Strona główna ] PERSONALIS ]

REGNUM CHRISTIANITAS

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO

CORONA REGNUM POLONIAE

KRÓLESTWO POLSKIE

REGNUM POLONIAE

Król Polski

 Wojciech Edward  

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

„Kto Leszczyńskich ród ignoruje, Polskę ignoruje.

Zwycięska familia, z której pochodzą wybitni przedstawiciele i ozdoby Senatu, Biskupi i Arcybiskupi”

Z której pochodzi Król Polski - Stanisław oraz Królowa Francji - Maria Karolina.

„Victoria in Jesu Christo!”

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016

 

 

 

PERSONALIS

 

 

KALENDARIUM KRÓLEWSKIE A.D.2018

bullet2018.01.01 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NOWOROCZNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.01.05 - WIZYTA W SANKTUARIUM NMP I JANA PAWŁA II W TORUNIU
bullet2018.01.05 - WIZYTA W WYŻSZEJ SZKOLE KULTURY SPOŁECZNEJ I MEDIALNEJ W TORUNIU
bullet2018.01.05 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KATEDRZE TORUŃSKIEJ
bullet2018.01.06 - WIZYTA U J.E. abpa JANA PAWŁA LENGA - LICHEŃ STARY - WRĘCZENIE AKTU NOMINACJI NA PRYMASA KRÓLESTWA POLSKIEGO -
bullet2018.01.06 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO W SANKTUARIUM MARYJNYM W LICHENIU STARYM
bullet2018.01.06 - UCZESTNICTWO W XX POSIEDZENIU RADY KRÓLEWSKIEJ - LICHEŃ STARY
bullet2018.01.06 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ HOMAGIALNEJ W ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI - BAZYLIKA LICHEŃ STARY
bullet2018.01.06 - UCZESTNICTWO W III POSIEDZENIU RADY POKOJU - LICHEŃ STARY
bullet2018.01.07 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIESZKACH (KUJAWY)
bullet2018.01.07 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ ROCZNICOWEJ W KRUSZWICY - KOLEGIATA
bullet2018.01.09 - KONWOKACJA - I WICI - NA XXI POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA GENERALNY CONVENT POKOJU - ZIELONA GÓRA - SZPROTAWA -
bullet2018.01.12 - KONWOKACJA - II WICI - NA XXI POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ ORAZ NA GENERALNY CONVENT POKOJU - ZIELONA GÓRA - SZPROTAWA -
bullet2018.01.12 - SUMMARIUSZ Z XX POSIEDZENIA RADY KRÓLEWSKIEJ W LICHENIU STARYM - 2018.01.06 -
bullet2018.01.12 - UCHWAŁY Z III RADY POKOJU W LICHENIU STARYM - 2018.01.06 -
bullet2018.01.12 - OFERTA WSPÓŁPRACY ZŁOŻONA ŚWIATOWEMU KONGRESOWI POLAKÓW W WARSZAWIE
bullet2018.01.12 - RESPONS SZ.P. WŁODZIMIERZOWI JULIANOWI KORAB-KARPOWICZOWI - DZIAŁANIA REPERKUSYJNE
bullet2018.01.14 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.01.15 - RESPONS SZ.P. KAZIMIERZOWI STYRNIE - PIERWSZE NAPOMNIENIE BRATERSKIE
bullet2018.01.16 - SUMMARIUSZ Z III POSIEDZENIA RADY POKOJU W LICHENIU STARYM - 2018.01.06 -
bullet2018.01.17 - KONWOKACJA - III WICI - NA XXI POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ I GENERALNY LUBUSKI CONVENT POKOJU - SZPROTAWA - ZIELONA GÓRA - 20 STYCZNIA A.D.2018 -
bullet2018.01.19 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KONKATEDRZE W ZIELONEJ GÓRZE
bullet2018.01.19 - RADA STANU - ZIELONA GÓRA
bullet2018.01.20 - UCZESTNICTWO W UROCZYSTEJ MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE P.W. ŚW. ANDRZEJA W SZPROTAWIE-IŁAWIE
bullet2018.01.20 - LUBUSKI CONVENT POKOJU W SZPROTAWIE
bullet2018.01.20 - RADA KRÓLEWSKA - ZIELONA GÓRA
bullet2018.01.21 - UCZESTNICTWO W MSZY ŚWIĘTEJ TRYDENCKIEJ W KOŚCIELE P.W. NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA W ZIELONEJ GÓRZE 
bullet2018.01.21 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KONKATEDRZE W ZIELONEJ GÓRZE
bullet2018.01.21 - RADA POKOJU - ZIELONA GÓRA
bullet2018.01.28 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.01.30 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ DZIĘKCZYNNEJ NA 1000-LECIE POKOJU W BUDZISZYNIE W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.01.30 - ODEZWA KRÓLEWSKA NA 1000-LECIE POKOJU W BUDZISZYNIE -
bullet2018.02.03 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ FUNERALNEJ Ś.P. WOJCIECHA WARMUZ - KOLEGI SZKOLNEGO - W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE -
bullet2018.02.04 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.02.04 - WYDANIE EDYKTU "O WROGACH NARODU POLSKIEGO" -
bullet2018.02.11 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.02.15 - UCZESTNICTWO W VII POSIEDZENIU RADY STANU W SZCZECINIE - SUMMARIUSZ -
bullet2018.02.16 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W SANKTUARIUM M.B. FATIMSKIEJ W SZCZECINIE
bullet2018.02.16 - UCZESTNICTWO W DEBACIE pt.:" Kierunki zmian w ustroju administracji publicznej w XX rocznicę II etepu refermy samorządu" z udziałem: V-ce Marszałka Sejmu Stanisława Tyszka, Przewodniczącego RM w Nowogardzie Piotra Słomskiego, profesora Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej Grzegorza Górskiego, Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Andrzeja Maciejewskiego.  
bullet2018.02.16 - UCZESTNICTWO W POMORSKIM CONVENCIE POKOJU W SZCZECINIE
bullet2018.02.17 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ TRYDENCKIEJ  W KOŚCIELE FARNYM p.w. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie celebrowanej przez X. Grzegorza Śniadocha
bullet2018.02.17 - UCZESTNICTWO W KONFERENCJI ZORGANIZOWANEJ PRZEZ CIVITAS CHRISTIANA W SZCZECINIE pt. "Edukacja domowa a katolickie wychowanie dzieci i młodziezy". Wysłuchanie prelekcji X. Grzegorza Śniadocha.
bullet2018.02.17 - POBYT Z RADĄ STANU - RADĄ POKOJU NA WYSPIE CHRZĄSZCZEWSKIEJ PRZY KAMIENIU KRÓLEWSKIM
bullet2018.02.17 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KONKATEDRZE pw. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim celebrowanej przez X. Dziekana Proboszcza Dariusza Żarkowskiego
bullet2018.02.17 - ZWIEDZANIE MUZEUM KAMIENIA W BASZCIE W KAMIENIU POMORSKIM
bullet2018.02.17 - UCZESTNICTWO W V POSIEDZENIU RADY POKOJU W KAMIENIU POMORSKIM
bullet2018.02.18 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM p.w. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.02.22 - SUMMARIUSZ RADY STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO - 15 LUTY A.D.2018 - SZCZECIN -
bullet2018.02.23 - UCZESTNICTWO W DRODZE KRZYŻOWEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE - Modlitwa o Pokój Boży na Świecie a szczególnie w Sudanie i Kongo oraz w Polsce.
bullet2018.02.25 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKÓW   
bullet2018.02.27 - UCZESTNICTWO W WYKŁADZIE Prof. Christiana Lubke (Lipsk) w NIEMIECKIM INSTYTUCIE HISTORYCZNYM pt.: "Nowe Tysiąclecie. Ponadregionalne znaczenie Pokoju w Budziszynie z 1018 roku." - EVENTUS -
bullet2018.03.04 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE   
bullet2018.03.11 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKÓW - REKOLEKCJE DZIEŃ I  
bullet2018.03.12 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKÓW - REKOLEKCJE DZIEŃ II  
bullet2018.03.13 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKÓW - REKOLEKCJE DZIEŃ III  
bullet2018.03.14 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKÓW - REKOLEKCJE DZIEŃ IV
bullet2018.03.18 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE   
bullet2018.03.23 - UCZESTNICTWO W DRODZE KRZYŻOWEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.03.24 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ VOTYWNEJ NA SKAŁCE W KRAKOWIE
bullet2018.03.24 - UCZESTNICTWO W RADZIE KRÓLEWSKIEJ - XXII POSIEDZENIE KRAKÓW - HOTEL EUROPEJSKI
bullet2018.03.24 - UCZESTNICTWO W MAŁOPOLSKIM CONVENCIE POKOJU W KRAKOWIE - HOTEL EUROPEJSKI
bullet2018.03.25 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ - NIEDZIELA PALMOWA - W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE   
bullet2018.03.30 - UCZESTNICTWO W DRODZE KRZYŻOWEJ PRZY KOŚCIELE FARNYM ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE 
bullet2018.04.01 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ REZUREKCYJNEJ W ŻARKACH - LEŚNIOWIE
bullet2018.04.01 - ODNOWIENIE ŚLUBÓW LWOWSKICH - GÓRKA KORONACYJNA - ŻARKI - LEŚNIÓW -
bullet2018.04.07 - ODNOWIENIE ŚLUBÓW LWOWSKICH W KOŚCIELE FARNYM ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE  MYSZKÓW -
bullet2018.04.08 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE   
bullet2018.04.15 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE   
bullet2018.04.18 - WIZYTA KRÓLEWSKA W WARSZAWIE - UL. BIELAŃSKA 12 (MIEJSCE MENNICY KRÓLEWSKIEJ), UL. HIPOTECZNA (BIBLIOTEKA ZAŁUSKICH), PLAC ZAMKOWY.
bullet2018.04.18 - ODNOWIENIA ŚLUBÓW LWOWSKICH W KATEDRZE KORONACYJNEJ PW. SW. JANA CHRZCICIELA W WARSZAWIE -  
bullet2018.04.23 - UDZIAŁ W POSIEDZENIU SEJMU WALNEGO W GDAŃSKU - OLIWIE
bullet2018.04.23 - UDZIAŁ W KOMPLECIE W KAPLICY PRZYKLASZTORNEJ ss. BRYGIDEK W GDAŃSKU - OLIWIE
bullet2018.04.24 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ W KAPLICY PRZYKLASZTORNEJ ss. BRYGIDEK W GDAŃSKU - OLIWIE
bullet2018.04.24 - UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SEJMU WALNEGO W GDAŃSKU - OLIWIE
bullet2018.04.25 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ W KAPLICY PRZYKLASZTORNEJ ss. BRYGIDEK W GDAŃSKU - OLIWIE
bullet2018.04.25 - UDZIAŁ W POSIEDZENIU SEJMU WALNEGO W GDAŃSKU - OLIWIE
bullet2018.04.28 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ W INTENCJI ZMARŁEGO CZŁONKA RODZINY W MYSZKOWIE- BĘDUSZU 
bullet2018.04.29 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.05.01 - UDZIAŁ W I DNIU POKOJOWEGO ZJAZDU OLIWSKIEGO W GDAŃSKU OLIWIE
bullet2018.05.02- UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ u ss. BRYGIDEK W GDAŃSKU OLIWIE    
bullet2018.05.02 - UDZIAŁ W II DNIU POKOJOWEGO ZJAZDU OLIWSKIEGO W GDAŃSKU OLIWIE
bullet2018.05.03- UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE pw. M.B. KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ W  GDAŃSKU OLIWIE    
bullet2018.05.03 - UDZIAŁ W III DNIU POKOJOWEGO ZJAZDU OLIWSKIEGO W GDAŃSKU OLIWIE
bullet2018.05.06 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.05.08 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE W ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA
bullet2018.05.13 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ ODPUSTOWEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE W  ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA
bullet2018.05.19 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE KATOLICKIM W GOGOLINIE
bullet2018.05.20 - UCZESTNICTWO W GOGOLINIE W APELU PAMIĘCI O KADETACH POLEGŁYCH W III POWSTANIU SZLĄSKIM
bullet2018.05.20 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO W BAZYLICE NA GÓRZE ŚWIĘTEJ ANNY
bullet2018.05.20 - UCZESTNICTWO W KONFERENCJI POŚWIĘCONEJ POWSTANIU SZLĄSKIEMU W MUZEUM CZYNU POWSTAŃCZEGO NA GÓRZE ŚWIĘTEJ ANNY
bullet2018.05.20 - UCZESTNICTWO W ŚLĄSKIM GENERALNYM CONVENCIE POKOJU NA GÓRZE ŚWIĘTEJ ANNY
bullet2018.05.20 - UCZESTNICTWO W NOMINACJACH NA WYŻSZE STOPNIE WOJSKOWE ŻOŁNIERZY PDS NA GÓRZE ŚWIĘTEJ ANNY
bullet2018.05.20 - MODLITWA NAD ZIEMIĄ SPOD KIRCHOLMU W MUZEUM CZYNU POWSTAŃCZEGO NA GÓRZE ŚWIĘTEJ ANNY - PROŚBA-WEZWANIE DUCHA ŚWIĘTEGO BY ZSTĄPIŁ NA SZLĄSK I NA KRÓLESTWO POLSKIE 
bullet2018.05.27 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.05.31 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE - UDZIAŁ W PROCESJI BOŻEGO CIAŁA
bullet2018.06.03 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.06.10 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.06.15 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W BAZYLICE MNIEJSZEJ W LICHENIU STARYM
bullet2018.06.15 - UCZESTNICTWO W POSIEDZENIACH SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO INGRESOWEGO W LICHENIU STARYM
bullet2018.06.16 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W BAZYLICE MNIEJSZEJ W LICHENIU STARYM
bullet2018.06.16 - UCZESTNICTWO W POSIEDZENIU SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO INGRESOWEGO W LICHENIU STARYM
bullet2018.06.16 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ INGRESOWEJ W BAZYLICE MNIEJSZEJ W LICHENIU STARYM
bullet2018.06.17 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W SOKOŁOWIE K/GOSTYNINA
bullet2018.06.17 - UCZESTNICTWO W XXIII RADZIE KRÓLEWSKIEJ NA ZAMKU W GOSTYNINIE
bullet2018.06.24 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.07.01 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.07.07 - PRZEWODNICTWO XXIV POSIEDZENIU RADY KRÓLEWSKIEJ W BIAŁEJ RAWSKIEJ
bullet2018.07.07 - UCZESTNICTWO W RAWSKO-MAZOWIECKIM CONVENCIE POKOJU W BIAŁEJ RAWSKIEJ
bullet2018.07.07 - UCZESTNICTWO WE MSZY POKUTNEJ W KOŚCIELE pw. św. WOJCIECHA W BIAŁEJ RAWSKIEJ
bullet2018.07.08 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.07.11 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NA JASNEJ GÓRZE W INTENCJI POMORDOWANYCH LUDOBÓJCZO POLAKÓW NA PRZESTRZENI WIEKÓW ORAZ ZA SPRAWCÓW TYCH LUDOBÓJSTW - ODCZYTANIE PRZED FIGURĄ JEZUSA CHRYSTUSA MODLITWY "ZA NASZYCH WROGÓW" - 
bullet2018.07.15 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.07.15 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ DZIĘKCZYNNEJ ZA II ROCZNICĘ ELEKCJI W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.07.22 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.07.28 - UCZESTNICTWO W VIII POSIEDZENIU RADY STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO W SZCZECINIE
bullet2018.07.28 - UCZESTNICTWO W POSIEDZENIU WENEDYJSKIEGO GENERALNEGO CONVENTU POKOJU W SZCZECINIE
bullet2018.07.28 - UCZESTNICTWO  W UROCZYSTEJ MSZY ŚWIĘTEJ DZIĘKCZYNNEJ W KATEDRZE SZCZECIŃSKIEJ
bullet2018.07.29 - UCZESTNICTWO W UROCZYSTEJ MSZY ŚWIĘTEJ VOTYWNEJ W KOŚCIELE MACIERZYŃSTWA N.M.P. W TRZEBIATOWIE
bullet2018.07.29 - UCZESTNICTWO W I SESJI SEJMU POMORZA WSKRZESZONEGO PO PRAWIE 500 LATACH 1534-2018 W TRZEBIATOWIE
bullet2018.08.01 - ZAPALENIE ZNICZA NA GROBIE POWSTAŃCA WARSZAWSKIEGO NA CMENTARZU PARAFII ŚW. STANISŁAWA W MYSZKOWIE
bullet2018.08.05 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.08.07 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ PIELGRZYMKOWEJ DOMINIKAŃSKIEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.08.10 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ PIELGRZYMKOWEJ KRAKOWSKIEJ PRZY KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.08.12 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.08.14 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KATEDRZE ŚW. JANA W TORUNIU
bullet2018.08.14 - PRELEKCJA INCOGNITO PT. "KLEMENTYNA SOBIESKA I MARIA LESZCZYŃSKA" W KAMIENICY INICJATYW W TORUNIU
bullet2018.08.19 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.08.22 - INTERNETOWE CONVERSATORIUM PRZEDZJAZDOWE ZJAZDU KATOLICKIEGO A.D.2018
bullet2018.08.23 - PRZEWODNICZENIE RADZIE WOJENNEJ W FORMIE INTERNETOWEGO CONVERSATORIUM
bullet2018.08.24 - PRZEWODNICZENIE XXV RADZIE KRÓLEWSKIEJ W FORMIE INTERNETOWEGO CONVERSATORIUM
bullet2018.08.26 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE - ODCZYTANE ŚLUBY JASNOGÓRSKIE
bullet2018.09.01 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ MEMORIALNEJ W KOŚCIELE P.W. ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA W ŻARKACH
bullet2018.09.02 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.09.10 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.09.12 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ VOTYWNEJ - LICHEŃ STARY
bullet2018.09.12 - UCZESTNICTWO W IV ZJEŹDZIE KATOLICKIM CHRISTIANITAS W LICHENIU STARYM
bullet2018.09.12 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ DZIĘKCZYNNEJ - LICHEŃ STARY
bullet2018.09.13 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ VOTYWNEJ - LICHEŃ STARY
bullet2018.09.13 - UCZESTNICTWO W IV ZJEŹDZIE KATOLICKIM CHRISTIANITAS W LICHENIU STARYM
bullet2018.09.13 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ DZIĘKCZYNNEJ - LICHEŃ STARY
bullet2018.09.14 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ VOTYWNEJ - PRUSZCZ GDAŃSKI pw. PODWUŻSZENIA KRZYŻA POD PRZEWODNICTWEM PRYMASA KRÓLESTWA POLSKIEGO J.E. abpa Jana Pawła Lenga
bullet2018.09.14 - UCZESTNICTWO W IV ZJEŹDZIE KATOLICKIM CHRISTIANITAS W PRUSZCU GDAŃSKIM
bullet2018.09.14 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ DZIĘKCZYNNEJ - PRUSZCZ GDAŃSKI - homilia wygłoszona przez PRYMASA KRÓLESTWA POLSKIEGO J.E. abpa Jana Pawła Lenga
bullet2018.09.15 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ DZIĘKCZYNNEJ W KOŚCIELE PRZYKLASZTORNYM o.o. FRANCISZKANÓW W WEJHEROWIE
bullet2018.09.16 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet 

 

 

 

Strona główna ] PERSONALIS ]

Copyright © 16 lipca 2016 - 2018 Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Right Riserved