Strona główna ] PERSONALIS ]

REGNUM CHRISTIANITAS

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO

CORONA REGNUM POLONIAE

KRÓLESTWO POLSKIE

REGNUM POLONIAE

Król Polski

 Wojciech Edward I  

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

„Kto Leszczyńskich ród ignoruje, Polskę ignoruje.

Zwycięska familia, z której pochodzą wybitni przedstawiciele i ozdoby Senatu, Biskupi i Arcybiskupi”

Z której pochodzi Król Polski - Stanisław oraz Królowa Francji - Maria Karolina.

„Victoria in Jesu Christo!”

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016

 

 

 

PERSONALIS

 

 

KALENDARIUM KRÓLEWSKIE A.D.2019

bullet2019.01.01 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NOWOROCZNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.01.05 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ DZIĘKCZYNNEJ ZA CUDOWNE OCALENIA J.W. MARKA CHATOU - STAROSTY MAZOWIECKIEGO - W KLASZTORZE BERNARDYNÓW W KOLE
bullet2019.01.05 - PRZEWODNICZENIE X POUFNEMU POSIEDZENIU RADY STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO - LICHEŃ STARY
bullet2019.01.06 - COROCZNE UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ HOMAGIALNEJ W ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO (EPIFANIA - TRZECH KRÓLI) W SANKTUARIUM MARYJNYM - POLSKIM BET LECHEM W LICHENIU STARYM
bullet2019.01.06 - PRZEWODNICZENIE I INAUGURACYJNEMU POSIEDZENIU LIGI ŚWIĘTEJ "CHRISTIANITAS" W LICHENIU STARYM
bullet2019.01.06 - COROCZNE UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ ROCZNICOWEJ NA 100-LECIE WYZWOLENIA KRUSZWICY - 1919-2019 (RAJD WYZWOLEŃCZY PAWŁA CYMASA).
bullet2019.01.10 - MEMORANDUM "NOWY ŁAD EUROPY - NEO" -
bullet2019.01.13 - UCZESTNICTWO W COTYGODNIOWEJ MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2019.01.15 - LIST OTWARTY DO J.W. DONALDA TRUMPA ORAS SEKRETARZA STANU USA MIKE POMPEO -
bullet2019.01.16 - LISTY OTWARTE -

 

KALENDARIUM KRÓLEWSKIE A.D.2018

bullet2018.01.01 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NOWOROCZNEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.01.05 - WIZYTA W SANKTUARIUM NMP I JANA PAWŁA II W TORUNIU
bullet2018.01.05 - WIZYTA W WYŻSZEJ SZKOLE KULTURY SPOŁECZNEJ I MEDIALNEJ W TORUNIU
bullet2018.01.05 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KATEDRZE TORUŃSKIEJ
bullet2018.01.06 - WIZYTA U J.E. abpa JANA PAWŁA LENGA - LICHEŃ STARY - WRĘCZENIE AKTU NOMINACJI NA PRYMASA KRÓLESTWA POLSKIEGO -
bullet2018.01.06 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO W SANKTUARIUM MARYJNYM W LICHENIU STARYM
bullet2018.01.06 - UCZESTNICTWO W XX POSIEDZENIU RADY KRÓLEWSKIEJ - LICHEŃ STARY
bullet2018.01.06 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ HOMAGIALNEJ W ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI - BAZYLIKA LICHEŃ STARY
bullet2018.01.06 - UCZESTNICTWO W III POSIEDZENIU RADY POKOJU - LICHEŃ STARY
bullet2018.01.07 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIESZKACH (KUJAWY)
bullet2018.01.07 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ ROCZNICOWEJ W KRUSZWICY - KOLEGIATA
bullet2018.01.12 - RESPONS SZ.P. WŁODZIMIERZOWI JULIANOWI KORAB-KARPOWICZOWI - DZIAŁANIA REPERKUSYJNE
bullet2018.01.14 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.01.15 - RESPONS SZ.P. KAZIMIERZOWI STYRNIE - PIERWSZE NAPOMNIENIE BRATERSKIE
bullet2018.01.19 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KONKATEDRZE W ZIELONEJ GÓRZE
bullet2018.01.19 - RADA STANU - ZIELONA GÓRA
bullet2018.01.20 - UCZESTNICTWO W UROCZYSTEJ MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE P.W. ŚW. ANDRZEJA W SZPROTAWIE-IŁAWIE
bullet2018.01.20 -UCZESTNICTWO W  LUBUSKIM CONVENCIE POKOJU W SZPROTAWIE
bullet2018.01.20 - RADA KRÓLEWSKA - ZIELONA GÓRA
bullet2018.01.21 - UCZESTNICTWO W MSZY ŚWIĘTEJ TRYDENCKIEJ W KOŚCIELE P.W. NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA W ZIELONEJ GÓRZE 
bullet2018.01.21 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KONKATEDRZE W ZIELONEJ GÓRZE
bullet2018.01.21 - RADA POKOJU - ZIELONA GÓRA
bullet2018.01.28 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.01.30 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ DZIĘKCZYNNEJ NA 1000-LECIE POKOJU W BUDZISZYNIE W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.01.30 - ODEZWA KRÓLEWSKA NA 1000-LECIE POKOJU W BUDZISZYNIE -
bullet2018.02.03 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ FUNERALNEJ Ś.P. WOJCIECHA WARMUZ - KOLEGI SZKOLNEGO - W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE -
bullet2018.02.04 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.02.04 - WYDANIE EDYKTU "O WROGACH NARODU POLSKIEGO" -
bullet2018.02.11 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.02.15 - UCZESTNICTWO W VII POSIEDZENIU RADY STANU W SZCZECINIE - SUMMARIUSZ -
bullet2018.02.16 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W SANKTUARIUM M.B. FATIMSKIEJ W SZCZECINIE
bullet2018.02.16 - UCZESTNICTWO W DEBACIE pt.:" Kierunki zmian w ustroju administracji publicznej w XX rocznicę II etepu refermy samorządu" z udziałem: V-ce Marszałka Sejmu Stanisława Tyszka, Przewodniczącego RM w Nowogardzie Piotra Słomskiego, profesora Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej Grzegorza Górskiego, Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Andrzeja Maciejewskiego.  
bullet2018.02.16 - UCZESTNICTWO W POMORSKIM CONVENCIE POKOJU W SZCZECINIE
bullet2018.02.17 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ TRYDENCKIEJ  W KOŚCIELE FARNYM p.w. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie celebrowanej przez X. Grzegorza Śniadocha
bullet2018.02.17 - UCZESTNICTWO W KONFERENCJI ZORGANIZOWANEJ PRZEZ CIVITAS CHRISTIANA W SZCZECINIE pt. "Edukacja domowa a katolickie wychowanie dzieci i młodziezy". Wysłuchanie prelekcji X. Grzegorza Śniadocha.
bullet2018.02.17 - POBYT Z RADĄ STANU - RADĄ POKOJU NA WYSPIE CHRZĄSZCZEWSKIEJ PRZY KAMIENIU KRÓLEWSKIM
bullet2018.02.17 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KONKATEDRZE pw. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim celebrowanej przez X. Dziekana Proboszcza Dariusza Żarkowskiego
bullet2018.02.17 - ZWIEDZANIE MUZEUM KAMIENIA W BASZCIE W KAMIENIU POMORSKIM
bullet2018.02.17 - UCZESTNICTWO W V POSIEDZENIU RADY POKOJU W KAMIENIU POMORSKIM
bullet2018.02.18 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM p.w. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.02.23 - UCZESTNICTWO W DRODZE KRZYŻOWEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE - Modlitwa o Pokój Boży na Świecie a szczególnie w Sudanie i Kongo oraz w Polsce.
bullet2018.02.25 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKÓW   
bullet2018.02.27 - UCZESTNICTWO W WYKŁADZIE Prof. Christiana Lubke (Lipsk) w NIEMIECKIM INSTYTUCIE HISTORYCZNYM pt.: "Nowe Tysiąclecie. Ponadregionalne znaczenie Pokoju w Budziszynie z 1018 roku." - EVENTUS -
bullet2018.03.04 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE   
bullet2018.03.11 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKÓW - REKOLEKCJE DZIEŃ I  
bullet2018.03.12 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKÓW - REKOLEKCJE DZIEŃ II  
bullet2018.03.13 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKÓW - REKOLEKCJE DZIEŃ III  
bullet2018.03.14 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKÓW - REKOLEKCJE DZIEŃ IV
bullet2018.03.18 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE   
bullet2018.03.23 - UCZESTNICTWO W DRODZE KRZYŻOWEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.03.24 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ VOTYWNEJ NA SKAŁCE W KRAKOWIE
bullet2018.03.24 - UCZESTNICTWO W RADZIE KRÓLEWSKIEJ - XXII POSIEDZENIE KRAKÓW - HOTEL EUROPEJSKI
bullet2018.03.24 - UCZESTNICTWO W MAŁOPOLSKIM CONVENCIE POKOJU W KRAKOWIE - HOTEL EUROPEJSKI
bullet2018.03.25 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ - NIEDZIELA PALMOWA - W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE   
bullet2018.03.30 - UCZESTNICTWO W DRODZE KRZYŻOWEJ PRZY KOŚCIELE FARNYM ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE 
bullet2018.04.01 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ REZUREKCYJNEJ W ŻARKACH - LEŚNIOWIE
bullet2018.04.01 - ODNOWIENIE ŚLUBÓW LWOWSKICH - GÓRKA KORONACYJNA - ŻARKI - LEŚNIÓW -
bullet2018.04.07 - ODNOWIENIE ŚLUBÓW LWOWSKICH W KOŚCIELE FARNYM ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE  MYSZKÓW -
bullet2018.04.08 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE   
bullet2018.04.15 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE   
bullet2018.04.18 - WIZYTA KRÓLEWSKA W WARSZAWIE - UL. BIELAŃSKA 12 (MIEJSCE MENNICY KRÓLEWSKIEJ), UL. HIPOTECZNA (BIBLIOTEKA ZAŁUSKICH), PLAC ZAMKOWY.
bullet2018.04.18 - ODNOWIENIE ŚLUBÓW LWOWSKICH W KATEDRZE KORONACYJNEJ PW. SW. JANA CHRZCICIELA W WARSZAWIE -  
bullet2018.04.23 - UDZIAŁ W POSIEDZENIU SEJMU WALNEGO W GDAŃSKU - OLIWIE
bullet2018.04.23 - UDZIAŁ W KOMPLECIE W KAPLICY PRZYKLASZTORNEJ ss. BRYGIDEK W GDAŃSKU - OLIWIE
bullet2018.04.24 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ W KAPLICY PRZYKLASZTORNEJ ss. BRYGIDEK W GDAŃSKU - OLIWIE
bullet2018.04.24 -  ODNOWIENIE ŚLUBÓW LWOWSKICH W KAPLICY PRZYKLASZTORNEJ ss. BRYGIDEK W GDAŃSKU - OLIWIE
bullet2018.04.24 - UDZIAŁ W POSIEDZENIACH SEJMU WALNEGO W GDAŃSKU - OLIWIE
bullet2018.04.25 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ W KAPLICY PRZYKLASZTORNEJ ss. BRYGIDEK W GDAŃSKU - OLIWIE
bullet2018.04.25 - UDZIAŁ W POSIEDZENIU SEJMU WALNEGO W GDAŃSKU - OLIWIE
bullet2018.04.28 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ ŻAŁOBNEJ W MYSZKOWIE- BĘDUSZU 
bullet2018.04.29 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.05.01 - UDZIAŁ W I DNIU POKOJOWEGO ZJAZDU OLIWSKIEGO W GDAŃSKU OLIWIE
bullet2018.05.02- UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ u ss. BRYGIDEK W GDAŃSKU OLIWIE    
bullet2018.05.02 - UDZIAŁ W II DNIU POKOJOWEGO ZJAZDU OLIWSKIEGO W GDAŃSKU OLIWIE
bullet2018.05.03- UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE pw. M.B. KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ W  GDAŃSKU OLIWIE    
bullet2018.05.03 - UDZIAŁ W III DNIU POKOJOWEGO ZJAZDU OLIWSKIEGO W GDAŃSKU OLIWIE
bullet2018.05.06 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.05.08 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE W ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA
bullet2018.05.13 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ ODPUSTOWEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE W  ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA
bullet2018.05.19 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE KATOLICKIM W GOGOLINIE
bullet2018.05.20 - UCZESTNICTWO W GOGOLINIE W APELU PAMIĘCI O KADETACH POLEGŁYCH W III POWSTANIU SZLĄSKIM
bullet2018.05.20 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO W BAZYLICE NA GÓRZE ŚWIĘTEJ ANNY
bullet2018.05.20 - UCZESTNICTWO W KONFERENCJI POŚWIĘCONEJ POWSTANIU SZLĄSKIEMU W MUZEUM CZYNU POWSTAŃCZEGO NA GÓRZE ŚWIĘTEJ ANNY
bullet2018.05.20 - UCZESTNICTWO W ŚLĄSKIM GENERALNYM CONVENCIE POKOJU NA GÓRZE ŚWIĘTEJ ANNY
bullet2018.05.20 - UCZESTNICTWO W NOMINACJACH NA WYŻSZE STOPNIE WOJSKOWE ŻOŁNIERZY PDS NA GÓRZE ŚWIĘTEJ ANNY
bullet2018.05.20 - MODLITWA NAD ZIEMIĄ SPOD KIRCHOLMU W MUZEUM CZYNU POWSTAŃCZEGO NA GÓRZE ŚWIĘTEJ ANNY - PROŚBA-WEZWANIE DUCHA ŚWIĘTEGO BY ZSTĄPIŁ NA SZLĄSK I NA KRÓLESTWO POLSKIE 
bullet2018.05.27 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.05.31 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE - UDZIAŁ W PROCESJI BOŻEGO CIAŁA
bullet2018.06.03 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.06.08 - UCZESTNICTWO Z MARSZAŁKIEM WIELKIM KORONNYM WE MSZY ŚWIĘTEJ W ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W KOŚCIELE pw. Najświętszego Serc Pana Jezusa w GDYNI
bullet2018.06.09 - UCZESTNICTWO Z RADĄ KRÓLEWSKĄ WE MSZY ŚWIĘTEJ W ŚWIĘTO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI W KOŚCIELE pw. św.  Brygidy W GDAŃSKU
bullet2018.06.10 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.06.15 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W BAZYLICE MNIEJSZEJ W LICHENIU STARYM
bullet2018.06.15 - UCZESTNICTWO W POSIEDZENIACH SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO INGRESOWEGO W LICHENIU STARYM
bullet2018.06.16 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W BAZYLICE MNIEJSZEJ W LICHENIU STARYM
bullet2018.06.16 - UCZESTNICTWO W POSIEDZENIU SEJMU WALNEGO KONSTYTUCYJNEGO INGRESOWEGO W LICHENIU STARYM
bullet2018.06.16 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ INGRESOWEJ W BAZYLICE MNIEJSZEJ W LICHENIU STARYM
bullet2018.06.17 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W SOKOŁOWIE K/GOSTYNINA
bullet2018.06.17 - UCZESTNICTWO W XXIII RADZIE KRÓLEWSKIEJ NA ZAMKU W GOSTYNINIE
bullet2018.06.24 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.07.01 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.07.07 - PRZEWODNICTWO XXIV POSIEDZENIU RADY KRÓLEWSKIEJ W BIAŁEJ RAWSKIEJ
bullet2018.07.07 - UCZESTNICTWO W RAWSKO-MAZOWIECKIM CONVENCIE POKOJU W BIAŁEJ RAWSKIEJ
bullet2018.07.07 - UCZESTNICTWO WE MSZY POKUTNEJ W KOŚCIELE pw. św. WOJCIECHA W BIAŁEJ RAWSKIEJ
bullet2018.07.08 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.07.11 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NA JASNEJ GÓRZE W INTENCJI POMORDOWANYCH LUDOBÓJCZO POLAKÓW NA PRZESTRZENI WIEKÓW ORAZ ZA SPRAWCÓW TYCH LUDOBÓJSTW - ODCZYTANIE PRZED FIGURĄ JEZUSA CHRYSTUSA MODLITWY "ZA NASZYCH WROGÓW" - 
bullet2018.07.15 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.07.15 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ DZIĘKCZYNNEJ ZA II ROCZNICĘ ELEKCJI W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.07.22 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.07.28 - UCZESTNICTWO W VIII POSIEDZENIU RADY STANU KRÓLESTWA POLSKIEGO W SZCZECINIE
bullet2018.07.28 - UCZESTNICTWO W POSIEDZENIU WENEDYJSKIEGO GENERALNEGO CONVENTU POKOJU W SZCZECINIE
bullet2018.07.28 - UCZESTNICTWO  W UROCZYSTEJ MSZY ŚWIĘTEJ DZIĘKCZYNNEJ W KATEDRZE SZCZECIŃSKIEJ
bullet2018.07.29 - UCZESTNICTWO W UROCZYSTEJ MSZY ŚWIĘTEJ VOTYWNEJ W KOŚCIELE MACIERZYŃSTWA N.M.P. W TRZEBIATOWIE
bullet2018.07.29 - UCZESTNICTWO W I SESJI SEJMU POMORZA WSKRZESZONEGO PO PRAWIE 500 LATACH 1534-2018 W TRZEBIATOWIE
bullet2018.08.01 - ZAPALENIE ZNICZA NA GROBIE POWSTAŃCA WARSZAWSKIEGO NA CMENTARZU PARAFII ŚW. STANISŁAWA W MYSZKOWIE
bullet2018.08.05 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.08.07 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ PIELGRZYMKOWEJ DOMINIKAŃSKIEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.08.10 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ PIELGRZYMKOWEJ KRAKOWSKIEJ PRZY KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.08.12 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.08.14 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KATEDRZE ŚW. JANA W TORUNIU
bullet2018.08.14 - PRELEKCJA INCOGNITO PT. "KLEMENTYNA SOBIESKA I MARIA LESZCZYŃSKA" W KAMIENICY INICJATYW W TORUNIU
bullet2018.08.19 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.08.22 - INTERNETOWE CONVERSATORIUM PRZEDZJAZDOWE ZJAZDU KATOLICKIEGO A.D.2018
bullet2018.08.23 - PRZEWODNICZENIE RADZIE WOJENNEJ W FORMIE INTERNETOWEGO CONVERSATORIUM
bullet2018.08.24 - PRZEWODNICZENIE XXV RADZIE KRÓLEWSKIEJ W FORMIE INTERNETOWEGO CONVERSATORIUM
bullet2018.08.26 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE - ODCZYTANE ŚLUBY JASNOGÓRSKIE
bullet2018.09.01 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ MEMORIALNEJ W KOŚCIELE P.W. ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA W ŻARKACH
bullet2018.09.02 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.09.10 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.09.12 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ VOTYWNEJ - LICHEŃ STARY
bullet2018.09.12 - UCZESTNICTWO W IV ZJEŹDZIE KATOLICKIM CHRISTIANITAS W LICHENIU STARYM
bullet2018.09.12 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ DZIĘKCZYNNEJ - LICHEŃ STARY
bullet2018.09.13 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ VOTYWNEJ - LICHEŃ STARY
bullet2018.09.13 - UCZESTNICTWO W IV ZJEŹDZIE KATOLICKIM CHRISTIANITAS W LICHENIU STARYM
bullet2018.09.13 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ DZIĘKCZYNNEJ - LICHEŃ STARY
bullet2018.09.14 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ VOTYWNEJ - PRUSZCZ GDAŃSKI pw. PODWUŻSZENIA KRZYŻA POD PRZEWODNICTWEM PRYMASA KRÓLESTWA POLSKIEGO J.E. abpa Jana Pawła Lenga
bullet2018.09.14 - UCZESTNICTWO W IV ZJEŹDZIE KATOLICKIM CHRISTIANITAS W PRUSZCU GDAŃSKIM
bullet2018.09.14 - UDZIAŁ WE MSZY ŚWIĘTEJ DZIĘKCZYNNEJ - PRUSZCZ GDAŃSKI - homilia wygłoszona przez PRYMASA KRÓLESTWA POLSKIEGO J.E. abpa Jana Pawła Lenga
bullet2018.09.15 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ DZIĘKCZYNNEJ W KOŚCIELE PRZYKLASZTORNYM o.o. FRANCISZKANÓW W WEJHEROWIE
bullet2018.09.16 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.09.21 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W BAZYLICE OLIWSKIEJ
bullet2018.09.22 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KAPLICY PRZYKLASZTORNEJ ss. BRYGIDEK W GDAŃSKU OLIWIE
bullet2018.09.22 - UCZESTNICTWO W INAUGURACYJNYM I POSIEDZENIE COLLOQUIUM CHARITATIVUM W GDAŃSKU OLIWIE - PAŁAC PRZYKLASZTORNY ss.BRYGIDEK
bullet2018.09.22 - UCZESTNICTWO W VII POSIEDZENIU RADY POKOJU W GDAŃSKU OLIWIE - OLIVIA BUSINESS CENTER - OLIVIA TOWER
bullet2018.09.23 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KAPLICY PRZYKLASZTORNEJ ss. BRYGIDEK W GDAŃSKU OLIWIE
bullet2018.09.30 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.10.07 - UCZESTNICTWO W APELU POLEGŁYCH NA CMENTARZU RAKOWICKIM W KRAKOWIE
bullet2018.10.07 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE MARIACKIM W KRAKOWIE
bullet2018.10.07 - UCZESTNICTWO W MARSZU WOLNOŚCI NA RYNKU W KRAKOWIE
bullet2018.10.09 - WIZYTA INCOGNITO NA ZAMKU KRÓLEWSKIM W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
bullet2018.10.09 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE JEZUICKIM p.w. FRANCISZKA XAWEREGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM - Modlitwa przed obrazem Matki Bożej Trybunalskiej 
bullet2018.10.12 - XXXII OTWARTE NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ - VOLTA PATRYKA JAKIEGO!
bullet2018.10.14 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.10.15 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ celebrowanej przez J.E. abpa Marka Jędraszewskiego u ss. Karmelitek w Krakowie
bullet2018.10.16 - XXXIII OTWARTE POSIEDZENIE RADY KRÓLEWSKIEJ - GŁOSOWAĆ CZY NIE GŁOSOWAĆ?
bullet2018.10.21 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.10.24 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ ŻAŁOBNEJ W KOŚCIELE p.w. św. Anny w MYSZKOWIE-BĘDUSZU
bullet2018.10.26 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE PRZYKLASZTORNYM p.w. Nawiedzenia N.M.P. w Kole
bullet2018.10.27 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W SANKTUARIUM MARYJNYM W LICHENIU
bullet2018.10.27 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE PODOMINIKAŃSKIM p.w. Michała Archanioła w BRZEŚCIU KUJAWSKIM - ŚLUBY BRZESKIE pełne
bullet2018.10.28 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM  p.w. św. Stanisława B.M. w BRZEŚCIU KUJAWSKIM - ŚLUBY BRZESKIE skrócone
bullet2018.11.01 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.11.04 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.11.08 - EDYKT KRÓLEWSKI "O WYBORACH LOKALNYCH III RP", "O KONWERSJI POLAKÓW NA KRÓLESTWO POLSKIE", "O MARSZU NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA A.D.2018" - 
bullet2018.11.08 - PRZEWODNICZENIE XXXVIII OTWARTEMU POSIEDZENIU RADY KRÓLEWSKIEJ - MYSZKÓW
bullet2018.11.10 - WIZYTA PORANNA I WIECZORNA W SANKTUARIUM M.B. MIŁOSIERNEJ PIEKOSZOWSKIEJ W PIEKOSZOWIE
bullet2018.11.10 - ODEZWA PIEKOSZOWSKA 
bullet2018.11.10 - WIZYTA W ZABOROWICACH GMINA MNIÓW (ŚWIĘTOKRZYSKIE) - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚW. W KOŚCIELE p.w. JANA CHRZCICIELA
bullet2018.11.11 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.11.14 - WIZYTA INCOGNITO W GNIEWIE - na zamku, w kościele św. Mikołaja
bullet2018.11.14 - PRZEWODNICZENIE XXXIX OTWARTEMU POSIEDZENIU RADY KRÓLEWSKIEJ - ZIEMIA MALBORSKA
bullet2018.11.15 - WIZYTA INCOGNITO W SZTUMIE I W SZTUMSKIEJ WSI
bullet2018.11.18 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.11.22 - PRZEWODNICZENIE XL OTWARTEMU POSIEDZENIU RADY KRÓLEWSKIEJ - ZIEMIA MYSZKOWSKA
bullet2018.11.25 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE WNIEBOWZIĘCIA NMP W TORUNIU
bullet2018.11.25 - PRZEWODNICZENIE II COLLOQUIUM CHARITATIVUM W TORUNIU
bullet2018.12.02 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.12.06 - PRZEWODNICZENIE XLI OTWARTEMU POSIEDZENIU RADY KRÓLEWSKIEJ - ZIEMIA MYSZKOWSKA
bullet2018.12.08 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE - UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
bullet2018.12.09 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.12.12 - PRZEWODNICZENIE XLII OTWARTEMU POSIEDZENIU RADY KRÓLEWSKIEJ - ZIEMIA MYSZKOWSKA
bullet2018.12.15 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ VOTYWNEJ W KOŚCIELE BOŻEGO CIAŁA W PELPLINIE
bullet2018.12.15 - WIZYTA U BISKUPÓW PELPLIŃSKICH (ODMOWY SPOTKANIA)
bullet2018.12.15. - UDZIAŁ W SEJMIE WALNYM XI SESJA W GNIEWIE - OGŁOSZENIE EDYKTU GNIEWSKIEGO
bullet2018.12.15 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ DZIĘKCZYNNEJ W KOŚCIELE PW. ŚW. MIKOŁAJA W GNIEWIE
bullet2018.12.16 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W BAZYLICE KATEDRALNEJ W PELPLINIE
bullet2018.12.17 - UCZESTNICTWO W REKOLEKCJACH ADWENTOWYCH W KOŚCIELE FARNYM PW. Ś. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE - DZIEŃ I
bullet2018.12.16 - UCZESTNICTWO W REKOLEKCJACH ADWENTOWYCH W KOŚCIELE FARNYM PW. Ś. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE - DZIEŃ II
bullet2018.12.19 - UCZESTNICTWO W REKOLEKCJACH ADWENTOWYCH W KOŚCIELE FARNYM PW. Ś. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE - DZIEŃ III
bullet2018.12.23 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.12.25 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ PASTERSKIEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.12.26 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ NA ŚW. SZCZEPANA W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.12.30 - UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ W KOŚCIELE FARNYM P.W. ŚW. STANISŁAWA B.M. W MYSZKOWIE
bullet2018.12.31 - NOWOROCZNE ORĘDZIE KRÓLA POLSKI NA ROK PAŃSKI .2019 -

 

 

 

Strona główna ] PERSONALIS ]

Copyright © 16 lipca 2016-2019 Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Rights Reserved

CZWARTY ROK NASZEGO PANOWANIA