Strona główna ] AKT FUNDACYJNY ] STATUT ] POSIEDZENIA RADY ]

A.D.2021 - ROK 400. ROCZNICY BITWY POD CHOCIMIEM

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

CHRISTIANITATIS

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

Najjaśniejsza Rzeczpospolita Królestwa Polskiego-Lehii

Król Polski-Lehii

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego-Lehii

Leh XI Wojciech Edward I

z Dynastii Lehickiej - Piastowskiej - Domu Leszczyńskich

obrany na Sejmie Walnym Konstytucyjnym Elekcyjnym

dnia 16 lipca A.D.2016

w zespołe pocystersko-katedralnym ex Opactwa Cystersów w Oliwie

w Gdańsku Oliwie

LATA ŁOKIETKOWE 2020-2033

OKRES ZJEDNOCZENIA ZIEM POLSKICH - LEHII

CHRZEŚCIJAŃSKIE KRÓLESTWO POLSKIE - LEHII

A.D.2021 - Rok Leha X Dzielnego

 1100 rocznica śmierci (921-2021)  

KORONA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

CORONA REGNUM POLONIAE-LEHIAE

NAJJAŚNIEJSZA RZECZPOSPOLITA KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII

KRÓLESTWO POLSKIE-LEHII

REGNUM POLONIAE-LEHIAE

Król Polski-Lehii

 Leh XI Wojciech Edward I  

„Qui Leszczynsciorum genus ignorat Poloniam ignorat.

Triumphalis familia, ex qua tot Duces tot Senatus decora, tot Antistites & Archiepiscopos numerare licet.”

 

„Kto Leszczyńskich ród ignoruje, Polskę ignoruje.

Zwycięska familia, z której pochodzą wybitni przedstawiciele i ozdoby Senatu, Biskupi i Arcybiskupi”

 

Z Rodu Leszczyńskich pochodzą m.in.: Król Polski - Stanisław I oraz Królowa Francji - Maria Karolina - żona Ludwika XV.

„Victoria in Jesu Christo!”

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016 

ORĘDZIE KRÓLEWSKIE INAUGURACYJNE z 31 lipca A.D. 2016

 

Polecane strony:

 

www.sejmwalny.org.pl

 

www.metrykakoronna.org.pl

 

www.quomodo.org.pl

 

 

 

AKT FUNDACYJNY
STATUT
POSIEDZENIA RADY

 

 

RADA KRÓLEWSKA

bullet

J.W. Cezary Mariusz Tousty – Senator – Marszałek Wielki Koronny – Pierwszy Radca Króla, wszelkie sprawy Królestwa Polskiego oraz sprawy geopolityki i polityki Królestwa Polskiego, sprawy kontaktów w imieniu Króla z hierarchami kościoła katolickiego, sprawy Pomorza Wenedyjskiego, sprawy Bałtyku (Morza Wenedyjskiego), sprawy stoczni i portów morskich, marin, żeglugi śródlądowej, rybactwa, rybołówstwa, obrony Wybrzeża, gospodarki morskiej, handlu morskiego i transportu morskiego, floty wojennej, infrastruktury morskiej, morskich wód terytorialnych, sprawa połączenia gospodarczego Pomorza Wenedyjskiego ze Śląskiem, etc., etc. Premier Rządu J.K.M. Królestwa Polskiego.

 

 

bullet

J.W. Jarosław Kierznikowicz - Senator – Marszałek Sejmu Walnego – sprawy Pomorza Kaszubskiego - Wenedyjskiego, sprawy Bałtyku (Morza Wenedyjskiego), sprawy stoczni i portów morskich, marin, żeglugi śródlądowej, rybactwa, rybołówstwa, obrony Wybrzeża, gospodarki morskiej, handlu morskiego i transportu morskiego, floty wojennej, infrastruktury morskiej, morskich wód terytorialnych, sprawa połączenia gospodarczego Pomorza Wenedyjskiego ze Śląskiem, sprawy energii i środowiska, etc., etc. Minister Sejmu Walnego Rządu J.K.M. Królestwa Polskiego.

 

bullet

J.W. Marian Redes – Senator – sprawy wysokich technologii, energetyki, energii, sprawy nowoczesnej technologii wojskowej, etc., etc.; sprawy heraldyki królewskiej. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego J.K.M. Królestwa Polskiego.

 

bullet

J.W. Alfred Łubniewski – Senator - Podskarbi Wielki Koronny, sprawy Skarbu Koronnego, Skarbu Królewskiego, królewszczyzn, majątku narodowego, etc., etc. Minister Skarbu J.K.M. Królestwa Polskiego. 

 

bullet

J.W. Krzysztof Magnuszewski – Radca J.K.M. ds. bezpieczeństwa wewnętrznego w Królestwie Polskim - sprawy Polities tj. bezpieczeństwa wewnętrznego Królestwa Polskiego

 

bullet

J.W. Marek Chateau - Radca J.K.M. ds. kontaktów z Polonią - V-ce Przewodniczący Komisji Sejmu Walnego ds. religii i wyznań – sprawy wyznań i religii na Ziemi Korony Polskiej Królestwa Polskiego. Sprawy organizacji kościoła katolickiego w Polsce. Minister ds. kontaktów z Polonią.

 

bullet

J.W. Anna KrogulskaLegat królewski ds. kontaktów z hierarchami kościoła katolickiego w Polsce.

 

bullet

J.W. Brygida Andreasik Radca J.K.M. - Ochrona Środowiska Korony Królestwa Polskiego. Minister J.K.M. Królestwa Polskiego ds. Ochrony Środowiska Naturalnego Korony Królestwa Polskiego.

 

bullet

J.W. Rafał Burszewski Radca J.K.M. - Media i środki społecznej komunikacji. Minister J.K.M. Królestwa Polskiego ds. Mediów i Środków Społecznej Komunikacji.

 

 

Stan na 17 stycznia A.D.2018

 

 

Strona główna ] AKT FUNDACYJNY ] STATUT ] POSIEDZENIA RADY ]

Copyright © 16 lipca 2016 - 2021 Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego "QUOMODO"
All Rights Reserved

SZÓSTY ROK NASZEGO PANOWANIA

MMXVI-MMXXI

A.D.2021 - DRUGI ROK ŁOKIETKOWY - LATA ŁOKIETKOWE  ZJEDNOCZENIA ZIEM KORONY KRÓLESTWA POLSKIEGO-LEHII (2020-2033)

A.D.2021 - ROK LEHA X DZIELNEGO