[ Strona główna ] DZIENNIK ] KOMUNIKATY ] RADA KRÓLEWSKA ] RZĄD KRÓLESTWA ] HOMAGIUM ] MEMORANDA ] MEMORIAŁY ] NOMINACYE ] DYMISYE ] VETO KRÓLEWSKIE ] EDYKTY ] ODEZWY ] MANIFESTY ] UNIWERSAŁY ] APROBACYE ] KONSTYTUCYE ] SANCYTY ] WEZWANIA ] PRZYWILEJE ] ROZWAŻANIA ] WICI ] APELE ] ORĘDZIA ] PETYCJE ] OD TRONU ] NAPOMNIENIA ] WIZYTY KRÓLEWSKIE ] GALERIA ] KONDOLENCJE ] LINKI ] KONTAKT ]

Król Polski

 Wojciech Edward I

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

„Kto Leszczyńskich ród ignoruje, Polskę ignoruje.

Zwycięska familia, z której pochodzą wybitni Przywódcy, Senatorowie i Arcybiskupi”.

 „Victoria in Jesu Christo!”

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016

 

DZIENNIK
KOMUNIKATY
RADA KRÓLEWSKA
RZĄD KRÓLESTWA
HOMAGIUM
MEMORANDA
MEMORIAŁY
NOMINACYE
DYMISYE
VETO KRÓLEWSKIE
EDYKTY
ODEZWY
MANIFESTY
UNIWERSAŁY
APROBACYE
KONSTYTUCYE
SANCYTY
WEZWANIA
PRZYWILEJE
ROZWAŻANIA
WICI
APELE
ORĘDZIA
PETYCJE
OD TRONU
NAPOMNIENIA
WIZYTY KRÓLEWSKIE
GALERIA
KONDOLENCJE
LINKI
KONTAKT

 

 

AKTUALNE INFORMACJE

MEMORANDUM KRÓLA POLSKI

 „O POWSZECHNYM POKOJU” 

z 28 marca A.D. 2017

MEMORIAŁ KRÓLEWSKI z 29 marca A.D. 2017

 

ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE

VIII POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ  

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 31 marca A.D. 2017

do Szczecina

 

 PIERWSZE ZWOŁANIE    DRUGIE ZWOŁANIE

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY

SEJMIK GENERALNY NADODRZA

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 1 kwietnia A.D. 2017

do Szczecina

 

 PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI

 

 

MANIFEST ŚLĄSKI

z 13 marca A.D. 2017

MANIFEST ŚLĄSKI

 

 

ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE

RADY KRÓLEWSKIEJ I RZĄDU J.K.M.

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 17 marca A.D. 2017

do Góry Świętej Anny

 

 PIERWSZE ZWOŁANIE    DRUGIE ZWOŁANIE   TRZECIE ZWOŁANIE

 

 

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY

SEJMIK GENERALNY ŚLĄSKA

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 18 marca A.D. 2017

do Góra Świętej Anny

 

 PIERWSZE WICI   DRUGIE WICI   TRZECIE WICI

 

 

 

ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ I RZĄDU J.K.M.

na

POSIEDZENIA

na dzień 24 luty A.D. 2017

do Gdańska - Oliwy

 

ZWOŁANIE RADY KRÓLEWSKIEJ I RZĄDU J.K.M.  

 

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY

SEJMIK GENERALNY POMORZA

KRÓLESTWA POLSKIEGO 

na dzień 25 luty A.D. 2017

do Wejherowa

 

 PIERWSZE WICI    DRUGIE WICI    TRZECIE WICI

 

 

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI

ZWOŁUJĄCY

SEJMIKI GENERALNE

KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D. 2017 

z 2 lutego A.D. 2017

 

 

EDYKT KRÓLA POLSKI

Nr 2017.01.30/04

„ZDJĘCIE INFAMII I BANICJI” 

z 30 stycznia A.D. 2017

EDYKT KRÓLEWSKI

EDYKT KRÓLA POLSKI

Nr 2017.01.16/03

„NA PÓŁROCZE KRÓLESTWA POLSKIEGO” 

z 16 stycznia A.D. 2017

EDYKT KRÓLEWSKI - „NA PÓŁROCZE KRÓLESTWA POLSKIEGO”

KOMUNIKAT KRÓLEWSKI Nr 1 z 12 stycznia A.D. 2017

KRÓLEWSKA ŁASKA DLA POSŁÓW PARTYJNYCH

 

Dnia 12 stycznia A.D. 1578 odbyła się premiera "Odprawy posłów greckich" Jana Kochanowskiego.

 

Ilu w Sejmie na Wiejskiej mamy Posłów - Parysów dbających o własne i partyjne dobro, a ilu Posłów - Antenorów dbających o dobro Rzeczypospolitej?

 

Jesteśmy pewni, że część Posłów Sejmu na Wiejskiej chce wyzwolić się z niewoli partyjnej, a przede wszystkim wyjść z królewskiej niełaski oraz infamii.

 

Ten co nakłada infamię, ten może ją zdjąć.

 

Ponieważ infamia na Posłów Sejmu na Wiejskiej została nałożona ipso facto (poprzez sam fakt) przynależności partyjnej, to w ten sam sposób ipso facto może być zdjęta ale w określonym terminie nawrócenia się i pojednania z Królem, a przede wszystkim z Narodem tzn. poprzez oficjalne wystąpienie z partii.

 

Określamy ten termin na 20 styczeń A.D. 2017 tj. na dzień rocznicy koronacji Władysława Łokietka na Króla Polski. Być może będzie to coroczne Święto Łaski Królewskiej i warto z tej warunkowej łaski skorzystać.

 

Ponieważ odwaga musi być w Królestwie nagradzana tak, więc wyzwolonych, wolnych Posłów należy nazywać "Posłami królewskimi" o ile uznają nasz Majestat królewski.

 

Takie też Koło Poselskie tzn. "Koło Królewskich Posłów Christianitas" winno powstać w Sejmie przy Wiejskiej. Będzie ono chronione naszym, czyli Bożym Majestatem.

 

Ponieważ trudno na początku samo zorganizować się wyznaczamy na Szefa (Przewodniczącego) tego królewskiego Koła Poselskiego Piotra (skała) Marca zwanego Liroyem.

 

Nie ufamy (być może błędnie) Pawłowi Kukizowi z uwagi na fakt, że zamiast głosić ideę Sejmików Ziemskich upiera się On przy zabetonowaniu postkomunizmu i żydobolszewii popieranych przez masonerię poprzez ideę JOW-ów, którym My wyraźnie mówimy nie! JOW-y to groźny, masoński wynalazek, być może jeszcze gorszy od partyjniactwa. Wyobraźmy sobie na stałe podzieloną Polskę pomiędzy "PiS" a "PO".

 

Liczymy, że Piotr Marzec przyjmie naszą królewską nominację i podejmie się trudu budowy Królewskiego Koła Poselskiego reprezentującego przede wszystkim wartości "Christianitas", a co za tym idzie ideę budowania Królestwa Polskiego.

 

Dano 12 stycznia A.D. 2017 w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej, w pierwszym roku naszego panowania.

 

Wojciech Edward Rex Poloniae

w pierwszym roku naszego panowania

ODEZWA KRÓLA POLSKI

Do: partyjnych POSLÓW, EUROPOSŁÓW, SENATORÓW

„O ROZWIĄZANIE KRYZYSU PARTYJNEGO” 

z 11 stycznia A.D. 2017

 

EDYKT KRÓLEWSKI

z 7 stycznia A.D. 2017

 

"O INFAMII I BANICJI DLA JURGIELTNIKÓW PARTYJNYCH"

EDYKT KRÓLEWSKI - "O INFAMII I BANICJI DLA JURGIELTNIKÓW PARTYJNYCH"

 

EDYKT KRÓLEWSKI

z 7 stycznia A.D. 2017

 

"O NAZWIE KRÓLESTWA POLSKIEGO"

EDYKT KRÓLEWSKI - "O NAZWIE KRÓLESTWA POLSKIEGO"

NOWOROCZNE ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

2016/2017

z 31 grudnia A.D. 2016

NOWOROCZNE ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

EDYKT KRÓLEWSKI

z 20 grudnia A.D. 2016

 

"O HETMANACH I ADMIRAŁACH"

EDYKT KRÓLEWSKI - "O Hetmanach i Admirałach"

ORĘDZIE KRÓLA POLSKI

"O STANIE III RP"

z 19 grudnia A.D. 2016

ORĘDZIE KRÓLA POLSKI "O STANIE III RP"

ROTA ŚLUBOWANIA

KRÓLEWSKIEJ "HUSARII KATOLICKIEJ"

z 15 grudnia A.D. 2016

ROTA SLUBOWANIA KRÓLEWSKIEJ "HUSARII KATOLICKIEJ"

18 grudnia A.D. 2016

Kościół p.w. św. Wojciecha - Stary Wiśnicz

w środku klęczy Król Polski Wojciech Edward I

EDYKT KRÓLEWSKI

z 6 grudnia A.D. 2016

 

"ZAKAZ DEFICYTU BUDŻETOWEGO"

EDYKT KRÓLEWSKI - "ZAKAZ DEFICYTU BUDŻETOWEGO"

UNIWERAL KRÓLEWSKI

z 13 grudnia A.D. 2016

 

III WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY

16-17 grudnia A.D. 2016 - Stary Wiśnicz

UNIWERAL KRÓLEWSKI

z 10 grudnia A.D. 2016

 

II WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY

16-17 grudnia A.D. 2016 - Stary Wiśnicz

 

UNIWERAL KRÓLEWSKI

z 2 grudnia A.D. 2016

 

I WICI NA SEJM WALNY KONSTYTUCYJNY

16-17 grudnia A.D. 2016 - Stary Wiśnicz

EDYKT KRÓLEWSKI

z 2 grudnia A.D. 2016

 

"DOKTRYNA LESZCZYŃSKIEGO"

EDYKT KRÓLEWSKI - DOKTRYNA LESZCZYŃSKIEGO

MANIFEST

MYSZKOWSKI

z 30 listopada A.D. 2016

MANIFEST MYSZKOWSKI z 30 listopada A.D. 2016

PETYCJA

O ZWROT "SREBRNEGO OŁTARZA DARŁOWSKIEGO"

DO KOŚCIOŁA MARIACKIEGO W DARŁOWIE

z 22 listopada A.D. 2016

PETYCJA O ZWROT "SREBRNEGO OŁTARZA DARŁOWSKIEGO"

LIST OTWARTY

KRÓLA POLSKI DO PAPIEŻA FRANCISZKA

DO WIADOMOŚCI NUNCJUSZA APOSTOLSKIEGO W POLSCE

z 18 listopada A.D. 2016

 

LIST OTWARTY KRÓLA POLSKI DO PAPIEŻA FRANCISZKA

 

Załączniki:        

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI!

NA V NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE

RADY KRÓLEWSKIEJ

CZĘSTOCHOWA

25 listopada A.D. 2016

 

UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI NA IV POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ - 25 listopada A.D. 2016

 

KRÓLEWSKIE ŚLUBY BRZESKIE

HOMAGIALNE

odczytane w dniu 29 października A.D.2016

w kościele podominikańskim pw. Michała Archanioła

w Brześciu Kujawskim

przez Króla Polski Wojciecha Edwarda

 

HOMAGIUM KRÓLEWSKIE - ŚLUBY BRZESKIE

 

EDYKT KRÓLA POLSKI

O USTANOWIENIU

ŚWIĘTA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO

z 12 PAŹDZIERNIKA A.D. 2016

EDYKT KRÓLEWSKI

 

ORĘDZIE NIEPODLEGŁOŚCI KRÓLA POLSKI

z 11 PAŹDZIERNIKA A.D. 2016

ORĘDZIE NIEPODLEGŁOŚCI KRÓLA POLSKI

 

 

DYMISJE I NOMINACJE KRÓLEWSKIE
z 4 października A.D. 2016

 

REFORMA KOŚCIOŁA ALBO UPADEK KOŚCIOŁA!

 

Apelowaliśmy 17 lipca A.D. 2016 roku do pięciu (5) hierarchów kościoła katolickiego tj.
1. Biskupa Kazimierza Nycza
2. Biskupa Wiktora Skworca
3. Biskupa Stanisława Dziwisza 
4. Biskupa Wojciecha Polaka
5. Biskupa Stanisława Gądeckiego

o dobrowolne opróżnienie urzędu biskupiego.

 

Niestety Biskupi powyżsi, jak jeden, nie posłuchali Majestatu Królewskiego!

 

Wczoraj tj. 3 października 2016 roku okazało się, że zwolenników aborcji jest w katolickiej Polsce więcej niż zwolenników obrony życia (sic!).

Obraz prawdziwego oblicza pasterzy, a raczej kryptopasterzy kościoła rzymsko-katolickiego (de facto judeochrześcijańskiego) w Polsce został zdemaskowany.

 

Zmasonizowany Episkopat Polski odniósł wczoraj sukces! Udało się mu zdemoralizować wielu Polaków! 
Wczorajszy obraz "czarnego marszu" to efekt satanistycznego "pasterzowania".

 

Dość tego!

 

Prawem królewskim: 
1. Likwidujemy Konferencję Episkopatu Polski jako twór szkodzący Polsce i Królestwu Polskiemu. Wszystkie funkcje w tym gremium zostają zlikwidowane. 
2. Na Likwidatora Konferencji Episkopatu Polski powołujemy Biskupa Metropolitę Częstochowskiego - Wacława Depo jako Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w likwidacji. 
3. Odwołujemy Biskupa Wojciecha Polaka z funkcji Prymasa Polski i Metropolity Gnieźnieńskiego i składam go w stan spoczynku. Posługę biskupią w tej Metropolii wyznaczamy Biskupom Pomocniczym. 
4. Odwołujemy Biskupa Stanisława Gądeckiego z funkcji Metropolity Poznańskiego. Posługę biskupią w tej Metropolii wyznaczamy Biskupom Pomocniczym. 
5. Odwołujemy Biskupa Kazimierza Nycza z funkcji Metropolity Warszawskioego. Posługę biskupią w tej Metropolii wyznaczamy Biskupom Pomocniczym. 
6. Odwołujemy Biskupa Stanisława Dziwisza z funkcji Metropolity Krakowskiego. Posługę biskupią w tej Metropolii wyznaczamy Biskupom Pomocniczym. 
7. Odwołujemy Biskupa Wiktora Skworca z funkcji Metropolity Katowickiego. Posługę biskupią w tej Metropolii wyznaczamy Biskupom Pomocniczym. 
8. Przywracamy do życia wakujący urząd Prymasa Królestwa Polskiego legatus natus. Prosimy o jak najszybsze opuszczenie Polski, Królestwa Polskiego Nuncjusza Papieskiego jako persona non grata.
9. Na Stolicę Metropolii Gnieźnieńskiej ustanawiamy Licheń Stary.
10. Na ostatniego Prymasa Polski (nie mylić z Prymasem Królestwa Polskiego) wyznaczamy Biskupa Jana Pawła Lenga. Ingres Prymasa powinien nastąpić w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym, po zatwierdzeniu naszych dymisji i nominacji przez Papieża Franciszka, nie później jednak jak do końca Roku Pańskiego 2016.

 

Wszystkich Poddanych i przedstawicieli Kleru upraszamy o poszanowanie naszych Decyzji. Żądam szacunku dla zdymisjonowanych Biskupów.

 

Żądamy szacunku i czci dla nominowanych Biskupów.

 

Ciebie Prymasie Polski Janie Pawle prosimy zreformuj jak najszybciej kościół rzymsko-katolicki w Polsce, w Królestwie Polskim!

 

Dano w Myszkowie n/Wartą 4 października A.D. 2016 na Ziemi Korony Polskiej.

 

Wojciech Edward Rex Poloniae

 

 

VETO KRÓLEWSKIE!

WOBEC PRÓBY WYPROWADZENIA Z POLSKI SKARBU PAŃSTWA!

 

EDYKT KRÓLEWSKI - SKARGA PAULIAŃSKA

WOBEC PRÓBY WYPROWADZENIA Z POLSKI SKARBU PAŃSTWA!

RZĄDZĄ NAMI, POD SZYLDEM III RP, ŻYDZI!

UWAGA NA POLSKI "WIETNAM"!

Czas na stwierdzenie niezaprzeczalnego faktu, że Polską A.D. 2016 rządzą Żydzi i filosemiccy Polacy!

Prawdopodobnie obecnie ważą się losy III RP, która już jawnie zamienia się w Polin - państwo żydowskie.

Sprawy Ukrainy i Litwy, sprawa roszczeń żydowskich wobec Polski, skala antypolonizmu wobec Polski i Polaków oraz zaproszenie wojsk amerykańskich, a de facto żydowskich do Polski i to bez głosowania zgody na ten bezprecedensowy akt dobrowolnej okupacji Polski, w Sejmie na Wiejskiej oznacza, że "rządy" III RP doszły do wniosku, że trzeba ostatecznie rozwiązać kwestię polską.

Nie wydaje się możliwe, by szykująca się wojskowa okupacja Polski przez amerykańskich Żydów nie była dokonywana za wspólną zgodą USA, Anglii i Rosji.

Czyli jest to powrót nad naszymi głowami do traktatów zawartych w Teheranie, Jałcie i Poczdamie z których wynikało, że Żydzi rothschildowi (skrót myślowy), którzy rozpętali II wojnę światową i wymordowali przy pomocy Niemców pod przywództwem Żyda - Adolfa Hitlera, europejskich Żydów w tym 3 mln Polaków narodowości żydowskiej, muszą otrzymać łup wojenny w postaci okupacji vel dzierżawy Polski (później dorzucono Ukrainę).

Dlatego też w latach 1944 -1989 Rosja narzuciła nam rządy "swoich" Żydów.

Ponieważ Polacy w 1989 roku wyzwolili się z sowieckich "Żydów" nastąpiło dogadanie się "zwycięzców" II wojny światowej, że teraz "łupem wojennym" administrować będą Żydzi "amerykańscy".

Zainstalowano więc w 2015 roku rządy żydowskiego PiS-u pod przywództwem Jarosława Kalksteina, w Polsce bardziej znanego jako Kaczyński, a wojsko oddano pod komendę Antoniego Singera, w Polsce bardziej znanego jako Macierewicz.

W 2016 roku rząd III RP pod przywództwem niedoinformowanej ale przeszkolonej masońsko w USA, czyli dyspozycyjnej Pani Beaty Szydło, zajął się transferem Skarbu III RP w niewiadomym kierunku.

Stąd próba likwidacji Ministerstwa Skarbu i samego Skarbu narodowego Polaków czyli transfer prawa własności polskiej Ziemi (z lasami) jako niezbędnego atrybutu państwa.

Wydaje się, że jest plan, by III RP okazała się "wydmuszką"!

Ministra Skarbu już odwołano, bo po co Minister bez Skarbu?

Tak robi się (tzn. transferuje majątek na zewnątrz) gdy ma się zamiar ogłosić upadłość (w tym przypadku likwidację państwa - III RP).

Antidotum na to jest VETO KRÓLEWSKIE i tzw. SKARGA PAULIAŃSKA, którą niniejszym jako Król tej Ziemi składamy wobec próby wyprowadzenia przez III RP Skarbu państwa (skarbu należacego do Narodu Polskiego) z jurysdykcji Polaków.

Polacy!

Na Waszych oczach Polska przestaje być Polską!

Popierajcie, wspierajcie i brońcie Króla jak możecie: duchowo i materialnie chyba, że godzicie się na to co się dzieje!

Dano w Myszkowie, na Ziemi Korony Polskiej Królestwa Polskiego

26 września A.D.2016 w pierwszym roku naszego panowania

Wojciech Edward Rex Poloniae

 

ROZWAŻANIE KRÓLEWSKIE

z 24 września A.D. 2016

czyli JAK USA 1 marca 1845 roku ANEKTOWAŁY TEXAS

NAPOMNIENIE KRÓLEWSKIE DLA ANDRZEJA DUDY

MEMENTO dla III RP,

czyli "POLSKI" vel POLIN widzianej oczami Kaczyńskiego & Macierewicza,

wspierających Ukrainę i zapraszających wojska USA do Polski.

Wspieranie Ukrainy to ZBRODNIA STANU!

 

W związku z tym, że Izba Reprezentantów USA uchwaliła ustawę upoważniającą amerykański Rząd do dostarczania Ukrainie broni i sprzętu wojskowego oraz do nie uznawania aneksji Krymu przez Rosję pozwalamy sobie przytoczyć kilka faktów z historii powstawania USA, a konkretnie z przyłączenia siłą niezależnej republiki Texasu do USA.

Kilka faktów z Wikipedii:

1519 – Alonso Alvarez de Pineda ląduje na wybrzeżu Teksasu, ogłaszając teren posiadłością hiszpańską.

1821 – po uzyskaniu przez Meksyk niepodległości, Teksas staje się jego prowincją.

lata 1820-1830 – w Teksasie osiedla się 12 tys. Amerykanów, z których większość pochodzi ze stanów niewolniczych. Rząd meksykański przyznaje osadnikom dużą autonomię lokalną.

1829 – rząd meksykański wprowadza na terenie całego państwa zakaz niewolnictwa i zakaz dalszej emigracji ze Stanów Zjednoczonych do Meksyku. Stosunki między Teksańczykami a Meksykanami zaczynają się pogarszać.

1 marca 1836 – Teksańczycy ogłaszają powstanie Republiki Teksasu. Armia meksykańska atakuje w celu stłumienia rebelii, dochodzi do owianej później legendą bitwy o Alamo.

21 kwietnia 1836 – meksykańska armia zostaje pokonana w bitwie nad rzeką San Jacinto przez mniejsze liczebnie oddziały teksańskie dowodzone przez generała Sama Houstona.

1836 – Teksas staje się oficjalnie republiką. Sam Houston zostaje prezydentem. Na terenie nowo powstałej republiki zalegalizowane zostaje niewolnictwo.

1 marca 1845 – prezydent John Tyler podpisuje rezolucję o aneksji Teksasu przez Stany Zjednoczone.

4 lipca 1845 – Teksas ratyfikuje akt o aneksji.

29 grudnia 1845 – Teksas zostaje przyjęty do Unii jako 28. stan.

1846 – wybucha wojna amerykańsko-meksykańska.

2 lutego 1848 – pomiędzy Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi zostaje podpisany traktat w Guadelupe-Hidalgo, na mocy którego Meksyk uznaje m.in. amerykańskie prawo do Teksasu. Zachodnia granica stanu zostaje przesunięta z rzeki Nueces na rzekę Rio Grande.

W roku 1861, gdy kolejne stany południowe występowały z Unii, również i Teksas z niej wystąpił.

Republika Teksasu (Republic of Texas) – państwo w Ameryce Północnej, istniejące w latach 1836–1845.

Teksas uzyskał niepodległość 2 marca 1836 roku w wyniku rewolucji teksańskiej (bitwa o Alamo). W jego granicach znajdowały się wówczas części terytoriów Nowego Meksyku, Oklahomy, Kansas, Kolorado i Wyoming. Łączna powierzchnia wynosiła 678 051 km², zaś liczba ludności około 70 tysięcy (dane z roku 1840). Pierwszy tymczasowy rząd Republiki Teksasu powstał 7 listopada 1835 roku, w San Felipe[potrzebny przypis]. Uchwalił on powołanie stanowiska gubernatora (został nim Sam Houston) oraz stworzył kilka urzędów, które stały się zalążkami przyszłych ministerstw i departamentów. Deklaracja niepodległości Teksasu została uchwalona dnia 20 grudnia 1835 roku w miejscowości Goliad i została ona zaakceptowana zarówno przez mieszkających tam Tejanos (pierwotnych mieszkańców tych terenów) jak i przez nowo przybyłych osadników.

Państwo zakończyło żywot 29 grudnia 1845 roku, w chwili przystąpienia do USA jako 28. stan. Stało się to bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny amerykańsko–meksykańskiej w kwietniu 1846 roku."

Jak widać z powyższego koncepcja Unii Europejskiej pod przywództwem IV Rzeszy niemieckiej kontrolowanej przez USA i Rosję ma na celu eksterminację etno mieszkańców Europy a szczególnie Słowian - Wenedów. Dwie "płyty tektoniczne" czyli masońska Zachodnia Europa oraz mongolska Rosja ściskają Polskę wyciskając z niej etno Polaków, a na to miejsce wstawiając Ukraińców. Sprzyjają temu obecne banderowskie rządy III RP jako desygnowani na Polskę przedstawiciele "kolonizatorów". Wyraźnie widać, że Żydzi amerykańscy pacyfikują Polaków i Ukraińców przez zainstalowane tam proamerykańskie rządy, króre mają stworzyć UKRAPOLONIĘ, a końcowo CHAZARIĘ nazwaną POLIN.

Poroszenko & Duda wspólnie i w porozumieniu mają połączyć da państwa z niewolnikami ukraińskimi i polskimi z dominacją USA, a konkretnie Żydów.

Przykład Texasu poucza nas jak budowana była potęga USA. Nie lepiej było w Rosji,

W interesie Królestwa Polskiego jest nie wpuszczanie do Polski żadnego potencjalnego okupanta (obcych wojsk) i jednocześnie dogadanie się z Rosją na temat szybkiego zmniejszenia Ukrainy. Rosja winna poprzeć nasze żądania pokojowego zwrotu naszych Ziem kresowych objętych Traktatem Wersalskim z 1919 roku. My w zamian poprzemy aneksję Donbasu i Krymu przez Rosję. Ukrainie pozostanie ziemia kijowska z której powinna wyłonić się Ruś Kijowska jako republika lub Księstwo z Patriarchą Kijowskim na czele.

III RP będzie zapewne forsować proamerykańską i antypolską politykę wzmocnienia Ukrainy, aż do aneksji Polski przez Ukrainę (sic!) co poprą Niemcy i USA. Kaczyński, Sakiewicz, Czarnecki, Macierewicz, Kowal to politycy PiS dążący do wzmocnienia Ukrainy kosztem osłabienia Polski.

Nie możemy na to pozwolić!

Polacy!

Pytajcie się PiS-owców dlaczego wzmacniają Ukrainę, która jest wzmacniana przez USA?

Ostrzegamy!

Wzmacnianie finansowe i wojskowe Ukrainy, wzmacniania sił policyjnych w Polsce Ukraińcami, budowanie oddziałów mieszanych polsko-ukraińskich traktujemy od dzisiaj jako ZBRODNIA STANU Królestwa Polskiego!

Dano 24 września A.D. 2016 na Ziemi Korony Polskiej

Wojciech Edward Rex Poloniae

 

EDYKT KRÓLA POLSKI

Nr 2016.09.10/01

WOLNE KRESY!

 

 ŻYDZI I OSOBY Z POCHODZENIEM ŻYDOWSKIM NIE MOGĄ ZAJMOWAĆ W KRÓLESTWIE POLSKIM STANOWISK PUBLICZNYCH!

 

ŻYDZI I OSOBY Z POCHODZENIEM ŻYDOWSKIM NIE MOGĄ BYĆ KSIĘŻMI I BISKUPAMI, A BROŃ BOŻE HIERARCHAMI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

W KORONIE KRÓLESTWA POLSKIEGO!

My, z Bożej łaski i woli Sejmu Walnego Elekcyjnego obrani na Króla – elekta w 16 dniu lipca A.D. 2016 w Gdańsku-Oliwie, Król Polski – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów, Sarmatów, Wenedów; Wielki Książę Litewski, Ruski, Kaszubski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Inflancki, Smoleński, Siewierski, Czernichowski, Śląski; Książę Lotaryngii i Barrois, mówimy okupantom tj. III RP z Prezydentem Andrzejem Dudą na czele: DOŚĆ!

Mówimy DOŚĆ! okupantom naszych Ziem Kresowych!

Mówimy też DOŚĆ zajmowania stanowisk publicznych świeckich i duchownych przez Żydów i osoby z pochodzeniem żydowskim.

Dość okupacji Polski i Polaków!

Do rządzących w III RP: Jesteście okupantami Polski i Polaków wspierającymi okupację Kresów, a szczególnie ukrainnej części Najjaśniejszej Rzeczypospolitej królewskiej.

Uznajecie okupację Polskich Kresów, a nawet tę okupację wspieracie finansowo pieniedzmi Polaków i Królestwa Polskiego. Zabraniamy tego robić więcej!

Państwo Ukraina nie ma żadnych dokumentów, a więc żadnego prawa (w myśl prawa międzynarodowego) do zajmowania Ziem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej określonych w Traktacie Wersalskim z 1919 roku. Podobnie jest z Białorusią i Litwą. Nie są to też etniczne Ziemie państwa nazywanego Ukraina, jako, że tzw. "Ukraińcy" to zlepek wszelkiej maści zesłańców i uciekinierów zasiedlających z przymusu lub konieczności Ziemie Rusi Kijowskiej.

Majestatem Królewskim żądamy dobrowolnego oddania przez okupantów Ziem Kresowych II RP do Korony Królestwa Polskiego, pod władztwo Króla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

Stanowisko okupanta Polski, jakim jest III RP, czyli rządy Żydów nad terenami obecnej Polski nas nie interesuje! My za uchwałą Sejmu walnego w Niepołomicach w 2015 roku nie uznajemy okupanta – III RP jako legalną władzę zwierzchnią nad Polską i Polakami.

Wiemy, że tak jak Polską w III RP i wcześniej tzn. w PRL rządzą Żydzi, tak obecna Ukrainą również rządzą Żydzi. Jedni więc wspierają drugich, kosztem wyzyskiwanych Polaków i Rusinów, w budowie Wielkiej żydowskiej Chazarii, która zagraża Europie Zachodniej i Rosji (Rosjanom).

Na naszych oczach dokonuje się ukrainizacja Polski, zamiast polonizacja Ukrainy. To zagraża bezpieczeństwu Polaków, Dlatego mówimy żydowskim okupantom Polski i Ukrainy DOŚĆ!

Dość oszukiwania Rusinów nazywanych Ukraińcami i dość oszukiwania Polaków!

Dość zajmowania stanowisk publicznych tak świeckich jak kościelnych w Królestwie Polskim!

Żydzi nie mają żadnych praw historycznych ani zdolności do rządzenia. Od zawsze żyli z wyzysku i lichwy. Zawsze prowadzili do wojen i waśni. Jest to plemię kainowe.

Ponieważ obecny "polski" (naszpikowany Żydami) kler w osobach hierarchów popiera politykę III RP tzn. uznaje rządy Żydów nad Polakami, to jesteśmy zmuszeni swym królewskim Majestatem napomnieć "polski" kler, a konkretnie polskich hierarchów i to wszystkich, bez wyjątku, grożąc infamią i wygnaniem z Królestwa Polski, że nie jest to zgodne z nauką kościoła katolickiego i że musi się to szybko zmienić!

Nie chcemy chrześcijańskiego judaizmu  ani judeochrześcijanizmu, czyli krypto judaizmu – wynalazku Żydów dla chrześcijan!

Chcemy prawdziwej wiary w Jezusa Chrystusa! Chcemy prawdziwych, a nie fałszywych pasterzy kościoła rzymsko-katolickiego!

Dajemy czas Żydom, by do 29 października A.D. 2016, tj. do Święta Chrystusa Króla opuścili dobrowolnie stanowiska publiczne w III RP oraz stanowiska kościelne na Ziemiach Korony Polskiej, jako księża, biskupi i kardynałowie idąc na dobrowolne emerytury oraz w stan spoczynku.

W tym dniu tj. 29 października A.D 2016 będzie wygłoszona suplika do Jezusa Chrystusa Króla Polski o wsparcie infamii królewskiej i Sejmu Walnego połączonej z banicją dla tych, co nie zrezygnują w międzyczasie ze swych funkcji.

W odpowiednim czasie w przyszłości zostaną oni wydaleni z Ziem Korony Królestwa Polskiego, bez żadnych praw do czci i uposażeń.

UZASADNIENIE

Przypominamy w tym miejscu Encyklikę Papieża Benedykta XIV z 14 czerwca 1751 roku w 11 roku Pontyfikatu pt. "A quo primum" wydaną specjalnie dla polskich biskupów katolickich jako napomnienie, przestroga i nakazanie, a dotyczącą tego co jest zabronione Żydom, mieszkającym w tych samych miastach i okręgach co chrześcijanie.

Pisze tam Papież Benedykt XIV o polskich Żydach:

"A więc Żydzi żyją w warunkach zażyłej poufałości pod tym samym dachem, co i chrześcijanie, których traktują w arbitralny sposób, nie ukrywając swej dla nich pogardy. (...) Papież Innocenty III, wspominając o tym, że Żydzi bywają dopuszczenie przez chrześcijan do ich miast, ostrzegał chrześcijan o tym, że sposób i warunki tego dopuszczenia Żydów powinny być takie, by uniemożliwić Żydom odpłacanie się złem za dobroć. – Gdy oni są dopuszczani z litości do poufałego współżycia z chrześcijanami, oni odpłacają się gospodarzom, zgodnie z przysłowiem, jak szczur ukryty w worku lub jak wąż w piersiach lub jak płonąca głownia w fartuchu. –  Ten sam Papież mówi, że właściwym jest, gdy Żydzi służą i chrześcijan a nie żeby chrześcijanie służyli u Żydów i dodaje: –  „Synowie wolnej matki nie powinni służyć synom matki niewolnej. Przeciwnie. Żydzi jako słudzy odrzuceni przez Tego Zbawiciela, którego śmierć oni w tak podły sposób spowodowali, powinni uznać siebie w fakcie i w czynie sługami tych, którzy przez śmierć Chrystusa zostali uwolnieni, tak jak gdyby ta śmierć uczyniła Żydów niewolnikami.”  Te słowa można przeczytać w dekrecie papieskim „Etsi Judaes”. W podobny sposób w innym dekrecie papieskim „Cum sit nimis”, pod tym samym tytułem „De Judaeis et Saracenis” (O Żydach i Saracenach w rozumieniu Słowianach) tenże Papież zabrania wyznaczania Żydów na publiczne stanowiska: „Zabraniamy nadawania Żydom stanowisk publicznych , ponieważ oni korzystają z udzielonych im możliwości, by ujawnić zaciekłą wrogość wobec chrześcijan”.

Stosując się więc, jako chrześcijański Król Polski panujący w Królestwie Polskim, w cywilizacji „Christianitas” (Konstytucya Sejmu Walnego) nie możemy tolerować tego co od końca XVIII wieku do dzisiaj dokonywało się i dokonuje na rdzennie polskich ziemiach tzn. przejmowania władztwa nad Polakami przez Żydów.

Nie ma na to i nie będzie naszej królewskiej zgody!

Dano w Myszkowie n/Wartą, na Ziemi Korony Polskiej

10 dnia września A.D. 2016 w pierwszym roku naszego panowania  

Wojciech Edward Rex Poloniae

            

 

[ Strona główna ] DZIENNIK ] KOMUNIKATY ] RADA KRÓLEWSKA ] RZĄD KRÓLESTWA ] HOMAGIUM ] MEMORANDA ] MEMORIAŁY ] NOMINACYE ] DYMISYE ] VETO KRÓLEWSKIE ] EDYKTY ] ODEZWY ] MANIFESTY ] UNIWERSAŁY ] APROBACYE ] KONSTYTUCYE ] SANCYTY ] WEZWANIA ] PRZYWILEJE ] ROZWAŻANIA ] WICI ] APELE ] ORĘDZIA ] PETYCJE ] OD TRONU ] NAPOMNIENIA ] WIZYTY KRÓLEWSKIE ] GALERIA ] KONDOLENCJE ] LINKI ] KONTAKT ]

Copyright © 2016-2017 Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Right Riserved