Strona główna ] AKT FUNDACYJNY ] STATUT ] POSIEDZENIA RADY ]

REGNUM CHRISTIANITAS

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO

CORONA REGNUM POLONIAE

KRÓLESTWO POLSKIE

REGNUM POLONIAE

Król Polski

 Wojciech Edward  

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

„Kto Leszczyńskich ród ignoruje, Polskę ignoruje.

Zwycięska familia, z której pochodzą wybitni przedstawiciele i ozdoby Senatu, Biskupi i Arcybiskupi”

Z której pochodzi Król Polski - Stanisław oraz Królowa Francji - Maria Karolina.

„Victoria in Jesu Christo!”

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016

 

 

 

AKT FUNDACYJNY
STATUT
POSIEDZENIA RADY

 

 

RADA KRÓLEWSKA

bullet

J.W. Cezary Mariusz Tousty – Senator – Marszałek Wielki Koronny – Pierwszy Radca Króla, wszelkie sprawy Królestwa Polskiego oraz sprawy geopolityki i polityki Królestwa Polskiego, sprawy kontaktów w imieniu Króla z hierarchami kościoła katolickiego, sprawy Pomorza Wenedyjskiego, sprawy Bałtyku (Morza Wenedyjskiego), sprawy stoczni i portów morskich, marin, żeglugi śródlądowej, rybactwa, rybołówstwa, obrony Wybrzeża, gospodarki morskiej, handlu morskiego i transportu morskiego, floty wojennej, infrastruktury morskiej, morskich wód terytorialnych, sprawa połączenia gospodarczego Pomorza Wenedyjskiego ze Śląskiem, etc., etc. Premier Rządu J.K.M. Królestwa Polskiego.

 

 

bullet

J.W. Jarosław Kierznikowicz - Senator – Marszałek Sejmu Walnego – sprawy Pomorza Kaszubskiego - Wenedyjskiego, sprawy Bałtyku (Morza Wenedyjskiego), sprawy stoczni i portów morskich, marin, żeglugi śródlądowej, rybactwa, rybołówstwa, obrony Wybrzeża, gospodarki morskiej, handlu morskiego i transportu morskiego, floty wojennej, infrastruktury morskiej, morskich wód terytorialnych, sprawa połączenia gospodarczego Pomorza Wenedyjskiego ze Śląskiem, sprawy energii i środowiska, etc., etc. Minister Sejmu Walnego Rządu J.K.M. Królestwa Polskiego.

 

bullet

J.W. Marian Redes – Senator – sprawy wysokich technologii, energetyki, energii, sprawy nowoczesnej technologii wojskowej, etc., etc.; sprawy heraldyki królewskiej. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego J.K.M. Królestwa Polskiego.

 

bullet

J.W. Alfred Łubniewski – Senator - Podskarbi Wielki Koronny, sprawy Skarbu Koronnego, Skarbu Królewskiego, królewszczyzn, majątku narodowego, etc., etc. Minister Skarbu J.K.M. Królestwa Polskiego. 

 

bullet

J.W. Krzysztof Magnuszewski – Radca J.K.M. ds. bezpieczeństwa wewnętrznego w Królestwie Polskim - sprawy Polities tj. bezpieczeństwa wewnętrznego Królestwa Polskiego

 

bullet

J.W. Marek Chateau - Radca J.K.M. ds. kontaktów z Polonią - V-ce Przewodniczący Komisji Sejmu Walnego ds. religii i wyznań – sprawy wyznań i religii na Ziemi Korony Polskiej Królestwa Polskiego. Sprawy organizacji kościoła katolickiego w Polsce. Minister ds. kontaktów z Polonią.

 

bullet

J.W. Anna KrogulskaLegat królewski ds. kontaktów z hierarchami kościoła katolickiego w Polsce.

 

bullet

J.W. Brygida Andreasik Radca J.K.M. - Ochrona Środowiska Korony Królestwa Polskiego. Minister J.K.M. Królestwa Polskiego ds. Ochrony Środowiska Naturalnego Korony Królestwa Polskiego.

 

bullet

J.W. Rafał Burszewski Radca J.K.M. - Media i środki społecznej komunikacji. Minister J.K.M. Królestwa Polskiego ds. Mediów i Środków Społecznej Komunikacji.

 

 

Stan na 17 stycznia A.D.2018

 

 

Strona główna ] AKT FUNDACYJNY ] STATUT ] POSIEDZENIA RADY ]

Copyright © 16 lipca 2016 - 2018 Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Right Riserved