Strona główna ] PERSONALIS ]

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

CHRISTIANITATIS

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

Najjaśniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego-Lehii

Król Polski-Lehii

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego-Lehii

Leh XI Wojciech Edward I

z Dynastii Lechickiej - Piastowskiej - Domu Leszczyńskich

obrany na Sejmie Walnym Konstytucyjnym Elekcyjnym

dnia 16 lipca A.D.2016

w zespołe pocystersko-katedralnym ex Opactwa Cystersów w Oliwie

w Gdańsku Oliwie

LATA ŁOKIETKOWE 2020-2033

OKRES ZJEDNOCZENIA ZIEM POLSKICH - LEHII

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE - LEHII

A.D.2021 - Rok Leha X Dzielnego

 1100 rocznica śmierci (921-2021)  

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO - LEHII

CORONA REGNUM POLONIAE - LEHIAE

NAJJAŚNIEJSZA RZECZPOSPOLITA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓLESTWO POLSKIE - LEHII

REGNUM POLONIAE - LEHIAE

Król Polski-Lehii

 Leh XI Wojciech Edward I  

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

„Kto Leszczyńskich ród ignoruje, Polskę ignoruje.

Zwycięska familia, z której pochodzą wybitni przedstawiciele i ozdoby Senatu, Biskupi i Arcybiskupi”

 

Z Rodu Leszczyńskich pochodzą m.in.: Król Polski - Stanisław I oraz Królowa Francji - Maria Karolina - żona Ludwika XV.

„Victoria in Jesu Christo!”

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016 

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016

 

Polecane strony:

 

www.sejmwalny.org.pl

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

www.quomodo.org.pl

 

 

 

PERSONALIS

 

 

KALENDARIUM KRÓLEWSKIE A.D.2021

bullet2019.12.31 - ORĘDZIE NOWOROCZNE NA 2021 ROK - YOU TUBE
bullet2021.01.01 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NOWOROCZNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2021.01.02 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ PIERWSZO-SOBOTNIEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2021.01.03 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2021.01.05 - WIZYTA W GNIEŹNIE - KURIA - KATEDRA - ODEZWA, APEL.
bullet2021.01.05 - WIZYTA W TRZEMESZNIE - KOLEGIATA - APEL.
bullet2021.01.06 - UCZESTNICTWO W PORANNEJ MSZY ŚWIĘTEJ W BAZYLICE LICHEŃSKIEJ - HOMAGIUM
bullet2021.01.06 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. W KOŚCIELE PW. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS W KRUSZWICY - HOMAGIUM - ORSZAK TRZECH KRÓLI DO KOLEGIATY KRUSZWICKIEJ - ODEZWA
bullet2021.01.06 - WIZYTA U PRYMASA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII J.E. JANA PAWŁA LENGI W LICHENIU
bullet2021.01.06 - UCZESTNICTWO W WIECZORNEJ MSZY ŚWIETEJ W BAZYLICE LICHEŃSKIEJ - HOMAGIUM
bullet2021.01.07 - WIZYTA NA STARÓWCE WARSZAWSKIEJ - ODEZWA
bullet2021.01.07 - WIZYTA W KOŚCIELE N.M.P. ŁASKAWEJ W WARSZAWIE
bullet2021.01.07 - WIZYTA NA ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE - ODEZWA
bullet2021.01.07 - SPOTKANIE WARSZAWSKIE
bullet2021.01.14 - AKT PROTEKCJI A.D.2021 -
bullet2021.01.17 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2021.01.20 - EDYKT KRÓLEWSKI O USTANOWIENIU ŚWIĘTA ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO -
bullet2021.01.20 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE W INTENCJI ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO
bullet2021.01.28 - DELIBERACJA KRÓLEWSKA NA VII RADĘ SENATU KRÓLESTWA POLSKIEGO -
bullet2021.01.31 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2021.02.06 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ PIERWSZO-SOBOTNIEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2021.02.07 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2021.02.08 - DELIBERACJA KRÓLEWSKA NA VII RADĘ SENATU KRÓLESTWA POLSKIEGO -
bullet2021.02.14 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2021.02.17 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ POPIELCOWEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2021.02.19 - MEMORIAŁ NA II ŚWIATOWE FORUM LUDOBÓJSTWA SŁOWIAN  -
bullet2021.02.21 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2021.02.24 - KOMUNIKAT KRÓLA POLSKI-LEHII W SPRAWIE PONADPARTYJNEGO REFORMATORSKIEGO RUCHU SPOŁECZNEGO "RADŁO" -
bullet2021.02.26 - UDZIAŁ W VII POSIEDZENIU RADY SENATU - GDAŃSK OLIWA
bullet2021.02.27 - UDZIAŁ W MSZY ŚW. W BAZYLICE OLIWSKIEJ
bullet2021.02.27 - UDZIAŁ W II ŚWIATOWYM FORUM LUDOBÓJSTWA SŁOWIAN
bullet2021.02.28 - UDZIAŁ WE MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ W KAPLICY ss. BRYGIDEK
bullet2021.02.28 - WIZYTA W PIAŚNICY
bullet2021.02.28 - UDZIAŁ WE MSZY ŚW. W KOŚCIELE pw. KAROLA BOREMEUSZA W WEJHEROWIE
bullet2021.03.05 - PIELGRZYMKA DZIĘKCZYNNA NA JASNĄ GÓRĘ - UDZIAŁ WE MSZY ŚW. POD PRZEWODNICTWEM BISKUPA J.E. ŁUKASZA BUZUNA
bullet2021.03.07 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2021.03.14 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ POD PRZEWODNICTWEM BISKUPA J.E. ANDRZEJA PRZYBYLSKIEGO W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE - I DZIEŃ REKOLEKCJI WIELKANOCNYCH
bullet2021.03.15 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ  POD PRZEWODNICTWEM BISKUPA J.E. ANDRZEJA PRZYBYLSKIEGO W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE - II DZIEŃ REKOLEKCJI WIELKANOCNYCH
bullet2021.03.16 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ  POD PRZEWODNICTWEM BISKUPA J.E. ANDRZEJA PRZYBYLSKIEGO W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE - II DZIEŃ REKOLEKCJI WIELKANOCNYCH
bullet2021.03.17 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ  POD PRZEWODNICTWEM BISKUPA J.E. ANDRZEJA PRZYBYLSKIEGO W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE - II DZIEŃ REKOLEKCJI WIELKANOCNYCH
bullet2021.03.17 - WYGŁOSZONE ORĘDZIE "URBI ET ORBI - PRZESŁANIE OGNISTYCH WICI" -
bullet2021.03.21 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2021.03.21 - PIERWSZA DELIBERACJA NA VIII RADĘ SENATU - RADZIEJOWICE -
bullet2021.03.24 - EDYKT KRÓLEWSKI O USTANOWIENIU ŚWIĘTA SAMORZĄDNOŚCI SEJMIKOWEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO -
bullet2021.03.24 - EDYKT KRÓLEWSKI O ORGANIZACJI ZIEM SEJMIKOWYCH KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO -
bullet2021.03.28 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ - PALMOWEJ - W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2021.03.30 - KONWOKACJA ŚLUBÓW LWOWSKICH A.D.2021 -
bullet2021.04.31 - UNIWERSAŁ II WICI NA II NADZWYCZAJNĄ RADĘ SENATU KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII - GDAŃSK OLIWA - 8 MAJA A.D.2021 -
bullet2021.04.01 - ŚLUBY LWOWSKIE A.D.2021 - JASNA GÓRA ZWYCIĘSTWA
bullet2021.04.03 - CZUWANIE NOCNE PRZY GROBIE PAŃSKIM - JASNA GÓRA ZWYCIĘSTWA
bullet2021.04.04 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ - REZUREKCYJNEJ  W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2021.04.05 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ PONIEDZIAŁKU WIELKANOCNEGO  W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2021.04.06 - EDYKT O ORGANIZACJI ZIEM SEJMIKOWEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO -
bullet2021.04.06 - ADMINITIONIS - NAPOMNIENIE KRÓLEWSKIE DLA BISKUPÓW -
bullet2021.04.11 -  UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ  NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2021.04.15 - EDYKT O PRZEDAWNIENIU ROSZCZEŃ CYWILNOPRAWNYCH -
bullet2021.04.16 - KRÓLEWSKI LIST OTWARTY W SPRAWIE PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ CYWILNOPRAWNYCH W III RP -
bullet2021.04.18 -  UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ  NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2021.04.23 -  UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ  NA DZIEŃ ŚW. WOJCIECHA W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2021.04.23 - UNIWERSAŁ III WICI NA II NADZWYCZAJNĄ RADĘ SENATU KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII - GDAŃSK OLIWA - 8 MAJA A.D.2021 -
bullet2021.04.25 -  UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ  NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2021.05.01 -  UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ  PIERWSZOSOBOTNIEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2021.05.02 -  UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ  NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2021.05.03 -  UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ  W UROSZYSTOŚĆ N.M.P. KRÓLOWEJ POLSKI W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2021.05.03 -  DIARIUSZ I NADZW. RADY SENATU - 26 LUTY A.D.2021 - GDAŃSK OLIWA -
bullet2021.05.04 - UCHWAŁY I NADZW. RADY SENATU - 26 LUTY A.D.2021 - GDAŃSK OLIWA -
bullet2021.05.05 - AKT NIEŁASKI KRÓLEWSKIEJ DLA POSŁÓW IZBY POSELSKIEJ - SEJMU NA WIEJSKIEJ -
bullet2021.05.07 - WIZYTA W TCZEWIE, LUBISZEWIE, SZPĘGAWSKU, SUBKOWY.
bullet2021.05.07 - UDZIAŁ WE MSZY ŚW. W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA W SUBKOWY
bullet2021.05.08 - UDZIAŁ WE MSZY ŚW.W KAPLICY SIÓSTR BRYGIDEK W GDAŃSKU OLIWIE
bullet2021.05.08 - UDZIAL W OBRADACH II NADZW. RADY SENATU - GDAŃSK OLIWA
bullet2021.05.08 - WYSŁUCHANIE PUBLICZNE - GDAŃSK OLIWA
bullet2021.05.08 - UDZIAŁ WE MSZY ŚW. W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA W GDAŃSKU WRZESZCZU
bullet2021.05.09 - UDZIAŁ WE MSZY ŚW.W KAPLICY SIÓSTR BRYGIDEK W GDAŃSKU OLIWIE
bullet2021.05.09 - UDZIAŁ WE MSZY ŚW. W BAZYLICE OLIWSKIEJ
bullet2021.05.13 - UDZIAŁ WE MSZY ŚW. FATIMSKIEJ W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA W MYSZKOWIE
bullet2021.05.13 - ODEZWA KRÓLA POLSKI-LEHII  DO BISKUPÓW ŚWIATA I POLSKI O POŚWIĘCENIE ROSJI NIEPOKALANEMU SERCU MARYI -
bullet2021.05.16 - UDZIAŁ WE MSZY ŚW. FATIMSKIEJ W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA W MYSZKOWIE
bullet2021.05.19 - WIZYTA NA JASNEJ GÓRZE
bullet2021.05.20 - EDYKT KRÓLEWSKI O LASACH NASZYCH KRÓLEWSKICH -
bullet2021.05.20 - UDZIAŁ WE MSZY ŻAŁOBNEJ Ś.P. STEFANA JOCHIMCZYKA - PROBOSZCZA,  Z UDZIAŁEM BISKUPA ANDRZEJA PRZYBYLSKIEGO
bullet2021.05.21 - UDZIAŁ WE MSZY POGRZEBOWEJ Ś.P. STEFANA JOCHIMCZYKA - PROBOSZCZA,  Z UDZIAŁEM BISKUPA WACŁAWA DEPO
bullet2021.05.22 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. W KOŚCIELE PW. ŚW. ZYGMUNTA I ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W KOŹLU
bullet2021.05.22 - REJS STATKIEM PO ODRZE W KOŹLU
bullet2021.05.23 - UDZIAŁ WE MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA W MYSZKOWIE
bullet2021.05.25 - EDYKT O NIENARUSZALNOŚCI OSOBISTEJ I MAJĄTKOWEJ -
bullet2021.05.26 - APEL KRÓLEWSKI CHĘCIŃSKI -
bullet2021.05.27 - EDYKT O NADANIU NAZWY ZIEMIA SAMBORSKA - SAMBORIA -
bullet2021.05.28 - AKT NIEŁASKI KRÓLEWSKIEJ DLA SENATORÓW III RP -
bullet2021.05.29 - AKT NIEŁASKI KRÓLEWSKIEJ DLA PREZYDENTA III RP ANDRZEJA SEBASTIANA DUDY -
bullet2021.06.03 - UDZIAŁ WE MSZY ŚW. BOŻEGO CIAŁA W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA W MYSZKOWIE
bullet2021.06.04 - UDZIAŁ WE MSZY ŚW. POGRZEBOWEJ ZA Ś.P. STANISŁAWA PROKOPA W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA W MYSZKOWIE
bullet2021.06.05 - UDZIAŁ WE MSZY ŚW. PIERWSZOSOBOTNIEJ W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA W MYSZKOWIE
bullet2021.05.06 - UDZIAŁ WE MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA W MYSZKOWIE
bullet2021.06.08 - STANOWISKO KRÓLA POLSKI-LEHII - "PRYMAS WYSZYŃSKI INTERREX W KONTEKŚCIE ZAGADNIENIA MONARCHII W POLSCE" -
bullet2021.05.13 - UDZIAŁ WE MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA W MYSZKOWIE
bullet2021.05.18 - UDZIAŁ WE MSZY ŚW. W INTENCJI STANISŁĄWA PROKOPA W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA W MYSZKOWIE
bullet2021.05.20 - UDZIAŁ WE MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA W MYSZKOWIE
bullet2021.06.28 - WIZYTA W URZĘDZIE MIASTA CHOJNA - SPOTKANIE Z BURMISTRZ - BARBARĄ RAWECKĄ ORAZ ZASTĘPCĄ BURMISTRZA
bullet2021.06.25 - UDZIAŁ WE MSZY ŚW. W CHOJNIE W KOŚCIELE PW. NAJŚW. SERCA PANA JESUSA CHRYSTUSA KRÓLA
bullet2021.06.25- ŚLUBY CHOJNIEŃSKIE INTRONIZACYJNE
bullet2021.06.25 - AKT POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO NAJŚW. SERCU PANA JEZUSA
bullet2021.06.26 - UDZIAŁ W III NADZW. RADZIE SENATU - CHOJNA
bullet2021.06.26 - WIZYTA W CEDYNII - ZAWIĄZANIE KONFEDERACJI CEDYŃSKIEJ
bullet2021.06.26 - UDZIAŁ WE MSZY ŚW. W OSINOWIE DOLNYM k/CEDYNII
bullet2021.06.26 - WIZYTA W SIEKIERKACH NA CMENTARZU POLEGŁYCH PRZY FORSOWANIU ODRY W KWIETNIU 1945 ROKU
bullet2021.06.26 - WIZYTA NA NOWO ZBUDOWANYM MOŚCIE PIESZO-ROWEROWYM W SIEKIERKACH
bullet2021.06.27 - UDZIAŁ WE MSZY ŚW. W KOŚCIELE ŚW. TRÓJCY W CHOJNIE
bullet2021.06.28 - EDYKT O ZŁOŻENIU Z URZĘDU PREZYDENTA III RP ANDRZEJA DUDY -
bullet2021.07.03 - UDZIAŁ WE MSZY ŚW. PIERWSZO-SOBOTNIEJ W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA W MYSZKOWIE
bullet2021.07.04 - UDZIAŁ WE MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA W MYSZKOWIE
bullet2021.07.08 - KONWOKACJA NA KONGRES SŁOWIAŃSKI A.D.2021 - SŁAWNO - 16 lipca A.D.2021 -
bullet2021.07.11 - UDZIAŁ WE MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ W BAZYLICE JASNOGÓRSKIEJ
bullet2021.07.11 - ODCZYTANIE NA JASNEJ GÓRZE KONSTYTTUCYI NA 11 LIPCA -
bullet2021.07.13 - UNIWERSAŁ III WICI NA SEJM POMORZA - 16 LIPCA A.D.2021 - SŁĄWNO -
bullet2021.07.14 - UNIWERSAŁ III WICI NA IV NADZWYCZAJNĄ RADĘ SENATU KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII - GDAŃSK OLIWA - 17 LIPCA A.D.2021 -
bullet2021.07.16 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW, - SŁAWNO
bullet2021.07.16 - UCZESTNICTWO W SEJMIE POMORZA - SŁAWNO
bullet2021.07.16 - UCZESTNICTWO W KONGRESIE SŁOWIAŃSKIM - SŁAWNO
bullet2021.07.16 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. Z AKTEM POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO I ROSJI NIEPOKALANEMU SERCU MARYI -
bullet2021.07.17 - UCZESTNICTWO W IV RADZIE SENATU - GDAŃSK OLIWA
bullet2021.07.18 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. W KOŚCIELE MARIACKIM W DARŁOWIOE
bullet2021.07.21 - WIZYTA W KRĄGU
bullet2021.07.25 - UDZIAŁ WE MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA W MYSZKOWIE
bullet2021.07.26 - KOMUNIKAT KRÓLEWSKI - SZCZEPIONKI CZY ZASTRZYKI GENETYCZNIE MODYFIKUJĄCE CZŁOWIEKA? -
bullet2021.07.31 - ORĘDZIE "URBI ET ORBI - I OGNISTE WICI" -

KALENDARIUM KRÓLEWSKIE A.D.2020

bullet2019.12.30 - ORĘDZIE NOWOROCZNE NA 2020 ROK -
bullet2020.01.01 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NOWOROCZNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2020.01.03 - PRZEWODNICZENIE INTERAKTYWNEMU XVI POSIEDZENIU RADY STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO - MYSZKÓW
bullet2020.01.04 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ PIERWSZOSOBOTNIEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2020.01.05 - 60 URODZINY - UROCZYSTOŚĆ W GRONIE RODZINY
bullet2020.01.05 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2020.01.06 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO POŁĄCZONEJ Z ORSZAKIEM TRZECH KRÓLI - LICHEŃ STARY
bullet2020.01.06 - UCZESTNICTWO W POSIEDZENIU KRÓLEWSKIEJ HUSARII KATOLICKIEJ W LICHENIU STARYM
bullet2020.01.07 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. PORANNEJ W BAZYLICE W LICHENIU STARYM
bullet2020.01.07 - SPOTKANIE Z BURMISTRZEM KRUSZWICY J.W. DARIUSZEM WITCZAKIEM
bullet2020.01.07 - ZAWIĄZANIE KONFEDERACJI GENERALNEJ KRUSZWICKIEJ A.D.2020 PRZED KOLEGIATĄ W KRUSZWICY
bullet2020.01.07 - SPOTKANIE Z V-CE STROSTĄ RADZIEJOWSKIM J.W. GRZEGORZEM PIASECKIM
bullet2020.01.07 - SPOTKANIE Z BURMISTRZEM BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO J.W. TOMASZEM CHYMKOWSKIM
bullet2020.01.07 - ZAWIĄZANIE ŚWIATOWEGO FORUM LUDOBÓJSTWA SŁOWIAN PRZED POMNIKIEM ŁOKIETKA I KOŚCIOŁEM FARNYM W BRZEŚCIU KUJAWSKIM  
bullet2020.01.10 - PRZEWODNICZENIE VII RADZIE WOJENNEJ INTERAKTYWNEJ    
bullet2020.01.12 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2020.01.13 - PRZEWODNICZENIE POSIEDZENIU RADY GENERALNEJ KONFEDERACJI GENERALNEJ RYDZYŃSKIEJ KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2016
bullet2020.01.15 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NA JASNEJ GÓRZE - PAWEŁKI
bullet2020.01.16 - CONVERSATORIUM KRÓLESTWA LEHII
bullet2020.01.19 - ZAWIĄZANIE KONFEDERACJI KRAKOWSKIEJ A.D.2020
bullet2020.01.19 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KATEDRZE WAWELSKIEJ NA 700 LECIE KORONACJI WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA NA KRÓLA POLSKI
bullet2020.01.20 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W RADZIEJOWIE U FRANCISZKANÓW NA 700 LECIE KORONACJI WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA NA KRÓLA POLSKI
bullet2020.01.20 - UCZESTNICTWO W SEJMIE WALNYM KONSTYTUCYJNYM PREKORONACYJNYM - XIV SESJA - W PŁOWCACH
bullet2020.01.20 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM NA 700 LECIE KORONACJI WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA NA KRÓLA POLSKI
bullet2020.01.20 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W PŁOCKU W BAZYLICE KATEDRALNEJ NA 700 LECIE KORONACJI WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA NA KRÓLA POLSKI
bullet2020.01.23 - ZAWIĄZANIE KONFEDERACJI WARSZAWSKIEJ A.D.2020
bullet2020.01.24 - WIZYTA NA ZAMKU KSIĄŻĄT PIASTOWSKO-LEHICKICH W BRZEGU
bullet2020.01.25 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. W KOŚCIELE P.W. ŚW. JANA W LEGNICY
bullet2020.01.26 - ZWIEDZANIE KAPLICY PIASTOWSKO-LEHICKIEJ W LEGNICY
bullet2020.01.25 - WIZYTA NA POLU LEGNICKIM - ZWIEDZANIE MUZEUM BITWY POD LEGNICĄ A.D.1241 - MODLITWA W BAZYLICE
bullet2020.01.26 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2020.02.01 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ PIERWSZOSOBOTNIEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2020.02.02 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2020.02.05 - PRZEWODNICZENIE RADY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO POŚWIĘCONEJ BIAŁORUSI
bullet2020.02.09 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2020.02.10 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE W INTENCJI GEN. HALLERA I HALLERCZYKÓW
bullet2020.02.10 - PRZEWODNICZENIE CONVERSATORIUM - REGNUM LEHIAE POLONIAE POŚWIĘCONE ZAŚLUBINOM POLSKI Z BAŁTYKIEM
bullet2020.02.12 - DIARIUSZ SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO PREKORONACYJNEGO - PŁOWCE - 20 STYCZNIA A.D.2020 -
bullet2020.02.12 - KONSTYTUCYA PŁOWIECKA ZJEDNOCZENIOWA Z 20 STYCZNIA A.D.2020 - SEJM WALNY - PŁOWCE -
bullet2020.02.16 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE W INTENCJI GEN. HALLERA I HALLERCZYKÓW
bullet2020.02.20 - CONVERSATORIUM INTERAKTYWNE KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO TV
bullet2020.02.22 - UNIWERSAŁ KRÓLEWSKI I WICI ZWOŁUJĄCY SEJM POMORZA W WEJHEROWIE - 22 LUTEGO A.D.2020 -
bullet2020.02.23 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE W INTENCJI GEN. HALLERA I HALLERCZYKÓW
bullet2020.02.24 - KOMUNIKAT KRÓLEWSKI O PATRONACIE NAD I ŚWIATOWYM FORUM LUDOBÓJSTWA SŁOWIAN -
bullet2020.02.27 - WIZYTA W PIAŚNICY
bullet2020.02.27 - MODLITWA ZA DUSZE POMORDOWANYCH W PIAŚNICY W KOŚCIELE P.W. CHRYSTUSA KRÓLA W WEJHEROWIE
bullet2020.02.28 - WIZYTA W SANKTUARIUM M.B. SWARZEWSKIEJ KRÓLOWEJ POLSKIEGO MORZA
bullet2020.02.28 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. W KOŚCIELE FARNYM W PUCKU
bullet2020.02.28 - UROCZYSTOŚĆ NADANIA TYTUŁU HETMANA WIELKIEGO KORONNEGO GEN. JÓZEFOWI HALLEROWI NA PRZYSTANI W PUCKU
bullet2020.02.28 - WIZYTA W URZĘDZIE MIEJSKIM W GDYNI
bullet2020.02.28 - PRZEWODNICZENIE SEJMOWI POMORZA W WEJHEROWIE
bullet2020.02.29 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. W SANKTUARIUM PASYJNO-MARYJNYM W WEJHEROWIE
bullet2020.02.29 - PRZEWODNICZENIE I FORUM LUDOBÓJSTWA SŁOWIAN W GDAŃSKU OLIWIE
bullet2020.03.01 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE  
bullet2020.03.05 - SPOTKANIE Z KANDYDATEM NA PREZYDENTA III RP - MIROSŁAWEM PIOTROWSKIM - WARSZAWA
bullet2020.03.07 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. POGRZEBOWIEJ ALICJI JACHIMCZAK W KOŚCIELE PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W  RADOMSKU
bullet2020.03.08 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE  
bullet2020.03.10 - PRZEWODNICZENIE XVIII RADZIE STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO - Co to są Pacta Conventa?
bullet2020.03.13 - PRZEWODNICZENIE III POSIEDZENIU RADY GENERALNEJ KONFEDERACJI RYDZYŃSKIEJ A.D.2020
bullet2020.03.15 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE  
bullet2020.03.19 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W DZIEŃ SW. JÓZEFA W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE  
bullet2020.03.20 - PRZEWODNICZENIE CONVERSATORIUM ROCZNICOWYM W IV ROCZNICĘ SEJMU WALNEGO W RYDZYNIE 18-20 MARCA A.D.2016
bullet2020.03.22 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE  
bullet2020.03.27 - PRZEWODNICZENIE LVI RADZIE KRÓLEWSKIEJ INTERAKTYWNEJ - PROJEKT POLITYCZNY "SARMATIA EUROPEA CHRISTIANITAS"
bullet2020.03.29 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE (Z CZYTANIEM)  
bullet2020.03.30 - PRZEWODNICZENIE CONVERSATORIUM ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA POLSKIEGO nt. ŚLUBÓW LWOWSKICH
bullet2020.04.01 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE - ODNOWIENIE ŚLUBÓW LWOWSKICH
bullet2020.04.03 - PRYWATNA DROGA KRZYŻOWA - MYSZKÓW MIJACZÓW KOŚCIÓŁ NARODZENIA N.M.P., KOŚCIÓŁ NARODZENIA JEZUSA
bullet2020.04.03 - ORĘDZIE POLOWE - MYSZKÓW MIJACZÓW
bullet2020.04.04 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ PIERWSZO-SOBOTNIEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2020.04.05 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELI PALMOWEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2020.04.07 - PRZEWODNICZENIE CONVERSATORIUM KRÓLEWSKIEJ HUSARII KATOLICKIEJ
bullet2020.04.07 - PRZEWODNICZENIE CONVERSATORIUM ŚLUBÓW LWOWSKICH
bullet2020.04.09 - PRZEWODNICZENIE CONVERSATORIUM SARMATIA EUROPEA CHRISTIANITAS
bullet2020.04.10 - PRYWATNA DROGA KRZYŻOWA W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA W MYSZKOWIE
bullet2020.04.12 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ - REZUREKCYJNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE  
bullet2020.04.13 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ PONIDZIAŁKU WIELKANOCNEGO W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2020.04.16 - PRZEWODNICZENIE CONVERSATORIUM EUROPEJSKIEJ LIGI NARODÓW (usunięte przez You Tube)
bullet2020.04.21 - PRZEWODNICZENIE V POSIEDZENIU RZĄDU J.K.M. - CZY I KIEDY III RP SKAPITULUJE?
bullet2020.04.23 -UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NA ŚWIĘTEGO WOJCIECHA W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE - PROPOZYCJA SZYBKIEJ KORONACJI  
bullet2020.04.23 - PRZEWODNICZENIE LVII RADZIE KRÓLEWSKIEJ - KORONACJA KRÓLEWSKA
bullet2020.04.25 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2020.05.01 - KRÓLEWSKIE ORĘDZIE PIERWSZO-TERCJALNE -
bullet2020.05.02 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ PIERWSZO-SOBOTNIEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2020.05.03 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE  
bullet2020.05.05 - CONVERSATORIUM SARMATIA EUROPEA CHRISTIANITAS - KTO CHCE PORWAĆ EUROPĘ?
bullet2020.05.08 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ ODPUSTOWEJ POD PRZEWODNICTWEM BISKUPA A. PRZYBYLSKIEGO W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2020.05.08 - XIX POSIEDZENIE RADY STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO - ZJEDNOCZENIE ZIEM KRÓLESTWA POLSKIEGO - KTO PRZEJMIE MASę UPADŁOŚCI PO III RP?
bullet2020.05.10 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ ODPUSTOWEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2020.05.12 - CONVERSATORIUM "ZJAZD OLIWSKI" - TRZECIA PRÓBA UGODY - CZAS INTERPRESIDENTUM - BEZPREZYDENCKI
bullet2020.05.13 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ - NABOŻEŃSTWIE FATIMSKIM - W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2020.05.16 - PRZEWODNICZENIE CONVERSATORIUM INTERAKTYWNEMU "ZJAZD W ŁĘCZYCY CLERUS & SECULARUS"
bullet2020.05.17 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2020.05.20 - PRZEWODNICZENE LVIII RADZIE KRÓLEWSKIEJ - GDZIE NIE MA PRAWA SĄ ZWYCZAJE.
bullet2020.05.23 - WYDANIE EDYKTU INKORPORACYJNEGO -
bullet2020.05.23 - ORĘDZIE INKORPORACYJNE
bullet2020.05.24 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE  
bullet2020.05.27 - PRZEWODNICZENIE V interaktywnej RADZIE SENATU
bullet2020.05.27 - PIERWSZE ZWOŁANIE KRÓLEWSKIE NA ZJAZD OLIWSKI ELEKTORSKI KONWOKACYJNY -
bullet2020.05.28 - PRZEWODNICZENIE VI RADZIE SENATU
bullet2020.05.30 - PRZEWODNICZENIE CONVERSATORIUM LIGI ŚWIĘTEJ CHRISTIANITAS
bullet2020.05.31 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2020.06.03 - PRZEWODNICZENIE INTERAKTYWNEMU CONVERSATORIUM ZJAZDU OLIWSKIEGO
bullet2020.06.05 - ZJAZD OLIWSKI KONWOKACYJNY ELEKTORSKI
bullet2020.06.05 - AKT POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO SERCU JEZUSA - GDAŃSK WRZESZCZ - kościół pw. Serca Jezusa -
bullet2020.06.06 - SPOTKANIE W KASZTELANII TCZEWSKIEJ - WIZYTA W TCZEWIE
bullet2020.06.07 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2020.06.08 - ODEZWA MYSZKOWSKA NADWARCIAŃSKA
bullet2020.06.11 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ BOŻEGO CIAŁA W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2020.06.12 - IX POSIEDZENIE RADY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO KRÓLESTWA POLSKIEGO -  Czy III RP chce zostać Stanem USA?
bullet2020.06.14 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2020.06.18 - ODEZWA CZĘSTOCHOWSKA NA YOU TUBE
bullet2020.06.19 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2020.06.21 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2020.06.23 - WIZYTA W RADOMIU - ZAWIĄZANIE KONFEDERACJI GENERALNEJ RADOMSKIEJ PRZED PAŁACEM SANDOMIERSKIM
bullet2020.06.23 - WIZYTA W MACIEJOWICACH - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW.
bullet2020.06.23 - WIZYTA W NOWEJ KRĘPIE NA KOPCU KOŚCIUSZKI
bullet2020.06.23 - WIZYTA W STĘŻYCY
bullet2020.06.24 - I POSIEDZENIE SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO W PARCZEWIE
bullet2020.06.24 - UDZIAŁ WE MSZY ŚW. W BAZYLICE MNIEJSZEJ. PW. JANA CHRZCICIELA W PARCZEWIE
bullet2020.06.24 - II POSIEDZENIE SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO W PARCZEWIE
bullet2020.06.25 - UDZIAŁ WE MSZY ŚW. W KOŚCIELE PRZYKLASZTORNYM KARMELITÓW W LUBLINIE
bullet2020.06.25 - ZAWIĄZANIE KONFEDERACJI GENERALNEJ LUBELSKIEJ PRZED GMACHEM TRYBUNAŁU KORONNEGO - PRZY RUINACH KOŚCIOŁA FARNEGO W LUBLINIE
bullet2020.06.25 - SPOTKANIE Z KANDYDATEM NA PREZYDENTA III RP - MIROSŁAWEM PIOTROWSKIM - LUBLIN
bullet2020.06.26 - ORĘDZIE KRÓLEWSKIE NA WYBORY PREZYDENCKIE 28 CZERWCA A.D.2020
bullet2020.06.28 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2020.07.04 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ PIERWSZOSOBOTNIEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2020.07.04 - ODEZWA MYSZKOWSKA NA WYBORY 12 LIPCA A.D.2020
bullet2020.07.05 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2020.05.07 - ZJAZD STĘŻYCKI - RYKI k/STĘŻYCY
bullet2020.07.08 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ DZIĘKCZYNNEJ W KOŚCIELE NAJWYŻSZEGO ZBAWICIELA W RYKACH
bullet2020.07.08 - AKT POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO I ROSJI NIEPOKALANEMU SERCU MARYI NA MIEJSCU EX KOŚCIOŁA PW. ŚW. JAKUBA W RYKACH
bullet2020.07.08 - ZAWIĄZANIE KONFEDERACJI GENERALNEJ RYCKIEJ A.D.2020 W OBRONIE POLSKICH GROBÓW
bullet2020.07.08 - ZAWIĄZANIE KONFEDERACJI GENERALNEJ DĘBLIŃSKIEJ A.D.2020 W OBRONIE ŚWIĘTEGO PRAWA WŁASNOŚCI
bullet2020.07.10 - ORĘDZIE DO NARODU Z OKAZJI WYBORÓW PREZYDENCKICH ZAPLANOWANYCH NA 12 LIPCA A.D.2020
bullet2020.07.11 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BiM W MYSZKOWIE W DZIEŃ PAMIĘCI MĘCZEŃSTWA NARODU POLSKIEGO
bullet2020.07.12 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2020.07.14 - LIST OTWARTY Z 14 LIPCA A.D.2020 -
bullet2020.07.16 - WIZYTA DZIĘKCZYNNA W KRAKOWIE. UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ DZIĘKCZYNNEJ W KOŚCIELE KLASZTORNYM oo. PAULINÓW NA SKAŁCE
bullet2020.07.19 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2020.07.26 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2020.07.31 - PROJEKT KONSTYTUCYI O USTROJU PAŃSTWA POLSKIEGO -
bullet2020.08.01 - ZAPALENIE ZNICZA NA GROBIE POWSTAŃCA WARSZAWSKIEGO - RYSZARDA JĘDRZEJKIEWICZA
bullet2020.08.01 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ MEMORIALNEJ PIERWSZOSOBOTNIEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2020.08.02 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. VOTYWNEJ POD PRZEWODNICTWEM J.E. BPA ZBIGNIEWA ZIELIŃSKIEGO W GDAŃSKU OLIWIE
bullet2020.08.02 - UCZESTNICTWO W SEJMIE WALNYM KONSTYTUCYJNYM NOMINACYJNYM W GDAŃSKU OLIWIE - JEDNO POSIEDZENIE
bullet2020.08.03 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. W GDAŃSKU OLIWIE
bullet2020.08.03 - UCZESTNICTWO W SEJMIE WALNYM KONSTYTUCYJNYM NOMINACYJNYM W GDAŃSKU OLIWIE - DWA POSIEDZENIA
bullet2020.08.04 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. W GDAŃSKU OLIWIE
bullet2020.08.06 - DYPLOM NOMINACYJNY NA PREZYDENTA in spe NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ -
bullet2020.08.07 - DYPLOM NOMINACYJNY NA V-ce PREZYDENTA in spe NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZYPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO -
bullet2020.08.09 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BiM W MYSZKOWIE
bullet2020.08.10 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. PIELGRZYMKOWEJ W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BiM W MYSZKOWIE POD PRZEWODNICTWEM BP STANISŁAWA NOWAKA
bullet2020.08.15 - UCZESTNICTWO INCOGNITO WE MSZY ŚWIĘTEJ ZA OJCZYZNĘ W BAZYLICE KOLEGIACKIEJ W PUŁTUSKU
bullet2020.08.15 - UDZIAŁ INCOGNITO W UROCZYSTOŚCIACH UPAMIĘTNIENIA BITWY WARSZAWSKIEJ PRZED POMNIKIEM IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W PUŁTUSKU
bullet2020.08.15 - ODDANIE HOŁDU POLEGŁYM I POMORDOWANYM POLAKOM W BITWIE WARSZAWSKIEJ NA CMENTARZU ŚW. KRZYŻA W PUŁTUSKU
bullet2020.08.16 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W BAZYLICE KOLEGIACKIEJ W PUŁTUSKU
bullet2020.08.21 - KOMUNIKAT KRÓLEWSKI W SPRAWIE BIEŻĄCEJ SYTUACJI POLITYCZNEJ -
bullet2020.08.22 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W ARCHIKOLEGIACIE W TUMIE
bullet2020.08.22 - ZŁOŻENIE ŚLUBÓW TUMSKICH PRZED OBRAZEM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ TUMSKIEJ W TUMIE
bullet2020.08.22 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ U O.O. BERNARDYNÓW W KOŚCIELE NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP W ŁĘCZYCY
bullet2020.08.23 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BiM W MYSZKOWIE
bullet2020.08.26 - EDYKT O PROKLAMACJI UNII SŁOWIAŃSKIEJ -   suplement  
bullet2020.08.30 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BiM W MYSZKOWIE
bullet2020.09.01 - KRÓLEWSKIE ORĘDZIE JESIENNE -
bullet2020.09.02 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. DZIĘKCZYNNEJ NA JASNEJ GÓRZE ZWYCIESTWA
bullet2020.09.06 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BiM W MYSZKOWIE
bullet2020.09.11 - WIZYTA W POZNANIU
bullet2020.09.11 - WIZYTA W OSTROROGU W MIEJSCE STAREGO ZAMKU
bullet2020.09.12 - UCZESTNICTWO W VI ZJEŹDZIE KATOLICKIM CHRISTIANITATIS W MIĘDZYCHODZIE - DZIEŃ PIERWSZY
bullet2020.09.13 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. W KOSCIELE PW. ŚW. WOJCIECHA W CHRZYPSKU WIELKIM
bullet2020.09.13 - UCZESTNICTWO W VI ZJEŹDZIE KATOLICKIM CHRISTIANITATIS W CHRZYPSKU WIELKIM - DZIEŃ DRUGI
bullet2020.09.13 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. W KOŚCIELE W OSTROROGU PW. WNIEBOWZIIĘCIA N.M.P.
bullet2020.09.14 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. W SIERAKOWIE W KOŚCIELE PW. NIEPOKALANIE POCZĘTEJ N.M.P.
bullet2020.09.14 - UCZESTNICTWO W VI ZJEŹDZIE KATOLICKIM CHRISTIANITATIS W MIĘDZYCHODZIE - DZIEŃ TRZECI
bullet2020.09.14 - WIZYTA U STAROSTY MIĘDZYCHODZKIEGO
bullet2020.09.14 - WIZYTA W STARYM PORCIE W MIĘDZYCHODZIE
bullet2020.09.15 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. W SIERAKOWIE W KOŚCIELE PW. NIEPOKALANIE POCZĘTEJ N.M.P.
bullet2020.09.15 - PRZEWODNICZENIE XX RADZIE STANU W SIERAKOWIE (ZAMIAST ZJAZDU STAROSTÓW)
bullet2020.09.19 - ORĘDZIE KRÓLEWSKIE NA DZIEŃ ŚW. JANUAREGO -
bullet2020.09.20 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BiM W MYSZKOWIE
bullet2020.09.22 - UDZIAŁ WE MSZY ŚW. W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA W KOŹMINIE WLKP.
bullet2020.09.22 - PRZEWODNICZENIE XXI RADZIE STANU NAJJ. RZECZPOSPOLITEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO
bullet2020.09.23 - UDZIAŁ WE MSZY ŚW. W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA W KOŹMINIE WLKP.
bullet2020.09.23 - UDZIAŁ W XVII SESJI SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO PACYFIKACYJNEGO - I POSIEDZENIE - ORLA k/KOŹMINA WLKP
bullet2020.09.24 - UDZIAŁ WE MSZY ŚW. W KOŚCIELE PW. ŚW. WAWRZYŃCA W KOŹMINIE WLKP.
bullet2020.09.24 - UDZIAŁ W XVII SESJI SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO PACYFIKACYJNEGO - II POSIEDZENIE - ORLA k/KOŹMINA WLKP - Z UDZIAŁEM PREZYDENTA IN SPE W. J. KORAB-KARPOWICZA
bullet2020.09.24 - WIZYTA W TORUNIU
bullet2020.09.27 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BiM W MYSZKOWIE
bullet2020.09.27 - EDYKT INFAMIA I BANICJA DLA POSŁÓW SEJMU NA WIEJSKIEJ GŁOSUJĄCYCH ZA SPROWADZENIEM WOJSK OBCYCH DO POLSKI -   
bullet2020.09.30 - APEL KRÓLEWSKI W SPRAWIE LISTU AMBASADORÓW -
bullet2020.10.03 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. PIERWSZOSOBOTNIEJ W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BiM W MYSZKOWIE
bullet2020.10.03 - AKT NIEŁASKI KRÓLEWSKIEJ WOBEC EWY KUREK -
bullet2020.10.06 - WIZYTA W POZNANIU
bullet2020.10.06 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. W KOŚCIELE FARNYM - BAZYLICE M.B. NIEUSTAJĄCEJ POMOCY, ŚW. MARII MAGDALENY, ŚW. STANISŁAWA W POZNANIU
bullet2020.10.06 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. W KOŚCIELE ŚW. MARCINA W POZNANIU
bullet2020.10.07 - WIZYTA W RADZYMINIE - URZĄD MIASTA RADZYMINA, SANKTUARIUM  ŚW. JANA PAWŁA II W RADZYMINIE, KAPLICZKA "NA ZJAWIENIU"
bullet2020.10.07 - WIZYTA W WARSZAWIE
bullet2020.10.07 - UCZESTNICTWO W NABOŻEŃSTWIE I MSZY ŚW. W SANKTUARIUM N.M.P. ŁASKAWEJ W WARSZAWIE
bullet2020.10.11 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BiM W MYSZKOWIE
bullet2020.10.13 - UCZESTNICTWO W NABOŻEŃSTWIE FATIMSKIM W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BiM W MYSZKOWIE
bullet2020.10.18 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BiM W MYSZKOWIE
bullet2020.10.20 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. W DZIEŃ ŚW. JANA KANTEGO - PATRONA KRÓLESTWA POLSKIEGO W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BiM W MYSZKOWIE
bullet2020.10.24 - UCZESTNICTWO NA RÓŻAŃCU I MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE PW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W BRZEŚCIU KUJAWSKIM - ŚLUBY BRZESKIE - WERSJA PEŁNA
bullet2020.10.24 - PRZEWODNICZENIE LIX RADZIE KRÓLEWSKIEJ W PŁOWCACH
bullet2020.10.25 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. W KOŚCIELE PW. ŚW. PIOTRA I ŚW. STANISŁAWA W BRZEŚCIU KUJAWSKIM - ŚLUBY BRZESKIE - WERSJA SKRÓCONA
bullet2020.11.01 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BiM W MYSZKOWIE - WYPOMINKI OKTAWALNE - RÓZANIEC
bullet2020.11.02 - UCZESTNICTWO NA WYPOMINKACH OKTAWALNYCH, RÓŻAŃCU ORAZ MSZY ŚW. W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BiM W MYSZKOWIE
bullet2020.11.02 - ORĘDZIE KRÓLEWSKIE NA DZIEŃ ZADUSZNY ŚW. MALACHIASZA -
bullet2020.11.03 - UCZESTNICTWO NA WYPOMINKACH OKTAWALNYCH, RÓŻAŃCU ORAZ MSZY ŚW. W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BiM W MYSZKOWIE
bullet2020.11.04 - UCZESTNICTWO NA WYPOMINKACH OKTAWALNYCH, RÓŻAŃCU ORAZ MSZY ŚW. W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BiM W MYSZKOWIE
bullet2020.11.05 - UCZESTNICTWO NA WYPOMINKACH OKTAWALNYCH, RÓŻAŃCU ORAZ MSZY ŚW. W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BiM W MYSZKOWIE
bullet2020.11.06 - UCZESTNICTWO NA WYPOMINKACH OKTAWALNYCH, RÓŻAŃCU ORAZ MSZY ŚW. W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BiM W MYSZKOWIE
bullet2020.11.07 - UCZESTNICTWO NA WYPOMINKACH OKTAWALNYCH, RÓŻAŃCU ORAZ MSZY ŚW. W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BiM W MYSZKOWIE
bullet2020.11.08 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BiM W MYSZKOWIE - WYPOMINKI OKTAWALNE - RÓZANIEC
bullet2020.11.10 - EDYKT LISTOPADOWY MA DZIEŃ ŚW. LEONA WIELKIEGO -
bullet2020.11.15 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BiM W MYSZKOWIE
bullet2020.11.18 - WIZYTA W MIŃSKU MAZOWIECKIM
bullet2020.11.18 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. W SANKTUARIUM ŚW. JANA PAWŁA II W RADZYMINIE 
bullet2020.11.20 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. ROCZNICOWEJ W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BiM W MYSZKOWIE
bullet2020.11.22 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ W UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BiM W MYSZKOWIE
bullet2020.11.29 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BiM W MYSZKOWIE
bullet2020.12.04 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. PIEWSZOPIĄTKOWEJ W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BiM W MYSZKOWIE
bullet2020.12.04 - APEL KRÓLEWSKI ANTYSZCZEPIONKOWY -
bullet2020.12.05 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BiM W MYSZKOWIE
bullet2020.12.12 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. Z PROCESJĄ POKUTNĄ W SANKTUARIUM N.M.P. GWIAZDY NOWEJ EWANGELIZACJI I ŚW. JANA PAWŁA II W TORUNIU
bullet2020.12.12 . UCZESTNICTWO W OBRADACH XVIII SESJI SEJMU WALNEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU
bullet2020.12.13 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. PW. ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU
bullet2020.12.13 - WIZYTA W RYŃSKU
bullet2020.12.13 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. W BAZYLICE KONTRKATEDRALNEJ ŚW. TRÓJCY W CHEŁMŻY
bullet2020.12.13 - WIZYTA W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM - ZAWIĄZANIE KONFEDERACJI GENERALNEJ RADZYŃSKIEJ A.D.2020
bullet2020.12.14 - KRÓLEWSKIE OŚWIADCZENIE W SPRAWIE SZCZEPIEŃ -
bullet2020.12.16 - KRÓLEWSKI AKT NOMINACYJNY - OSOBY SZLACHETNE A.D.2020 -
bullet2020.12.17 - KRÓLEWSKI AKT NOMINACYJNY NA URZĄD PREMIERA NOMINATA RZĄDU J.K.M. PANA PROFESORA MIROSŁAWA M. PIOTROWSKIEGO -
bullet2020.12.19 - WIZYTA W WARSZAWIE - MIEJSCA PAMIĘCI LUDOBÓJSTWA MIESZKAŃCÓW WARSZAWY 
bullet2020.12.20 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BiM W MYSZKOWIE
bullet2020.12.20 - KRÓLEWSKA ODEZWA RATUNKOWA -
bullet2020.12.21 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. W  KOŚCIELE PW. MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W JAWORZNIE
bullet2020.12.24 - KRÓLEWSKI EDYKT - ORĘDZIE BOŻONARODZENIOWE A.D.2020 -
bullet2020.12.25 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. W ŚWIĘTO NARODZENIA PAŃSKIEGO W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BiM W MYSZKOWIE
bullet2020.12.26 - ODEZWA DO PREZYDENTA III RP SZ.P. ANDRZEJA SEBASTIANA DUDY -
bullet2020.12.27 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BiM W MYSZKOWIE 
bullet2020.12.30 - AKT INKORPORACJI POŁABIA I SAMBII -
bullet2020.12.31 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. POKUTNO-DZIĘKCZYNNEJ NA ZAKOŃCZENIE ROKU 2020 W KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BiM W MYSZKOWIE 

KALENDARIUM KRÓLEWSKIE A.D.2019

bullet2018.12.31 - NOWOROCZNE ORĘDZIE KRÓLA POLSKI NA ROK PAŃSKI .2019 -
bullet2019.01.01 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NOWOROCZNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.01.05 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ DZIĘKCZYNNEJ ZA CUDOWNE OCALENIA J.W. MARKA CHATOU - STAROSTY MAZOWIECKIEGO - W KLASZTORZE BERNARDYNÓW W KOLE
bullet2019.01.05 - PRZEWODNICZENIE POUFNEMU X POSIEDZENIU RADY STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO - LICHEŃ STARY - SPRAWA II RP
bullet2019.01.06 - COROCZNE UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ, HOMAGIALNEJ W ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO - EPIFANIA - TRZECH KRÓLI) W SANKTUARIUM MARYJNYM - POLSKIM BET LECHEM W LICHENIU STARYM
bullet2019.01.06 - PRZEWODNICZENIE I INAUGURACYJNEMU POSIEDZENIU LIGI ŚWIĘTEJ "CHRISTIANITAS" W LICHENIU STARYM
bullet2019.01.06 - COROCZNE UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ ROCZNICOWEJ NA 100-LECIE WYZWOLENIA KRUSZWICY - 1919-2019 (RAJD WYZWOLEŃCZY PAWŁA CYMASA).
bullet2019.01.10 - MEMORANDUM "NOWY ŁAD EUROPY - NEO" -
bullet2019.01.10 - PRZEWODNICZENIE INTERAKTYWNEJ XLIV RADZIE KRÓLEWSKIEJ - MYSZKÓW
bullet2019.01.13 - UCZESTNICTWO W NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.01.15 - LIST OTWARTY DO J.W. DONALDA TRUMPA ORAZ SEKRETARZA STANU USA MIKE POMPEO -
bullet2019.01.16 - LISTY OTWARTE -  
bullet2019.01.18 - WIZYTA NA WESTERPLATTE - APEL POMORDOWANYCH POLAKÓW, LACHÓW, LECHÓW, LECHITÓW, WENEDÓW, SARMATÓW NA PRZESTRZENI DZIEJÓW
bullet2019.01.18 - GDAŃSK-OLIWA - MODLITWA O POKÓJ
bullet2019.01.18 - MOWA TRONOWA NA OTWARCIE MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA A.D.2019 -
bullet2019.01.19 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ u ss. BRYGIDEK GDAŃSK OLIWA 
bullet2019.01.19 - PRZEWODNICZENIE I SESJI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA A.D.2019
bullet2019.01.20 - UCZESTNICTWO W NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ u ss. BRYGIDEK GDAŃSK OLIWA
bullet2019.01.20 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOLEGIACIE GRUDZIĄDZKIEJ - JUBILEUSZ 60-LECIA PRACY DUSZPASTERSKIEJ KS. TADEUSZA NOWICKIEGO
bullet2019.01.24 - PRZEWODNICZENIE INTERAKTYWNEJ XLV RADZIE KRÓLEWSKIEJ - MYSZKÓW
bullet2019.01.27 - UCZESTNICTWO W NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.01.31 - WYDANIE EDYKTU O POWOŁANIU DO ŻYCIA KRÓLEWSKIEGO TRYBUNAŁU -
bullet2019.02.01 - PRZEWODNICZENIE INTERAKTYWNEJ XLVI RADZIE KRÓLEWSKIEJ - MYSZKÓW
bullet2019.02.02 - UCZESTNICTWO W PIERWSZOSOBOTNIEJ MSZY ŚWIĘTEJ W ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO - MB GROMNICZNEJ - W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.02.03 - UCZESTNICTWO W NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.02.07 - WIZYTA INCOGNITO W ELBLĄGU
bullet2019.02.07 - UDZIAŁ WE MSZY ŚW. W KATEDRZE ELBLĄSKIEJ pw. św. Mikołaja
bullet2019.02.08 - WIZYTA INCOGNITO W GDAŃSKU PRZYMORZU - SPOTKANIE Z PRYMASEM KRÓLESTWA POLSKIEGO J.E. JANEM PAWŁEM LENGA
bullet2019.02.08 - PRZEWODNICZENIE X RADZIE STANU - GDAŃSK OLIWA
bullet2018.02.09 - UDZIAŁ WE MSZY ŚW. W KAPLICY ss. BRYGIDEK W GDAŃSKU OLIWIE 
bullet2019.02.09 - PRZEWODNICZENIE II SESJI SEJMU POMORZA I POSIEDZENIE
bullet2019.02.09 - PRZEWODNICZENIE II SESJI SEJMU POMORZA II POSIEDZENIE
bullet2019.02.10 - UCZESTNICTWO W NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.02.12 - PRZEWODNICZENIE INTERAKTYWNEJ XLVII RADZIE KRÓLEWSKIEJ - MYSZKÓW
bullet2019.02.15 - UCZESTNICTWO JAKO OBSERWATOR W III KONGRESIE "EUROPA CHRISTI" NA JASNEJ GÓRZE
bullet2019.02.15 - UCZESTNICTWO PODCZAS WYKONYWANIA AKATYST W KAPLICY CUDOWNEGO OBRAZU NA JASNEJ GÓRZE POD PRZEWODNICTWEM JANA BABJAKA - METROPOLITĘ KOŚCIOŁA GRECKOKATOLICKIEGO SŁOWACJI
bullet2019.02.15 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ KONCELEBROWANEJ POD PRZEWODNICTWEM KARD. STANISŁAWA DZIWISZA Z HOMILIĄ ABP.JANA GRAUBNERA - METROPOLITĘ OŁOMUNIECKIEGO
bullet2019.02.15 - MOWA TRONOWA W ŚWIĘTO SŁOWIAŃSKICH PATRONÓW EUROPY ŚW. CYRYLA I METODEGO
bullet2019.02.17 - UCZESTNICTWO W NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.02.22 - PRZEWODNICZENIE XI RADZIE STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO - GDAŃSK OLIWA
bullet2019.02.23 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. u ss. BRYGIDEK - GDAŃSK OLIWA
bullet2019.02.23 - PRZEWODNICZENIE II SESJI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA A.D.2019
bullet2019.02.24 - UCZESTNICTWO W CONIEDZIELNEJ MSZY ŚW. u ss. BRYGIDEK - GDAŃSK OLIWA
bullet2019.02.28 - PRZEWODNICZENIE INTERAKTYWNEJ XLVIII RADZIE KRÓLEWSKIEJ - MYSZKÓW - WYBORY PREZYDENCKIE W GDAŃSKU
bullet2019.03.01 - WIZYTA NA CMENTARZU PARAFIALNYM W MYSZKOWIE I MODLITWA PRZY ZAMORDOWANYCH ŻOŁNIERZACH NIEZŁOMNYCH
bullet2019.03.02 - UDZIAŁ INCOGNITO W OBCHODACH DNI ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH - MDK MYSZKÓW
bullet2019.03.02 - UCZESTNICTWO W PIERWSZOSOBOTNIEJ MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.03.03 - UCZESTNICTWO W NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.03.04 - PRZEWODNICZENIE INTERAKTYWNEJ XLIX RADZIE KRÓLEWSKIEJ - MYSZKÓW - ŚW. KAZIMIERZ KRÓLEWICZ. WYBORY PREZYDENCKIE W GDAŃSKU.
bullet2019.03.06 - UCZESTNICTWO W MSZY ŚWIĘTEJ POPIELCOWEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.03.06 - MANIFEST WIELKOPOSTNY A.D.2019 KRÓLA POLSKI - 
bullet2019.03.07 - EDYKT KRÓLEWSKI - INFAMIA DLA WROGÓW NARODU POLSKIEGO - z 7 marca A.D.2019 -
bullet2019.03.10 - UCZESTNICTWO W NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.03.12 - DELIBERACJE KRÓLEWSKIE - STANISŁAW LESZCZYŃSKI A GDAŃSK - MATERIAŁ NA YOU TUBE
bullet2019.03.13 - UCZESTNICZENIE W MSZY POGRZEBOWEJ I POGRZEBIE JERZEGO SOCIŃSKIEGO - MYSZKÓW
bullet2019.03.14 - OTWARCIE KANAŁU NA YOU TUBE "wKrólestwie TV"
bullet2019.03.14 - PRZEWODNICZENIE DEBACIE SEJMOWEJ NA YOU TUBE O GENDER
bullet2019.03.15 - UCZESTNICTWO INCOGNITO W SPOTKANIU Z PRYMASEM KRÓLESTWA POLSKIEGO LEGATUS NATUS J.E. abp JANEM PAWŁEM LENGA - SKIERNIEWICE - RYNEK 25
bullet2019.03.16 - UCZESTNICTWO W MSZY ŚW. W RYCIE TRYDENCKIM W KOŚCIELE pw. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W PARAFII pw. śW. BARBARY - CELEBRANT ks. TOMASZ JACHEMCZYK, HOMILIA PRYMAS KRÓLESTWA POLSKIEGO LEGATUS NATUS J.E. JAN PAWEŁ LENGA
bullet2019.03.16 - UCZESTNICTWO INCOGNITO W KONFERENCJI "JAKĄ DROGĄ DO INTRONIZACJI PANA JEZUSA NA KRÓLA POLSKI" - WARSZAWA - FOKSAL 3/5
bullet2019.03.17 - UCZESTNICTWO W NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.03.19 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NA DZIEŃ ŚW. JÓZEFA
bullet2019.03.20 - EDYKT KRÓLEWSKI - O WYCHOWANIU DO ŻYCIA PUBLICZNEGO -
bullet2019.03.23 - WIZYTACJA KRÓLEWSKA ZIEMI ŁĘCZYCKIEJ
bullet2019.03.24 - UCZESTNICTWO W NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.03.30 - UCZESTNICTWO W MSZY ŚWIĘTEJ W KAPLICY ss. BRYGIDEK - GDAŃSK OLIWA
bullet2019.03.30 - PRZEWODNICZENIE XII POSIEDZENIU RADY STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO
bullet2019.03.30 - PRZEWODNICZENIE III SESJI - I POSIEDZENIU KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA A.D.2019
bullet2019.03.30 - PRZEWODNICZENIE III SESJI - II POSIEDZENIU KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA A.D.2019
bullet2019.03.31 - UCZESTNICTWO W MSZY ŚWIĘTEJ W KAPLICY ss. BRYGIDEK - GDAŃSK OLIWA
bullet2019.03.31 - WIZYTA W DWORZE-MUZEUM WYBICKICH W SIKORZYNIE
bullet2019.03.31 - WIZYTA W MUZEUM HYMNY NARODOWEGO W BĘDOMINIE
bullet2019.03.31 - UCZESTNICTWO W MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIERZYNIE
bullet2019.04.01 - PRZEWODNICZENIE W PIĘĆDZIESIĄTYM POSIEDZENIU RADY KRÓLEWSKIEJ W KIEŁPINIE k/KARTUZ
bullet2019.04.01 - UDZIAŁ W SEJMIKU GENERALNYM POMORZA GDAŃSKIEGO W KIEŁPINIE k/KARTUZ
bullet2019.04.01 - ODNOWIENIE ŚLUBÓW LWOWSKICH W KOLEGIACIE W KARTUZACH
bullet2019.04.02 - UCZESTNICTWO W II DNIU REKOLEKCJI WIELKANOCNYCH W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.04.03 - UCZESTNICTWO W III DNIU REKOLEKCJI WIELKANOCNYCH W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.04.07 - UCZESTNICTWO W NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.04.14 - UCZESTNICTWO W NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ PALMOWEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.04.16 - WIZYTA INCOGNITO W ELBLĄGU I MALBORKU
bullet2019.04.19 - UDZIAŁ W DRODZE KRZYŻOWEJ W PARAFII P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.04.21 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ REZUREKCYJNEJ W PARAFII P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.04.22 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ W PARAFII P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.04.26 - WIZYTA Z RADĄ STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO W REWIE k/GDYNI - ZAŚLUBINY Z MORZEM
bullet2019.05.27 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ W KAPLICY ss.BRYGIDEK - GDAŃSK OLIWA
bullet2019.04.27 - XIII POSIEDZENIE RADY STANU - TRYBUNAŁU WIELKIEGO KORONNEGO - GDAŃSKA OLIWA
bullet2019.04.27 - II POSIEDZENIE LIGI ŚWIĘTEJ CHRISTIANITAS - GDAŃSK OLIWA
bullet2019.04.28 - WIZYTA W MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU
bullet2019.04.28 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE MARIACKIM W SŁUPSKU W INTENCJI POWROTU DO DARŁOWA SREBRNEGO OŁTARZA
bullet2019.04.29 - PRZEWODNICZENIE SEJMIKOWI GRODZKIEMU W SZCZECINIE
bullet2019.05.01 - ORĘDZIE PIERWSZOTERCJALNE A.D.2019 -
bullet2019.05.05 - UCZESTNICTWO W NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.05.08 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W ŚWIĘTO PATRONA PARAFII ŚW. STANISŁAWA W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.05.12 - UCZESTNICTWO W NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.05.13 - UCZESTNICTWO W NABOŻEŃSTWIE FATIMSKIM - MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.05.15 - UDZIAŁ W POGRZEBIE Ś.P. TADEUSZA FURDA - MSZA ŚW. POGRZEBOWA W BAZYLICE ŚW. PIOTRA I ŚW. PAWŁA W ZAWIERCIU 
bullet2019.05.18 - UDZIAŁ W POGRZEBIE Ś.P. TADEUSZA GŁODA - MSZA ŚW. POGRZEBOWA W KOŚCIELE PW. CHRYSTUSA KRÓLA W GLIWICACH 
bullet2019.05.20 - UCZESTNICTWO W NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.05.25 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. W KOŚCIELE WNIEBOWZIĘCIA N.M.P. W KOŹLU
bullet2019.05.26 - UCZESTNICTWO W UROCZYSTEJ MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE P.W. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W GOGOLINIE
bullet2019.05.26 - UDZIAŁ W APELU POLEGŁYCH W GOGOLINIE
bullet2019.05.26 - UDZIAŁ W KONFERENCJI nt. HISTORII POWSTAŃ ŚLĄSKICH oraz SZKÓŁ KADECKICH W MUZEUM CZYNU POWSTAŃCZEGO NA GÓRZE ŚW. ANNY
bullet2019.05.30 - WIZYTA W KRÓLEWSKICH MIASTACH PIOTRKOWIE I CZERSKU
bullet2019.05.31 - WIZYTA W KRÓLEWSKICH MIASTACH ŁUKOWIE I PARCZEWIE - UDZIAŁ WE MSZY ŚW. W PARCZEWIE
bullet2019.06.01 - WIZYTA W KRÓLEWSKICH MIASTACH WĄWOLNICA, SANDOMIERZ, OPATÓW  ORAZ W KĘBLE - UDZIAŁ WE MSZY ŚW. SOBOTNIEJ W WĄWOLNICY
bullet2019.06.02 - UCZESTNICTWO W NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.06.07 - WIZYTA INCOGNITO W MUZEUM EMIGRACJI W GDYNI
bullet2019.06.07 - WIZYTA Z RADĄ STANU PRZED POMNIKIEM ANTONIEGO ABRAHAMA W GDYNI NA PLACU KASZUBSKIM
bullet2019.06.08 - PRZEWODNICZENIE I INAUGURACYJNEMU POSIEDZENIU EUROPEJSKIEJ LIGI NARODÓW CHRISTIANITATIS
bullet2019.06.08 - PRZEWODNICZENIE POSIEDZENIU IV SESJI KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA A.D.2019
bullet2019.06.08 - PRZEWODNICZENIE XIV POSIEDZENIU RADY STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO - OLIWSKIEMU ZJAZDOWI ELIT NARODU POLSKIEGO
bullet2019.06.09 - UCZESTNICTWO W NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE PW. N.M.P. KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO W GDAŃSKU - PRZYMORZU
bullet2019.06.15 - KOMUNIKAT KRÓLEWSKI Z 15 CZERWCA A.D.2019 W SPRAWIE SPROWADZENIA OBCYCH WOJSK NA ZIEMIE KRÓLESTWA POLSKIEGO -
bullet2019.06.16 - UCZESTNICTWO W NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.06.18 - LIST OTWARTY - EDYKT DO BISKUPÓW POLSKICH - SPRAWA ks. PRAŁATA ROMANA KNEBLEWSKIEGO -
bullet2019.06.20 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ Z PROCESJĄ BOŻEGO CIAŁA W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.06.24 - UCZESTNICTWO W NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.06.28 - ODEZWA Z KOPCA KRAKA W KRAKOWIE
bullet2019.06.28 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ W BAZYLICE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W KRAKOWIE
bullet2019.06.29 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ ŚLUBNEJ SYNA DAMIANA WOJCIECHA I ANNY de domo TOKARSKA W KOŚCIELE pw. ŚW. JÓZEFA W KRAKOWIE - PODGÓRZE
bullet2019.06.30 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.07.05 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ PIERWSZOPIĄTKOWEJ-SERCA PANA JEZUSA W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.07.06 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ PIERWSZOSOBOTNIEJ-FATIMSKIEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.07.07 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.07.11 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ Z OKAZJI ŚWIĘTA NARODOWEGO KRÓLESTWA POLSKIEGO W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE - ODCZYTANIE MODLITWY -
bullet2019.07.12 - WIZYTA W MIĘDZYRZECZU NA ZAMKU KRÓLEWSKIM
bullet2019.07.12 - WIZYTA W ŚWIĘTYM WOJCIECHU k/MIĘDZYRZECZA - PAMIĘCI PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW POLSKI
bullet2019.07.13 - PRZEWODNICZENIE I POSIEDZENIU RADY GENERALNEJ KONFEDERACJI GENERALNEJ RYDZYŃSKIEJ A.D.2016 KRÓLESTWA POLSKIEGO W PAŁACU W GLIŚNIE
bullet2019.07.13 - SPOTKANIE Z ZIEMIANAMI WIELKOPOLSKIMI W PRUSIUMIU
bullet2019.07.13 - ZAWIĄZANIE KONFEDERACJI GENERALNEJ GLIŚNIEŃSKIEJ ZIEMIAŃSTWA KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO A.D.2019
bullet2019.07.14 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ W ROKITNIE
bullet2019.07.14 - WIZYTA W BLEDZEWIE I LUBNIEWICACH
bullet2019.07.15 - SPOTKANIE Z ZIEMIAŃSTWEM WIELKOPOLSKIM W GLIŚNIE
bullet2019.07.15 - ZAŁOŻENIE KRÓLEWSKIEJ FUNDACJI ZIEMIAŃSTWA POLSKIEGO A.D.2019
bullet2019.07.15 - INTERAKTYWNA LI RADA KRÓLEWSKA Z GLISNA
bullet2019.07.16 - WIZYTA W MIĘDZYRZECZU, ZBĄSZYNIU, ŚWIEBODZICACH
bullet2019.07.16 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ DZIĘKCZYNNEJ W III ROCZNICĘ ELEKCJI W KOŚCIELE FARNYM P.W. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY WNIEBOWZIĘTEJ W ZBĄSZYNIU
bullet2019.07.17 - WIZYTA W SKWIERZYNIE
bullet2019.07.21 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.07.26 - PIELGRZYMKA NA GÓRĘ ŚW. WOJCIECHA W GDAŃSKU
bullet2019.07.26 - UDZIAŁ WE MSZY ŚW. W KOŚCIELE PW. ŚW. WOJCIECHA W GDAŃSKU PRZY WZGÓRZU ŚW. WOJCIECHA
bullet2019.07.27 - PRZEWODNICZENIE V SESJI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI POKOJOWEJ GDAŃSK OLIWA A.D.2019 W GDAŃSKU OLIWA
bullet2019.07.27 - PRZEWODNICZENIE "ZJAZDOWI OLIWSKIEMU ANTYSYSTEMOWCÓW A.D.2019" - PIERWSZA PRÓBA UGODOWA - GDAŃSK OLIWA
bullet2019.07.27 - MODLITWA O POKÓJ W KLASZTORZE ŚW. BRYGIDEK W GDAŃSKU OLIWIE - UDZIAŁ W KOMPLECIE
bullet2019.07.28 - UDZIAŁ WE MSZY ŚW. W KAPLICY PRZYKLASZTORNEJ ss. BRYGIDEK W GDAŃSKU OLIWIE
bullet2019.08.02 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ PIERWSZOPIĄTKOWEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.08.03 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ PIERWSZOSOBOTNIEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.08.04 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.08.07 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ PIELGRZYMKI DOMINIKANÓW KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.08.10 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ PIELGRZYMKI KRAKOWSKIEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.08.11 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.08.15 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ W ŚWIĘTO WNIEBOWSTĄPIENIA N.M.P. W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.08.17 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ ŚLUBNEJ W KOŚCIELE P.W. MICHAŁA ARCHANIOŁA W UMIENIU (WIELKOPOLSKA)
bullet2019.08.22 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ W DNIU WSPOMNIENIA NMP KRÓLOWEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.08.24 - UDZIAŁ INCOGNITO W TURNIEJU RYCERSKIM NA ZAMKU W ŁĘCZYCY
bullet2019.08.24 - UDZIAŁ W ZJEŹDZIE ŁĘCZYCKIM A.D.2019 W KOLEGIACIE TUMSKIEJ W ŁĘCZYCY - MODLITWA DO ŚW. CZESŁAWA PATRONA WROCŁAWIA
bullet2019.08.24 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE PRZYKLASZTORNYM OO. BERNARDYNÓW P.W. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA N.M.P. W ŁĘCZYCY - ODCZYTANIE ZANIECHANYCH ŚLUBÓW ŚW. J.S.PELCZARA Z 25 SIERPNIA 1920 ROKU
bullet2019.08.25 - UDZIAŁ WE MSZY ŚW. W KOŚCIELE P.W. ŚW. ROCHA W PRZEPROŚNEJ GÓRCE k/NOWEGO MIASTA N/PILICĄ - ODCZYTANIE ZANIECHANYCH ŚLUBÓW ŚW. J.S.PELCZARA Z 25 SIERPNIA 1920 ROKU
bullet2019.08.25 - WIZYTA INCOGNITO W MIEŚCIE KRÓLEWSKIM INOWŁODZIU
bullet2019.08.27 - ORĘDZIE DRUGO-TERCJALNE KRÓLA POLSKI -
bullet2018.01.02 - EDYKT KRÓLEWSKI "O OCHRONIE PODDANYCH" z 2 stycznia A.D.2018 -
bullet2019.09.01 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.09.07 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ PIERWSZOSOBOTNIEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.09.08 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.09.10 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ W KAPLICY ss. BRYGIDEK W GDAŃSKU OLIWIE
bullet2019.09.10 - PRZEWODNICZENIE II RADZIE SENATU KRÓLESTWA POLSKIEGO W GDAŃSKU OLIWIE
bullet2019.09.10 - PRZEWODNICZENIE VI SESJI KONFERENCJI POKOJOWEJ W GDAŃSKU OLIWIE
bullet2019.09.10 - PRZEWODNICZENIE II ZJAZDU ELIT KRÓLESTWA POLSKIEGO
bullet2019.09.11 - WIZYTA W KRÓLEWSKIM MIEŚCIE SKWIERZYNA
bullet2019.09.12 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ PORANNEJ W SANKTUARIUM M.B. ROKITNIAŃSKIEJ KRÓLOWEJ POKOJU W ROKITNIE
bullet2019.09.12 - UDZIAŁ W V ZJEŹDZIE KATOLICKIM  CHRISTIANITATIS - DZIEŃ I - W ROKITNIE
bullet2019.09.13 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ PORANNEJ W SANKTUARIUM M.B. ROKITNIAŃSKIEJ KRÓLOWEJ POKOJU W ROKITNIE
bullet2019.09.13 - UDZIAŁ W V ZJEŹDZIE KATOLICKIM CHRISTIANITATIS - DZIEŃ II - W ROKITNIE
bullet2019.09.14 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ PORANNEJ W SANKTUARIUM M.B. ROKITNIAŃSKIEJ KRÓLOWEJ POKOJU W ROKITNIE - J.E. bp JAN LITYŃSKI
bullet2019.09.14 - UDZIAŁ W V ZJEŹDZIE KATOLICKIM CHRISTIANITATIS - DZIEŃ III - W ROKITNIE
bullet2019.09.14 - UDZIAŁ W NABOŻEŃSTWIE DROGI KRZYŻOWEJ - KALWARII ROKITNIAŃSKIEJ W ROKITNIE - POLSKA POD KRZYŻEM
bullet2019.09.14 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ WIECZORNEJ ZA OJCZYZNĘ W SANKTUARIUM M.B. ROKITNIAŃSKIEJ KRÓLOWEJ POKOJU W ROKITNIE - J.E. bp PAWEŁ SOCHA
bullet2019.09.15 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.09.22 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.09.29 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.09.30 - ODEZWA KRÓLEWSKA PAŹDZIERNIKOWA DOBREGO WYBORU A.D.2019 -
bullet2019.10.02 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ VOTYWNEJ NA JASNEJ GÓRZE - ODEZWA JASNOGÓRSKA DOBREGO WYBORU
bullet2019.10.04 - WIZYTACJA KRÓLEWSKA W GŁOGOWIE - ZAWIĄZANIE KONFEDERACJI GENERALNEJ GŁOGOWSKIEJ
bullet2019.10.05 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ PORANNEJ W BAZYLICE LICHEŃSKIEJ
bullet2019.10.05 - PRZEWODNICZENIE LII RADZIE KRÓLEWSKIEJ - LICHEŃ STARY
bullet2019.10.05 - UDZIAŁ W XII SESJI SEJMU WALNEGO ROCZNICOWEGO W LICHENIU STARYM
bullet2019.10.06 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W BAZYLICE LICHEŃSKIEJ
bullet2019.10.06 - WIZYTACJA KRÓLEWSKA W TOPOLI KRÓLEWSKIEJ I TOPOLI SZLACHECKIEJ NA CMENTARZU - ZAWIĄZANIE KONFEDERACJI TOPOLSKIEJ
bullet2019.10.11 - ORĘDZIE KRÓLA POLSKI "BYĆ ALBO NIE BYĆ?" -
bullet2019.10.13 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.10.14 - PRZEWODNICZENIE LIII INTERAKTYWNEJ RADY KRÓLEWSKIEJ - MYSZKÓW
bullet2019.10.18 - LIST OTWARTY KRÓLA POLSKI DO PREZYDENTA III RP ANDRZEJA DUDY W SPRAWIE REFORM USTROJOWYCH I SPOTKANIA -
bullet2019.10.20 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.10.25 - UDZIAŁ WE MSZY ŚW. W KATEDRZE WŁOCŁAWSKIEJ
bullet2019.10.26 - UDZIAŁ WE MSZY ŚW. W KOŚCIELE FARNYM W RADZIEJOWIE
bullet2019.10.26 - PRZEWODNICZENIE LV RADY KRÓLEWSKIEJ W PŁOWCACH
bullet2019.10.26 - ŚLUBY BRZESKIE HOMAGIALNE W KOŚCIELE PODOMINIKAŃSKIM pw. MICHAŁA ARCHANIOŁA W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
bullet2019.10.27 - ŚLUBY BRZESKIE HOMAGIALNE W KOŚCIELE FARNYM pw. św. STANISŁAWA BISKUPA MĘCZENNIKA W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
bullet2019.10.27 - WIZYTA W LICHENIU STARYM
bullet2019.11.01 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.11.03 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.11.05 - PRZEWODNICZENIE INAUGURACYJNEMU POSIEDZENIU RADY GENERALNEJ KONFEDERACJI GENERALNEJ PŁOWIECKIEJ A.D.2019
bullet2019.11.08 - PRZEWODNICZENIE INAUGURACYJNEMU POSIEDZENIU RADY GENERALNEJ KONFEDERACJI GENERALNEJ PARCZEWSKIEJ A.D.2019
bullet2019.11.10 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.11.14 - MANIFEST 14-LISTOPADOWY A.D.2019 -
bullet2019.11.16 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW WOTYWNEJ W KOŚCIELE PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA W RADZIEJOWIE
bullet2019.11.16 - PRZEWODNICZENIE II POSIEDZENIU RZĄDU J.K.M. KRÓLESTWA POLSKIEGO W RADZIEJOWIE
bullet2019.11.17 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ DZIĘKCZYNNEJ W LICHENIU STARYM
bullet2019.11.20 - INTERAKTYWNE CONVERSATORIUM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO  DOT. POSIEDZENIA RZĄDU J.K.M. W RADZIEJOWIE
bullet2019.11.25 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.11.26 - UCZESTNICTWO WE MSZY POGRZEBOWEJ Ś.P. KS. DARIUSZA GACHA - MYSZKÓW NOWA WIEŚ
bullet2019.12.01 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.12.05 - EDYKT KRÓLEWSKI - NOWELIZACJA KONSTYTUCYI "CHRISTIANITAS" -
bullet2019.12.05 - EDYKT KRÓLEWSKI - "APOSTOLAT SŁOWIAŃSZCZYZNY. SŁOWIAŃSKI RZYM - LICHEŃ STARY" -
bullet2019.12.07 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ SOBOTNIEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE Z UDZIAŁEM bpa ANDRZEJA PRZYBYLSKIEGO - BIERZMOWANIE MŁODZIEŻY
bullet2019.12.08 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.12.13 - KRÓLEWSKA PRELEKCJA W RAMACH KRÓLEWSKIEJ AKADEMII STANISŁAWA pt. 'RÓD OPALIŃSKICH NA PRZESTRZENI DZIEJÓW" - SIERAKÓW - ZAMEK OPALIŃSKICH
bullet2019.12.14 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ VOTYWNEJ W KOŚCIELE pw. NMP NIEPOKALANIE POCZĘTEJ W SIERAKOWIE
bullet2019.12.14 - ZAWIĄZANIE KRÓLEWSKIEJ KONFEDERACJI GENERALNEJ SIERAKOWSKIEJ A.D.2019 PRZED KOŚCIOŁEM pw. NMP NIEPOKALANIE POCZĘTEJ
bullet2019.12.14 - UDZIAŁ W TRZECH POSIEDZENIACH SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO RELACYJNEGO W SIERAKOWIE
bullet2019.12.15 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ DZIĘKCZYNNEJ W KOŚCIELE NMP NIEPOKALANIE POCZĘTEJ W SIERAKOWIE
bullet2019.12.16 - UDZIAŁ W REKOLEKCJACH -  MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.12.17 - UDZIAŁ W REKOLEKCJACH -  MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.12.18 - UDZIAŁ W REKOLEKCJACH -  MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.12.22 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.12.22 - ORĘDZIE BOŻONARODZENIOWE NA SZCZODRE GODY NA YOU TUBE
bullet2019.12.24 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ - PASTERCE - W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.12.29 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.12.30 - ORĘDZIE NOWOROCZNE NA 2020 ROK -
bullet2019.12.31 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ KOŃCZĄCEJ ROK W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE

KALENDARIUM KRÓLEWSKIE A.D.2018

bullet2018.01.01 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NOWOROCZNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.01.05 - WIZYTA W SANKTUARIUM NMP I JANA PAWŁA II W TORUNIU
bullet2018.01.05 - WIZYTA W WYŻSZEJ SZKOLE KULTURY SPOŁECZNEJ I MEDIALNEJ W TORUNIU
bullet2018.01.05 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KATEDRZE TORUŃSKIEJ
bullet2018.01.06 - WIZYTA U J.E. abpa JANA PAWŁA LENGA - LICHEŃ STARY - WRĘCZENIE AKTU NOMINACJI NA PRYMASA KRÓLESTWA POLSKIEGO -
bullet2018.01.06 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO W SANKTUARIUM MARYJNYM W LICHENIU STARYM
bullet2018.01.06 - UCZESTNICTWO W XX POSIEDZENIU RADY KRÓLEWSKIEJ - LICHEŃ STARY
bullet2018.01.06 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ HOMAGIALNEJ W ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI - BAZYLIKA LICHEŃ STARY
bullet2018.01.06 - UCZESTNICTWO W III POSIEDZENIU RADY POKOJU - LICHEŃ STARY
bullet2018.01.07 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIESZKACH (KUJAWY)
bullet2018.01.07 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ ROCZNICOWEJ W KRUSZWICY - KOLEGIATA
bullet2018.01.12 - RESPONS SZ.P. WŁODZIMIERZOWI JULIANOWI KORAB-KARPOWICZOWI - DZIAŁANIA REPERKUSYJNE
bullet2018.01.14 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.01.15 - RESPONS SZ.P. KAZIMIERZOWI STYRNIE - PIERWSZE NAPOMNIENIE BRATERSKIE
bullet2018.01.19 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KONKATEDRZE W ZIELONEJ GÓRZE
bullet2018.01.19 - RADA STANU - ZIELONA GÓRA
bullet2018.01.20 - UCZESTNICTWO W UROCZYSTEJ MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE P.W. ŚW. ANDRZEJA W SZPROTAWIE-IŁAWIE
bullet2018.01.20 -UCZESTNICTWO W  LUBUSKIM CONVENCIE POKOJU W SZPROTAWIE
bullet2018.01.20 - RADA KRÓLEWSKA - ZIELONA GÓRA
bullet2018.01.21 - UCZESTNICTWO W MSZY ŚWIĘTEJ TRYDENCKIEJ W KOŚCIELE P.W. NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA W ZIELONEJ GÓRZE 
bullet2018.01.21 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KONKATEDRZE W ZIELONEJ GÓRZE
bullet2018.01.21 - RADA POKOJU - ZIELONA GÓRA
bullet2018.01.28 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.01.30 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ DZIĘKCZYNNEJ NA 1000-LECIE POKOJU W BUDZISZYNIE W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.01.30 - ODEZWA KRÓLEWSKA NA 1000-LECIE POKOJU W BUDZISZYNIE -
bullet2018.02.03 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ FUNERALNEJ Ś.P. WOJCIECHA WARMUZ - KOLEGI SZKOLNEGO - W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE -
bullet2018.02.04 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.02.04 - WYDANIE EDYKTU "O WROGACH NARODU POLSKIEGO" -
bullet2018.02.11 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.02.15 - UCZESTNICTWO W VII POSIEDZENIU RADY STANU W SZCZECINIE - SUMMARIUSZ -
bullet2018.02.16 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W SANKTUARIUM M.B. FATIMSKIEJ W SZCZECINIE
bullet2018.02.16 - UCZESTNICTWO W DEBACIE pt.:" Kierunki zmian w ustroju administracji publicznej w XX rocznicę II etepu refermy samorządu" z udziałem: V-ce Marszałka Sejmu Stanisława Tyszka, Przewodniczącego RM w Nowogardzie Piotra Słomskiego, profesora Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej Grzegorza Górskiego, Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Andrzeja Maciejewskiego.  
bullet2018.02.16 - UCZESTNICTWO W POMORSKIM CONVENCIE POKOJU W SZCZECINIE
bullet2018.02.17 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ TRYDENCKIEJ  W KOŚCIELE FARNYM p.w. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie celebrowanej przez X. Grzegorza Śniadocha
bullet2018.02.17 - UCZESTNICTWO W KONFERENCJI ZORGANIZOWANEJ PRZEZ CIVITAS CHRISTIANA W SZCZECINIE pt. "Edukacja domowa a katolickie wychowanie dzieci i młodziezy". Wysłuchanie prelekcji X. Grzegorza Śniadocha.
bullet2018.02.17 - POBYT Z RADĄ STANU - RADĄ POKOJU NA WYSPIE CHRZĄSZCZEWSKIEJ PRZY KAMIENIU KRÓLEWSKIM
bullet2018.02.17 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KONKATEDRZE pw. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim celebrowanej przez X. Dziekana Proboszcza Dariusza Żarkowskiego
bullet2018.02.17 - ZWIEDZANIE MUZEUM KAMIENIA W BASZCIE W KAMIENIU POMORSKIM
bullet2018.02.17 - UCZESTNICTWO W V POSIEDZENIU RADY POKOJU W KAMIENIU POMORSKIM
bullet2018.02.18 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM p.w. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.02.23 - UCZESTNICTWO W DRODZE KRZYŻOWEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE - Modlitwa o Pokój Boży na Świecie a szczególnie w Sudanie i Kongo oraz w Polsce.
bullet2018.02.25 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKÓW   
bullet2018.02.27 - UCZESTNICTWO W WYKŁADZIE Prof. Christiana Lubke (Lipsk) w NIEMIECKIM INSTYTUCIE HISTORYCZNYM pt.: "Nowe Tysiąclecie. Ponadregionalne znaczenie Pokoju w Budziszynie z 1018 roku." - EVENTUS -
bullet2018.03.04 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE   
bullet2018.03.11 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKÓW - REKOLEKCJE DZIEŃ I  
bullet2018.03.12 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKÓW - REKOLEKCJE DZIEŃ II  
bullet2018.03.13 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKÓW - REKOLEKCJE DZIEŃ III  
bullet2018.03.14 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKÓW - REKOLEKCJE DZIEŃ IV
bullet2018.03.18 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE   
bullet2018.03.23 - UCZESTNICTWO W DRODZE KRZYŻOWEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.03.24 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ VOTYWNEJ NA SKAŁCE W KRAKOWIE
bullet2018.03.24 - UCZESTNICTWO W RADZIE KRÓLEWSKIEJ - XXII POSIEDZENIE KRAKÓW - HOTEL EUROPEJSKI
bullet2018.03.24 - UCZESTNICTWO W MAŁOPOLSKIM CONVENCIE POKOJU W KRAKOWIE - HOTEL EUROPEJSKI
bullet2018.03.25 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ - NIEDZIELA PALMOWA - W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE   
bullet2018.03.30 - UCZESTNICTWO W DRODZE KRZYŻOWEJ PRZY KOŚCIELE FARNYM ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE 
bullet2018.04.01 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ REZUREKCYJNEJ W ŻARKACH - LEŚNIOWIE
bullet2018.04.01 - ODNOWIENIE ŚLUBÓW LWOWSKICH - GÓRKA KORONACYJNA - ŻARKI - LEŚNIÓW -
bullet2018.04.07 - ODNOWIENIE ŚLUBÓW LWOWSKICH W KOŚCIELE FARNYM ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE  MYSZKÓW -
bullet2018.04.08 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE   
bullet2018.04.15 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE   
bullet2018.04.18 - WIZYTA KRÓLEWSKA W WARSZAWIE - UL. BIELAŃSKA 12 (MIEJSCE MENNICY KRÓLEWSKIEJ), UL. HIPOTECZNA (BIBLIOTEKA ZAŁUSKICH), PLAC ZAMKOWY.
bullet2018.04.18 - ODNOWIENIE ŚLUBÓW LWOWSKICH W KATEDRZE KORONACYJNEJ PW. SW. JANA CHRZCICIELA W WARSZAWIE -  
bullet2018.04.23 - UDZIAŁ W POSIEDZENIU SEJMU WALNEGO W GDAŃSKU - OLIWIE
bullet2018.04.23 - UDZIAŁ W KOMPLECIE W KAPLICY PRZYKLASZTORNEJ ss. BRYGIDEK W GDAŃSKU - OLIWIE
bullet2018.04.24 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ W KAPLICY PRZYKLASZTORNEJ ss. BRYGIDEK W GDAŃSKU - OLIWIE
bullet2018.04.24 -  ODNOWIENIE ŚLUBÓW LWOWSKICH W KAPLICY PRZYKLASZTORNEJ ss. BRYGIDEK W GDAŃSKU - OLIWIE
bullet2018.04.24 - UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SEJMU WALNEGO W GDAŃSKU - OLIWIE
bullet2018.04.25 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ W KAPLICY PRZYKLASZTORNEJ ss. BRYGIDEK W GDAŃSKU - OLIWIE
bullet2018.04.25 - UDZIAŁ W POSIEDZENIU SEJMU WALNEGO W GDAŃSKU - OLIWIE
bullet2018.04.28 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ ŻAŁOBNEJ W MYSZKOWIE- BĘDUSZU 
bullet2018.04.29 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.05.01 - UDZIAŁ W I DNIU POKOJOWEGO ZJAZDU OLIWSKIEGO W GDAŃSKU OLIWIE
bullet2018.05.02- UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ u ss. BRYGIDEK W GDAŃSKU OLIWIE    
bullet2018.05.02 - UDZIAŁ W II DNIU POKOJOWEGO ZJAZDU OLIWSKIEGO W GDAŃSKU OLIWIE
bullet2018.05.03- UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE pw. M.B. KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ W  GDAŃSKU OLIWIE    
bullet2018.05.03 - UDZIAŁ W III DNIU POKOJOWEGO ZJAZDU OLIWSKIEGO W GDAŃSKU OLIWIE
bullet2018.05.06 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.05.08 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE W ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA
bullet2018.05.13 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ ODPUSTOWEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE W  ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA
bullet2018.05.19 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE KATOLICKIM W GOGOLINIE
bullet2018.05.20 - UCZESTNICTWO W GOGOLINIE W APELU PAMIĘCI O KADETACH POLEGŁYCH W III POWSTANIU SZLĄSKIM
bullet2018.05.20 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO W BAZYLICE NA GÓRZE ŚWIĘTEJ ANNY
bullet2018.05.20 - UCZESTNICTWO W KONFERENCJI POŚWIĘCONEJ POWSTANIU SZLĄSKIEMU W MUZEUM CZYNU POWSTAŃCZEGO NA GÓRZE ŚWIĘTEJ ANNY
bullet2018.05.20 - UCZESTNICTWO W ŚLĄSKIM GENERALNYM CONVENCIE POKOJU NA GÓRZE ŚWIĘTEJ ANNY
bullet2018.05.20 - UCZESTNICTWO W NOMINACJACH NA WYŻSZE STOPNIE WOJSKOWE ŻOŁNIERZY PDS NA GÓRZE ŚWIĘTEJ ANNY
bullet2018.05.20 - MODLITWA NAD ZIEMIĄ SPOD KIRCHOLMU W MUZEUM CZYNU POWSTAŃCZEGO NA GÓRZE ŚWIĘTEJ ANNY - PROŚBA-WEZWANIE DUCHA ŚWIĘTEGO BY ZSTĄPIŁ NA SZLĄSK I NA KRÓLESTWO POLSKIE 
bullet2018.05.27 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.05.31 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE - UDZIAŁ W PROCESJI BOŻEGO CIAŁA
bullet2018.06.03 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.06.08 - UCZESTNICTWO Z MARSZAŁKIEM WIELKIM KORONNYM WE MSZY ŚWIĘTEJ W ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W KOŚCIELE pw. Najświętszego Serc Pana Jezusa w GDYNI
bullet2018.06.09 - UCZESTNICTWO Z RADĄ KRÓLEWSKĄ WE MSZY ŚWIĘTEJ W ŚWIĘTO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI W KOŚCIELE pw. św.  Brygidy W GDAŃSKU
bullet2018.06.10 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.06.15 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W BAZYLICE MNIEJSZEJ W LICHENIU STARYM
bullet2018.06.15 - UCZESTNICTWO W POSIEDZENIACH SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO INGRESOWEGO W LICHENIU STARYM
bullet2018.06.16 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W BAZYLICE MNIEJSZEJ W LICHENIU STARYM
bullet2018.06.16 - UCZESTNICTWO W POSIEDZENIU SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO INGRESOWEGO W LICHENIU STARYM
bullet2018.06.16 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ INGRESOWEJ W BAZYLICE MNIEJSZEJ W LICHENIU STARYM
bullet2018.06.17 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W SOKOŁOWIE K/GOSTYNINA
bullet2018.06.17 - UCZESTNICTWO W XXIII RADZIE KRÓLEWSKIEJ NA ZAMKU W GOSTYNINIE
bullet2018.06.24 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.07.01 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.07.07 - PRZEWODNICTWO XXIV POSIEDZENIU RADY KRÓLEWSKIEJ W BIAŁEJ RAWSKIEJ
bullet2018.07.07 - UCZESTNICTWO W RAWSKO-MAZOWIECKIM CONVENCIE POKOJU W BIAŁEJ RAWSKIEJ
bullet2018.07.07 - UCZESTNICTWO WE MSZY POKUTNEJ W KOŚCIELE pw. św. WOJCIECHA W BIAŁEJ RAWSKIEJ
bullet2018.07.08 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.07.11 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NA JASNEJ GÓRZE W INTENCJI POMORDOWANYCH LUDOBÓJCZO POLAKÓW NA PRZESTRZENI WIEKÓW ORAZ ZA SPRAWCÓW TYCH LUDOBÓJSTW - ODCZYTANIE PRZED FIGURĄ JEZUSA CHRYSTUSA MODLITWY "ZA NASZYCH WROGÓW" - 
bullet2018.07.15 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.07.16 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ DZIĘKCZYNNEJ W II ROCZNICĘ ELEKCJI W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.07.22 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.07.28 - UCZESTNICTWO W VIII POSIEDZENIU RADY STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO W SZCZECINIE
bullet2018.07.28 - UCZESTNICTWO W POSIEDZENIU WENEDYJSKIEGO GENERALNEGO CONVENTU POKOJU W SZCZECINIE
bullet2018.07.28 - UCZESTNICTWO  W UROCZYSTEJ MSZY ŚWIĘTEJ DZIĘKCZYNNEJ W KATEDRZE SZCZECIŃSKIEJ
bullet2018.07.29 - UCZESTNICTWO W UROCZYSTEJ MSZY ŚWIĘTEJ VOTYWNEJ W KOŚCIELE MACIERZYŃSTWA N.M.P. W TRZEBIATOWIE
bullet2018.07.29 - UCZESTNICTWO W I SESJI SEJMU POMORZA WSKRZESZONEGO PO PRAWIE 500 LATACH 1534-2018 W TRZEBIATOWIE
bullet2018.08.01 - ZAPALENIE ZNICZA NA GROBIE POWSTAŃCA WARSZAWSKIEGO NA CMENTARZU PARAFII ŚW. STANISŁAWA W MYSZKOWIE
bullet2018.08.05 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.08.07 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ PIELGRZYMKOWEJ DOMINIKAŃSKIEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.08.10 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ PIELGRZYMKOWEJ KRAKOWSKIEJ PRZY KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.08.12 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.08.14 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KATEDRZE ŚW. JANA W TORUNIU
bullet2018.08.14 - PRELEKCJA INCOGNITO PT. "KLEMENTYNA SOBIESKA I MARIA LESZCZYŃSKA" W KAMIENICY INICJATYW W TORUNIU
bullet2018.08.19 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.08.22 - INTERNETOWE CONVERSATORIUM PRZEDZJAZDOWE ZJAZDU KATOLICKIEGO A.D.2018
bullet2018.08.23 - PRZEWODNICZENIE RADZIE WOJENNEJ W FORMIE INTERNETOWEGO CONVERSATORIUM
bullet2018.08.24 - PRZEWODNICZENIE XXV RADZIE KRÓLEWSKIEJ W FORMIE INTERNETOWEGO CONVERSATORIUM
bullet2018.08.26 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE - ODCZYTANE ŚLUBY JASNOGÓRSKIE
bullet2018.09.01 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ MEMORIALNEJ W KOŚCIELE P.W. ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA W ŻARKACH
bullet2018.09.02 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.09.10 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.09.12 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ VOTYWNEJ - LICHEŃ STARY
bullet2018.09.12 - UCZESTNICTWO W IV ZJEŹDZIE KATOLICKIM CHRISTIANITAS W LICHENIU STARYM
bullet2018.09.12 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ DZIĘKCZYNNEJ - LICHEŃ STARY
bullet2018.09.13 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ VOTYWNEJ - LICHEŃ STARY
bullet2018.09.13 - UCZESTNICTWO W IV ZJEŹDZIE KATOLICKIM CHRISTIANITAS W LICHENIU STARYM
bullet2018.09.13 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ DZIĘKCZYNNEJ - LICHEŃ STARY
bullet2018.09.14 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ VOTYWNEJ - PRUSZCZ GDAŃSKI pw. PODWUŻSZENIA KRZYŻA POD PRZEWODNICTWEM PRYMASA KRÓLESTWA POLSKIEGO J.E. abpa Jana Pawła Lenga
bullet2018.09.14 - UCZESTNICTWO W IV ZJEŹDZIE KATOLICKIM CHRISTIANITAS W PRUSZCU GDAŃSKIM
bullet2018.09.14 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ DZIĘKCZYNNEJ - PRUSZCZ GDAŃSKI - homilia wygłoszona przez PRYMASA KRÓLESTWA POLSKIEGO J.E. abpa Jana Pawła Lenga
bullet2018.09.15 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ DZIĘKCZYNNEJ W KOŚCIELE PRZYKLASZTORNYM o.o. FRANCISZKANÓW W WEJHEROWIE
bullet2018.09.16 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.09.21 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W BAZYLICE OLIWSKIEJ
bullet2018.09.22 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KAPLICY PRZYKLASZTORNEJ ss. BRYGIDEK W GDAŃSKU OLIWIE
bullet2018.09.22 - UCZESTNICTWO W INAUGURACYJNYM I POSIEDZENIE COLLOQUIUM CHARITATIVUM W GDAŃSKU OLIWIE - PAŁAC PRZYKLASZTORNY ss.BRYGIDEK
bullet2018.09.22 - UCZESTNICTWO W VII POSIEDZENIU RADY POKOJU W GDAŃSKU OLIWIE - OLIVIA BUSINESS CENTER - OLIVIA TOWER
bullet2018.09.23 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KAPLICY PRZYKLASZTORNEJ ss. BRYGIDEK W GDAŃSKU OLIWIE
bullet2018.09.30 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.10.07 - UCZESTNICTWO W APELU POLEGŁYCH NA CMENTARZU RAKOWICKIM W KRAKOWIE
bullet2018.10.07 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE MARIACKIM W KRAKOWIE
bullet2018.10.07 - UCZESTNICTWO W MARSZU WOLNOŚCI NA RYNKU W KRAKOWIE
bullet2018.10.09 - WIZYTA INCOGNITO NA ZAMKU KRÓLEWSKIM W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
bullet2018.10.09 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE JEZUICKIM p.w. FRANCISZKA XAWEREGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM - Modlitwa przed obrazem Matki Bożej Trybunalskiej 
bullet2018.10.12 - XXXII OTWARTE NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ - VOLTA PATRYKA JAKIEGO!
bullet2018.10.14 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.10.15 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ celebrowanej przez J.E. abpa Marka Jędraszewskiego u ss. Karmelitek w Krakowie
bullet2018.10.16 - XXXIII OTWARTE POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ - GŁOSOWAĆ CZY NIE GŁOSOWAĆ?
bullet2018.10.21 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.10.24 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ ŻAŁOBNEJ W KOŚCIELE p.w. św. Anny w MYSZKOWIE-BĘDUSZU
bullet2018.10.26 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE PRZYKLASZTORNYM p.w. Nawiedzenia N.M.P. w Kole
bullet2018.10.27 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W SANKTUARIUM MARYJNYM W LICHENIU
bullet2018.10.27 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE PODOMINIKAŃSKIM p.w. Michała Archanioła w BRZEŚCIU KUJAWSKIM - ŚLUBY BRZESKIE pełne
bullet2018.10.28 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM  p.w. św. Stanisława B.M. w BRZEŚCIU KUJAWSKIM - ŚLUBY BRZESKIE skrócone
bullet2018.11.01 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.11.04 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.11.08 - EDYKT KRÓLEWSKI "O WYBORACH LOKALNYCH III RP", "O KONWERSJI POLAKÓW NA KRÓLESTWO POLSKIE", "O MARSZU NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA A.D.2018" - 
bullet2018.11.08 - PRZEWODNICZENIE XXXVIII OTWARTEMU POSIEDZENIU RADY KRÓLEWSKIEJ - MYSZKÓW
bullet2018.11.10 - WIZYTA PORANNA I WIECZORNA W SANKTUARIUM M.B. MIŁOSIERNEJ PIEKOSZOWSKIEJ W PIEKOSZOWIE
bullet2018.11.10 - ODEZWA PIEKOSZOWSKA 
bullet2018.11.10 - WIZYTA W ZABOROWICACH GMINA MNIÓW (ŚWIĘTOKRZYSKIE) - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. W KOŚCIELE p.w. JANA CHRZCICIELA
bullet2018.11.11 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.11.14 - WIZYTA INCOGNITO W GNIEWIE - na zamku, w kościele św. Mikołaja
bullet2018.11.14 - PRZEWODNICZENIE XXXIX OTWARTEMU POSIEDZENIU RADY KRÓLEWSKIEJ - ZIEMIA MALBORSKA
bullet2018.11.15 - WIZYTA INCOGNITO W SZTUMIE I W SZTUMSKIEJ WSI
bullet2018.11.18 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.11.22 - PRZEWODNICZENIE XL OTWARTEMU POSIEDZENIU RADY KRÓLEWSKIEJ - ZIEMIA MYSZKOWSKA
bullet2018.11.25 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE WNIEBOWZIĘCIA NMP W TORUNIU
bullet2018.11.25 - PRZEWODNICZENIE II COLLOQUIUM CHARITATIVUM W TORUNIU
bullet2018.12.02 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.12.06 - PRZEWODNICZENIE XLI OTWARTEMU POSIEDZENIU RADY KRÓLEWSKIEJ - ZIEMIA MYSZKOWSKA
bullet2018.12.08 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE - UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
bullet2018.12.09 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.12.12 - PRZEWODNICZENIE XLII OTWARTEMU POSIEDZENIU RADY KRÓLEWSKIEJ - ZIEMIA MYSZKOWSKA
bullet2018.12.15 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ VOTYWNEJ W KOŚCIELE BOŻEGO CIAŁA W PELPLINIE
bullet2018.12.15 - WIZYTA U BISKUPÓW PELPLIŃSKICH (ODMOWY SPOTKANIA)
bullet2018.12.15. - UDZIAŁ W SEJMIE WALNYM XI SESJA W GNIEWIE - OGŁOSZENIE EDYKTU GNIEWSKIEGO
bullet2018.12.15 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ DZIĘKCZYNNEJ W KOŚCIELE PW. ŚW. MIKOŁAJA W GNIEWIE
bullet2018.12.16 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W BAZYLICE KATEDRALNEJ W PELPLINIE
bullet2018.12.17 - UCZESTNICTWO W REKOLEKCJACH ADWENTOWYCH W KOŚCIELE FARNYM PW. Ś. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE - DZIEŃ I
bullet2018.12.16 - UCZESTNICTWO W REKOLEKCJACH ADWENTOWYCH W KOŚCIELE FARNYM PW. Ś. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE - DZIEŃ II
bullet2018.12.19 - UCZESTNICTWO W REKOLEKCJACH ADWENTOWYCH W KOŚCIELE FARNYM PW. Ś. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE - DZIEŃ III
bullet2018.12.23 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.12.25 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ PASTERSKIEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.12.26 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NA ŚW. SZCZEPANA W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.12.30 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.12.31 - NOWOROCZNE ORĘDZIE KRÓLA POLSKI NA ROK PAŃSKI .2019 -

 

Strona główna ] PERSONALIS ]

Copyright © 16 lipca 2016 - 2021 Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Rights Reserved

SZÓSTY ROK NASZEGO PANOWANIA

MMXVI-MMXXI

A.D.2021 - DRUGI ROK ŁOKIETKOWY - LATA ŁOKIETKOWE  ZJEDNOCZENIA ZIEM KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII (2020-2033)

A.D.2021 - ROK LEHA X DZIELNEGO