. 2017

do Przemyśla

 

TRZECIE WICI  

WIELKANOCNE ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

z 13 KWIETNIA A.D. 2017

WIELKANOCNE A.D. 2017 ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

MANIFEST WYBORU

KRÓLA POLSKI

z 11 kwietnia A.D. 2017

MANIFEST KRÓLEWSKI z 11 kwietnia A.D. 2017

PIERWSZE ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE

IX POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ

oraz II RADY WOJENNEJ  

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 28 kwietnia A.D. 2017

do Łańcuta

 

 PIERWSZE ZWOŁANIE

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY poprzez I Wici

SEJMIK GENERALNY PODKARPACIA I ROZTOCZA

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 29 kwietnia A.D. 2017

do Łańcuta

 

 PIERWSZE WICI  

EDYKT KRÓLA POLSKI

Nr 2017.04.04/21

„O INTEGRALNOŚCI KRÓLESTWA POLSKIEGO” 

z 4 kwietnia A.D. 2017

EDYKT KRÓLEWSKI

MEMORANDUM KRÓLA POLSKI

 „O POWSZECHNYM POKOJU” 

z 28 marca A.D. 2017

MEMORIAŁ KRÓLEWSKI z 29 marca A.D. 2017

 

ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE

VIII POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ

I RADY WOJENNEJ  

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 31 marca A.D. 2017

do Szczecina

 

 PIERWSZE ZWOŁANIE   DRUGIE ZWOŁANIE  TRZECIE ZWOŁANIE

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY

SEJMIK GENERALNY NADODRZA

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 1 kwietnia A.D. 2017

do Szczecina

 

 PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI   TRZECIE WICI

 

 

MANIFEST ŚLĄSKI

z 13 marca A.D. 2017

MANIFEST ŚLĄSKI

 

 

ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE

RADY KRÓLEWSKIEJ I RZĄDU J.K.M.

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 17 marca A.D. 2017

do Góry Świętej Anny

 

 PIERWSZE ZWOŁANIE   DRUGIE ZWOŁANIE   TRZECIE ZWOŁANIE

 

 

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY

SEJMIK GENERALNY ŚLĄSKA

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 18 marca A.D. 2017

do Góra Świętej Anny

 

 PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI   TRZECIE WICI

 

 

 

ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ I RZĄDU J.K.M.

na

POSIEDZENIA

na dzień 24 luty A.D. 2017

do Gdańska - Oliwy

 

ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ I RZĄDU J.K.M.  

 

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY

SEJMIK GENERALNY POMORZA

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 25 luty A.D. 2017

do Wejherowa

 

 PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI   TRZECIE WICI

 

 

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY

SEJMIKI GENERALNE

KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D. 2017 

z 2 lutego A.D. 2017

 

 

EDYKT KRÓLA POLSKI

Nr 2017.01.30/04

„ZDJĘCIE INFAMII I BANICJI” 

z 30 stycznia A.D. 2017

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI

Nr 2017.01.16/03

„NA PÓŁROCZE KRÓLESTWA POLSKIEGO” 

z 16 stycznia A.D. 2017

EDYKT KRÓLEWSKI - „NA PÓŁROCZE KRÓLESTWA POLSKIEGO”

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI Nr 1

z 12 stycznia A.D. 2017

KRÓLEWSKA (NIE)ŁASKA DLA POSŁÓW PARTYJNYCH

 

Dnia 12 stycznia A.D. 1578 odbyła się premiera "Odprawy posłów greckich" Jana Kochanowskiego.

 

Ilu w Sejmie na Wiejskiej mamy Posłów - Parysów dbających o własne i partyjne dobro, a ilu Posłów - Antenorów dbających o dobro Rzeczypospolitej?

 

Jesteśmy pewni, że część Posłów Sejmu na Wiejskiej chce wyzwolić się z niewoli partyjnej, a przede wszystkim wyjść z królewskiej niełaski oraz infamii.

 

Ten co nakłada infamię, ten może ją zdjąć.

 

Ponieważ infamia na Posłów Sejmu na Wiejskiej została nałożona ipso facto (poprzez sam fakt) przynależności partyjnej, to w ten sam sposób ipso facto może być zdjęta ale w określonym terminie nawrócenia się i pojednania z Królem, a przede wszystkim z Narodem tzn. poprzez oficjalne wystąpienie z partii.

 

Określamy ten termin na 20 styczeń A.D. 2017 tj. na dzień rocznicy koronacji Władysława Łokietka na Króla Polski. Być może będzie to coroczne Święto Łaski Królewskiej i warto z tej warunkowej łaski skorzystać.

 

Ponieważ odwaga musi być w Królestwie nagradzana tak, więc wyzwolonych, wolnych Posłów należy nazywać "Posłami królewskimi" o ile uznają nasz Majestat królewski.

 

Takie też Koło Poselskie tzn. "Koło Królewskich Posłów Christianitas" ("RADŁO") winno powstać w Sejmie przy Wiejskiej. Będzie ono chronione naszym, czyli Bożym Majestatem.

 

Nie ufamy (być może błędnie) Pawłowi Kukizowi z uwagi na fakt, że zamiast głosić ideę Sejmików Ziemskich upiera się przy zabetonowaniu postkomunizmu i chazarobolszewii popieranych przez masonerię poprzez ideę JOW-ów, którym My wyraźnie mówimy nie! JOW-y to groźny, masoński wynalazek, być może jeszcze gorszy od partyjniactwa. Wyobraźmy sobie na stałe podzieloną Polskę pomiędzy "PiS" a "PO".

 

Dano 12 stycznia A.D. 2017 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej, w Pierwszym Roku Naszego Panowania.

 

Wojciech Edward Rex Poloniae

w pierwszym roku naszego panowania

ODEZWA KRÓLA POLSKI

Do: partyjnych POSLÓW, EUROPOSŁÓW, SENATORÓW

„O ROZWIĄZANIE KRYZYSU PARTYJNEGO” 

z 11 stycznia A.D. 2017

EDYKT KRÓLEWSKI

z 7 stycznia A.D. 2017

 

"O INFAMII I BANICJI DLA JURGIELTNIKÓW PARTYJNYCH"

EDYKT KRÓLEWSKI - "O INFAMII I BANICJI DLA JURGIELTNIKÓW PARTYJNYCH"

EDYKT KRÓLEWSKI

z 7 stycznia A.D. 2017

 

"O NAZWIE KRÓLESTWA POLSKIEGO"

EDYKT KRÓLEWSKI - "O NAZWIE KRÓLESTWA POLSKIEGO"

NOWOROCZNE ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

2016/2017

z 31 grudnia A.D. 2016

NOWOROCZNE ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

z 20 grudnia A.D. 2016

 

"O HETMANACH I ADMIRAŁACH"

EDYKT KRÓLEWSKI - "O Hetmanach i Admirałach"

ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

"O STANIE III RP"

z 19 grudnia A.D. 2016

ORĘDZIE KRÓLA POLSKI "O STANIE III RP"

ROTA ŚLUBOWANIA

KRÓLEWSKIEJ "HUSARII KATOLICKIEJ"

z 15 grudnia A.D. 2016

ROTA SLUBOWANIA KRÓLEWSKIEJ "HUSARII KATOLICKIEJ"

18 grudnia A.D. 2016

Kościół p.w. św. Wojciecha - Stary Wiśnicz

w środku klęczy Król Polski Wojciech Edward I

EDYKT KRÓLEWSKI

z 6 grudnia A.D. 2016

 

"ZAKAZ DEFICYTU BUDŻETOWEGO"

EDYKT KRÓLEWSKI - "ZAKAZ DEFICYTU BUDŻETOWEGO"

UNIWERAL KRÓLEWSKI

z 13 grudnia A.D. 2016

 

III WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY

16-17 grudnia A.D. 2016 - Stary Wiśnicz

UNIWERAL KRÓLEWSKI

z 10 grudnia A.D. 2016

 

II WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY

16-17 grudnia A.D. 2016 - Stary Wiśnicz

UNIWERAL KRÓLEWSKI

z 2 grudnia A.D. 2016

 

I WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY

16-17 grudnia A.D. 2016 - Stary Wiśnicz

EDYKT KRÓLEWSKI

z 2 grudnia A.D. 2016

 

"DOKTRYNA LESZCZYŃSKIEGO"

EDYKT KRÓLEWSKI - DOKTRYNA LESZCZYŃSKIEGO

MANIFEST

MYSZKOWSKI

z 30 listopada A.D. 2016

MANIFEST MYSZKOWSKI z 30 listopada A.D. 2016

PETYCJA

O ZWROT "SREBRNEGO OŁTARZA DARŁOWSKIEGO"

DO KOŚCIOŁA MARIACKIEGO W DARŁOWIE

z 22 listopada A.D. 2016

PETYCJA O ZWROT "SREBRNEGO OŁTARZA DARŁOWSKIEGO"

LIST OTWARTY

KRÓLA POLSKI DO PAPIEŻA FRANCISZKA

DO WIADOMOŚCI NUNCJUSZA APOSTOLSKIEGO W POLSCE

z 18 listopada A.D. 2016

 

LIST OTWARTY KRÓLA POLSKI DO PAPIEŻA FRANCISZKA

 

Załączniki:        

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI!

NA V NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE

RADY KRÓLEWSKIEJ

CZĘSTOCHOWA

25 listopada A.D. 2016

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI NA IV POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ - 25 listopada A.D. 2016

 

KRÓLEWSKIE ŚLUBY BRZESKIE

HOMAGIALNE

odczytane w dniu 29 października A.D.2016

w kościele podominikańskim pw. Michała Archanioła

w Brześciu Kujawskim

przez Króla Polski Wojciecha Edwarda

 

HOMAGIUM KRÓLEWSKIE - ŚLUBY BRZESKIE

EDYKT KRÓLA POLSKI

O USTANOWIENIU

ŚWIĘTA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

z 12 PAŹDZIERNIKA A.D. 2016

EDYKT KRÓLEWSKI

 

ORĘDZIE NIEPODLEGŁOŚCI KRÓLA POLSKI

z 11 PAŹDZIERNIKA A.D. 2016

ORĘDZIE NIEPODLEGŁOŚCI KRÓLA POLSKI

DYMISJE I NOMINACJE KRÓLEWSKIE
z 4 października A.D. 2016

 

REFORMA KOŚCIOŁA ALBO UPADEK KOŚCIOŁA!

 

Apelowaliśmy 17 lipca A.D. 2016 roku do pięciu (5) hierarchów kościoła katolickiego tj.
1. Biskupa Kazimierza Nycza
2. Biskupa Wiktora Skworca
3. Biskupa Stanisława Dziwisza 
4. Biskupa Wojciecha Polaka
5. Biskupa Stanisława Gądeckiego

o dobrowolne opróżnienie urzędu biskupiego.

 

Niestety Biskupi powyżsi, jak jeden, nie posłuchali Majestatu Królewskiego!

 

Wczoraj tj. 3 października 2016 roku okazało się, że zwolenników aborcji jest w katolickiej Polsce więcej niż zwolenników obrony życia (sic!).

Obraz prawdziwego oblicza pasterzy, a raczej kryptopasterzy kościoła rzymsko-katolickiego (de facto judeochrześcijańskiego) w Polsce został zdemaskowany.

 

Zmasonizowany Episkopat Polski odniósł wczoraj sukces! Udało się mu zdemoralizować wielu Polaków! 
Wczorajszy obraz "czarnego marszu" to efekt satanistycznego "pasterzowania".

 

Dość tego!

 

Prawem królewskim: 
1. Likwidujemy Konferencję Episkopatu Polski jako twór szkodzący Polsce i Królestwu Polskiemu. Wszystkie funkcje w tym gremium zostają zlikwidowane. 
2. Na Likwidatora Konferencji Episkopatu Polski powołujemy Biskupa Metropolitę Częstochowskiego - Wacława Depo jako Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w likwidacji. 
3. Odwołujemy Biskupa Wojciecha Polaka z funkcji Prymasa Polski i Metropolity Gnieźnieńskiego i składam go w stan spoczynku. Posługę biskupią w tej Metropolii wyznaczamy Biskupom Pomocniczym. 
4. Odwołujemy Biskupa Stanisława Gądeckiego z funkcji Metropolity Poznańskiego. Posługę biskupią w tej Metropolii wyznaczamy Biskupom Pomocniczym. 
5. Odwołujemy Biskupa Kazimierza Nycza z funkcji Metropolity Warszawskioego. Posługę biskupią w tej Metropolii wyznaczamy Biskupom Pomocniczym. 
6. Odwołujemy Biskupa Stanisława Dziwisza z funkcji Metropolity Krakowskiego. Posługę biskupią w tej Metropolii wyznaczamy Biskupom Pomocniczym. 
7. Odwołujemy Biskupa Wiktora Skworca z funkcji Metropolity Katowickiego. Posługę biskupią w tej Metropolii wyznaczamy Biskupom Pomocniczym. 
8. Przywracamy do życia wakujący urząd Prymasa Królestwa Polskiego legatus natus. Prosimy o jak najszybsze opuszczenie Polski, Królestwa Polskiego Nuncjusza Papieskiego jako persona non grata.
9. Na Stolicę Metropolii Gnieźnieńskiej ustanawiamy Licheń Stary.
10. Na ostatniego Prymasa Polski (nie mylić z Prymasem Królestwa Polskiego) wyznaczamy Biskupa Jana Pawła Lenga. Ingres Prymasa powinien nastąpić w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym, po zatwierdzeniu naszych dymisji i nominacji przez Papieża Franciszka, nie później jednak jak do końca Roku Pańskiego 2016.

 

Wszystkich Poddanych i przedstawicieli Kleru upraszamy o poszanowanie naszych Decyzji. Żądam szacunku dla zdymisjonowanych Biskupów.

 

Żądamy szacunku i czci dla nominowanych Biskupów.

 

Ciebie Prymasie Polski Janie Pawle prosimy zreformuj jak najszybciej kościół rzymsko-katolicki w Polsce, w Królestwie Polskim!

 

Dano w Myszkowie n/Wartą 4 października A.D. 2016 na Ziemi Korony Polskiej.

 

Wojciech Edward Rex Poloniae

 

 

VETO KRÓLEWSKIE!

WOBEC PRÓBY WYPROWADZENIA Z POLSKI SKARBU PAŃSTWA!

 

EDYKT KRÓLEWSKI - SKARGA PAULIAŃSKA

WOBEC PRÓBY WYPROWADZENIA Z POLSKI SKARBU PAŃSTWA!

RZĄDZĄ NAMI, POD SZYLDEM III RP, ŻYDZI!

UWAGA NA POLSKI "WIETNAM"!

Czas na stwierdzenie niezaprzeczalnego faktu, że Polską A.D. 2016 rządzą Żydzi i filosemiccy Polacy!

Prawdopodobnie obecnie ważą się losy III RP, która już jawnie zamienia się w Polin - państwo żydowskie.

Sprawy Ukrainy i Litwy, sprawa roszczeń żydowskich wobec Polski, skala antypolonizmu wobec Polski i Polaków oraz zaproszenie wojsk amerykańskich, a de facto żydowskich do Polski i to bez głosowania zgody na ten bezprecedensowy akt dobrowolnej okupacji Polski, w Sejmie na Wiejskiej oznacza, że "rządy" III RP doszły do wniosku, że trzeba ostatecznie rozwiązać kwestię polską.

Nie wydaje się możliwe, by szykująca się wojskowa okupacja Polski przez amerykańskich Żydów nie była dokonywana za wspólną zgodą USA, Anglii i Rosji.

Czyli jest to powrót nad naszymi głowami do traktatów zawartych w Teheranie, Jałcie i Poczdamie z których wynikało, że Żydzi rothschildowi (skrót myślowy), którzy rozpętali II wojnę światową i wymordowali przy pomocy Niemców pod przywództwem Żyda - Adolfa Hitlera, europejskich Żydów w tym 3 mln Polaków narodowości żydowskiej, muszą otrzymać łup wojenny w postaci okupacji vel dzierżawy Polski (później dorzucono Ukrainę).

Dlatego też w latach 1944 -1989 Rosja narzuciła nam rządy "swoich" Żydów.

Ponieważ Polacy w 1989 roku wyzwolili się z sowieckich "Żydów" nastąpiło dogadanie się "zwycięzców" II wojny światowej, że teraz "łupem wojennym" administrować będą Żydzi "amerykańscy".

Zainstalowano więc w 2015 roku rządy żydowskiego PiS-u pod przywództwem Jarosława Kalksteina, w Polsce bardziej znanego jako Kaczyński, a wojsko oddano pod komendę Antoniego Singera, w Polsce bardziej znanego jako Macierewicz.

W 2016 roku rząd III RP pod przywództwem niedoinformowanej ale przeszkolonej masońsko w USA, czyli dyspozycyjnej Pani Beaty Szydło, zajął się transferem Skarbu III RP w niewiadomym kierunku.

Stąd próba likwidacji Ministerstwa Skarbu i samego Skarbu narodowego Polaków czyli transfer prawa własności polskiej Ziemi (z lasami) jako niezbędnego atrybutu państwa.

Wydaje się, że jest plan, by III RP okazała się "wydmuszką"!

Ministra Skarbu już odwołano, bo po co Minister bez Skarbu?

Tak robi się (tzn. transferuje majątek na zewnątrz) gdy ma się zamiar ogłosić upadłość (w tym przypadku likwidację państwa - III RP).

Antidotum na to jest VETO KRÓLEWSKIE i tzw. SKARGA PAULIAŃSKA, którą niniejszym jako Król tej Ziemi składamy wobec próby wyprowadzenia przez III RP Skarbu państwa (skarbu należacego do Narodu Polskiego) z jurysdykcji Polaków.

Polacy!

Na Waszych oczach Polska przestaje być Polską!

Popierajcie, wspierajcie i brońcie Króla jak możecie: duchowo i materialnie chyba, że godzicie się na to co się dzieje!

Dano w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej Królestwa Polskiego

26 września A.D.2016 w pierwszym roku naszego panowania

Wojciech Edward Rex Poloniae

 

ROZWAŻANIE KRÓLEWSKIE

z 24 września A.D. 2016

czyli JAK USA 1 marca 1845 roku ANEKTOWAŁY TEXAS

NAPOMNIENIE KRÓLEWSKIE DLA ANDRZEJA DUDY

MEMENTO dla III RP, czyli "POLSKI" vel POLIN

widzianej oczami Kaczyńskiego & Macierewicza,

wspierających Ukrainę i zapraszających wojska USA do Polski.

Wspieranie banderowskiej Ukrainy to ZBRODNIA STANU!

 

W związku z tym, że Izba Reprezentantów USA uchwaliła ustawę upoważniającą amerykański Rząd do dostarczania Ukrainie broni i sprzętu wojskowego oraz do nie uznawania aneksji Krymu przez Rosję pozwalamy sobie przytoczyć kilka faktów z historii powstawania USA, a konkretnie z przyłączenia siłą niezależnej republiki Texasu do USA.

Kilka faktów z Wikipedii:

1519 – Alonso Alvarez de Pineda ląduje na wybrzeżu Teksasu, ogłaszając teren posiadłością hiszpańską.

1821 – po uzyskaniu przez Meksyk niepodległości, Teksas staje się jego prowincją.

lata 1820-1830 – w Teksasie osiedla się 12 tys. Amerykanów, z których większość pochodzi ze stanów niewolniczych. Rząd meksykański przyznaje osadnikom dużą autonomię lokalną.

1829 – rząd meksykański wprowadza na terenie całego państwa zakaz niewolnictwa i zakaz dalszej emigracji ze Stanów Zjednoczonych do Meksyku. Stosunki między Teksańczykami a Meksykanami zaczynają się pogarszać.

1 marca 1836 – Teksańczycy ogłaszają powstanie Republiki Teksasu. Armia meksykańska atakuje w celu stłumienia rebelii, dochodzi do owianej później legendą bitwy o Alamo.

21 kwietnia 1836 – meksykańska armia zostaje pokonana w bitwie nad rzeką San Jacinto przez mniejsze liczebnie oddziały teksańskie dowodzone przez generała Sama Houstona.

1836 – Teksas staje się oficjalnie republiką. Sam Houston zostaje prezydentem. Na terenie nowo powstałej republiki zalegalizowane zostaje niewolnictwo.

1 marca 1845 – prezydent John Tyler podpisuje rezolucję o aneksji Teksasu przez Stany Zjednoczone.

4 lipca 1845 – Teksas ratyfikuje akt o aneksji.

29 grudnia 1845 – Teksas zostaje przyjęty do Unii jako 28. stan.

1846 – wybucha wojna amerykańsko-meksykańska.

2 lutego 1848 – pomiędzy Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi zostaje podpisany traktat w Guadelupe-Hidalgo, na mocy którego Meksyk uznaje m.in. amerykańskie prawo do Teksasu. Zachodnia granica stanu zostaje przesunięta z rzeki Nueces na rzekę Rio Grande.

W roku 1861, gdy kolejne stany południowe występowały z Unii, również i Teksas z niej wystąpił.

Republika Teksasu (Republic of Texas) – państwo w Ameryce Północnej, istniejące w latach 1836–1845.

Teksas uzyskał niepodległość 2 marca 1836 roku w wyniku rewolucji teksańskiej (bitwa o Alamo). W jego granicach znajdowały się wówczas części terytoriów Nowego Meksyku, Oklahomy, Kansas, Kolorado i Wyoming. Łączna powierzchnia wynosiła 678 051 km², zaś liczba ludności około 70 tysięcy (dane z roku 1840). Pierwszy tymczasowy rząd Republiki Teksasu powstał 7 listopada 1835 roku, w San Felipe[potrzebny przypis]. Uchwalił on powołanie stanowiska gubernatora (został nim Sam Houston) oraz stworzył kilka urzędów, które stały się zalążkami przyszłych ministerstw i departamentów. Deklaracja niepodległości Teksasu została uchwalona dnia 20 grudnia 1835 roku w miejscowości Goliad i została ona zaakceptowana zarówno przez mieszkających tam Tejanos (pierwotnych mieszkańców tych terenów) jak i przez nowo przybyłych osadników.

Państwo zakończyło żywot 29 grudnia 1845 roku, w chwili przystąpienia do USA jako 28. stan. Stało się to bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny amerykańsko–meksykańskiej w kwietniu 1846 roku."

Jak widać z powyższego koncepcja Unii Europejskiej pod przywództwem IV Rzeszy niemieckiej kontrolowanej przez USA i Rosję ma na celu eksterminację etno mieszkańców Europy a szczególnie Słowian - Wenedów. Dwie "płyty tektoniczne" czyli masońska Zachodnia Europa oraz mongolska Rosja ściskają Polskę wyciskając z niej etno Polaków, a na to miejsce wstawiając Ukraińców. Sprzyjają temu obecne banderowskie rządy III RP jako desygnowani na Polskę przedstawiciele "kolonizatorów". Wyraźnie widać, że Żydzi amerykańscy pacyfikują Polaków i Ukraińców przez zainstalowane tam proamerykańskie rządy, króre mają stworzyć UKRAPOLONIĘ, a końcowo CHAZARIĘ nazwaną POLIN.

Poroszenko & Duda wspólnie i w porozumieniu mają połączyć da państwa z niewolnikami ukraińskimi i polskimi z dominacją USA, a konkretnie Żydów.

Przykład Texasu poucza nas jak budowana była potęga USA. Nie lepiej było w Rosji,

W interesie Królestwa Polskiego jest nie wpuszczanie do Polski żadnego potencjalnego okupanta (obcych wojsk) i jednocześnie dogadanie się z Rosją na temat szybkiego zmniejszenia Ukrainy. Rosja winna poprzeć nasze żądania pokojowego zwrotu naszych Ziem kresowych objętych Traktatem Wersalskim z 1919 roku. My w zamian poprzemy aneksję Donbasu i Krymu przez Rosję. Ukrainie pozostanie ziemia kijowska z której powinna wyłonić się Ruś Kijowska jako republika lub Księstwo z Patriarchą Kijowskim na czele.

III RP będzie zapewne forsować proamerykańską i antypolską politykę wzmocnienia Ukrainy, aż do aneksji Polski przez Ukrainę (sic!) co poprą Niemcy i USA. Kaczyński, Sakiewicz, Czarnecki, Macierewicz, Kowal to politycy PiS dążący do wzmocnienia Ukrainy kosztem osłabienia Polski.

Nie możemy na to pozwolić!

Polacy!

Pytajcie się PiS-owców dlaczego wzmacniają Ukrainę, która jest wzmacniana przez USA?

Ostrzegamy!

Wzmacnianie finansowe i wojskowe Ukrainy, wzmacniania sił policyjnych w Polsce Ukraińcami, budowanie oddziałów mieszanych polsko-ukraińskich traktujemy od dzisiaj jako ZBRODNIA STANU Królestwa Polskiego!

Dano 24 września A.D. 2016 na Ziemi Korony Polskiej

Wojciech Edward Rex Poloniae

 

EDYKT KRÓLA POLSKI

Nr 2016.09.10/01

WOLNE KRESY!

 

 ŻYDZI I OSOBY Z POCHODZENIEM ŻYDOWSKIM NIE MOGĄ ZAJMOWAĆ W KRÓLESTWIE POLSKIM-LEHII STANOWISK PUBLICZNYCH!

 

ŻYDZI I OSOBY Z POCHODZENIEM ŻYDOWSKIM NIE MOGĄ BYĆ KSIĘŻMI I BISKUPAMI, A BROŃ BOŻE HIERARCHAMI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

W KORONIE KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII!

My, z Bożej łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego obrani na Króla – elekta w 16 dniu lipca A.D. 2016 w Gdańsku-Oliwie, Król Polski – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Sarmatów, Wenedów; Wielki Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski; Książę Lotaryngii i Barrois, mówimy okupantom tj. III RP z Prezydentem Andrzejem Dudą na czele: DOŚĆ!

Mówimy DOŚĆ! okupantom naszych Ziem Kresowych!

Mówimy też DOŚĆ zajmowania stanowisk publicznych świeckich i duchownych przez Żydów i osoby z pochodzeniem żydowskim.

Dość okupacji Polski i Polaków!

Do rządzących w III RP: Jesteście okupantami Polski i Polaków wspierającymi okupację Kresów, a szczególnie ukrainnej części Najjaśniejszej Rzeczypospolitej królewskiej.

Uznajecie okupację Polskich Kresów, a nawet tę okupację wspieracie finansowo pieniędzmi Polaków i Królestwa Polskiego. Zabraniamy tego robić więcej!

Państwo Ukraina nie ma żadnych dokumentów, a więc żadnego prawa (w myśl prawa międzynarodowego) do zajmowania Ziem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej określonych w Traktacie Wersalskim z 1919 roku. Podobnie jest z Białorusią i Litwą. Nie są to też etniczne Ziemie państwa nazywanego Ukraina, jako, że tzw. "Ukraińcy" to zlepek wszelkiej maści zesłańców i uciekinierów zasiedlających z przymusu lub konieczności Ziemie Rusi Kijowskiej.

Majestatem Królewskim żądamy dobrowolnego oddania przez okupantów Ziem Kresowych II RP do Korony Królestwa Polskiego, pod władztwo Króla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

Stanowisko okupanta Polski, jakim jest III RP, czyli rządy Żydów nad terenami obecnej Polski nas nie interesuje! My za uchwałą Sejmu walnego w Niepołomicach w 2015 roku nie uznajemy okupanta – III RP jako legalną władzę zwierzchnią nad Polską i Polakami.

Wiemy, że tak jak Polską w III RP i wcześniej tzn. w PRL rządzą Żydzi, tak obecna Ukrainą również rządzą Żydzi. Jedni więc wspierają drugich, kosztem wyzyskiwanych Polaków i Rusinów, w budowie Wielkiej żydowskiej Chazarii, która zagraża Europie Zachodniej i Rosji (Rosjanom).

Na naszych oczach dokonuje się ukrainizacja Polski, zamiast polonizacja Ukrainy. To zagraża bezpieczeństwu Polaków, Dlatego mówimy żydowskim okupantom Polski i Ukrainy DOŚĆ!

Dość oszukiwania Rusinów nazywanych Ukraińcami i dość oszukiwania Polaków!

Dość zajmowania stanowisk publicznych tak świeckich jak kościelnych w Królestwie Polskim!

Żydzi nie mają żadnych praw historycznych ani zdolności do rządzenia. Od zawsze żyli z wyzysku i lichwy. Zawsze prowadzili do wojen i waśni. Jest to plemię kainowe.

Ponieważ obecny "polski" (naszpikowany Żydami) kler w osobach hierarchów popiera politykę III RP tzn. uznaje rządy Żydów nad Polakami, to jesteśmy zmuszeni swym królewskim Majestatem napomnieć "polski" kler, a konkretnie polskich hierarchów i to wszystkich, bez wyjątku, grożąc infamią i wygnaniem z Królestwa Polski, że nie jest to zgodne z nauką kościoła katolickiego i że musi się to szybko zmienić!